رفتن به مطلب

احمد شاملو


ارسال های توصیه شده

احمد شاملو:

(زاده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ۱۳۰۴ در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
؛
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در خانهٔ شمارهٔ ۱۳۴ خیابان صفی‌علیشاه - درگذشته
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
۱۳۷۹؛
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
)
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، فرهنگ‌نویس،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از اعضای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود. آرامگاه او در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واقع است. تخلص او در شعر الف. بامداد بود.

شهرت اصلی شاملو به خاطر شعرهای اوست که شامل اشعار نو و برخی قالب‌های کهن نظیر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نیز ترانه‌های عامیانه‌است. شاملو تحت تأثیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(که بعدها
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هم نامیده شد) روی آورد،اما برای اولین بار درشعر «تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن» که در سال ۱۳۲۹ با نام «شعر سفید غفران» منتشر شد وزن را رها کرد و به‌صورت پیشرو
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جدیدی را در شعر معاصر فارسی گسترش داد. از این سبک به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا شعر منثور یا شعر شاملویی یاد کرده‌اند. بعضی از منتقدان ادبی او را تنها شاعر موفق در زمینه شعر منثور می‌دانند.

شاملو علاوه بر شعر، کارهای تحقیق و ترجمه شناخته‌شده‌ای دارد. مجموعه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
او بزرگ‌ترین اثر پژوهشی در باب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مردم ایران می‌باشد. آثار وی به زبان‌های:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ترجمه شده‌است.

ahmad-shamlou.jpg

 

زندگی و فعالیت‌ها

 

تمام مطالب این بخش با توجه به اطلاعات ارائه شده در سال‌شمار زندگی احمد شاملو نوشته

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تهیه شده‌است. این سال‌شمار در منابع مختلف از جمله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، دفتر هنر، احمد شاملو شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌ها، شناخت‌نامه، منتشر شده‌است. هر جا از منبع دیگری استفاده شده باشد در پانویس ذکر شده‌است.

تولد و سال‌های پیش از جوانی

 

احمد شاملو در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
۱۳۰۴ در خانه شماره ۱۳۴ خیابان صفی علیشاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
متولد شد. پدرش حیدر نام داشت که تبار او به گفتهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شعر من بامدادم سرانجام از مجموعهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به اهالی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برمی‌گشت. مادرش کوکب عراقی شاملو، و از قفقازیهایی بود که انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، خانواده‌اش را به ایران کوچانده‌بود. دورهٔ کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جایی به مأموریت می‌رفت، در شهرهایی چون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گذراند. (به همین دلیل شناسنامهٔ او در شهر رشت گرفته شده‌است و محل تولد در شناسنامه، رشت نوشته شده‌است.) دوران دبستان را در شهرهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گذراند و از همان دوران اقدام به گردآوری مواد فرهنگ عامه کرد.

دوره دبیرستان را در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تهران گذراند و سال سوم دبیرستان را در دبیرستان ایران‌شهر تهران خواند و به شوق آموختن دستور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در سال اول دبیرستان صنعتی ثبت‌نام کرد.

دوران فعالیت سیاسی و زندان

 

در اوایل دهه ۲۰ خورشیدی پدرش برای سر و سامان دادن به تشکیلات از هم پاشیده ژاندرمری به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرستاده شد. او هم‌راه با خانواده به گرگان رفت و به ناچار در کلاس سوم دبیرستان ادامه تحصیل داد. در آن هنگام در فعالیت‌های سیاسی شمال کشور شرکت کرد و بعدها در تهران دستگیر شد و به زندان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در رشت منتقل گردید. پس از آزادی از زندان با خانواده به رضائیه (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) رفت و تحصیل در کلاس چهارم دبیرستان را آغاز کرد. با به قدرت رسیدن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به هم‌راه پدرش دستگیر شد و دو ساعت جلوی جوخه آتش قرار گرفت تا از مقامات بالا کسب تکلیف کنند. سرانجام آزاد شد و به تهران بازگشت و برای همیشه ترک تحصیل کرد.

ازدواج اول و چاپ نخستین مجموعهٔ شعر

 

شاملو در بیست و دو سالگی (۱۳۲۶) با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ازدواج کرد. هر چهار فرزند او، سیاوش، سامان، سیروس و ساقی حاصل این ازدواج هستند. در همین سال اولین مجموعه اشعار او با نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به چاپ رسید و هم‌زمان کار در نشریاتی مثل هفته نو را آغاز کرد.

در سال ۱۳۳۰ او شعر بلند «۲۳» و مجموعه اشعار

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به چاپ رساند. در سال ۱۳۳۱ به مدت حدود دو سال مشاورت فرهنگی سفارت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به عهده داشت.

 

دddd.jpg

 

دستگیری و زندان

 

در سال ۱۳۳۲ پس از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با بسته شدن فضای سیاسی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجموعه اشعار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توسط پلیس در چاپخانه سوزانده می‌شود و با یورش ماموران به خانه او ترجمهٔ طلا در لجن اثر ژیگموند موریس و بخش عمدهٔ کتاب پسران مردی که قلبش از سنگ بود اثر موریوکایی با تعدادی داستان کوتاه نوشتهٔ خودش و تمام یادداشت‌های کتاب کوچه از میان می‌رود و با دستگیری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نسخه‌های یگانه‌ای از نوشته‌هایش از جمله مرگ زنجره و سه مرد از بندر بی‌آفتاب توسط پلیس ضبط می‌شود که دیگر هرگز به دست نمی‌آید. او موفق به فرار می‌شود اما پس از چند روز فرار از دست ماموران در چاپخانهٔ روزنامه اطلاعات دستگیر شده، به عنوان زندانی سیاسی به زندان موقت شهربانی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برده می‌شود. در زندان علاوه بر شعر به نوشتن دستور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌پردازد و قصهٔ بلندی به سیاق امیر ارسلان و ملک بهمن می‌نویسد که در انتقال از زندان شهربانی به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از بین می‌رود. و در ۱۳۳۴ پس از یک سال و چند ماه از زندان آزاد می‌شود.

ازدواج دوم و تثبیت جایگاه شعری

 

در ۱۳۳۶ با طوسی حائری ازدواج می‌کند (دومین ازدواج او نیز مانند ازدواج اول مدت کوتاهی دوام می‌آورد و چهار سال بعد در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از همسر دوم خود نیز جدا می‌شود.) در این سال با انتشار مجموعه اشعار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خود را به عنوان شاعری برجسته تثبیت می‌کند. این مجموعه حاوی سبک نویی است. در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجموعه شعر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتشر می‌شود. معروف‌ترین ترانه‌های عامیانه معاصر هم‌چون پریا و دخترای ننه دریا در این دو مجموعه منتشر شده‌است. در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به کار روی اشعار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
روی می‌آورد. پدرش نیز در همین سال فوت می‌کند. در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هنگام جدایی از همسر دومش همه چیز از جملهٔ برگه‌های تحقیقاتی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را رها می‌کند.

فعالیت‌های سینمایی و تهیه نوار صوتی

 

در سال ۱۳۳۸ شاملو به اقدام جدیدی یعنی تهیه قصه خروس زری پیرهن پری برای کودکان دست می‌زند. در همین سال به تهیه فیلم مستند سیستان و بلوچستان برای شرکت ایتال کونسولت نیز می‌پردازد. این آغاز فعالیت سینمایی جنجال‌آفرین احمد شاملو است. او بخصوص در نوشتن فیلمنامه و دیالوگ‌نویسی فعال است. در سال‌های پس از آن و به‌ویژه با مطرح شدنش به عنوان شاعری معروف، منتقدان مختلف حضور سینمایی او را کمرنگ دانسته‌اند. خود او می‌گفت: «شما را به خدا اسم‌شان را فیلم نگذارید.» و بعضی شعر معروف او دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت است را به این تعبیر می‌دانند که فعالیت‌های سینمایی او صرفاً برای امرار معاش بوده‌است. شاملو در این باره می‌گوید: «کارنامهٔ سینمایی من یک جور نان خوردن ناگزیر از راه قلم بود و در حقیقت به نحوی قلم به مزدی!» برخی فیلمنامه فیلم «

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
» را که در سال‌های میانی دهه ۴۰ سینما را از ورشکستگی نجات داد منتسب به شاملو می‌دانند. استفادهٔ فراوان از امکانات زبان محاوره در گفت‌گوهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد.

