رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

(EIA in mining project)

نویسنده : دانیال بهنیا(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن- استخراج معدن دانشگاه علوم تحقیقات واحد تهران)

چکیده

با استخراج هر چه بيشتر از معادن و عميق و وسيع‌تر شدن فضاي عملياتي آن‌ها، وسعت زمين‌هاي تحت تأثير فعاليت‌هاي معدنكاري، به ويژه انباشتگاه‌هاي باطله، روز به روز رو به افزايش ميابد. در نتيجه هر روز ضرورت انجام بازسازي معادن نيز بيشتر مي‌شود. جهت بازسازي يك معدن، به منظور هر نوع استفاده بعدي از زمين‌هاي تحت تأثير و حفاظت از محيط زيست منطقه، انتخاب و كاشت گونه‌هاي گياهي يكي از مراحل مهم است. بازسازي معادن بصورت بخش جدايي ناپذير از طراحي كل معدن بايد از همان مراحل ابتدايي عمليات معدنكاري مورد توجه قرار گيرد. به اين ترتيب علاوه بر حفظ محيط زيست، زمين‌ها به چرخه توليد باز مي‌گردند. براي همين مسائل است كه بايد قبل از طرح بهره‌برداري معدن ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه معدني را انجام داد تا ميزان خسارت‌هاي وارده بر محيط زيست را محاسبه كرده و بتوان به كمك اين محاسبات پروژه را در جهتي كه اين خسارات كاهش يابند يا به حداقل برسند پيش برد. به اين دليل است كه امروزه ديگر براي صدور طرح بهره‌برداري يك پروژه معدن قبل از هر چيز مطالعات ارزيابي زيست محيطي(EIA) پروژه مورد نظر را مي‌خواهند و با توجه به آن پروانه را صادر مي‌كنند. بطور خلاصه مي‌توان گفت: پس از تائيد طرح بهره‌برداري معدن و ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه معدني بايد از همان ابتدا در فكر كاهش و به حداقل رساندن اين اثرات باشيم و بهترين مرحله براي اين كاهش‌ها و به حداقل رساندن‌ها قبل از شروع طرح معدني است كه بايد از همان ابتدا بايد تدابيري انديشيد تا كمترين اثرات را بر محيط زيست وارد كنيم مثلاً مي‌توان با تغيير روش استخراج يا يك طرح بازسازي مناسب براي پروژه معدني و يا... اثرات زيست محيطي پروژه را به حداقل رساند.

 

1-مقدمه

محيط زيست مجموعه بسيار عظيم و در هم پيچيده‌اي از اجزا و عوامل فعال گوناگوني است كه بر اثر يك روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجزاي سازنده‌ سطح زمين شكل گرفته است. اين مجموعه كه از آب، هوا، انرژي، حيات زيستي و غيره تشكيل شده است،‌ طبيعت و كليه موجودات زنده را در برگرفته، بر فعاليت‌هاي انسان تأثير مي‌گذارد و در ضمن از آن‌ها متأثر مي‌شود. نگرشي گذرا بر وضعيت محيط زيست جهان در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه نه فقط اثرات مخرب انساني بر محيط زيست كاهش نيافته بلكه مسائل حاد و بغرنج جديدي مانند آلودگي شديد جو، كاهش تنوع زيستي، پارگي لايه اوزون، افزايش سطح آب اقيانوس‌ها و اثرات مختلف و متعدد آن‌ها بروز نموده است.

مطابق با شواهد موجود معدنكاري و استفاده از مواد معدني، قدمت هزاران ساله دارد يعني اززماني كه بشر طلا را در معادن روباز و يا رودخانه ها كشف و با وسايل ابتدايياستخراج كرد به معدنكاري پرداخت. كاري كه در آن زمان با وسايل ابتدايي و هزينه ايكم امكان پذير بود و به همين دليل نياز به دانش و تخصص خاصي نداشت اما امروزهمعدنكاري حرفه اي بسيار پيچيده و پرهزينه است چرا كهاكنون معادن، عميق تر، لايه هاي غني، تهي تر و عيار فلز كانه ها كمتر شدهاست ودر مواردي ذخاير نفت و كانه هاي طلا، نقره، جيوه و حتي آهن كاملاً ازبينرفته اند.اثرات زیست محیطی فعالیت های بشری، یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه بطور فزاینده مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. یک فاکتور کلیدی در این خصوص، مقیاس مصرف منابع طبیعی، از جمله مواد معدنی، زمین های کشاورزی، چوب و شیلات است. که در این مقاله به بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی پرداخته می شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

2-ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)

دو تعریف جامع و مستقل از ارزيابي در اینجا عنوان شده است: ارزيابي، تكنيك مهمي است كه براي اطمينان يافتن از اينكه اثرات احتمالي پروژه‌هاي توسعه در محيط زيست كاملاً مورد شناسايي و محاسبه قرار گرفته‌اند بكار مي‌رود یا به عبارت دیگر ارزيابي، عبارت از ارائه روشي جهت تعيين، پيش‌بيني و تفسير اثرات زيست محيطي يك پروژه بر كل محيط زيست، بهداشت عمومي و سلامت اكوسيستم‌هايي است كه زندگي بشر به آن‌ها وابسته است.

بطور خلاصه، مفاهيم كلي ارزيابي را مي‌توان به شرح زير جمع‌بندي نمود:

مطالعه و بررسي اثرات يك فعاليت پيشنهادي بر محيط زيست است.

مقايسه و تطبيق گزينه‌هاي مختلف و منطقي را به عمل مي‌آورد.

يك هدف مطلوب و مناسب را مشخص مي‌كند.

خواستار تعيين بهترين و بهينه‌ترين گزينه است.

گزينه بهينه و مطلوب انتخاب شده هزينه‌ها و منافع منطقي را در بر دارد.

براساس پيش‌بيني تغييرات كيفي محيط زيست كه در اثر يك فعاليت پيشنهادي پديد مي‌آيند پايه‌گذاري مي‌شود.

اثرات زيست محيطي را براساس هزينه‌ها و منافع اقتصادي مورد سنجش قرار مي‌دهد.

ابزار تصميم‌گيري است.

مراحل انجام ارزيابي و چارچوب و دستور كار آن در كشورهاي مختلف بسته به نوع قوانين و مقررات وضع شده در آن‌ها متفاوت است. برطبق يك چارچوب كلي، زمانيكه كارفرما و يا سرمايه‌گذار (توسعه دهنده) اقدام به انجام يك پروژه يا فعاليت در يك منطقه مي‌نمايد، از مشاور خود تقاضاي تهيه يك گزارش براي برنامه‌ريزي فني و اقتصادي جهت مطالعات امكان سنجي (Feasibility study) اوليه، مكان‌يابي جايگاه (Site selection) پروژه خواهد نمود. در اين مرحله مشاورين زيست محيطي نيز با دو عمل غربال كردن و ارزيابي مقدماتي، كارفرما را در تصميم‌گيري‌ها راهنمايي خواهند كرد.

همواره يك پروژه اثرات متعددي بر روي محيط زيست اطراف مي‌گذارد كه اين اثرات شامل اثرات بر محيط فيزيكي، محيط بيولوژيكي، محيط اقتصادي اجتماعي و محيط فرهنگي است. اثرات زيست محيطي يك پروژه بر محيط فيزيكي مي‌تواند شامل اثرات بر اقليم و كيفيت هوا، اثر روي آب، اثر بر خاك و اثر بر صدا شود. شناسايي و پيش‌بيني اثرات يك پروژه بر اقليم بويژه در برخي از پروژه‌ها مشكل است. يكي ديگر از اثرات زيست محيطي يك پروژه، اثرات آن بر محيط بيولوژيكي بود كه شامل اثرات بر گياهان و جانوران است. اثرات بر گیاهان به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : اثرات مستقيم و غیر مستقیم. از ديگر قسمت‌هاي محيط زيست اطراف كه تحت تأثير پروژه واقع مي‌شود محيط اقتصادي اجتماعي است. محيط‌هاي اقتصادي اجتماعي در مراحل ساختماني، بهره‌برداري، يا پس از آن دستخوش تغييرات مي‌شوند. و در انتها محيط هاي فرهنگي هم از اثرات زيست محيطي پروژه‌ها در امان نمي‌مانند و تحت تأثير واقع مي‌شوند.

