رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

یکی از ساده ترین و بدیهی ترین آزمایشات،آزمایش عایقی ترانسفورماتور می باشد،این آزمایش از ابتدای ساخت ترانسفورماتور بطور مکرر انجام می شود،و کمک بزرگی است برای اطمینان از اجرای صحیح نصب بوئین ها،عایق ها،و کلیه قطعات در هنگام مونتاژ روی هسته ترانسفورماتور و نهایتاً پس از اتمام ساخت اکتیوپارت(هسته و سیم پیچ) و پس از نصب در کوره و بیرون آوردن اکتیوپارت این آزمایش تکرار می شود تا همچنان اطمینان از سلامت عایقی وجود داشته باشند.پس از نصب اکتیوپارت در تانک ترانسفورماتور و غوطه ور شدن آن در روغن عایق و نصب قطعات و عایق ها و بستن بام ترانس و نصب بوشینگ ها، در این حالت نیز اولین آزمایش، میگر خواهد بود و در صورت پاسخ صحیح به ترتیب آزمایشات غیر مخرب انجام می گردد.

اصول آزمایش:

اصولاً هر جسم عایق وقتی تحت میدان الکتریکی قرار می گیرد،بستگی به کیفیت عایقی، نواحی مغناطیسی داخل جسم با جهت میدان مخالفت می نمایند یا به عبارتی قطب های مغناطیسی یا بطور کامل در جهت مخالف میدان قرار می گیرند یا تعداد اندکی از آنها فقط در جهت میدان قرار می گیرد.هر چه این دو قطبی ها مخالفت بیشتری نمایند،مقاومت عایقی جسم بالاتر می رود.در بعضی مواقع مدت زمان اعمال میدان هر چه بیشتر می شود.دو قطبی ها بیشتر مقاومت می کنند.روغن عایق و کاغذهای عایقی در ترانسفورماتور وقتی به هم آغشته می شوند،عایق بسیار قوی بوجود می آورند.در ساخت ترانسفورماتور.از سیم پیچ و هسته استفاده می کنند که قسمت اصلی ترانسفورماتور بوده و این بخش از ترانسفورماتور که اکتیو پارت نامیده می شود تحت ولتاژ فشار قوی قرار می گیرد، به منظور عایق کاری و ایجاد فاصله بین سیم پیچ ها ،سیم پیچ و هسته و مجموعه اکتیو پارت با بدنه ترانس از عایق های کاغذی و روغن عایق استفاده می شود. بنابراین به منظور اطمینان از وضعیت عایقی، مبادرت به انجام آزمایش میگر تست مینمایند اصولاًَ این آزمایش به منظور سنجش میزان عایقی بر جسم مگااهم فی مابین بوئین های LV-HV و بوئین LV+HV به بدنه و سیم پیچ ها به هسته که بر اساس فرم های خاص تکمیل می گردد.

ضریب اندیکس PI

به منضور اطمینان از مقادیر اندازه گیری شده معمولاً زمان را در انجام تست دخالت می دهند،چنانچه قبلاً اشاره گردید هر چه مدت زمان اعمال میدان الکتریکی بیشتر باشد دو قطبی ها این فرصت را بدست می آورند تا وضعیت خود را نشان دهند بنابراین براساس استاندارد توسط دستگاه تست به مدت ۱۵ ثانیه میدان اعمال گردیده ونتیجه آزمایش یاداشت میگردد وپس از گذشت یک دقیقه مجدداٌ نتیجه آزمایش یادداشت میگردد . از تقسیم مقدار قرائت شده در مدت یک دقیقه به مقدار قرائت شده در مدت زمان ۱۵ ثانیه ضریب اندیکسPI را بدست می آورند در این حالت این عدد باید بزرگتریا مساوی عدد ۴ باشد البته این آزمایش به صورت یک دقیقه وده دقیقه نیز انجام می شود در این حالت مقدار PI که از تقسم نتیجه آزمایش ده دقیقه به یک دقیقه بدست می آید.

در ترانسفورماتورهای نو که تازه ساخته شده اند دارای قدرت عایق بسیار بالایی هستند میزان عایقی۱۵ و یک دقیقه بسیار به هم نزدیک می باشند که در این حالت ضریب اندیکس PI عدد کوچکی خواهد بود و شاید حدود ۵/۱ باشد در این حالت جای نگرانی نیست زیرا میزان عایقی اینقدر بالاست که لزومی به در نظر گرفتن PI نمی باشد.اما در ترانسفورماتورهایی که سالها در شبکه هستند یا ترانسفورماتورهای در حالت باردار وقتی برای مدتی از مدار خارج می گردد در حین آمایش میزان عایقی پایین می باشد در اینجا موضوع (PI) اهمیت زیادی دارد.در رابطه با انجام آزمایشات و اعلام نظر در مورد ترانسفورماتور مستلزم تجربه زیادی می باشد که ما فقط بطور اختصار توضیح داده ایم. مثلاً کیفیت روغن، عاری از رطوبت و ناخالصی ها نقش زیادی در افزایش مقاومت عایقی دارد.خشک نمودن اکتیوپارت توسط وکیوم و انجام *****اسیون روغن ،رعایت دستوالعمل ها،باعث افزایش مقاومت عایقی ترانسفورماتور می گردد.در این رابطه تجربه زیادی در دست می باشد که در صورت لزوم و درخواست همکاری خواهد شد.