در سال ۱۳۳۹ با همکاری هادی شفائیه و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ادارهٔ سمعی و بصری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را تأسیس می‌کند و به عنوان سرپرست آن مشغول به کار می‌شود.

آشنایی و ازدواج با آیدا سرکیسیان

 

nx9w5f.jpg

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا آیدا شاملو با نام واقعی ریتا آتانث سرکیسیان آخرین همسر احمد شاملو است و در شعرهای شاملو، به ویژه در دو دفتر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به عنوان معشوقهٔ شاعر، جلوه‌ای خاص دارد. شاملو درباره تأثیر فراوان آیدا در زندگی خود به مجله فردوسی گفت: «هر چه می‌نویسم به خاطر اوست و به خاطر او... من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده‌بودم پیدا کردم».

شاملو در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آشنا می‌شود. این آشنایی تأثیر بسیاری بر زندگی او دارد و نقطه عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. در این سال‌ها شاملو در توفق کامل آفرینش هنری به سر می‌برد و بعد از این آشنایی دوره جدیدی از فعالیت‌های ادبی او آغاز می‌شود.

آیدا و شاملو در فروردین ۱۳۴۳ ازدواج می‌کنند و در ده شیرگاه (

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) اقامت می‌گزینند و تا آخر عمر در کنار او زندگی می‌کند. شاملو در همین سال دو مجموعه شعر به نام‌های آیدا در آینه و لحظه‌ها و همیشه را منتشر می‌کند و سال بعد نیز مجموعه‌یی به نام آیدا، درخت و خنجر و خاطره! بیرون می‌آید و در ضمن برای بار سوم کار تحقیق و گردآوری کتاب کوچه آغاز می‌شود.

آیدا شاملو در برخی کارهای احمد شاملو مانند مجموعه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با او همکاری داشت و سرپرست این مجموعه بعد از وی می‌باشد.

در سال ۱۳۴۶ شاملو سردبیری قسمت ادبی و فرهنگی هفته‌نامه خوشه را به عهده می‌گیرد. همکاری او با نشریه خوشه تا ۱۳۴۸ که نشریه به دستور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تعطیل می‌شود، ادامه دارد. در این سال او به عضویت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز در می‌آید. در سال ۱۳۴۷ او کار روی غزلیات حافظ و تاریخ دوره حافظ را آغاز می‌کند. نتیجه این تحقیقات بعدها به انتشار دیوان جنجالی حافظ به روایت او انجامید.

در اسفند ۱۳۵۰ شاملو مادر خود را نیز از دست می‌دهد. در همین سال به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای تحقیق و تدوینِ کتاب کوچه، دعوت شد و به مدت سه سال در فرهنگستان باقی ماند.

 

download.php?id=46

 

سفرهای خارجی

 

شاملو در دهه ۱۳۵۰ نیز به فعالیت‌های گسترده شعر، نویسندگی، روزنامه نگاری (از جمله همکاری با کیهان فرهنگی و آیندگان)، ترجمه، سینمایی (از جمله تهیه گفتار برای چند فیلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر) و شعرخوانی خود (از جمله در انجمن فرهنگی کوته و انجمن ایران و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) ادامه می‌دهد. در ضمن سه ترم به تدریس مطالعه آزمایشگاهی زبان فارسی در دانشگاه صنعتی مشغول می‌شود. در ۱۳۵۱ به علت معالجه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شدید گردن به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سفر می‌کند تا زیر عمل جراحی گردن قرار گیرد. سال بعد، ۱۳۵۲، مجموعه اشعار ابراهیم در آتش را به چاپ می‌رساند. در ۱۳۵۴ دانشگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از او دعوت می‌کند تا در کنگره
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شرکت کند و از همین رو عازم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌شود. در همین سال دعوت دانشگاه بوعلی برای سرپرستی پژوهشکدهٔ آن دانشگاه را می‌پذیرد و به مدت دو سال به این کار اشتغال دارد.

در ۱۳۵۵ انجمن قلم و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از او برای سخنرانی و شعرخوانی دعوت می‌کنند و از همین رو عازم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌شود. در این سفر او به سخنرانی و شعرخوانی در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌پردازد و پیشنهاد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای تدوین کتاب کوچه را نمی‌پذیرد. در ضمن با شاعران و نویسندگان مشهور جهان همچون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، البیاتی و وزنیسینسکی از نزدیک دیدار می‌کند. این سفر سه ماه به طول می‌کشد و شاملو سپس به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باز می‌گردد.

هنوز چند ماه نگذشته که او دوباره به عنوان اعتراض به سیاست‌های دولت ایران، کشور را ترک می‌کند و به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سفر می‌کند و یک سالی در آنجا زندگی می‌کند و در این مدت در دانشگاه‌های مختلفی سخنرانی می‌کند. در ۱۳۵۷ او از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌رود و در آنجا مدتی سردبیری هفته‌نامه «ایرانشهر» در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به عهده می‌گیرد.

 

 

 

 

انقلاب و بازگشت به ایران

 

18479_384.jpg

 

با وقوع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و سقوط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، شاملو تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب به ایران باز می‌گردد. در همین سال انتشارات مازیار اولین جلد کتاب کوچه را در قطع وزیری منتشر می‌کند. شاملو در ضمن به عضویت هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در می‌آید و به کار در مجلات و روزنامه‌های مختلف می‌پردازد. او در ۱۳۵۸ سردبیری هفته‌نامه کتاب جمعه را به عهده می‌گیرد. این هفته‌نامه پس از انتشار کمتر از چهل شماره توقیف می‌شود.

شاملو در این سال‌ها مجموعه اشعار سیاسی خود را با صدای خود می‌خواند و به صورت مجموعهٔ کتاب و نوار صوتی کاشفان فروتن شوکران منتشر می‌کند. از جمله اشعار این مجموعه مرگ وارطان است که شاملو اشاره می‌کند تنها برای فرار از اداره سانسور مرگ نازلی نام گرفته بوده‌است و در واقع برای بزرگداشت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، مبارز مسیحی ایرانی به نقل قول از مادرش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بوده‌است.

از ۱۳۶۲ با بسته‌تر شدن فضای سیاسی ایران چاپ آثار شاملو نیز متوقف می‌شود. هر چند خود شاملو متوقف نمی‌شود و کار ترجمه و تالیف و سرودن شعر را ادامه می‌دهد در این سال‌ها به‌ویژه روی کتاب کوچه با همکاری همسرش آیدا مستمر کار می‌کند و ترجمهٔ رمان دن آرام را نیز پی‌می‌گیرد. تا آن که ده سال بعد ۱۳۷۲ با کمی‌بازتر شدن فضای سیاسی ایران آثار شاملو به صورت محدود اجازه انتشار می‌گیرد.