در تهيه يك گزارش ارزيابي اصول مهمي مديريت وجود دارد كه مهم‌ترين آنها شامل: تمركز بر موارد عمده‌ (يعني اينكه يك ارزيابي نبايد كليه اهداف خود را بر موارد بسيار جزئي معطوف سازد)، بكارگيري افراد و گروه‌هاي ذيصلاح (منظور اين است كه استفاده از افرادي كه داراي توانايي مديريت و انجام كار مي‌باشند اهميت زيادي دارد)، ارتباط دادن تصميمات (به اين معنا كه يك گزارش ارزيابي بايد چنان سازماندهي شود كه بطور مستقيم تعدادي از تصميماتي را كه در مورد پروژه‌هاي پيشنهادي ضرورت دارند را به يكديگر ارتباط دهند)، معرفي گزينه‌هاي آشكار و صريح جهت كاهش اثرات و نيز براي مديريت مناسب زيست محيطي و در انتها تهيه اطلاعات در شكل قابل استفاده براي تصميم‌گيران (يعني بايد مفاهيم و شكل گزارش قابل درك باشد).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

3-بررسی اثرات زیست محیطی روش های سطحی

اثرات زیست محیطی روشهای مختلف استخراجی را در زمینه های آلودگی آب و خاک و صوت و هوا و تأثیرات بر حیات وحش و انسانها می شود. ابتدا به بررسی روش استخراج کنتوری پرداخته می شود:

آلودگی آب: به علت انجام عمليات استخراج در ارتفاع بجز در صورت تخليه باطله به داخل رودخانه آلودگي آب مشاهده نمي شود.آلودگی خاک: از آنجا که در اين روش تنها ماده معدني استخراج مي شود و سطح برداري کاملي صورت نمي‌گيرد، تأثيرات منفي بر روي ساختار خاک منطقه قابل توجه نمي باشد. آلودگی صوتی: در اين روش آلودگي صوتي زيادي توليد نمي شود. آلودگی هوا: از آنجا که حجم زيادي از مواد جابجا مي شود، در حين عمليات تخليه باطله به داخل دره ها گرد و خاک زيادي توليد مي گردد.تأثیرات بر حیات وحش: امکان مهاجرت گونه هاي حيوانات از منطقه وجود دارد.

از دیگر روشهای استخراج سطحی روش مسطحی است که به بررسی آلودگی های آن پرداخته می شود:

آلودگي آب:در صورتي که با سطح ايستابي برخورد داشته باشد ممکن است بر آب تأثير گذاشته که با حفر چاههايي در اطراف معدن مي توان سطح ايستابي را پايين برد. آلودگي خاک: در اين روش خاک زيادي جابجا مي شود ولي به دليل اينکه باطله ها در محل معدن به مصرف مي رسند باعث آلودگي ساير مناطق نمي شوند. در کل اين روش آلودگي کمتري نسبت به ساير روشها دارد.آلودگي صوتي: صدمه زيادي وارد نمي شود. آلودگي هوا:اين روش به دليل حجم بسيار کم انفجار، آلودگي حفاري و انفجار ندارد ولي ازآنجا که عمليات با دراگلاين صورت مي گيرد، استخراج وبار گيري همراه با انتشار گرد و غبار خواهد بود.تأثير بر انسان: آلودگي صوتي زيادي توليد نمي شود. تاثير بر حيات وحش: تأثير قابل ملاحظه ايي بهمراه ندارد.

حال به بررسی روش استخراج روباز پرداخته می شود:

آلودگي آب: در صورتي که عمق معدن زياد باشد و با سطح ايستابي برخورد کند باعث بروز مشکلاتي در آبهاي زيرزميني مي شود. اگر باطله هاي حاصل از معدنکاري در داخل درياچه ها و رود خانه هاي اطراف تخليه شود، موجب آلودگي آب خواهد شد. اگر پيت بازسازي نشود، ممکن است محل تشکيل حوضچه هاي اسيدي ناشي از نزولات جوي گردد. آلودگي خاک: زمين هاي اطراف را در حد وسيعي تخريب مي کند. آلودگي صوتي: آلودگي صوتي ناشي از فرایندهای حفاري و آتشباري وجود دارد. آلودگي هوا: آلودگي ناشي از اين روش مربوط به عمليات حفاري، انفجار، بارگيري و تخليه است. در مورد حفاري مي توان با بهره گيري از ماشينهاي حفار مجهز به سيستم تغذيه آب داخلي و خارجي ميزان گرد وغبار را کاهش داد. در مورد انفجار با عمليات کنترل شده مي توان آلودگي هوا را کاست. در زمان حمل و نقل نيز پاشيدن آب در جاده ورودي به مواد داخل کاميونها بسيار موثر است. تأثير بر انسان:کار در محيط پر سر وصدا در طول زمان منجر به تاثيرات سويي در سيستم شنوايي انسان مي گردد و همچنين سرو صدا باعث سلب آرامش افراد ساکن در منطقه مي گردد. از آنجاييکه در اين روش از مواد منفجره استفاده و در نتيجه حفاري زياد استفاده مي شود، آثار ناشي از آن نيز زياد مي باشد. تاثير بر حيات وحش: در شرايطي که باطله هاي معدن به حال خود رها شوند ممکن است در صورت سمي بودن، خاک منطقه را آلوده کرده که اين امر براي حيوانات علفخوار مضر است. در صورت تشکيل حوضچه‌هاي اسيدي، ممکن است باعث مسموميت پرندگان منطقه شود.

در روش استخراج هيدروليکي اثرات زیست محیطی زیر را وجود دارد:

آلودگي آب: تنها تأثير مهم اين روش آلودگي آب مي باشد، که ممکن است منجر به تخليه منطقه از موجودات آبزي گردد. آلودگي صوتي: آلودگي صوتي اين روش قابل ملاحظه نمي باشد. آلودگي هوا: به علت بهره گیری از آب در عملیات استخراجی، تأثير منفي بر هواي منطقه ديده نمي شود. تاثير بر حيات وحش: مهاجرت آبزيان در اثر آلودگي آب منطقه مهمترين اثر اين روش مي باشد.

و در انتهای روشهای روباز به بررسی اثرات زیست محیطی روش استخراج کنتوري اصلاح شده پرداخته می شود:

آلودگي آب: از آنجا که عمليات درارتفاعات صورت مي گيرد، آلودگي آب نداريم، مگر اينکه با طله ها در رودخانه تخليه شوند.آلودگي خاک: از آنجا که کل روباره برداشت مي شود، زمين از حالت عادي خارج مي شود.آلودگي صوتي: آلودگي صوتي اين روش از روش کنتوري بيشتر و از ساير روشهاي سطحي کمتر است.آلودگي هوا: از آنجا که کل روباره برداشته مي شود آلود گي هوا بيشتر ازروش کنتوري است.تاثير بر حيات وحش: ممکن است به دليل نا امن شدن کوهستان حيوانات مهاجرت کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

4-بررسی اثرات زیست محیطی روشهای زیر زمینی

در این بخش به بررسی اثرات زیست محیطی روشهای مختلف استخراج زیر زمینی در زمینه های آلودگی آب و خاک و صوت و هوا وتأثیرات بر حیات وحش و انسانها پرداخته می شود. ابتدا به بررسی روش استخراج در اعماق دریا پرداخته می شود:

آلودگي آب: از بين بردن تعادل در آب، تشکيل جريانهاي گردابي در آب و رسوبگذاري در مناطق ديگر، ايجاد گل و لاي در اثر کار تجهيزات خاص جهت استخراج مواد از کف اقيانوسها و درياها،انتشار گسترده آثار. آلودگي صوتي: ايجاد سر وصدا دراثر کار سيستم هاي استخراج تنها آلودگی صوتی ایجاد شده در این روش است. آلودگي هوا: ا زآنجا که از اين روش در آب استفاده مي شود، آلودگي هوا وجود ندارد. تأثير بر کف درياها و اقيانوسها: استخراج مواد از کف آبها، تغيير وضعيت ساختار آنها را در بر خواهد داشت. تاثير بر حيات وحش: از بین رفتن تعادل آب و همچنین سر و صداي حاصل از سيستم هاي استخراج، مهاجرت تحميلي آبزیان را به همراه دارد.

روش دومی که مورد بررسی قرار می گیرد روش استخراج اتاق وپايه است:

آلودگي آب: از آنجا که اين روش در اعماق کم صورت مي گيرد به آبهاي زير زميني صدمه نمي زند. تنها ممکن است باطله هاي معدني موجود در سطح زمين باعث آلودگي منابع آبي شوند.آلودگي خاک: در صورتي که دهانه عريض و در حدود 2/1 تا4/1 برابر عمق پوشان سنگ باشد امکان نشست زمين وجود دارد. باطله ها نيز ممکن است باعث آلودگي خاک شوند.آلودگي صوتي: آلودگي صوتي در اين روش تنها بر روي کارگران معدن تأثير گذار است.آلودگي هوا: آلودگي هوا در نتيجه عمليات حفاري، انفجار و تخريب سقف بوجود مي آيد.تاثير بر حيات وحش: تنها در صورت انبار کردن باطله برروي زمين امکان آلودگي منابع آب و در نتيجه مسموميت حيوانات منطقه وجود دارد.