 

 

 

آزمایشات مخرب به آرمایشاتی گفته می شود که این امکان وجود دارد در هنگام آزمایش ترانسفورماتور دچار صدمه شده یا به عبارتی ترانسفورماتور سوخته شود . این قبیل آزمایشات براساس استاندارد های جهانی (IEC) انجام می گیرد.حتی در هنگام عقد قرارداد با شرکتهای سازنده استانداردهایی که ترانسفورماتورتحت آنها تست می شود مورد توافق کارفرما قرار می گیرد.بارها اتفاق افتاده تست ترانسفورماتورهای با قدرت بالا و صرف هزینه های در حدود چندین میلیون دلار ولی به علت ضعف در ساختار آن، در هنگام تست پاسخ لازم را نداده و یا دچار حادثه شده است.این آزمایشات معمولاً در حضور کارفرما انجام می گیرد که در صورت هرگونه مغایرت ها موضوع را گزارش نماید.البته خوشبختانه شرکتهای سازنده پایبند به اصول بوده، زیر همه ترانسفورماتورها پس از تحویل گیری در شبکه قرار گرفته.ودر شبکه تحت ولتاژ قرار می گیرند یا تحت جریانهای اتصال کوتاه و اضافه ولتاژهای موقت قرار می گیرند. در این صورت چنانچه اشکالی در ساختار آنها وجود داشته باشد، اشکالات آنها بروز می کند.

آزمایش های مخرب:

۱- آزمایش ولتاژ ضربد IMPULS

2- آزمایش تحت ولتاژ بالا به مدت یک دقیقه inducevoltge

3- آزمایش تخلیه جزئی partialdischarge

 

 

 

 

فرم آزمایش عایقی ترانسفورماتور

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 100] ناحیه

[/TD]

[TD=width: 100] ایستگاه

[/TD]

[TD=width: 100] شماره ترانس

[/TD]

[TD=width: 100] ولتاژ

[/TD]

[TD=width: 100] ظرفیت

[/TD]

[TD=width: 100] شماره سریال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 100] [/TD]

[TD=width: 100] [/TD]

[TD=width: 100] [/TD]

[TD=width: 100] [/TD]

[TD=width: 100] [/TD]

[TD=width: 100] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 300, colspan: 3] درجه حرارت روغن

[/TD]

[TD=width: 300, colspan: 3] تعداد سیم پیچ های ترانس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 300, colspan: 3] [/TD]

[TD=width: 300, colspan: 3] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

مقادیر بر حسب

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 52] ردیف

[/TD]

[TD=width: 104] ترانسهای دو سیم پیچه

[/TD]

[TD=width: 132] ترانسهای سه سیم پیچه

[/TD]

[TD=width: 72] ولتاژتست

[/TD]

[TD=width: 132] مقاومت R15 عایقی ۱۵ ثانیه

[/TD]

[TD=width: 120] مقاومت R60عایقی ۶۰ ثانیه

[/TD]

[TD=width: 60] اندیکس

PL

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] 1

[/TD]

[TD=width: 104] HV-LV

[/TD]

[TD=width: 132] HV-LV+TV

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۲

[/TD]

[TD=width: 104] HV-LV+E

[/TD]

[TD=width: 132] HV-LV+TV+E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۳

[/TD]

[TD=width: 104] LV-HV+E

[/TD]

[TD=width: 132] HV+LV-TV+E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۴

[/TD]

[TD=width: 104] HV+LV-E

[/TD]

[TD=width: 132] HV+TV-LV+E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۵

[/TD]

[TD=width: 104] [/TD]

[TD=width: 132] LV-HV+TV+E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۶

[/TD]

[TD=width: 104] [/TD]

[TD=width: 132] TV-HV+LV+E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۷

[/TD]

[TD=width: 104] [/TD]

[TD=width: 132] HV+LV+TV-E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52] ۸

[/TD]

[TD=width: 104] [/TD]

[TD=width: 132] CORE/E

[/TD]

[TD=width: 72] [/TD]

[TD=width: 132] [/TD]

[TD=width: 120] [/TD]

[TD=width: 60] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...