۱۳۶۷ به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سفر می‌کند تا به عنوان میهمانِ مدعوِ دومین کنگرهٔ بین‌المللی ادبیات: اینترلیت ۲ تحت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهای مجاور در این کنگره شرکت کند. در این کنگره نویسندگانی از کشورهای مختلف حضور داشتند از جمله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، دِرِک والکوت، پدرو شیموزه، لورنا گودیسون و ژوکوندا بِلی. عنوان سخنرانی شاملو در این کنگره «من دردِ مشترکم، مرا فریاد کن!» بود. در ادامه این سفر دعوت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دانشگاه یوته‌بوری به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ضمن اجرای شب شعر با هیئت رئیسهٔ انجمن قلم سوئد نیز ملاقات می‌کند.

۱۳۶۹ برای شرکت در سیرا ۹۰ توسط دانشگاه UC برکلی به عنوان میهمان مدعو به آمریکا سفر کرد. سخنرانی وی به نام «نگرانی‌های من» و «مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ.» واکنش گسترده ای در مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج کشور داشت و مقالات زیادی در نقد سخنرانی شاملو نوشته شد. در این سفر دو عمل جراحی مهم روی گردن شاملو صورت گرفت با این حال چندین شب شعر توسط وی برگزار شد و ضمنا به عنوان استاد میهمان یک ترم در دانشگاه UC برکلی دانشجویان ایرانی به (زبان، شعر و ادبیات معاصر فارسی) را نیز تدریس کرد و در همین موقع ملاقاتی با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ریاضی‌دان شهیر ایرانی داشت.

سال ۱۳۷۰ بعد از سه سال دوری از کشور به ایران بازگشت.

سرانجام

 

 

shamloo1199052473big.jpg

 

سال‌های آخر عمر شاملو کم و بیش در انزوایی گذشت که به او تحمیل شده بود. از سویی تمایل به خروج از کشور نداشت و خود در این باره می‌گویید: «راستش بار غربت سنگین‌تر از توان و تحمل من است... چراغم در این خانه می‌سوزد، آبم در این کوزه ایاز می‌خورد و نانم در این سفره‌است.» از سوی دیگر اجازه هیچ‌گونه فعالیت ادبی و هنری به شاملو داده نمی‌شد و اکثر آثار او از جمله کتاب کوچه سال‌ها در توقیف مانده بودند. بیماری او نیز به شدت آزارش می‌داد و با شدت گرفتن بیماری مرض قندش، و پس از آن که در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پای راست او را از زانو قطع کردند روزها و شب‌های دردناکی را پشت سر گذاشت. البته در تمام این سال‌ها کار ترجمه و به‌خصوص تدوین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را ادامه داد و گه‌گاه از او شعر یا مقاله‌ای در یکی از مجلات ادبی منتشر می‌شد. او در دهه هفتاد با شرکت در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در جهت اصلاح شیوهٔ نگارش خط فارسی فعالیت کرد و تمام آثار جدید یا تجدید چاپ شده‌اش را با این شیوه منتشر کرد.

سرانجام احمد شاملو در ساعت ۹ شب دوم مرداد ۱۳۷۹ درگذشت. پیکر او در روز پنج شنبه ۶ مرداد از مقابل بیمارستان ایرانمهر و با حضور ده‌ها هزار نفر از علاقه مندان وی تشییع شد.ودرامامزاده طاهر کرج به خاک سپرده گردید. انجمن قلم سوئد، انجمن قلم آلمان، چند انجمن داخلی و برخی محافل سیاسی پیام‌های تسلیتی به مناسبت درگذشت وی در این مراسم ارسال داشتند.

 

ahmad-shamloo.gif

نظرات شاملو درباره حافظ

 

نوشتار اصلی:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

شاملو دست به تصحیح

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
زد و کتاب خود را با عنوان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتشر کرد. امروز این کتاب در نزد خوانندگان به حافظ شاملو مشهور است. در مقدمه این کتاب، شاملو روش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و اصول کار خود را بیان کرده‌است، به مشکلات و تحریف‌های موجود در دیوان حافظ اشاره کرده و در اینکه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بوده شک کرده و جایی می‌نویسد شاید رندی یک لاقبا و ملحد بوده‌است.

قابل ذکر است که این نظر هم با نظریات دینداران، و هم کسانی که از زاویهٔ غیر دینی به غزلیات حافظ نگریسته‌اند، تناقض دارد. به طور مثال، حتی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز در کتاب «عرفان و رندی در شعر حافظ»، حافظ را یک عارف می‌داند.

تصحیح شاملو از دیوان حافظ مورد نقد بسیاری از حافظ پژوهان، از جمله

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قرار گرفته‌است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کتابی با عنوان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ادعای شاملو بر تحریف دیوان حافظ و دست بردن در ترتیب ابیات را، بدون اینکه نامی از شاملو ببرد، مردود دانسته‌است. مقدمهٔ حافظ شیراز شاملو پس از انقلاب در ایران اجازه چاپ نیافت و این کتاب بدون مقدمه منتشر گردید.

وی در سال ۱۳۵۰، در کنگرهٔ جهانی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شیراز، گفت و گویی بحث برانگیز با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
داشت.

نظرات شاملو درباره فردوسی و تاریخ ایران

 

در سال ۱۳۶۹ به دعوت «مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران» ـ سیرا (CIRA) ـ جلساتی در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کالیفرنیا برگزار شد که هدف آن، بررسی هنر و ادبیات و شعر معاصر فارسی بود. سخنران یکی از این جلسات احمد شاملو بود، که وی با ایراد سخنانی پیرامون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به مباحث زیادی دامن زد. شاملو این سخنرانی را در نقد روش روشنفکری ایرانی و مسوولیت‌های آن ایراد کرده و با طرح سوالی فرهیختگان ایرانی خارج از کشور را به اندیشه و یافتن پاسخ برای اصلاح و آینده ایران فرا خواند.

اظهار نظر شاملو درباره تاریخ ایران پیشاپیش در کتاب جمعه، در پانویس نوشتاری که

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
درخصوص حذف مطالبی از کتاب‌های درسی پس از انقلاب به رشته تحریر درآورده بود، به چاپ رسیده بود ولی واکنش نسبت به آنها، بعد از سخنرانی در دانشگاه برکلی نمایان شد.

برخی از معاصران در دوران حیات شاملو او را علناً و مستقیماً دربارهٔ نظراتی که در دانشگاه برکلی در مورد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تاریخ ایران بیان کرده بود، مورد انتقاد قرار دادند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از این دست بودند.

کتابشناسی

 

تمام مطالب این بخش با توجه به اطلاعات ارائه شده در کتاب‌شناسی احمد شاملو تهیه شده‌است. این کتاب‌شناسی در منابع مختلف از جمله احمد شاملو شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌ها، شناخت‌نامهٔ، در بارهٔ هنر و ادبیات منتشر شده‌است. هر جا از منبع دیگری استفاده شده باشد در پانویس ذکر شده‌است

دفترهای شعر

 

برای نوشتن این بخش علاوه بر منابع یاد شده در بخش کتاب‌شناسی، از احمد شاملو مجموعهٔ آثار دفترِ یکم:شعرها نیز استفاده شده‌است. تاریخ‌ها به‌جز مورد اول مربوط به زمان سرودن شعرهای موجود در دفتر شعر مربوطه‌است. مورد اول سال انتشار است.