دیگر روش مورد بررسیروش استخراج از طبقات فرعي است:

آلودگي آب:فقط در صورت تقاطع با سفره آب زيرزميني امکان آلودگي آب وجود دارد.آلودگي خاک: در اين روش نشست زمين و باطله هاي استخراجي باعث تخريب و آلودگي زمين مي شوند.آلودگي صوتي: آلودگي صوتي در اين روش تنها براي کارگران معدن رخ مي دهد.آلودگي هوا: نسبت به روشهاي تخريبي آلودگي کمتري دارد. از طرفي تأمين هواي کافي به علت وجود فضاهاي خالي بزرگ مشکل است. بايد دويل هاي تهويه مستقل از گذرگاه هاي حمل مواد معدنی باشد.تاثير بر حيات وحش: فقط در اثر انباشت باطله ممکن است به گياهان و جانوران صدمه بزند و زيبايي منطقه را کاهش دهد.

حال در اینجا اثرات زیست محیطیروش استخراج انباره اي توضیح داده شده است:

آلودگي آب: از آنجا که اين روش در اعماق کم انجام مي گيرد به آبهاي زير زميني صدمه اي وارد نمي شود. ممکن است باطله هاي معدني در سطح زمين باعث بروز آلودگيهايي در آبهاي سطحي شود.آلودگي خاک: در پايان عمليات استخراج فضاي نسبتاً بزرگي باقي مي ماند که پس از مدتي ريزش کرده و باعث نشست زمين مي شود. باطله ها نيز مي توانند آلودگي خاک را در پي داشته باشند.آلودگي صوتي: آلودگي صوتي در اين روش تنها باعث بروز ناراحتي هايي براي کارگران معدن مي شود.آلودگي هوا: بدليل استفاده از چوب بست ها، مشکلاتي در زمينه تهويه وجود دارد. گرد و غبار ناشي از عمليات حفاري رو به بالا زياد بوده و انفجار ثانويه نيز بر ميزان آلودگي مي افزايد. تاثير بر حيات وحش: انباشت باطله در اين بخش مي تواند باعث آلودگي آب و خاک منطقه و در نهايت مرگ و مير حيوانات شود.

درروش استخراج جبهه کار طولاني اثرات زیست محیطی فوق در محیط را می گذارند:

آلودگي آب: از آنجا که اين روش در اعماق کم صورت مي گيرد به آبهاي زير زميني صدمه وارد نمي کند. ممکن است باطله هاي معدن در سطح زمين باعث آلودگي آبهاي سطحي شود.آلودگي خاک: بعلت انجام عمليات تخريب کارگاه، انحناي لايه و نشست زمين مشاهده مي شود.آلودگي صوتي: به علت وجود تعداد زيادي از ماشين آلات معدني سر و صداي زيادي در کارگاه وجود دارد.آلودگي هوا: آلودگي هوا در اين روش زياد بوده و با افزايش طول کارگاه انتشار گرد و غبار و افزايش درجه حرارت تشديد مي شود. تخريب در پايان کار نيز گرد و خاک زيادي در پي دارد.تاثير بر حيات وحش: تنها انباشت باطله ها بر روي زمين مي تواند باعث آلودگي آب ودر نهايت مرگ و مير حيوانات شود.

روش استخراج کندوآکند که اثرات زیست محیطی به مراتب کمتر از روشهای دیگر دارند شامل موارد زیر می شود:

آلودگي آب: بدليل مصرف باطله توليدي در خود کارگاه، باطله ها بعنوان تهديدي براي منابع آبي منطقه محسوب نمي شوند.آلودگي خاک: در اين روش اثرات مخربي بر روي خاک منطقه مشاهده نمي شود.آلودگي صوتي: آلودگي صوتي در اين روش تنها باعث بروز ناراحتي هايي براي کارگران معدن مي شود.آلودگي هوا: بدليل نوع روش استخراج و پرکردن ميزان آلودگي هوا زياد است.تاثير بر حيات وحش: در اين روش اثرات نامطلوبي بر روي حيات وحش منطقه ديده نمي شود.

درروش استخراج با تخريب در طبقات فرعي اثرات زیست محیطی زیر موجود است:

آلودگي آب: از آنجا که اين روش در اعماق کم صورت مي گيرد به آبهاي زير زميني صدمه اي نمي زند و تنها ممکن است باطله هاي معدني در سطح زمين باعث آلودگي آب شوند.آلودگي خاک: در اين روش برگرداندن سطح به حالت اول بسيار مشکل و نشست حتمي است.آلودگي صوتي: آلودگي صوتي در اين روش تنها باعث بروز ناراحتي هايي براي کارگران معدن مي شود.آلودگي هوا:ميزان حفاري در اين روش زياد است و انتقال با lhd(لودر خاک بر سر) نيز باعث افزايش آلودگي مي شود. تخريب ناگهاني سقف نيز باعث توليد گرد و خاک در منطقه مي گردد.تاثير بر حيات وحش: تخريب چراگاههاي حيوانات در اثر نشست زمين را می توان نام برد.

روش استخراج با تخريب بزرگاثرات زیر را بر محیط زیست اطراف ما می گذارد:

آلودگي آب: از آنجا که اين روش در اعماق کم انجام مي گيرد به آبهاي زير زميني صدمه اي وارد نمي شود. تنها ممکن است انباشت باطله ها در سطح زمين باعث آلودگي منابع آبي شود.آلودگي خاک: اين روش بيشترين ميزان نشست را در ميان روش هاي استخراج زير زميني دارد و لازم است در انتخاب روش، فاصله از مناطق مسکوني و مزارع مورد توجه قرار گيرد.آلودگي صوتي: به علت حجم زيادعمليات انفجار و حفاري‌هاي مداوم آلودگي صوتي دراين روش زياد است. آلودگي هوا: در کليه مراحل حفاري، انفجار و خردايش، در داخل کارگاه حجم زيادي از گرد وغبار پراکنده مي شود. آتشباري ثانويه نيز باعث تشديد آلودگي مي شود که براي کاهش آن مي توان از تهويه موضعي و آب پاشي استفاده کرد.تاثير بر حيات وحش: نشست زمین منجر به تخريب چراگاههاي حيوانات می شود.

روش استخراج ساحلي اثرات زیر را بر محیط زیست می گذارد:

آلودگي آب: از بين بردن تعادل در آب منطقه، ايجاد گل و لاي در اثر فعاليت تجهيزات خاص جهت استخراج مواد از کف اقيانوسها و درياها، تشکيل جريانهاي گردابي در آب و رسوبگذاري در ديگر مناطق از آلودگی های ایجاد شده در محیط های آبی است.آلودگي صوتي: ايجاد سر وصدا دراثر فعاليت تجهيزات استخراجي تنها آلودگی صوتی ایجاد شده است.آلودگي هوا: ا زآنجا که اين روش در محيط آبي استفاده مي شود، آلودگي هوا بسيار ناچيز ميباشد.تأثير بر کف درياها و اقيانوسها:به کارگیری این روش در طول زمان منجر به تغيير وضعيت ساختار ساحل می گردد.تاثير بر حيات وحش: تأثير بر حيات آبزيان در نتيجه از بين رفتن تعادل در منطقه و مهاجرت تحميلي آنها در نتيجه سر و صداي حاصل از فعاليت تجهيزات استخراجي است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5- بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی

پیامدهای احتمالی زیست محیطی معدنکاری واستخراج مواد معدنی به اختصار شامل موارد زیر است:

تخریب زمین:برآورد می‌شود که مصرف جهانی زمین برای معدنکاری بین سالهای1976و 2000، حدود 37000 کیلومتر مربع یا به عبارتی حدود 0.2 درصد سطح خشکی‌هاخواهد بود.آزاد شدن مواد سمی:برخی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
فلزی، اجزای ضروری سازنده موجودات زنده هستند و کمبود یا زیادی آنها می‌تواند برایحیات مضر باشد. برخی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و شبه‌فلزهایی مانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
که به مقدار کم در بسیاری ازکانسنگهای سولفیدی چند فلزیبسیار رایج هستند ودر واقع اغلب به عنوان محصول جانبی بازیافت می‌شوند، حتی در مقادیر کم نیز بسیارسمی‌اند، بویژه به شکل

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
که بوسیله موجودات زنده جذب می‌شود. زهکشی اسیدی معادن: آبهای اسیدی ایجاد شده به کانی‌های دیگر جمله کرده،محلولهایی را بوجود می‌آورند که ممکن است عناصری مانند کادمیم و آرسنیک را واردمحیط ریست کند. سلامت و ایمنی کارگران: سلامت و ایمنی کارگران، چه در هنگام استخراج معدنو چه در کارخانه‌های فراوری و کارخانه‌های ذوب، به خطر می‌افتد. غبار: در معادنی که غبارسیلیسممکن است تولید شود، کنترل غبار حائزاهمیت است، چون باعث مبتلا شدن معدنکاران به بیماریهای ریوی مانندپنوموکوینوسیسمی‌شود. سر و صدا: امروزه سر و صدا گسترده‌ترین خطر شغلی است و کارگران و همچنینمردم مجاور مناطق صنعتی باید به قدر کافی از صداهای مضر و مزاحم محافظت شوند. کارخانه‌های ذوب: یکی از آلوده کننده‌ترین مواد خروجی از کارخانه‌های ذوب واز ایستگاههای زغال‌سوز تولید برق، SO2 است که همراه با NOX و CO2،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را به‌وجود می‌آورند و همچنین تولید یک‌سری عناصر سمی می‌کنند که در واقعباعث از بین رفتن پوشش گیاهی و آلودگی زمینهای کشاورزی و آبهای زیر زمینی و سطحیمی‌شود.

