رفتن به مطلب

معرفي نرم افراز هاي ترافيكي


ارسال های توصیه شده


SimTraffic
اين نرم افزار نيز شرايط و وضعيت نرافيك را همراه با شبكه راهها ، شبيه سازي نموده و به مهندسين امكان طراحي و ايجاد مدلهاي گوناگون جهت برنامه ريزي و بهينه سازي جريان ترافيك را ميدهد.
در اين برنامه، مدلسازي از خودروهاي شخصي، اتوبوس و ميني بوس، وسائط نقليه باربري سبك و سنگين و حتي عابرين پياده نيز پيش بيني شده است.
طراحي شبكه راهها نيز با در نظر گرفتن قابليت ها و انعطاف پذيري اين نرم افزار بسيار ساده انجام پذير است. و ميتوان در آن، مسير هاي قوسي و منحني و حتي ميدانها را نيز مدلسازي نمود. همچنين تقاطعهاي چراغدار و يا فاقد آن نيز در سيستم مدلسازي و آناليز نرم افزار لحاظ شده است.

simtraf.JPG


در حقيقت موثرترين كاربري اين بسته نرم افزاري، كنترل كاركرد و زمانبندي چراغهاي راهنمائي است. در عين حال آناليز مدلسازي تركيبي و پيچيده نيز از ديگر كاربرد هاي اين نرم افزار است.
به گفته سازندگان و طراحان نرم افزار مذكور، اين محصول نتيجه سالها تجربه در امر مدلسازي و شبيه سازي ترافيك است و به سادگي بر روي كامپيوتر هاي معمولي قابل نصب و اجراست. جهت دريافت اطلاعات بيشتر ميتوان به سايت *

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نيز مراجعه نمود.

لینک به دیدگاه

يك سيستم هوشمند حمل و نقل موثر نياز به يك استاندارد براي سازگار نمودن اجزاي مختلف خود دارد. حمل و نقل هوشمند، بكارگيري تكنولوژي جديد در جهت بالا بردن ايمني ، بهبود وضع جابجايي و شرايط سفر است. يك سيستم ITS كه بر اساس استانداردهاي مورد توافق بين المللي طراحي نشده باشد، ميتواند تبادل اطلاعات بين اجزاء و كاركرد تك تك سيستمها را تحت تاثير قرار دهد. و حتي در مواقعي براي گسترش سيستم مشكلاتي را بوجود بياورد. استاندارد TCIP(National
transportation Communications for ITS protocol با تعيين نوع پيامهاي مورد تبادل بين اجزاي مختلف يك سيستم، بهينه بودن عملكرد هر يك از اجزا را بتنهايي و در عملكرد متقابل با يكديگر تضمين ميكند.
براي كمك به طراحي ازگار اجزاي مختلف يك سيستم هوشمند حمل و نقل توسط ارگانهاي مسئول روشهاي مختلفي وجود
دارد كه يكي از آنها استفاده از پكيج نرم افزاري استفاده از اين نرم افزار، راح را از تطابق كامل سيستم مورد طراحي، با اين استاندارد مطمئن مي سازد و اين موضوع باعث عملكرد موثر و بهينه سيستم درهنگام اجرا ميگردد. رعايت اين استانداردها در طراحي معمولا امري دشوار بوده و براي جلوگيري از ايجاد مشكل از اينگونه نرم افزارهاي كمكي استفاده مي گردد.

نحوه عملكرد اين نرم افزار به اينگونه است كه جوابهاي كاربر به يكسري سوالهاي كليدي را پردازش ميكند. اين سوالها در مورد جزئيات سيستمي است كه فرد طراحي كرده است .همانند اينكه انتظار كاربر از يك جزء سيستم چيست، برنامه مديريت و نگهداري كاربر براي بكارگيري آن جزء چيست و...
درحال حاضر اين نرم افزار قابليت بكارگيري براي اين سيستمها را دارد :
تابلوهاي متغير خبري
ايستگاههاي شناسگرهاي محيطي
كنترلرهاي هوشمند چراغهاي راهنمايي
بر اساس نيازهاي آتي احتمالا قابليت هاي اين نرم افزار گسترش يافته و سيستمهاي بيشتري را پوشش خواهد داد.

لینک به دیدگاه

سيستم كنترل هوشمند تقاطع*ها(امروزه در شهرهاي بزرگ جهان، از سيستم*هاي مختلفي براي كنترل مركزي ترافيك اين شهرها استفاده مي*شود.از معروفترين اين سيستم*ها ميتوان SCOOT، SCATS، Philips و ... را نام برد.سيستم SCATS يكي از سيستم*هاي كنترل هوشمند ترافيك است كه توسط رايانه مركزي و با دريافت اطلاعات از شناسگرها، فرمان زمان*بندي چراغ تقاطع*هاي يك شبكه را صادر مي*كند.اين سيستم در بسياري از شهرهاي بزرگ و پرتردد جهان از جمله تهران، به*كار رفته است.
هسته مركزي سيستم SCATS يك نرم افزار رايانه اي مي باشد كه در رايانه مركزي يستم نصب مي*گردد. اين نرم افزار با جمع آوري اطلاعات تقاطعها ( از جمله حجم عبوري هر مسير و توقف يا عدم توقف خودروها پشت چراغ قرمز ) و بررسي و پردازش اين داده ها، فرمان مربوط به عملكرد چراغ هر تقاطع (از جمله طول سيكل و زمان سبز هر مسير ) را به آن تقاطع مخابره مي كند.