 

 • ۱۳۲۹-۱۳۲۳
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، در چاپ‌خانهٔ یمنی تهران توسط فرمانداری نظامی ضبط و سوزانده شد.
 • ۱۳۳۰-۱۳۲۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، چاپ اول با مقدمه
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و به هزینهٔ او:۱۳۳۰.
 • ۱۳۳۰
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، توسط ابراهیم دیلمقانیان منتشر شد.
 • ۱۳۳۰
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، چاپ مستقل ۱۳۳۰، چاپ‌های سانسور شدهٔ دیگر ضمیمهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 • ۱۳۳۵-۱۳۲۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۳۸-۱۳۳۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۱-۱۳۳۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۳-۱۳۴۱
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۴ـ۱۳۴۳
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۵ـ۱۳۴۴
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۸ـ۱۳۴۵
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۸-۱۳۴۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۸-۱۳۵۲
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۵۶ـ۱۳۵۵
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۵۶-۱۳۵۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۶۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۶۴-۱۳۷۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۵۱-۱۳۷۸
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

شعر (ترجمه)

 

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۴۷
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۵۲
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  با ع. پاشایی، ۱۳۶۱
 • سیاه همچون اعماقِ آفریقای خودم، (کتاب و نوار صوتی) ترجمه و اجرای اشعاری از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار ۱۳۶۲، ترجمه چند شعر دیگر از هیوز در ۱۳۷۰ با حسن قباد
 • ترانه‌های میهن تلخ، اشعار
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، (کتاب و نوار صوتی)، موسیقی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار ۱۳۶۰
 • ترانهٔ شرقی و اشعار دیگر، اشعار
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، (کتاب و نوار صوتی)، موسیقی گیتار آتا هوآلپا یوپانکویی. نشر ابتکار ۱۳۵۹
 • سکوت سرشار از ناگفته‌هاست، (کتاب و نوار صوتی) ترجمهٔ آزاد و اجرای اشعاری از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، با محمد زرین‌بال موسیقی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار ۱۳۶۵
 • چیدن سپیده دم، (کتاب و نوار صوتی) ترجمهٔ آزاد و اجرای اشعاری از مارگوت بیکل، با محمد زرین‌بال موسیقی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار ۱۳۶۵

داستان و رمان و فیلم‌نامه

 

 • داستان زنِ پشتِ درِ مفرغی ۱۳۲۹
 • زیر خیمهٔ گر گرفته شب ۱۳۳۴
 • درها و دیوار بزرگ چین ۱۳۵۲
 • میراث ۱۳۶۵
 • روزنامهٔ سفر میمنت اثر ایالات متفرقهٔ امریق (
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  )، منتشر نشده‌است

رمان و داستان(ترجمه)

 

 • نایب اول اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۳۰
 • پسران مردی که قلبش از سنگ بود اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۳۰
 • لئون مورنِ کشیش اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۳۴
 • برزخ اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۳۴
 • زنگار(خزه) اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۳۴
 • افسانه‌های هفتاد و دو ملت در دو جلد، ۱۳۳۷
 • پابرهنه‌ها اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ترجمه ناقصی با عطا بقایی ۱۳۳۷، ترجمه کامل ۱۳۵۰
 • ۸۱۴۹۰ اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۴۴
 • قصه‌های بابام اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . ۱۳۴۶
 • دماغ، سه قصه و یک‌ نمایش‌نامه اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۵۱
 • افسانه‌های کوچک چینی ۱۳۵۱
 • دست به دست نوشتهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۵۱
 • زهرخند، ۱۳۵۱
 • لبخند تلخ، ۱۳۵۱
 • مرگ کسب و کار من است اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۵۲
 • سربازی از دوران سپری شده ۱۳۵۲
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  نوشتهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . نخست در ۱۳۵۸ با نام مسافر کوچولو در کتاب جمعه منتشر شد و بار دیگر در ۱۳۶۳ به ضمیمهٔ نوار صوتی با موسیقی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  توسط نشر ابتکار انتشار یافت.
 • بگذار سخن بگویم اثر مشترک دومیتیلا چونگارا و موئما ویئزر، با ع. پاشایی، ۱۳۵۹
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۸۲
 • عیسایی دیگر، یهودایی دیگر، بازنویسی رمان قدرت و افتخار اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، در ۱۳۵۶ ترجمه شد اما تاکنون (۱۳۸۵) چاپ نشده‌است.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، تهران، نشرچشمه، ۱۳۸۲

نمایش‌نامه (ترجمه)

 

 • درخت سیزدهم اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۴۱
 • سی‌زیف و مرگ اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  با فریدون ایل‌بیگی ۱۳۴۲
 • مفتخورها اثر گرگهٔ چی‌کی. با انگلا بارانی، ۱۳۵۲
 • نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر، اثر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . ۱۳۶۱
 • خانهٔ برناردا آلبا، عروسی خون (با بازبینی مجدد) بار اول در ۱۳۴۷، یرما سه نمایشنامه از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۷۹

متن‌های کهن فارسی

 

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  تصحیح دیوان
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، مقدمهٔ این کتاب پس از انقلاب اجازه چاپ پیدا نکرد و تمام چاپ‌های بعد از چاپ سوم (
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ) بدون مقدمه منتشر شده‌است.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • افسانه‌های هفت گنبد،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۳۶
 • ترانه‌ها (رباعیات
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ) ۱۳۳۶

شعر و قصه برای کودکان

 

 • قصهٔ خروس زری پیرهن پری و یل و اژدها بر اساس قصه‌های
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  با نقاشی‌های
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  به صورت کتاب و نوار صوتی برای کودکان
 • قصهٔ هفت کلاغون، با نقاشی‌های ضیاالدین جاوید، ۱۳۴۷
 • پریا با نقاشی ژاله پورهنگ ۱۳۴۷، به صورت نوار صوتی با صدای شاعر به نام قاصدک ۱۳۵۸
 • ملکهٔ سایه‌ها (بر اساس قصه‌ای ارمنی) با نقاشی ضیاالدین جاوید ۱۳۴۸
 • چی شد که دوستم داشتن؟ اثر ساموئل مارشاک با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۴۸
 • دخترای ننه دریا با نقاشی ضیاالدین جاوید ۱۳۵۷
 • دروازه بخت با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۵۷
 • بارون با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۵۷
 • یل و اژدها بر اساس قصه ای از آنگل کرالی یی‌چف، با نقاشی اصغر قره‌باغی به ضمیمه نوار صوتی ۱۳۶۰
 • قصهٔ مردی که لب نداشت ۱۳۷۸

سردبیری نشریه‌ها

 

 

 

 

هفته‌نامهٔ خوشه، شماره ۲۲ مرداد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با اخطار رسمی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تعطیل شد.)

 • هفته‌نامهٔ سخن‌نو (پنج شماره) ۱۳۲۷
 • هفته‌نامهٔ روزنه (هفت شماره) ۱۳۲۹
 • سردبیر چپ (در مقابل سردبیر راست) مجلهٔ خواندنی‌ها ۱۳۳۰
 • هفته‌نامهٔ آتشبار، به مدیریت
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ۱۳۳۱
 • مجلهٔ آشنا ۱۳۳۶
 • اطلاعات ماهانه، دورهٔ یازدهم ۱۳۳۷
 • مجلهٔ فردوسی ۱۳۳۹
 • کتاب هفته(۲۴ شمارهٔ اول) ۱۳۴۰
 • هفته‌نامهٔ ادبی و هنری بارو، که بعد از سه شماره با اولتیماتوم وزیر اطلاعاتِ وقت تعطیل می‌شود. ۱۳۴۵
 • قسمت ادبی و فرهنگی هفته‌نامهٔ خوشه، ۱۳۴۶(در سال ۱۳۴۸ با اخطار رسمی ساواک تعطیل شد.)
 • همکاری با روزنامه‌های کیهان فرهنگی و آیندگان ۱۳۵۱
 • انتشار ۱۲ شماره هفته‌نامهٔ ایرانشهر در لندن(شهریور ۵۷). دی‌ماه ۵۷ استعفا می‌دهد. (به علت اختلاف‌هایی با مدیر هفته‌نامه).
 • سردبیر هفنه‌نامهٔ کتاب جمعه (بعد از ۳۶ شماره به اجبار تعطیل می‌شود).