حال در اينجا به بررسي اثرات و مشکلات زيست محيطي مرتبط با عمليات شناسايي، پي جويي و اکتشاف منابع معدني اشاره مي شود. منابع معدني شامل کانيها و آب هاي زيرزميني مي باشد. شناسايي، پي جويي و اکتشاف از جمله مواردي هستند که در واقع زيربناي يک عمليات استخراج اقتصادي مي باشند.هدف از شناسايي، نقشه برداري و کسب ديد کلي نسبت به منطقه، شناخت و تعيين محدوده جهتپي جويي کاني ها و همچنين شناخت فاکتورهاي مؤثر مي شود. هدف از پي جويي، تعيين مکان نهايي استخراجي توسط روشهاي زمين شناسي، ژئوفيزيکي و روشهاي ژئوشيميايي در بررسي هاي صحرايي مي باشد. هدف از اکتشاف، مطالعه تفصيلي نواحي بازرسي شده است. لازم به ذکر است روشهاي اکتشاف، همان روشهاي بکار گرفته در پي جويي است با اين توضيح که منطقه به صورت جزئي تر و دقيق تر مورد بررسي قرار مي گيرد. هنگامي که هر کدام از موارد شناسايي، پي جويي و اکتشاف در حال انجام است، ضايعات زيست محيطي مربوطه مستقيماً به فعاليتهاي منحصر به فردي که در حال انجام است بستگي دارد. در شناسايي، پي جويي و اکتشاف منابع زمين شناسي از روشهاي مستقيم و غير مستقيم استفاده مي شود. در روشهاي غيرمستقيم نتايج، از دقت کمتري برخوردار بوده ولي در عوض محدوده وسيعي را با هزينه پايين شامل مي شود. در روشهاي مستقيم، دقت و هزينه بيشتري جهت بررسي منطقه، شناسايي آنومالي ها يا ذخاير و اصلاح داده هاي اوليه، انجام مي پذيرد.همچنين در پي جويي، توجه به مديريت کمي و کيفي آب هاي سطحي و زيرزميني، نتايج بوم شناسي در بررسيهاي محيط زيستي لازم است. محافظت، ارزش و حساسيت اکوسيستم هاي حيات وحش، ظرفيت و حجم پذيرش آلودگي در منطقه، اثرات احتمالي ناشي از ساخت جاده و ايجاد جامعه جديد، صدمات اکولوژيکي ناشي از استقرار افراد به نحو شايسته اي مد نظر قرار گرفته و ارزيابي مي شود. در اين مطالعات بخش خاک مستلزم ارزيابي، تخمين کيفيت، تهيه نقشه هاي خاک و مطالعات ارزشيابي پتانسيلهاي کاربردي خاک است. علاوه بر آن براي حفاظت خاک از فرسايش، شور شدن(نمک دار شدن) و اثرات کودها و گياهان دارويي لازم است بررسي هاي لازم صورت پذيرد.

حال به بررسی نشست و اثرات زیست محیطی آن پرداخته می شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عوامل آلاينده ناشی از نشست عبارتند از: حرکت زمين و ايجاد درزه و شکافهاي متعدد که منجر به ایجاد گرد و غبار می شود.گرد و غبار حاصل ازخاکريزي جهت پر کردن فضاهاي استخراجي که براي جلوگيري از نشست زمين بکار مي رود. راههاي پيشگيري آن عبارتند از: نگهداري خوب و سعي در کاهش نشست و جلوگيري از فشار زياد بر پايه‌هاي باقيمانده مواد معدني و آب پاشي موادي که در پر کردن فضاي استخراج شده بکار مي روند همچنین برقراري تهويه مناسب در زير زمين ايجاد پرده اي از مه در منطقه اي که خاکريزي در آن صورت مي گيرد. استانداردهای موجود برای جلوگیری از نشست عبارتند از: انتشار گرد و غبار حاصل از خاکريزي که بمنظور جلوگيري از نشست صورت مي گيرد زماني به حداقل مي رسد که رطوبت مواد مورد استفاده در خاکريزي در حدود 4 تا 8 درصد در نظر گرفته شده باشد.اثرات فیزیکی نشست شامل: نشست، حرکت سطح در اثر فروريختن بخش هاي زيرين به درون حفرات موجود مي باشد. در اکثر معادن زيرزميني پتانسيل ايجاد نشست وجود دارد. نشست معمولأ به صورت گودالهاي آب آشکار مي شود. گودالها معمولأ بواسطه فروريختن بخشي از حفرات موجود براي مثال يک اتاق در روش اتاق و پايه- ايجاد مي گردد. آثار نشست ممکن است در سطح زمين قابل مشاهده نباشند. گودالها و فرورفتگي ها در نزديکي سطح زمين باعث اختلال در سيستم زهکشي، درياچه ها و جريانهاي آب مي گردند. نتيجه اين اختلالات و تأثيرات، عملکرد نامناسب سيستم آبياري منطقه و آسيب رساندن به بخش هاي کشاورزي مي باشد.

یکی از آثار نشست ایجاد گرد و غبار است که برای رفع این نقیصه حفاري با ماشين فلاش هد و با مته هاي توخالي بطور مطلوبي از انتشار گرد و غبار جلوگيري مي کند. رسوب گرد و غبار متناسب با جريان آبي است که از سوراخها و شکافهاي سرمته بيرون مي جهد. مقدار گرد و غبار حاصل در حفاري چرخشي نسبت به روش ضربه اي کمتر مي باشد. مقدار واقعي پيشروي در چال در مدت معين اثري بر مقدار آلودگي محيط توسط گرد و غبار متصاعدشونده ندارد. گرد و غبار جمع آوري شده را بايد به طريقي تخليه نمود تا دوباره وارد هوا نگردد. صنعت فرآوري مواد معدني به عنوان بخش مكمل در فعاليتهاي معدني به حساب مي‌آيد. مهمترين وظيفه اين بخش از صنعت تبديل سنگ معدن استخراج شده به كنسانتره قابل مصرف در كارخانه‌هاي ذوب و توليد شمش مي‌باشد.به طور كلي عمليات كانه‌آرايي شامل مراحل خردايش، (سنگ شكني آسيا)، طبقه بندي (سرند كردن)، جدايش ثقلي، جدايش مغناطيسي، جدايش الكترواستاتيكي، *****اسيون، فلوتاسيون و ليچينگ مي‌باشد.در هر يك از مراحل فوق بسته به نوع و حجم عمليات طراحي شده، از تجهيزات مختلف و در حجمهاي گوناگون استفاده مي‌شود. اغلب مراحل از سه شاخه جريان خوراك ورودي، كنسانتره و باطله تشكيلشده است. با توجه به گستردگي مقوله باطلههاي توليدي در صنايع معدني و فرآوري، مبحث جداگانه اي به اين موضوع اختصاص يافتهاست.علاوه بر اين هر يك از مراحل عمليات داراي اثرات زيست محيطي خاص خود مي‌باشد كه اين اثرات اغلب شامل آلودگي آب، آلودگي هوا و در مواردي توليد سر و صدا مي‌باشد.آلودگي هوا در مراحل مختلف عمليات خردايش شامل سنگ شکني و آسيا ايجاد مي شود و آلودگي آبي نيز بيشتر در مراحل تغليظ مشاهده مي شود. يکي از عمده ترين منابع آلودگي آب معرفهاي شيميايي مصرفي طي عمليات فرآوري و به خصوص فرآيندهاي فلوتاسيون و ليچينگ مي باشد.

