ثبت نام کنید. ارائه الگوی مناسب مکانیابی پایانه های مسافربری برون شهری نویسندگان: آرش نوچیان، مجتبی رفی..."> ثبت نام کنید. ارائه الگوی مناسب مکانیابی پایانه های مسافربری برون شهری نویسندگان: آرش نوچیان، مجتبی رفی..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاست های فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

نویسندگان: سید کمال الدین حسینی، محسن نوغانی، مسعود ایمانیان اردبیلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارائه الگوی مناسب مکانیابی پایانه های مسافربری برون شهری

نویسندگان: آرش نوچیان، مجتبی رفیعیان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارزیابی تأثیر پارک های حاشیه ای وسایط نقلیه بر میزان تأخیر شبکه در محدوده تقاطع های چراغ دار شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نویسندگان: امیرمسعود رحیمی، حمیدرضا نیشابوری قاچکانلو

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

ارزیابی تأثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حامل های انرژی بر هزینه جابجایی مسافر در سیستم حمل و نقل عمومی شهری در ایران

نویسندگان: سید مجتبی شفیعی، علی منصور خاکی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

ارزیابی نقش حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری ها در توسعه مدیریت شهری

نویسندگان: صابر محمدپور، محمد اکبرپور سراسکانرود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

امنیت زنان در فضای شهری

نویسنده: سمیه ورشوی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی، هادی سعیدی رضوانی، اصغر ابراهیمی هرستانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی اثر اشتغال در بخش صادراتی بر اشتغال محلی در شهرهای ایران

نویسندگان: عبداله خشنودی، پرویز رستم زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی اثر سکونتگاه های غیررسمی بر امنیت شهری نمونه موردی کلانشهر مشهد

نویسنده: الهه رجعتی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

بررسی تحلیل وضعیت کاربری زمین و توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر الشتر)

نویسندگان: حشمت اله محمودیان، اکبر کیانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی تطبیقی بافت های موجود شهر بجنورد در ارتباط با الگوهای توسعه پراکنده و فشرده شهری

نویسندگان: حسن علی آبادی، نسرین علی آبادی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان شمالی با تأکید بر جایگاه شهرستان جاجرم

نویسندگان: کرامت اله زیاری، علی اصغر شاکری مطلق، معصوم دوستی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد

نویسندگان: کبری سرخ کمال، مریم بیرانوند زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی میزان پتانسیل آنومی (آشفتگی اجتماعی) در شهر رشت

نویسندگان: مجید حسینی نثار، علی قاسمی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت شهری (شهرداری مرکزی شهر اهواز)

نویسندگان: علی موحد، ماجده عساکره

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

بررسی و ارزیابی روش های قیمت گذاری تراکم با ارائه تجربیات دیگر کشورها

نویسندگان: شهریار افندی زاده زرگری، نیما اربابی، نوید کلانتری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی و اندازه گیری آلودگی هوای شهر مشهد

نویسندگان: سید محمد فهیمی فرد، فهیمه افشار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیک در سازمان های ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیک در شهر مشهد

نویسنده: آذر کفاش پور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بررسی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی

نویسندگان: محمدرضا لیلیان، آرین امیرخانی، مهدیه عابدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

برنامه ریزی استراتژیک شهرداری مشهد

نویسنده: مهدی حسینی راد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

برنامه ریزی فرهنگی در محلات واقع در محور شرقی - غربی بازار کرمان

نویسندگان: میترا قربی، مجتبی رفیعیان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفاده از تئوری تحلیل رفتار متقابل

نویسندگان: نوید سعیدی رضوانی، حمیدرضا دانش پور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

پهنه بندی خطر ریزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه 11 شهر مشهد)

نویسندگان: فهیمه صالحی متعهد، محمد غفوری، غلامرضا لشکری پور، ناصر حافظی مقدم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

پیش بینی گسترش شهر مشهد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

نویسنده: محمدمحسن رضوی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

تأثیر سیاست های مالی دولت در بخش حمل و نقل شهری بر پدیده نخست شهری در ایران

نویسندگان: مائده نجارزادگان، نعمت اله اکبری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

تأثیر شهرنشینی و افزایش درآمد با استفاده از روش همگرایی ARDL در اقتصاد ایران (1384-1346)

نویسندگان: محسن ابراهیمی، محمود آل مراد جبدرقی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

توانمندسازی معابر و محلات شهری در برابر بزهکاری از طریق طراحی محیطی (cpted)

نویسندگان: روح اله بیات رستمی، محسن کلانتری، سعید حسنی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جایگاه فضاهای عمومی در شهرسازی معاصر با تأکید بر شهرهای ایران