مجموعهٔ کتاب کوچه

 

 

مجموعه‌ٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
واژه‌نامه‌ای است از ضرب‌المثل‌ها، تکیه‌کلام‌ها، خرافه‌ها و اصطلاحات زبان عامیانه‌ٔ مردم ایران. از سال ۱۳۶۰ به بعد با همکاری آیدا شاملو تدوین شد و پس از درگذشت شاملو کار بر روی این کتاب توسط آیدا ادامه دارد. چاپ مجلدات این مجموعه هنوز به پایان نرسیده‌است.

 

سخنرانی‌ و شعرخوانی

 

 

 • ۱۳۴۶ شب شعر در
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  به دعوت دانشجویان
 • ۱۳۴۶ سخنرانی در دانشگاه
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۵۱ (۲۶ مهرماه) شب شعر در انجمن فرهنگی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۵۱ (اول آبان) شب شعر در انجمن ایران و آمریکا
 • ۱۳۵۴ شرکت در کنگره‌ٔ نظامی‌گنجوی به دعوت دانشگاه رم
 • ۱۳۵۵سخنرانی و شعرخوانی در دانشگاه‌های MIT
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، UC
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۵۵ میهمان مدعو فستیوال جهانی شعر در
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و آستینِ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، شب شعر به دعوت دانشجویان ایرانی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و نیویورک
 • ۱۳۵۵ شب شعر در
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۶۷ سخنرانی تحت عنوان من دردِ مشترکم، مرا فریاد کن! در دومین کنگره‌ٔ بین‌المللی ادبیات: اینترلیت ۲ تحت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهای مجاور
 • ۱۳۶۷ شب شعر در کُل‌لوکیومِ ادبی برلین
 • ۱۳۶۷ سفر به
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  به دعوت دانشگاه اقتصاد وین و یورو آفریک اینستیتو، برای شب شعر و سخنرانی.
 • ۱۳۶۷ شب شعر در شهر دانشگاهی گیسن آلمان.
 • ۱۳۶۷ سفر به سوئد به دعوت
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (Pen) و دانشگاه Göteborg (گوتنبرگ)؛ شب شعر در Folket hus «خانهٔ مردم»
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۶۹ میهمان مدعو سیرا ۹۰ توسط دانشگاه UC برکلی؛ سخنرانی‌های نگرانی‌های من و مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ، دو شب شعر در UC برکلی
 • ۱۳۶۹ شب شعر دانشگاه UCLA
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، در رویس هال
 • ۱۳۶۹ شب شعر و سخنرانی در دانشگاه‌های
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، آن اربر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، راتگرز،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، دالاس و آستین
 • ۱۳۶۹ سه شب شعر در بوستون و UC برکلی به نفع زلزله زدگان ایران
 • ۱۳۶۹ شب شعر در مدرسهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  بوستون
 • ۱۳۶۹ شب شعر به نفع آواره‌گان کُرد عراقی در UC برکلی و UCSC لوس‌آنجلس به همراه
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  (قصه‌خوانی) به دعوت انجمن فرهنگی کُردها (آمریکا)
 • ۱۳۶۹ شب شعر به نفع آواره‌گان کُرد عراقی در دانشگاه وین (اتریش) به همراه محمود دولت‌آبادی (قصه‌خوانی) به دعوت انجمن فرهنگی کُردها (اروپا)
 • ۱۳۷۳ شب شعر در Göteborg، سوئد
 • ۱۳۷۳ دو شب شعر در Åsa gymnasium استکهلم

سایر آثار و فعالیت‌ها:

Shamloo.jpg

 

 

 • ۱۳۴۵ تهیهٔ برنامه‌ٔ کودکان برای تلویزیون به اسم قصه‌های مادربزرگ
 • ۱۳۴۹ کارگردانی چند فیلم فولکلوریک برای تلویزیون: پاوه، شهری از سنگ و آناقلیچ داماد می‌شود
 • ۱۳۵۰ نمایشنامهٔ آنتیگون (ناتمام)
 • ۱۳۵۲ نوشتن مقدمه بر نمایشگاه نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  زیر عنوان "پوستموس : سیری در فضاهای شعری احمد شاملو"

 • ۱۳۵۱ اجرای برنامه‌های رادیویی برای کودکان و جوانان
 • ۱۳۵۷ از مهتابی به کوچه (مجموعهٔ مقالات).
 • محمدعلی، محمد. «گفت‌وگو با احمد شاملو». گفت‌وگو با احمدشاملو،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . تهران: نشر نقره، ۱۳۷۲، ۸۰-۹.
 • در بارهٔ هنر و ادبیات دیگاه‌های تازه، گفت‌وشنودی با احمد شاملو. حریری، ناصر. چاپ سوم، تهران: نشر اویشن و نشر گوهرزاد، ۱۳۷۲.
 • شب‌های شعر خوشه. شاملو، احمد. تهران: انتشارات گل‌پونه، ۱۳۷۷، ۴ـ۰۴ـ۶۶۶۳ـ۹۶۴ ISBN. ‏

آثار شاملو

shamluL.jpg

 

 

کتاب

 

 • شعر زمان ما،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، انتشارات نگاه
 • شناخت‌نامهٔ احمد شاملو،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، تهران:قطره ۱۳۷۷ ۵-۸۶-۵۹۵۸-۹۶۴ ISBN
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  /
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  /
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • از اندیشه تا شعر - مشکل شاملو در شعر،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • امیرزاده کاشی‌ها احمد شاملو، نوشته دکتر پروین سلاجقه
 • از رودکی تا شاملو، انتشارات آوای دانش
 • بامداد همیشه، یادنامه احمد شاملو
 • دستان سخنگوی شاملو نوشته
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • احمد شاملو از زخم قلب... گزیده شعرها و خوانش شعر، ع. پاشایی، تهران:نشر چشمه، ۱۳۷۳.
 • بامداد همیشه (یادنامهٔ احمد شاملو). سرکیسیان، آیدا. تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۱.|شابک= ۵ـ۱۲۳ـ۳۵۱ـ۹۶۴ ISBN
 • احمد شاملو شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌ها. صاحب اختیاری، بهروز، باقرزاده حمیدرضا. تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۸۱.|شابک=۹۶۴-۶۹۷۴-۴۰-۶ ISBN
 • اخوان
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . یک هفته با شاملو. تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۷۲.
 • آزاد، پیمان. در حسرت پرواز:حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری. تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۷۴.|شابک= ۳ـ۵۱ـ۵۵۲۱ـ۹۶۴ ISBN
 • ع. پاشایی. انگشت و ماه. تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۷۷.|شابک= ۱ـ۰۴ـ۶۷۳۹ـ۹۶۴ ISBN
 • پورنامداریان، تقی. تاملی در شعر احمد شاملو. تهران: انتشارات آبان، ۲۵۳۷.|شابک= ۱ـ۰۴ـ۶۷۳۹ـ۹۶۴ ISBN
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  _ رویکردی جامعه شناختی بر عاشقانه‌های احمد شاملو _ [منصوره اشرافی]
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  _ نشر مینا _ تهران۱۳۸۶

مقالات و ویژه‌نامه‌ها

 

 • ماهنامهٔ اندیشه و هنر ویژهٔ ا.بامداد به سردبیری و مدیریت دکتر ناصر وثوقی. ۱۳۴۳
 • مجلهٔ زمانه شمارهٔ اول به شاملو اختصاص دارد. (در سن هوزه، کالیفرنیا). ۱۳۷۰
 • دفتر هنر، ویژهٔ احمد شاملو، سال چهارم، شماره ۸، مهرماه. در آمریکا. صاحب امتیاز و سردبیر بیژن اسدی پور، در .USA، NJ، ۱۳۷۶
 • دفتر هنر، ویژهٔ تقی مدرسی و احمد شاملو، سال چهارم، شماره ۹، اسفند . ۱۳۷۶. در آمریکا . صاحب امتیاز و سردبیر بیژن اسدی پور. در USA، NJ
 • پایاب، دو ماهنامهٔ فرهنگ، هنر، ادبیات، شماره ۳ آبان ۱۳۷۹ ویژه احمد شاملو