عمومي ترين روش انباشت باطله هاي کانه آرايي ذخيره سازي اسلاري اين باطله ها در محوط است که اطراف آن خاکريزي شده است. روشهاي جديد انباشت باطله هاي کانه آرايي بر اساس طراحي مهندسي صورت مي گيرد که در آن دو پارامتر دفع دايمي باطله و ذخيره آب براي استفاده مجدد در معدن و بخش فرآوري در نظر گرفته مي شود. امروزه بسياري از انباشت هاي باطله به منظور جلوگيري از نشت زيرسازيمي شوند، که اين امر بندرت در معادن قديمي صورت مي گرفته است. علاوه بر اين روشهاي جديد انباشت باطله با در نظر گرفتن زلزله هاي احتمالي منطقه ساخته مي شوند. پسماندهاي باطله هاي پشت سدهاي خاکي و خاکريزهاي قديمي سبب افزايش نگراني در مورد پايداري آن مي شود، بويژه اينکه انباشتهاي باطله معمولا با نشت پسماندهاي کارخانه فرآوري به داخل يا زير سد همراه است. اين نشت در اثر تراوش کنترل نشده آب ذخيره شده در زير خاکريزها حاصل مي شود. فشار هيدرواستاتيکي موجود در صورت عدم کنترل منجر به شکست موضعي يا کل ساختار شده، سبب رهاسازي باطله ها و آلوده ساختن منطقه وسيعي مي گردد. از آنجاييکه اغلب معادن مدرن باطله هاي انباشت شده را بازيافت مي نمايند، پس از بستن و اتمام کار معدن، توقف بازيافت مواد بايد همراه با راهکارهايي جهت ايمن نمودن آثار ناشي از فشار هيدرواستاتيک باشد. پايداري ساختاري بستگي به مشخصه هاي فيزيکي مواد باطله، محل انباشت و ديگر شرايط سايت دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

زهابهای اسیدی معادن از دیگر آلودگی های ناشی از معدنکاری است که به شرح آن پرداخته می شود: زهاب اسيدي معدن(AMD) يکي از منابع آلوده کننده محيط زيست است که در نتيجه اکسيداسيون کانيهاي سولفيد آهن موجود در معدن و باطله هاي معدني بوجود مي آيد. شدت و مدت زمان تشکيل AMD بستگي به فاکتور هايي چون زمين شناسي ذخيره، کاني شناسي، هيدرولوژي و تأثيرات آب و هوايي دارد. پسابهاي اسيدي معادن هنگامي که کانيهاي سولفيدي (خصوصاً پيريت) در معرض هوا و آب در محيط اکسيدي و غير قليايي معادن روباز يا زيرزميني قرار بگيرند توليد مي شود. هوازدگي و اکسيداسيون و در نهايت انحلال کانيهاي سولفيدي در آب سبب ايجاد اسيد سولفوريک و فلزات سنگين مي شود که باعث کاهش کيفيت آبهاي سطحي و زيرزميني مي گردد. در حالي که پيريت به عنوان اصلي ترين عامل توليد AMD گزارش شده است، ديگر انواع کانيها از قبيل کانيهاي سولفيدي مثل مارکازيت(FeS2) و کانيهاي سولفاته مثل جاروسيت و آلونيت قابليت توليد پسابهاي اسيدي در معادن روباز و زيرزميني و همچنين در باطله ها را دارا مي باشند.

منشأ تشکیل اسيد در معادن و باطله‌هاي معدني در نتيجه اکسيداسيون كانيهاي سولفيد فلزي توليد مي ‌شود. كانيهاي سولفيد فلزي در سنگ ميزبان بسياري از كانه‌هاي فلزي و زغال ‌سنگ وجود دارد. قبل از عمليات معدنكاري، اكسيداسيون اين كانيها و نرخ تشكيل اسيد، تابعي از فرآيندهاي هوازدگي طبيعي مي ‌باشد. اكسيداسيون در توده كانساري كه تحت عمليات معدنكاري و فرآيندهاي فرآوري قرار نگرفته باشد بسيار كند است و در نتيجه توليد اسيد نيز آهسته است. تخليه حاصل از اينگونه كانسارها خطر بسيار كمي براي اكوسيستم طبيعي دارد.

عمليات استخراج و فرآوري سبب افزايش نرخ واكنشهاي شيميايي اكسيداسيون مي‌ شوند. اين افزايش بدليل بالا رفتن سطح تماس كانه با هوا و آب مي‌باشد. تعادل بين نرخ اسيد توليد شده بوسيله اكسيداسيون كانيهاي سولفيد آهن و سنگ ميزبان خنثي كننده، مقدار خاصيت اسيدي توليد شده از باطله معادن را مشخص خواهد كرد. مؤثرترين كانيهاي خنثي‌كننده اسيد، كربنات كلسيم و كربنات منيزيم مي ‌باشد. از اين كانيها مي ‌توان به كلسيت، دولوميت، منيزيت و آنكريت اشاره كرد.

 

اثرات زهابهای اسیدی بر صنعت شامل موارد زیر است:

الف-خوردگي

ب- رسوبگذاري

ج- خوردگي شيميايي

د- خوردگي الکتروليتي

اثر زهابهای اسیدی بر آبزیان:AMD داراي اجزاي مختلفي است که تاثيرات متفاوتي بر زندگي آبزيان مي گذارد و تفکيک جداگانه اين آثار مشکل مي باشد. ميزان سمي بودن AMD به نرخ جريان، pH، خاصيت اسيدي و تمرکز عناصر غير محلول بستگي دارد. مهمترين عامل موثرpH مي باشد. هرچه pH کمتر باشد، تاثيرات خطرناکتري در زندگي آبزيان دارد.اثرات زهابهای اسیدی بر آبهای سطحی و زیر زمینی:پسابهاي معدني شامل يک سيستم آبي ناپايدار هستند که پيوسته تغيير مي کند. ترکيب AMD فقط بواسطه منشا نيست، بلکه مسيري که AMD از آن عبور مي کند يا سيستمهاي خنثي سازي که بر آن اثر مي کنند نيز در ترکيب آن موثر هستند. در مناطقي که آبهاي سطحي و زيرزميني بوسيله AMD آلوده شده باشد، خنثي سازي آب جهت مصارف آشاميدني و صنعتي بسيار مشکل، پرهزينه و گران است. در اثر AMD عوامل زير در آبهاي زيرزميني تغيير مي کنند: آهن، pH، سولفات، ذرات ريز معلق و منگنز. اگر مقدار آهن از 1/0 ميليگرم بر ليتر(با منشا سولفاته) و 2/0 ميليگرم(با منشا کلريد) بيشتر شود، مزه آب را تغيير مي دهد.

انواع آزمایشها برای بررسی زهابهای اسیدی عبارتند از:

الف- آزمايشهاي استاتيکي

ب-آزمايشهاي سينتيکي

انواع روشهای خنثی سازی زهابهای اسیدیشامل موارد زیر است:

الف-آهک

ب-آمونياک

ج- سيستمهاي خنثي سازي انفعالي

فرآيندهاي مختلفي كه براي خنثي‌سازي انفعالي AMD وجود دارد بصورت زير است:

1- تالابهاي هوازي

2- تالابهاي بي‌هوازي(غير هوازي)

3- آب گذرهاي حاوي آهك بي‌اكسيژن

4- سيستمهاي ايجاد كننده خاصيت قليايي

5- استخرهاي آهك

6- سيستمهاي ايجاد كننده خاصيت قليايي معكوس

7- كانالهاي آهك روباز

د- سیستمهای خنثی سازی فعال: سيستمهاي خنثي ‌سازي فعال و انفعالي معمولا از اجزايي كه فرآيندهاي شيميايي، بيولوژيكي و فيزيكي را به خدمت مي ‌گيرند استفاده مي ‌كنند. سيستمهاي خنثي ‌سازي فعال شامل فرآيندهايي هستند كه در آن AMD بطور مستقيم در تماس با يك ماده قليايي قرار مي ‌گيرد و PH آن افزايش مي يابد.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

6-نتایج و پیشنهادات

از بررسی های انجام شده می توان به نتایج ابتدایی زیر رسید:

1-بطور کلي آثار زيست محيطي معدنکاري زيرزميني کمتر از معدنکاري سطحي مي باشد.

2-روش استخراج روباز از بين روشهاي سطحي بيشترين تخريب را بر سطح زمين ايجاد مي کند و از لحاظ آلودگي صوتي و انباشت باطله بر سطح زمين بيشترين تأثير سوء را دارد.

3-روشهاي استخراج جبهه کار بلند و کند و آکند و روش سنگ ساختماني بيشترين آلودگي را در هوا ايجاد مي کنند.

4-از بين روشهاي زيرزميني روش استخراج با تخريب بيشترين تأثير را از نظر نشست و تأثير بر سطح زمين وارد مي کند.

5-روش استخراج هيدروليکي بيشترين آلودگي آب را در بر دارد و ديگر اثرات زيست محيطي آن محدود مي باشد.

6-روشهاي اتاق و پايه و مسطحي کمترين آلودگي زيست محيطي را دارند.

7-از ميان روشهاي استخراج زيرزميني روش استخراج اتاق و پايه و استخراج از طبقات فرعي از لحاظ زيست محيطي بهتر از ديگر روشها مي باشند.

8-روش کواري نيز داراي آلودگي صوتي و آلودگي هواي بالاست.

9-بطور کلي فعاليت معادن خصوصي کوچک باعث بيشترين آثار زيست محيطي مي شود.

پيشنهادات ارائه شده عبارتند از:

1- حتي‌الامكان سعي شود از روش‌هاي استخراجي كه كمترين آسيب را به محيط زيست مي‌زنند بكار گرفته شود.