scats.JPGسيستم [1]SCATS براي اولين بار در سال 1985 توسط اداره راه و ترابري استراليا[2] و در شهر سيدني طراحي و سپس در اين شهر و بسياري از شهرهاي پر تردد ديگر نصب گرديد. هم اكنون چراغ راهنمايي حداقل 2000 تقاطع در سيدني و 2000 تقاطع در ملبورن استراليا توسط اين سيستم كنترل مي شود. علاوه براين بيش از 600 تقاطع در هنگ كنگ و 350 تقاطع در شهر اوكلند ايالت كاليفرنيا و نيز صدها تقاطع درشهرهاي ديگر توسط اين سيستم كنترل مي شوند. در تهران نيز تا كنون حدود 200تقاطع تحت پوشش اين سيستم كنترل مركزي قرار گرفته اند.>

لینک به دیدگاه


سيستم كنترل هوشمند SCOOT
اين سيستم كنترل هوشمند ترافيك ابتدا در انگلستان (لندن ) و سپس در شهرهايي مثل دوبي، بانكوك، هنگ كنگ، مادريد، تورنتوو …به كار گرفته شد. در اين سيستم نيز مانند SCATS اطلاعات دريافتي از شناسگرها به رايانه مركزي مخابره مي شودو از آن جا فرمان بندي چراغ تقاطعها صادر مي*گردد.

SCOOT1.JPG

تفاوت اساسي و اصلي اين سيستم با سيستمSCATS ، موقعيت شناسگرهاست. در سيستم SCOOT شناسگرهاي مورد استفاده براي زمان*بندي هر تقاطع ، بعد از خطوط ايست و گردش هاي تقاطع قبلي قرار دارند ( ابتداي كمان قبلي ). در واقع از روي نمودار جريان عبوري شناسگرها ، نمودار «حجم تقاضاي رسيده به تقاطع بعدي (پايين دست) » برآورد مي گردد. هدف اين سيستم، بهينه سازي در سه مورد تقسيم فاز ( Split) ، زمان Offset و طول سيكل (Cycle Length) مي باشد.

هدف بهينه سازي Split :
برابر كردن جريانهاي اشباع و تراكم

هدف بهينه سازي Offset* :
كمينه كردن تاخير و توقف و تراكم

هدف بهينه سازي سيكل :
كمينه كردن تاخير

لینک به دیدگاهسيستم كنترل هوشمند تقاطع*ها(Prodyn)

اين سيستم، يكي از سيستم*هاي كنترل هوشمند ترافيك مي باشد كه توسط وزارت راه و حمل و نقل فرانسه طراحي و ساخته شده است. روش عمل سيستم prodyn به اين صورت مي باشد كه جهت ايجاد هماهنگي بين چراغ*هاي مجموعه*اي از تقاطع*هاي وابسته به هم، كنترل كننده موجود در يك تقاطع نتايج ناشي از حجم ترافيك عبوري را مدل سازي نموده و از طريق ارتباط (كابلي يا مخابراتي) با كنترل كننده تقاطع پايين دست ( با فاصله حداكثر 300 متر ) اطلاعات را به آنجا انتقال مي دهد و كنترل كننده مقصد ، از اطلاعات رسيده براي پيش بيني ميزان ورود وسايل نقليه و در نتيجه زمان بندي چراغ استفاده مي نمايد.شناسگرهاي به كار رفته در اين سيستم دو دسته مي باشند ( در هر باند) . اولين شناسگر نزديك خط توقف و دومي به فاصله سه برابر فاصله شناسگر اولي از خط توقف تعبيه مي شود. معمولاً از شناسگر دوم براي تخمين طول و حجم صف استفاده مي شود. همچنين مي توان از شناسگرهاي مياني براي تصحيح محاسبات و پيش گويي عملكرد سيستم در مواقعي كه در محدوده بين شناسگرها پراكندگي جريان باشد، استفاده كرد. سيستم prodyn اطلاعات و پارامترهاي ورودي را هر 5 ثانيه يك بار از شناسگرها دريافت مي كند و پس از تجزيه و تحليل بهترين استراتژي را انتخاب مي نمايد. همچنين براي 5 ثانيه بعدي وضعيت تشكيل صف و تغييرات طول صف را توسط تخمين بيژ حدس مي زند و وضعيت چراغ را براي مدت زمان 75 ثانيه انتخاب مي كند. در نتيجه با استفاده از برنامه ريزي پوياي مستقيم بهينه ترين طول سيكل را به منظور كاهش تاخير انتخاب مي نمايد ( هدف اصلي ) . به عبارت ديگر prodyn يك سيستم كنترل ترافيك شهري داراي قابليت كنترل بهنگام ( real time ) مي باشد كه در آن بهينه سازي بر اساس الگوريتم برنامه ريزي
پوياي مستقيم انجام مي شود. ورودي هاي يك تقاطع طوري كنترل مي*شوند كه مسير اصلي منتهي به تقاطع هاي بعدي بيشترين ظرفيت عبوري و در عين حال كمترين تاخير متوسط براي هر وسيله نقليه و كمترين اشباع در شبكه را داشته باشد. اين شيوه عمل خود به خود موجب كنترل بهتر پارامترهاي offset و طول سيكل و زمان فازها مي گردد.