تصویری

 

 

 

 • فیلم Ahmad Shamlou: Master Poet of Liberty ساخته مسلم منصوری (۱۹۹۹)
 • احمد شاملو به روایت تصویر، کارگردان رضا علیپور متعلم، تصویر دنیای هنر

ترجمه آثار به زبان‌های دیگر

 

 

 

 

 • ۱۳۶۶ ترجمهٔ ژاپنی ابراهیم در آتش به ترجمه‌ٔ شوکو یاناگا در مجله‌ٔ (توکیو، موسسهٔ مطالعهٔ زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیا وILCAA آفریقا).
 • ۱۳۷۱ منتخبی از ۴۲ شعر به زبان
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  با نام من دردِ مشترکم در ایروان با ترجمه‌ٔ نُروان. ناشر: کانون فیلم
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 • ۱۳۷۱ منتخبی از ۱۹ شعر به زبان سوئدی و فارسی با نام عشق عمومی‌Allom FattandeKarlik در استکهلم سوئد به ترجمه‌ٔ آذر محلوجیان. Azar Mahloujian ناشرانتشارات آرش.
 • ۱۳۷۱ منتخبی از ۱۹ شعر به زبان فرانسه و فارسی با نام سرودهای در عشق و امید Hymnes damour et despoir فرانسه به ترجمه‌ٔ پرویز خضرایی: Ahmad Shamlou VersionFrancaise, Parviz Khazrai ناشر .Orphe La Diffrence
 • ۱۳۷۱ منتخبی از ۶ شعر به زبان اسپانیایی با نام (Aurora) بامداد در مادرید، به ترجمه‌ٔ کلارا خانِس Clara Janes شاعر اسپانیایی.
 • ۱۳۷۷ منتخبی از ۲۸ شعر به سوئدی: Baran Forlag Stockjolm, Dikter om Natten (شعرهای شبانه) ترجمهٔ سعید مقدم و جان کرلسون Orers: Janne Carlsson & SaidMoghadam
 • ۱۳۷۸ منتخبی از ۳۲ شعر شاملو به سوئدی borlom karleken در ۸۵ صفحه Baran ForlagStockholm ۱۹۹۹ i tolking av: Janne Carlsson & Said Moghadam
 • ۱۳۷۸ منتخبی از ۲۷ شعر به سوئدی ترجمهٔ آذر محلوجیان OM jag vore vatten AzarMahloujian
 • ۱۳۷۹ منتخبی از اشعار Nima Yushij , Sohrab Sepehri , Ahmad Shamlu به زبان اسپانیایی

Tres poetas persas contemporaneo ناشر Icaria Poesia Traduccion de Clara Janes , Sahan y Ahmad Taheri . ۲۰۰۰edicion ,abril

جوایز

 

 • ۱۳۵۱ جایزه‌ٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۶۹ دریافت جایزه‌ٔ Free Expression سازمان حقوق بشر نیویورک Human RightsWatch
 • ۱۳۷۸ جایزه‌ٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  Stig Dagerman، آذر محلوجیان جایزه را به نمایندگی دریافت کرد.
 • ۱۳۷۹ جایزه‌ٔ واژه آزاد (هلند)

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

دفترهای شعر

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باغ آینه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

ترجمه‌ها

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

تحقیق، تصحیح وبازسرایی

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

k2.jpg

 

 

 

 

آهنگ‌های فراموش‌شده

 

آهنگ‌های فراموش‌شده عنوان نخستین مجموعه شعر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که با مقدمه‌ای از ابراهیم دیلمقانیان به سال ۱۳۲۶ خورشیدی منتشر شد. بعدها شاملو از نشر دوباره این دفتر شعر خودداری کرد.

درباره این کتاب

 

این دفتر نخستین مجموعه شعر شاملوست که شامل اشعار نیمایی، سپید و سنتی است. این مجموعه چنان که شاعر خود در عنوان آن پیش‌بینی کرده بود ماندگار نبود و در جهان شعری شاملو فاقد اهمیت و اعتبار است، اما از این نظر که نخستین نمونه‌های شعر سپید فارسی در آن یافت می‌شود اهمیت دارد.

قطع‌نامه (مجموعه شعر)

 

 

 

کتاب‌نما

 

 

 

قطع‌نامه

 

 

نویسنده:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ناشر:

انتشارات مروارید

محل انتشار:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

نوبت چاپ:

سوم

نخستین چاپ:

۱۳۳۰

آخرین چاپ:

۱۳۸۵

شمارگان:

۱۱۰۰۰

تعداد صفحات:

۹۶

توضیح:

با مقدمه ع. پاشایی و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

قطع‌نامه چهارمین دفتر شعر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. این دفتر شامل چهار شعر است.

 • تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن (مهر ۱۳۲۹)
 • سرود مردی که خودش را کشته است (۳ تیر ۱۳۳۰)
 • سرود بزرگ (به شن‌ـ‌چو، رفیق ِ ناشناس ِ کُره‌ئی) (۱۶ تیر ۱۳۳۰)
 • قصیده برای انسان ماه بهمن (بهمن ۱۳۲۹)

چاپ اول این کتاب در ۱۳۳۰ با مقدمه‌یی از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با نام مستعار چوبین منتشر شد و چاپ دوم، سی سال بعد در ۱۳۶۰ که علاوه بر مقدمهٔ چاپ اول مقدمه‌ٔ دیگری از ع. پاشایی را نیز داراست. پس از آن چاپ‌های متعددی از آن منتشر شده است.

شاملو در مورد نام کتاب در یادداشت‌ها و توضیحات می‌گوید:«عنوان ِ این شعر، نخست «شعر ِ سفید ِ غفران» بود که بعد به «قطع‌نامه» تبدیل شد؛ و هنگامی که با فریدون رهنما و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کلمهٔ ِ اخیر را برای ِ عنوان ِ مجموعه برگزیدم نام ِ این شعر را به «تا شکوفهٔ ِ سُرخ ِ یک پیراهن» تغییر دادم. علت این بود که با این ترتیب، قطع‌نامه می‌توانست هر چهار شعر ِ مجموعه و به‌خصوص دو شعرِ نخستین‌ ِ آن را پرُ معنی‌تر کند.»

مقدمهٔ فریدون رهنما

 

فریدون رهنما در مقدمه‌ای که بر چاپ اول قطع‌نامه نوشته است سعی می‌کند تعریفی پیش‌رو از شعر به لحاظ مفهومی ارائه دهد و از نظر بررسی شکلی اشعار نیز به بدون وزن بودن آن‌ها اشاره دارد. رهنما در مقدمهٔ خود بر این کتاب می‌نویسد:«ریتم و وزن از خارج بر شعر و شاعر تحمیل نشده، بلکه اوامر احساسات صبح را اجرا می‌کند.»

این یعنی مرزبندی با شعر نویی که با نیما آغاز شده بود. در شعر آزاد و نیمایی هر چند بلندی و کوتاهی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
رعایت نمی‌شد اما وزن عروض به هر حال وجود دارد فقط به صورت «آزاد» مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب نام قطعنامه برای این کتاب نیز اشاره به «مانیفست» بودن این اشعار و مرزبندی‌شان هم از حیث محتوا و هم از نظر شکل با شعر قبل از آن است.