2- در محدوده‌ي باطله‌هاي معدني و زمين‌هاي داراي آلاينده‌هاي اسيدي و قلیایي به ترتيب اولويت آج صحرايي، راش، سماقكوهي، افرا و نارون مي‌باشند و در زمين‌هايي با شرايط خنثي و يا قليايي درختاني مانند بلوط و ممرز پيشنهاد مي‌شوند تا بعد از بستن معدن اثرات زيست‌محيطي پروژه معدني را به حداقل برساند.

3- آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي معدنكاري خصوصاً معادن فلزي نظير سرب و روي عدم انتخاب محل مناسب انباشت با طله‌هاي ‌حاصل اثرات مخربي روي محيط زيست دارد. از اين رو بررسي امكان آلودگي و تعيين مناطق آلوده شده مي‌تواند در مديريت بهتر فعاليت‌هاي معدني كمك شاياني نمايد. با توجه به اينكه در اينگونه موارد و رود عناصر مختلف فلزي سمي به چرخه آب زير زمين مي‌تواند سبب تغييرات قابل توجهي در رسانندگي زمين‌هاي اطراف محدوده‌هاي معدني مي‌گردد از اين رو روش‌هاي ژئوفيزيكي الكتريكی مقاومت ويژه و قطبش القايي (IP) به همراه روش‌هاي الكترومغناطيسي در شناسايي محدوده‌هاي آلوده شده و شيوه گسترش آن مي‌توانند نقش مهمي را ايفا كنند.

4- تصفيه پساب‌هاي اسيدي نه تنها مانع آلوده شدن آب‌هاي منطقه مي‌گردد بلكه با استفاده مجدد از آنها مي‌توان هزينه‌هاي تأمين آب مورد نياز كارخانه‌هاي فرآوري را كاهش داد.

5- اگر هدف از تصفيه پساب‌هاي اسيدي تنها حذف آلودگي‌هاي وارد شده به محيط‌زيست باشد مي‌توان با كمك مواد آهكي و يا قليايي‌ايي پساب‌ها را در محل خودشان تصفيه نمود و حالت اسيدي آن‌ها را خنثي كرد، اما اگر هدف استفاده مجدد از اين آب‌ها باشد بايد آن‌ها را از محل دمپ جمع‌آوري كرده و به حوضچه‌هاي مستقلي انتقال داد تا بتوان از اين ‌آبها بطور مجدد استفاده كرد و از اثرات مخرب زيست محيطي آن‌ها جلوگيري كرد.

6- استفاده از باتلاق‌هاي طبيعي (تالاب‌هاي طبيعي) باعث خنثي شدن اسيديته مي‌شوند. در اين محل‌ها گياهان و جلبك‌ها باعث ايجاد شرايط بي‌هوازي و خنثي، براي كاهش دادن باكتري‌ها مي‌شود. استفاده از باتلاق‌هاي طبيعي روش خوبي در تصفيه فاضلاب اسيدي هستند و برخي گياهان باتلاق نيز سازگاري بيشتري نسبت به PH پايين و غلظت بالا نشان مي‌دهند، اما فاضلاب‌هاي اسيدي نهايتاً كيفيت باتلاق‌هاي طبيعي را به عنوان بخشي از محيط زيست جانداران و موجودات زنده، ‌كاهش مي‌دهد، كه اين امر مغاير با قوانين محيط زيستي تصويب شده است. البته اين مقررات شامل باتلاق‌هاي مصنوعي كه در جهت تصفيه بكار مي‌روند نمي‌شود. لذا بهتر است براي تصفيه فاضلاب اسيدي به جاي استفاده از باتلاق‌هاي طبيعي كه خود بخشي از محيط زيست هستند، از باتلا‌ق‌هاي مصنوعي كاملاً مشابه استفاده كرد و يا از ديگر سيستم‌هاي غير فعال كمك گرفت.

7- براي بهره‌بردن بيشتر از ظرفيت تالاب‌ها بايد حوضچه‌هاي هوازي و غير هوازي بدنبال هم ايجاد كرد بطوريكه ابتدا حوضچه هوازي و سپس غيرهوازي قرار بگيرد. با ورود پساب معدني به حوضچه هوازي، اكسيداسيون سبب پايين آمدن PH مي‌گردد كه موجب رسوب فلزات در درون حوضچه مي‌گردد، سپس در حوضچه غيرهوازي به كمك مواد قليايي، PH پساب بالا رفته و اسيديته محيط خنثي مي‌گردد.

8- براي بهره‌بردن بيشتر پساب‌هاي معدني باطله‌ها، بايد از يك پوشش مناسب بر روي باطله‌ها بهره برد تا ميزان اكسيداسيون آن‌ها به حداقل برسد سپس به كمك زهكش‌هايي آن‌ها را جمع‌آوري نمود و بدين وسيله آن‌ها را مديريت و كنترل نمود.

9- سيستم‌هاي غيرفعال يك روش جايگزيني پايدار براي روش‌هاي شيميايي گران قيمت مي‌باشد و آن به علت هزينه پايين نگهداري آن‌هاست كه ميزان انرژي مصرفي و مواد ورودي توسط اين روش نسبت به تجهيزات مصرفي در تصفيه شيميايي پايين مي‌باشد.

10- موضوع حذف و استحصال يون‌هاي سنگين فلزي يك راهكار به منظور كاهش آلودگي پساب‌هاي اسيدي معدن مي‌باشد. به همين دليل روش‌هاي مختلف براي حذف و استحصال يون‌هاي سنگين فلزي از پساب‌هاي اسيدي معدن پيشنهاد مي‌شود. در روش حذف براي اصلاح آب ناشي از باطله حاوي (II) Fe، Mn(II)، Fe (III) در سيستم‌هاي تك و سه ستوني استفاده مي‌شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

از اینجا به بعد نویسندش خودمم

 

آلاينده ها و پسماندهاي مهم توليدشده طي فرآيند وعمليات طرح :

* كليات :

در بحث آلودگی و آلاینده های خط پنجم تولید کنسانتره آهن ابتدا لازم است آلاینده های خوراک ورودی به این کارخانه که سنگ آهن (هماتیت) استخراج شده از معدن چادر ملو می باشد بپردازیم بنابراین ابتدا به آلودگی های بخش های استخراج و حمل و نقل و سپس خود کارخانه فرآوری ودر آخر به بخش دفع و دپوی پساب این کارخانه می پردازیم.

 

مواد معدني مختلف بسته به شرايط، داراي آثار و پيامدهاي زيست محيطي متفاوتي مي باشند. اين مواد بر اساس شدت آلودگي و نوع آلودگي، تحت بررسي قرار مي گيرند. بر اساس شدت آلودگي، مواد معدني را مي توان در چند دسته، مواد با آثار زيست محيطي شديد، متوسط و ضعيف طبقه بندي نمود.

جدول شماره طبقه بندی مواد معدنی بر اساس شدت آلودگی

[TABLE=class: cms_table, width: 99%, align: right]

[TR]

[TD]شدت آلودگي[/TD]

[TD]آلودگي هوا[/TD]

[TD]آلودگي آب[/TD]

[TD]آلودگي خاک[/TD]

[TD]اثر بر فعاليت و سلامت انسان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]شديد[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]آزبست- کرم- بريليوم- جيوه- کادميم- کبالت[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]اورانيوم- جيوه- سيانور[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]اورانيوم- بريليوم- کادميوم[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]کادميم- بريليوم- اورانيوم- آرسنيک- آزبست[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]شديد تا متوسط[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]مس- اورانيوم- آرسنيک- سرب[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]موليبدن- آرسنيک- بريليوم- آنتيموان- کادميم- کبالت[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]کبالت- جيوه- آرسنيک- منگنز- مس- کرم[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]کبالت- سرب- آنتيموان- موليبدن- سيليس[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]متوسط[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]سيليس- آنتيموان[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]مس- منگنز- نيکل- کرم[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]قلع- سرب- آنتيموان- آلومينيم- نيکل[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]منگنز- کرم- نيکل[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]متوسط تا ضعيف[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]قلع- آلومينيم- نيکل- روي- آهن- موليبدن- منگنز[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]قلع- آلومينيوم- کبالت- روي- آهن- سرب[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]روي- موليبدن[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]روي- آهن- آلومينيم- مس- زغالسنگ- قلع[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]ضعيف[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD]زغالسنگ- سيليس- آهن[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, width: 100%, align: right]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

معدن چادر ملو یکی از معادن فلزی ایران می باشد که از در صد هماتیت بالای برخوردار است،که هماتیت و مگنتیت جزو کانی های اصلی و فسفر جزو کانی همراه آن می باشد .