نویسندگان: نورالدین عظیمی، آیناز شیرازی زاده، مسعود رحیمیان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

چالش های برنامه ریزی راهبردی در شهرداری ها (شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته)

نویسندگان: بهروز نصر آزادانی، احسان مالکی پور، حسین شیخ بهایی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

چگونگی شکل گیری و تداوم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

نویسنده: منصور نوروزی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

چندپارگی مدیریت سازمان های مرتبط با گردشگری مذهبی - فرهنگی کلانشهر مشهد

نویسنده: محمد قاسمی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

حق شهروندی و فضای شهری

نویسندگان: مژگان عظیمی هاشمی، ندا رضوی زاده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

درآمدی بر تجارب بهسازی اسکان های غیررسمی با رویکرد مشارکتی، مطالعه موردی تجربه زاهدان

نویسندگان: بهادر زمانی، امیر واعظ شهانقی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری با مدل ارزیابی چند شاخصه (مطالعه موردی استان مازندران)

نویسندگان: محمدرضا کنعانی، جعفر میرکتولی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سنجش عوامل موثر بر امنیت در محیط های شهری

نویسنده: رستم صابری فر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح محله

نویسندگان: علی ربانی خوراسگانی، غلامرضا صدیق اورعی، مهدی خنده رو

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی، مهدی قرخلو، فروغ خزاعی نژاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شهرهای جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز

نویسندگان: براتعلی خاکپور، عقیل امیری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

گذار از الگوی تک مرکزی به چند مرکزی، گامی در راستای تمرکز زدایی و تعادل منطقه ای استان خراسان رضوی

نویسنده: محمدرحیم رهنما

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مدلسازی اقدامات احتیاطی در تدوین نقشه راه پدافند غیرعامل مجموعه های شهری

نویسندگان: حسن صراف جوشقانی، محمد صراف جوشقانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

مدیریت بافت های فرسوده شهری در ایران

نویسندگان: علی زنگی آبادی، امیر اکبری مهام

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مدیریت و ساماندهی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی، پارک های درون شهری رشت)

نویسندگان: مجید یاسوری، سعید بان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مطالعه تهدیدها و فرصت های متأثر از همجواری مناطق صنعتی و مسکونی از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی منطقه 21 شهرداری تهران)

نویسندگان: فریده قیطاسی، سیدرضا مؤتمن، سیروس نظریان آزاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

معرفی فرآیندی جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه ساماندهی و توانمندسازی

نویسنده: رحیم سرور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

معیارهای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه موردی: بخشی از خیابان ولیعصر تهران)

نویسنده: سارا دادپور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب شهرداری های استان همدان از نظر کارایی (با استفاده از روش DEA)

نویسندگان: نیره بصیری پارسا، نعمت اله اکبری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

مقدمه ای بر راهبرد توسعه شهری (CDS) مزایا و مشکلات

نویسنده: جعفر ملکی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مکانیابی اسکان موقت با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری تهران)

نویسندگان: بابک امیدوار، مهدی نوجوان، محمد برادران شرکاء

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) نمونه موردی: شهر مشهد

نویسندگان: مهدی وطن پرست، محمد معتمدی، جواد فاتحی، هاجر غلامی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

مکانیابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده از GIS فازی (مطالعه موردی: حوزه میانی غربی شهر مشهد)

نویسندگان: محمد معتمدی، براتعلی خاکپور، حسین انفجاری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مکانیابی مراکز امدادرسانی و نحوه تخصیص مصدومین به این مراکز در زمان وقوع زلزله

نویسندگان: حمیدرضا فیلی، کتایون ضمیری آذر، گلاره باقری روزبهانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

منطقه بندی آمایشی برای توسعه گردشگری با رویکرد اکولوژیک و مدل AHP در GIS (نمونه موردی: منطقه نمونه بین المللی گردشگری شاندیز)

نویسندگان: محمدرضا منصوری دانشور، علی همائی فر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

می نویسیم شهر جدید، می خوانیم شهر بی هویت! (بررسی راهکارهای ایجاد هویت در شهر جدید)

نویسنده: نجمه مظفری پور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نقد طرح های جامع شهری و ضرورت توجه به طرح های راهبردی - ساختاری در ایران

نویسندگان: محمد کرمی، اعظم محمدی، محمدتقی رضویان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نقش شهرهای میانی استان خراسان رضوی در ایجاد تعادل فضایی

نویسندگان: سعید حسین آبادی، عبدالمجید احمدی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

نقش کارکردی آموزش و رسانه های جمعی در فرهنگ ترافیک با تأکید بر شهر مشهد

نویسندگان: محمدحسن شربتیان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...