جملهٔ دیگری در مقدمه رهنما آمده است که برای تاریخ ادبیات معاصر فارسی اهمیت ویژه‌یی دارد زیرا مستقیما در آن از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
انتقاد شده است. رهنما می‌نویسد:«ریتم اشعار صبح را با ریتم اشعار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بعد از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌شود مقایسه کرد. دنیای پر از اشکال و تصاویر نابرابر نیمایوشیج که نتیجه‌ٔ خشکی (در بهترین آثارش) به دهان ما می‌برد، با احساسات از بند رستهٔ صبح به‌راه افتاده‌اند و ما را به «نقاط عمیق درد پاشیده شده» هدایت می‌کنند.»

این جمله موجب ناراحتی شدید نیما شد و از دست شاملو که به حق او را شاگردِ خلف خود می‌دانست بسیار ناراحت کرد. شاملو خود در این‌باره می‌گوید:«قطعنامه که با مقدمهٔ فریدون رهنما در آمد نیما را به شدت عصبانی کرد. خیال کرد ما دو تا داریم جلوش جبهه می‌گیریم»

 

شعرهای کتاب

 

شیوهٔ نگارش شعرها تماما بر اساس: احمد شاملو، مجموعه‌یِ آثار دفترِ یکم:شعرها، چاپ دوم ۱۳۸۰، است.

تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن

 

 • «شعر ِ اول در مجموعهٔ ِ «لحظه‌ها و همیشه»(سال ِ ۱۳۴۳) نیز آمدـبه خواست ِ همسرم
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و به این دلیل ِ بسیار ساده که در آن سال‌ها دیگر امید ِ تجدید ِ چاپ ِ قطع‌نامه نمی‌رفت‌ـ و به خودِ آیدا تقدیم شد. طبیعی ست که قسمت‌هائی از شعر، برای‌ِ آن‌که بتواند در آن سال‌های ِ سیاه به چاپ برسد، حذف شده بود.»

پاشایی در مورد این شعر می‌گوید:«این شعر با نامی خونالوده و باری‌گران آغاز می‌شود؛ نامی که هم از نظر ترکیباتش کاملاً نو و پرمعنا است و هم از نظر محتوی، تمام شعر را که خواندید معنایش برای‌تان روشن می‌شود.»

 

چنین‌ام من

ــ زندانی‌ی‌ ِ دیوارهای ِ خوش‌آهنگ ِ الفاظ ِ بی‌زبان ــ

چنین‌ام من!

تصویرم را در قاب‌اش محبوس کرده‌ام

و نام‌ام را در شعرم

و پای‌ام را در زنجیر ِ زن‌ام

و فردای‌ام را در خویشتن ِ فرزندم

و دل‌ام را در چنگ ِ شما...

در چنگ ِ هم‌تلاشی‌ی ِ با شما

. که خون ِ گرم ِتان را

به سربازان ِ جوخهٔ ِ اعدام

. می‌نوشانید

که از سرما می‌لرزند

و نگاه ِشان

. انجماد ِ یک حماقت است.

 

قصیده برای ِ انسان ِ ماه ِ بهمن

 

 • «شعری‌ست به مناسبت‌ز روزِ ۱۴ بهمن، سال‌گرد ِ قتل ِ دکتر
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  در زندان، به دستورِ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  »

اما بهار ِ سرسبزی با خون ِ ارانی

و استخوان ِ ننگی در دهان ِ سگ ِ انوالید!

و شعر ِ زنده‌گی‌یِ او، با قافیهٔ خون‌اش

و زنده‌گی‌یِ شعر ِ من

. با خون ِ قافیه‌اش.

و چه بسیار

که دفتر ِ شعر ِ زنده‌گی‌شان را

با کفن ِ سُرخ ِ یک خون شیرازه بستند.

چه بسیار

که کُشتند برده‌گی‌یِ زنده‌گی‌شان را

تا آقایی‌ی ِ تاریخ ِشان زاده شود...

سرودِ مردی که خودش را کُشته است

 

 • «این شعر نیز با دست‌کاری‌ها و حذف ِ سطرهائی از آن در انتهای ِ مجموعهٔ ِ «
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  »(سال ِ ۱۳۴۸) تجدید ِ چاپ شده است.»

فرانکو را نشان‌اش دادم

و تابوت ِ لورکا را

و خون ِ تنتور ِ او را بر زخم ِ میدان ِ گاوبازی.

و او به رؤیای ِ خود شده بود

و به آهنگی می‌خواند که دیگر هیچ‌گاه

به خاطره‌ام بازنیامد.

آن وقت، ناگهان خاموش ماند

چرا که از بیگانه‌گی‌ی ِ صدای خود

که طنین‌اش به صدای زنجیر ِ برده‌گان می‌مانِست

به شک افتاده بود...

سرود بزرگ

 

 • «این شعر به مناسبت ِ حملهٔ ِ نیروهای ِ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  به خاک ِ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  نوشته شد.»

شن ــ چو

. بخوان!

. بخوان!

آواز ِ آن بزرگْ‌دلیران را

آواز ِ کارهای گِران را

آواز ِ کارهای مربوط با بشر، مخصوص با بشر

آواز ِ صلح را

آواز ِ دوستان ِ فراوان ِ گم‌شده

آوازهای فاجعهٔ بلزن و داخاو

آوازهای فاجعهٔ وی‌یون...

 

منابع

 

 • شاملو، احمد. احمد شاملو مجموعه‌یِ آثار دفترِ یکم:شعرها. نیاز یعقوب‌شاهی. چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۰، ۹۶۴-۵۵۷۵-۰۸-۷ ISBN. ‏
 • شاملو، احمد. قطعنامه. چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۶۳.
 • «استادان دیگر، شاعران بزرگ جهان». دربارهٔ هنر و ادبیات، گفت‌وشنودی با احمد شاملو. ناصر حریری. تهران: نشر آویشن، ۱۳۷۲.
 • مسعودی، مجتبا. «نیما و شاملو، نیماها در طول ظهور می‌کنند». مجلهٔ آدینه. اردی‌بهشت ۱۳۷۳.نهم ۹۲، ۱۱-۲۰.
 • طاهباز، سیروس. «نیما، شاملو. و یاد «بعضی نفرات»». مجلهٔ آدینه. تیرماه ۱۳۷۳.نهم ۹۳، ۶۲-۶۴.

miravam.jpg

لحظه‌ها و همیشه

 

لحظه‌ها و همیشه عنوان یکی از مجموعه‌های شعری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی است. از شعرهای این مجموعه می‌توان انگیزه‌های خاموشی، کوه‌ها، ره‌گذران، شبانه و وصل را نام برد.

آیدا در آینه

 

آیدا در آینه عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به آیدا در آینه، لحظه‌ها و همیشه، سخنی نیست، سرود برای سپاس و پرستش، شبانه (میان خورشیدهای همیشه...)، آغاز، تکرار، وصل، پایتخت عطش، من مرگ را اشاره کرد.

آیدا، درخت و خنجر و خاطره

 

آیدا، درخت و خنجر و خاطره عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به چهار شبانه دوستش می‌دارم...، دریغا دره سرسبز...، من مرگ را دیده‌ام...، رود قصیده بامدادی...، با گیاه بیابان...، و نیز از قفس، شکاف، غزلی در نتوانستن، و از مرگ من سخن گفتم اشاره کرد.

ققنوس در باران

 

ققنوس در باران عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به سفر، شبانه، چلچلی، و مرگ ناصری اشاره کرد.

مرثیه‌های خاک

 

مرثیه‌های خاک عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به مرثیه، هملت، و تمثیل اشاره کرد.

شکفتن در مه

 

شکفتن در مه عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به که زندان مرا بارو مباد، صبوحی، و سرود برای مرد روشن... اشاره کرد.