جدول شماره :کانی ها تشکیل دهنده سنگ آهن چادرملو

[TABLE=class: cms_table, width: 99%, align: right]

[TR]

[TD]نام ماده معدني[/TD]

[TD]كانيهاي مهم[/TD]

[TD]كانيهاي اقتصادي[/TD]

[TD]كانيهاي همراه[/TD]

[TD]عناصر باارزش همراه[/TD]

[TD]كانيهاي مزاحم[/TD]

[TD]عناصر سمي همراه[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آهن[/TD]

[TD]هماتيت Fe2O3[/TD]

[TD]هماتيت Fe2O3[/TD]

[TD]ليمونيت[/TD]

[TD]Co,Cu,Ti[/TD]

[TD]فسفاتها[/TD]

[TD]گوگرد، فسفر[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مگنتيت Fe3O4[/TD]

[TD]مگنتيت Fe3O4[/TD]

[TD]Oligiste[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سيدريت[/TD]

[TD][/TD]

[TD]Siderose[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ژيوتيت[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

آهن مهمترین فلز پر مصرفی است که غیر سمی می باشد، استنشاق مقادیر زیادی از اکسید آهن تولید رنگ قرمزی در ریه ها می کند که به نام" سیدروزیس"[1] معروف است و ممکن است در اثر تماس با اشعه ایکس ایجاد سایه ای مشابه سیلیکوز نماید.

عمده عقاید پزشکی بر آن است که سیلیکوز یک عارضه خوش خیم است و عمل ریه ها را مختل نمی سازد، اما آهنی که دارای آرسنیک یا فسفر باشد ممکن است ایجاد "آرسین"[2] یا" فسفین"[3] کند که هر دو بسیار سمی هستند

جدول شماره :بیماری و علائم آلودگی به عنصر برای انسان و استاندارد حد مجاز آهن در طبیعت

[TABLE=class: cms_table, width: 98%]

[TR]

[TD=colspan: 8]آهن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]تشنج[/TD]

[TD=colspan: 2]علائم ناشي از آلودگي به عنصر[/TD]

[TD=colspan: 2]سيدروز[/TD]

[TD=colspan: 2]نام بيماري[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]رنگ ديد اين افراد به سمت سياهي يا قرمزي میل می کند[/TD]

[TD=colspan: 2]سرطانهاي پوست، کيسه بيضه، حنجره، برونشها و مثانه ها[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]ناراحتي چشم[/TD]

[TD=colspan: 2]هپاتيت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]دردهاي غيرعادي[/TD]

[TD=colspan: 2]توبرکولوز(بيماري شديد ريوي)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]اسهال و استفراغ[/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]ناراحتي کبد[/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]ملاحظات[/TD]

[TD=colspan: 5]رفتار عنصر در طبيعت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]NIOSH[/TD]

[TD=colspan: 2]National Institue for Occupational Safety and Helth[/TD]

[TD=colspan: 2]مرجع استاندارد[/TD]

[TD=colspan: 2]حد مجاز[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]ACGIH[/TD]

[TD=colspan: 2]آبهاي سطحي: 3mg/lit آبهاي زيرزميني: 0/5mg/lit مصارف کشاورزي: 5mg/lit[/TD]

[TD]آّب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]OSHA[/TD]

[TD=colspan: 2]Occupational Safety and Health Administration[/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]WHO[/TD]

[TD=colspan: 2]World Health Organization[/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2]10(mg/m3)[/TD]

[TD]هوا[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2]ACGIH[/TD]

[TD=colspan: 2]5(mg/m3)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]EPA[/TD]

[TD=colspan: 2]Environment Protection Agency[/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD]خاک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ACGIH[/TD]

[TD=colspan: 2]American Conference of Governmental Industrial[/TD]

[TD=colspan: 2]ACGIH[/TD]

[TD=colspan: 2]0/1(mg/m2)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2][/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]pCi[/TD]

[TD=colspan: 2]واحدي که براي اندازه گيري مقادير مواد راديواکتيو بکار مي رود(Picocurie).[/TD]

[TD=colspan: 4][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]NIOSH[/TD]

[TD=colspan: 2]National Institute for Occupational Safety and Health[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

» آلودگی های مربوط به روش استخراج روباز:

شرح روش

معدن چادرملو بصورت روباز و پلکانی استخراج می شود ،اين روش اغلب در مورد معادن فلزي و عمدتاً مس،آهن و ذخايري با لایه های ضخیم و يا به صورت توده اي و انبوه و از عيار کم تا متوسط بر خوردار باشند، کاربرد دارد. در اين روش ابتدا باطله هایی که بر روی ماده معدني می باشند به نقطه اي دورتر از محل معدن حمل و ذخيره مي شوند و نتيجه کاربرد اين روش ايجاد گودالي بزرگ است.

عمليات استخراج به منظور دستيابي به ماده با ارزش نياز به روباره برداري دارد، بدين منظور يک يا چند پله طراحي شده و استخراج ماده معدني صورت مي گيرد. شعاع اين پله ها از بالا به پايين کم مي شود، به طوريکه در نهايت تشکيل يک گودال مخروطي شکل مي دهد. پارامترهاي مهم در اين روش شيب پله ها، عرض و ارتفاع آنها مي باشد، که فاکتورهاي مهمي همچون اندازه ماشين آلات مورد استفاده در تعيين آنها موثرند.

*آلودگی آب

در صورتي که عمق معدن زياد باشد و با سطح ايستابي برخورد کند باعث بروز مشکلاتي در آبهاي زيرزميني مي شود. اگر باطله هاي حاصل از معدنکاري در داخل درياچه ها و رود خانه هاي اطراف تخليه شود، موجب آلودگي آب خواهد شد. اگر پيت بازسازي نشود، ممکن است محل تشکيل حوضچه هاي اسيدي ناشي از نزولات جوي گردد.

*آلودگی خاک

زمين هاي اطراف را در حد وسيعي تخريب مي کند

*آلودگی صوتی

آلودگي صوتي ناشي از فرایندهای حفاري و آتشباري وجود دارد.

*آلودگی هوا

آلودگي ناشي از اين روش مربوط به عمليات حفاري، انفجار، بارگيري و تخليه است. در مورد حفاري مي توان با بهره گيري از ماشينهاي حفار مجهز به سيستم تغذيه آب داخلي و خارجي ميزان گرد وغبار را کاهش داد. در مورد انفجار با عمليات کنترل شده مي توان آلودگي هوا را کم کرد. در زمان حمل و نقل نيز پاشيدن آب در جاده ورودي به مواد داخل کاميونها بسيار موثر است.

*تاثیر بر انسان

کار در محيط پر سر وصدا در طول زمان منجر به تاثيرات سويي در سيستم شنوايي انسان مي گردد. از آنجاييکه در اين روش از مواد منفجره استفاده و در نتيجه حفاري زياد استفاده مي شود، آثار ناشي از آن نيز زياد است.

*تاثیر بر حیات وحش

در شرايطي که باطله هاي معدن به حال خود رها شوند ممکن است در صورت سمي بودن، خاک منطقه را آلوده کرده که اين امر براي حيوانات علفخوار مضر است. در صورت تشکيل حوضچه هاي اسيدي، ممکن است باعث مسموميت پرندگان منطقه شود

 

 

 

 

»آلودگی های حاصل از عملیات انفجار وبارگیری وباربری در معدن

*آتشباری و انفجار

بعد از انتخاب روش مناسب برای استخراج ماده معدنی لازم به باطله برداری و همچنین خرد کردن سنگ مورد نیاز برای کارخانه فرآوری داریم، در استخراج معادن فلزی چون عیار سنگ برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و خرد شدن و استخراج سنگ بوسیله انفجار آسیبی به عناصر و آهن مورد نیاز در سنگ نمی کند بنابراین از مواد منفجره در حد وسیعی استفاده می شود. در معدن چادر ملو میانگین هر دوروز یکبار عملیات انفجار در معدن صورت می گیرد.

برای این عملیات لازم به زدن چالهایی توسط ماشین های حفاری می باشد که در معدن اینکار توسط واگن دریل و دستگاه تایتون انجام می شود شرح چگونگی زدن چال و مشخصات آنها قبلا بطور مفصل توضیح داده شده.در جدول شماره() خصوصیات مواد منفجره ومواد آلاینده آزاد شده در اثر انفجار آمده ولازم به توضیح است که در معدن چادرملو خرج اصلی چالها آنفو می باشد.