با توجه به اين كه سيستم prodyn يك سيستم كنترل ترافيك پيشرفته جهت هماهنگ نمودن چندين تقاطع با هم مي باشد بنابراين نتايج عملكرد الگوريتم در سطح يك تقاطع منفرد چندان درخور توجه نمي باشد و اين نارسايي مي تواند به علت وابستگي جريانهاي ترافيكي يك تقاطع به تقاطع هاي مجاور باشد. البته هر چه اين وابستگي كمتر باشد عملكرد آن تقاطع بهتر خواهد بود. لازم به ذكر است كه اطلاعات مورد نياز جهت فرآيند بهينه سازي براساس يك سري اطلاعات لحظه اي و نيز يك سري اطلاعات جمع آوري و متعادل شده از اندازه گيري هاي قبلي تهيه ميگردد.

اطلاعات دريافتي از شناسگرها عبارتند از:

در صد و حجم حركات عبور مستقيم و گردش ها و حجم تقاضا
سرعت آزاد در هر مسير
نرخ جريان اشباع
سرفاصله حركات گردش به چپ
كل حجم عبوري از تقاطع

بدين ترتيب سيستم prodyn يك سيستم نيمه هوشمند است كه با استفاده از مدل سازي رياضي و برنامه ريزي پويا، عمليات بهينه سازي را انجام مي دهد. معيار بهينه سازي اين سيستم ، كاهش تاخير و بهينه سازي ضمني offset است . نحوه ارتباط اين سيستم در تقاطعها به صورت غير متمركز مي باشد و ارتباط با تقاطعهاي ديگر به صورت تدريجي برقرار مي شود و به همان صورت با آنها هماهنگ مي*گردد.

لینک به دیدگاه

نرم افزار AIMS
سيستم مديريت اطلاعات تصادفات (Accident Information Management System) اين نرم افزار توسط گروه مهندسين JMW در آمريكا تهيه شده است و هدف از آن، تهيه نقشه GIS حوادث و تصادفات در محيط هاي سه بعدي است.در اين نرم افزار امكاناتي همچون :

aims_web_fig2_3d.jpg

مديريت يك ميليون ركورد اطلاعاتي از حوادث.(امكان ايجاد سيستم بانك اطلاعاتي براي مديريت و برنامه ريزي) نمايش حوادث در نقشه در محيط 3 بعدي(شامل نرم افزار GIS براي امكان مديريت نقشه) استفاده از سمبل هاي گوناگون و تنوع در رنگ براي نمايش تفاوت انواع تصادف و حوادث دستيابي به اطلاعات توسط كليك كردن بر روي نواحي روي نقشه و ... تحليل حوادث تقاطع ها و غيره به دلخواه تهيه كردن گزارشات حوادث و تصادفات توسط امكانات گرافيكي نرم افزار نمايش نتايج تحليل ها بوسيله نمودار هاي ميله اي،تخت يا گراف هاي خطي قابليت تهيه فايل هاي خروجي نتايج جهت استفاده در نرم افزار هاي ديگر و ....يكي از محاسن اين نرم افزار آنست كه كاربر نياز به شناخت كاملي از GIS برايكار با نرم افزار ندارد.ضمنا جهت استفاده از اين نرم افزار نيازي به نصب
نرم افزار ديگري نيست.
قابل ذكر است اين نرم افزار در تمامي محيط هاي مبتني بر ويندوز كار ميكند و قيمت دودي آن براي ماژول اصلي حدود 4000 دلار پيش بيني شده است كه برحسب نياز كاربر، ماژولهاي ديگري با هزينه هاي مشابه قابل دسترس و نصب خواهد بود.

لینک به دیدگاه

تحليل*گر بكارگيري سيستم*هاي هوشمند حمل و نقل

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


نرم افزار IDAS به كاربران اين امكان را مي دهد كه منافع و هزينه*هاي بكارگيري سيستم*هاي هوشمند حمل و نقل را تخمين بزند. در اين نرم افزار منافع و هزينه*هاي لازم براي سرمايه*گذاري 60 سيستم هوشمند وجود دارد.1- ميزان جابجايي يا زمان سفر
2- تصادفات
3- ميزان انتشار مواد آلاينده
4- ميزان مصرف سوخت
5- هزينه*هاي تعمير و نگهداري
6- نرخ سود به هزينه

اين نرم افزار به طور گسترده در ايالات متحده استفاده مي شود. اطلاعات تكميلي*تر را در سايت زير جستجو كنيد:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
IDAS توانايي تخمين موارد زير را دارد:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...