*بارگیری وباربری

سیکل بارگیری و باربری در معدن، آخرین مرحله از عملیات (بدون در نظر گرفتن کارخانه کانه آرایی) تولید است. بنابراین بدون اجرای این مرحله، عملیات تولید ناقص خواهد بود. این مرحله، پس از آتشباری لازم الاجراست و طی آن سنگ های خرد و شکسته شده از محل معدن به سنگ شکن یا دپوهای ماده معدنی و باطله منتقل می شود که این مرحله از عملیات نیز باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی بخصوص در هوا می شود

جدول شماره: ميزان موادآلاينده آزاد شده دراثر انفجار مواد منفجره

( در دستگاه انگليسي واحد lb/ton )

[TABLE=class: cms_table, align: center]

[TR]

[TD]مواد منفجره[/TD]

[TD]ترکيب[/TD]

[TD]موارد استفاده[/TD]

[TD]مقدار مونواکسيد کربن[/TD]

[TD]اکسيدهاي نيتروژن[/TD]

[TD]متان[/TD]

[TD]H2S[/TD]

[TD]Pb[/TD]

[TD]SO2[/TD]

[TD]NH3[/TD]

[TD]HCN[/TD]

[TD]C2H2[/TD]

[TD]C2H6[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]پودر سياه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]نيترات پتاسيم يا سديم(75%)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]فتيله هاي انفجاري[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]170(76-240)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]4.2(0.6-9.7)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]24(0-73)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]پودر بدون دود[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]نيتروسلولز(گاهي اوقات به همراه مواد ديگر)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]اسلحه هاي کوچک، تحريک کننده ها[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]77(68-84)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]1.1(0.7-1.5)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]21(20-21)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ديناميت استرايت[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]شامل 20تا60% نيتروگليسرين،نيترات سديم، خمير چوب، کربنات کلسيم[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]موارد استفاده نادر[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]281(87-524)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]2.5(0.6-5.6)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]6(0-15)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ديناميت آمونيا[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]شامل 20تا60% نيتروگليسرين،نيترات آمونيم،نيترات سديم،خمير چوب،[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]معدن سنگ[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]63(46-128)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]1.3(0.6-2.1)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]31(19-37)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ديناميت ژلاتيني[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]شامل 20تا100% نيتروگليسرين[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]تخريب ،کارهاي ساختماني، آتشباري در معادن[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]104(26-220)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]53(8-119)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]0.7(0.3-1.7)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]4(0-6)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]1(1-16)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]آنفو[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]نيترات آمونيم با (8/5 تا8%)روغن سوختي[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]کارهاي ساختماني، آتشباري در معادن[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]67[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]17[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]2(1-3)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]TNT[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]تري نيترو تلوين[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]پرتاب موشک و...[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]796(647-944)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]14.3(13.2-15.4)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]29(27-30)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]27(22-32)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]121[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]1.1[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]RDX[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD](CH2)3N3(NO2)3[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]بوستر[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]196(5.6-554)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]44d(24-122)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]PETN[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]C(CH2ONO2)4[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]بوستر[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]297(276-319)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]ND[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]2.5(0-5)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[TD][TABLE=class: cms_table, align: right]

[TR]

[TD]-[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

»آلودگی سد های باطله

سدباطله

باطله ته نشين شده همراه با باطله فلوتاسيون بازيابي آپاتيت و كف فلوتاسيون مرحله فسفرزدايي از طريق لوله به سد باطله پمپاژ مي گردد. قسمت انتهايي لوله قابليت تغيير وضعيت داشته و مي تواند باطله را در طول سد باطله و در ارتفاعهاي مختلف تخليه نمايد.

*تاثیرات زیست محیطی سد های باطله عبارتند از:

-خطرات زيست محيطي براي انسانها، حيوانات و پرندگان به دليل آلوده شدن آبهاي سطحي و زيرزميني

-آلودگي هوا ناشي از پراکنده شدن مواد دانه ريز موجود در سطح سد باطله

-احتمال خرابي و شکست سد و حوادث فاجعه بار ناشي از آن

-آلودگيهاي ناشي از مواد با قابليت اکسيداسيون و ليچ

-تخريب محل زندگي حيوانات و پرندگان

-کاهش زمينهاي قابل سکونت

-آلودگي زمينهاي اطراف سد

 

[TABLE=class: cms_table, width: 736, align: center]

[TR]

[TD=colspan: 9]جدول شماره: مقايسه انواع سدهاي باطله[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نوع سد[/TD]

[TD]باطله مورد نياز[/TD]

[TD]سيستم خارج سازي مايع[/TD]

[TD]مناسب براي ذخيره آب[/TD]

[TD]مقاومت در برابر زلزله[/TD]

[TD]محدوديت در برابر افزايش ارتفاع[/TD]

[TD]پرکننده مورد نياز[/TD]

[TD]هزينه نسبي خاکريزي[/TD]

[TD]استفاده از هسته هايي با نفوذ پذيري پايين[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مخزني آبي[/TD]

[TD]براي هر نوع باطله اي مناسب است[/TD]

[TD]براي هر نوع شيوه اي مناسب است[/TD]

[TD]خوب[/TD]

[TD]خوب[/TD]

[TD]تمام ارتفاع سد در ابتدا ساخته مي شود.[/TD]

[TD]خاک طبيعي[/TD]

[TD]بالا[/TD]

[TD]ممکن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]بالا رو[/TD]

[TD]حداقل 40 تا 60 درصد باطله بايد بصورت ماسه باشد. براي جدا شدن ذرات شن بهتر است دانسيته پالپ ورودي به سد باطله کم باشد.[/TD]

[TD]بايد سيستم خارج سازي مايع از اطراف تعبيه شده و خاکريز نيز بخوبي کنترل شود.[/TD]

[TD]براي ذخيره سازي آب مناسب نيست.[/TD]

[TD]در مقابل زلزله هاي قوي مقاوم است.[/TD]

[TD]بهترين حالت آنست که کمتر از 30 تا 50 فوت در سال افزايش يابد و بيش از 50 فوت در سال خطرناک است.[/TD]

[TD]خاکهاي طبيعي، باطله هاي ماسه اي يا باطله هاي معدن.[/TD]

[TD]پايين[/TD]

[TD]غير ممکن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پايين رو[/TD]

[TD]براي هر نوع باطله مناسب است.[/TD]

[TD]با توجه به جزئيات طراحي متغير مي باشد.[/TD]

[TD]خوب[/TD]

[TD]خوب[/TD]

[TD][/TD]

[TD]اگر ميزان توليد کافي باشد مي توان از باطله هاي ماسه اي يا باطله هاي معدن استفاده کرد.[/TD]

[TD]بالا[/TD]

[TD]ممکن(هسته شيبدار)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خط مرکزي[/TD]

[TD]براي ماسه يا گل و لاي داراي دانسيته کم مناسب است.[/TD]

[TD][/TD]

[TD]براي نگهداري دائم پيشنهاد مي شود ولي اگر در طراحي آن لحاظ شده باشد، مي توان براي زمان سيل بصورت موقت از آن استفاده کرد.[/TD]

[TD]قابل قبول[/TD]

[TD]در بعضي موارد امکان محدوديت در افزايش ارتفاع وجود دارد.[/TD]

[TD]خاکهاي معمولي و باطله هاي شني[/TD]

[TD]متوسط[/TD]

[TD]ممکن(هسته شيبدار)[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

*روشهای تقلیل آلودگی سد باطله

جهت جلوگیری فرسايش باطله ها توسط آب مي توان از تکنيکهاي زير استفاده کرد:

1- پوشاندن سطوح شيبها با لايه هاي پوشش دهنده مانند گراول، پوشش خاک و گياه، پوشش گياهي و يا پوششهاي مصنوعي

2- اشباع لايه سطحي باطله با يک ماده شيميايي که دافع آب است

 

 

 

*براي جلوگيري از ايجاد گرد و غبار از سدها يا کپه هاي باطله مي توان از راهکارهاي زير استفاده کرد:

1- قسمتهاي مختلف سد( شيبها و دامنه ها و قسمت بالاي سد) براي جلوگيري از فرسايش با گراول يامواد ديگر آماده سازي شود.

2- ممکن است براي ثابت نگهداشتن سطح رويي باطله ها از اسپري آب يا اسپري با امولسيون بيتومينه، کود گياهي يا دوغاب آهکي استفاده کرد.

3- در بيشتر موارد باطله ها در زير آب نگهداري مي شوند.

4- استفاده از پوشش گياهي سطحي

5- تغيير مکرر نقاط ورودي باطله به سد باطله براي پراکنده کردن بيشتر رطوبت

 

*استفاده از استخرهاي پوشش آب معمولا براي جلوگيري از توليد اسيد از باطله ها استفاده مي شود. مسائلي را که بايد در اين روش رعايت کرد شامل:

1- تزريق آب کافي به سدها و استخرهاي باطله براي پوشش آب کافي بصورت دائمي.

2- سد باطله بايد پايداري کافي در مقابل عوامل مختلف براي اطمينان از سلامتي سد، در طول عمليات و پس از آن را دارا باشد.

شکلهاي زير مثالهاي تيپيک از سدهاي طراحي شده براي پوشش آب بصورت دائمي را نشان مي دهد:

 

-استخرهای آبگیری

اين استخرها در حقيقت همان سدهاي باطله هستند که پس از پايان کار براي جلوگيري از خطرات احتمالي باطله، طوري طراحي مي شوند که آب را در خود ذخيره کرده و باطله را در حالت اشباع نگه مي دارند. اشباع باطله از آب، از اکسيداسيون باطله و در نتيجه آزاد شدن فلزات مضر و سمي جلوگيري مي کند. آب اين استخرها معمولا از آب باران تامين مي شود. روي اين استخرها براي جلوگيري از تبخير بيش از اندازه آب پوشانده مي شود. اين نوع استخرها براي مناطق خشک آب وهوايي بسيار مناسب مي باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...