ابراهیم در آتش

 

ابراهیم در آتش عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به در میدان، شبانه (مرا تو...)، تعویذ، بر سرمای درون، شبانه (اگر که بیهده زیباست شب...)، از این گونه مردن، محاق، درآمیختن و میلاد آن که عاشقانه ... اشاره کرد.

تأثیرگذاری

 

 • شخصیت حمید هامون در فیلم «
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  » ساخته
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  این کتاب را برای خواندن به همسرش می‌دهد و به هنگام دادن شعری از شاملو را می‌خواند که: «مرا تو بی سببی نیستی، براستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل!»[
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ]

دشنه در دیس

 

دشنه در دیس عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی. از مهم‌ترین شعرهای این کتاب می‌توان به گفتی که باد مرده است، شبانه (یله بر نازکای...)، فراقی، سمیرمی، شبانه (زیباترین تماشاست...)، از منظر، و ترانه آبی اشاره کرد.

ترانه‌های کوچک غربت

 

ترانه‌های کوچک غربت عنوان یکی از مجموعه‌های شعری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شاعر معاصر ایرانی است. از شعرهای این مجموعه می‌توان عاشقانه (مرداد ۵۹)، در لحظه (مرداد ۵۹)، رستاخیز (مرداد ۵۹)، ترانه همسفران (۱۳۵۹) و خطابه‌ آسان در امید (تیر ۱۳۵۹) را نام برد.

مدایح بی‌صله

 

مدایح بی‌صله مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
معاصر ایرانی. شعرهای این مجموعه عبارتند از:

 • پاییز سن‌هوزه
 • شیهه و سم‌ْضربه ...
 • چشم‌های دیوار ...
 • توازی‌ ردِّ ممتدّ ِ ...
 • تِک‌تِک ناگزیر را برمشمار ...
 • ای کاش آب بودم ...
 • حوای دیگر
 • پرتوی که می‌تابد از کجاست؟ ...
 • یک مایه در دو مقام
 • نلسن مانده‌لا

در آستانه

 

 

در آستانه عنوان مجموعه شعری است از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
معاصر ایرانی. از شعرهای این کتاب می‌توان به قصه مردی که لب نداشت، ميلاد، طرح بارانی، طرح‌های زمستانی، ببر، گدايان بيابانی، بوسه، جوشان از خشم...، قفس قفس اين قفس... و سِفْر شُهود اشاره کرد.

حدیث بی‌قراری ماهان

 

حدیث بی‌قراری ماهان عنوان یکی از مجموعه‌های شعر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است. سروده‌های زیر در این مجموعه قرار دارند:

 • کژمژ و بی انتها ...
 • نخستین از غلظه‌ پنیرک ...
 • نخستین که در جهان دیدم ...
 • چون فوران فحل‌ْمست آتش ...
 • چاه شغاد را ماننده ...
 • با تخلص خونین بامداد
 • نگران، آن دو چشمان است ...
 • شرقاشرق شادیانه ...
 • شبانه
 • شب‌بیداران

سایت اختصاصی احمد شاملو

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

منابع

 

 • احمد شاملو شاعر شبانه‌ها و عاشقانه‌ها. صاحب اختیاری، بهروز، باقرزاده حمیدرضا. تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۸۱، ۹۶۴-۶۹۷۴-۴۰-۶ ISBN. ‏
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • سرکیسیان(شاملو)،آیدا. گاهشمار زندگی احمد شاملو، دفتر هنر، چاپ آمریکا
 • شاملو، احمد. احمد شاملو مجموعهٔ آثار دفترِ یکم:شعرها. چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۰، ۹۶۴-۵۵۷۵-۰۸-۷ ISBN. ‏
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، محمدرضا. موسیقی شعر. چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۰.
 • شمیسا،سیروس. سبک شناسی شعر، فردوس، ۱۳۷۳
 • مجابی، جواد. شناختنامهٔ احمد شاملو. تهران: نشر نقره، ۱۳۷۷، ۹۶۴-۵۹۵۸-۸۹-۵ ISBN. ‏
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،. «گفت‌وگو با احمد شاملو». گفت‌وگو با احمدشاملو،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ،
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  . تهران: نشر نقره، ۱۳۷۲، ۸۰-۹.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • فرهی، فرهنگ «خبرتکان دهنده بود»، چاپ آمریکا، مهر ۱۳۷۶.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اشعاری چند از احمد شاملو انتخاب کردم . که در ادامه مطلب برای شما خوانندگان عزیز قرار میدهم امیدوارم از خواندن آنها لذت ببرید:

135874Shamlou_01_resizembyMaxw300h300.jpg

در این بن بست

31/4/58

دهانت را می‌بویند

مبادا گفته باشی دوستت ‌دارم

دلت را می‌پویند

مبادا شعله ای در آن نهان باشد

روزگار غریبی ا‌ست، نازنین

و عشق را

كنار تیرك راهوند

تازیانه می‌زنند.

عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

روزگار غریبی است نازنین

در این بن بست كج و پیچ سرما

آتش را به سوخت بار سرود و شعرفروزان می‌دارند.

به اندیشیدن خطر مكن.

روزگار غریبی‌ست ، نازنین

آنكه بر در می‌كوبد شباهنگام

به كشتن چراغ آمده است.

نور را در پستوی خانه نهان باید كرد

دهانت را می بویندمبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد

روزگار غریبی است نازنین

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

آنك ، قصابانند

بر گذرگاه‌ها مستقر

با كنده و ساطوری خونآلود

روزگار غریبی ‌ست ، نازنین

و تبسم را بر لب ‌ها جراحی می‌كنند

و ترانه را بر دهان.

كباب قناری

بر آتش سوسن و یاس

شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد

روزگار غریبی‌ست ، نازنین

ابلیس پیروز مست

سور عزای ما را بر سفره نشسته است .

خدا را در پستوی خانه نهان باید كرد

خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد

 

کیفر

در این‌جا چار زندان است

به هر زندان دوچندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر...

 

از این زنجیریان، یک تن، زنش را در تبِ تاریکِ بهتانی به ضربِ دشنه‌یی کشته است.

از این مردان، یکی، در ظهرِ تابستانِ سوزان، نانِ فرزندانِ خود را، بر سرِ برزن، به خونِ نان‌فروشِ سختِ دندان‌گرد آغشته‌ست.

از اینان، چند کس در خلوتِ یک روزِ باران‌ریز بر راهِ رباخواری نشسته‌اند

کسانی در سکوتِ کوچه از دیوارِ کوتاهی به روی بام جَسته‌اند

کسانی نیم‌شب، در گورهای تازه، دندانِ طلای مردگان را می‌شکسته‌اند.

من اما هیچ‌کس را در شبی تاریک و توفانی

نکشته‌ام

من اما راه بر مردِ رباخواری

نبسته‌ام

من اما نیمه‌های شب

ز بامی بر سرِ بامی نجسته‌ام.

 

در این‌جا چار زندان است

به هر زندان دوچندان نقب و در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر...

در این زنجیریان هستند مردانی که مُردارِ زنان را دوست می‌دارند.

در این زنجیریان هستند مردانی که در رؤیایِشان هر شب زنی در وحشتِ مرگ از جگر برمی‌کشد فریاد.

من اما، در زنان چیزی نمی‌یابم ــ گر آن همزاد را روزی نیابم ناگهان، خاموش ــ

من اما، در دلِ کهسارِ رؤیاهای خود، جز انعکاسِ سردِ آهنگِ صبورِ این علف‌های بیابانی که می‌رویند و می‌پوسند و می‌خشکند و می‌ریزند، با چیزی ندارم گوش.

مرا گر خود نبود این بند، شاید بامدادی، هم‌چو یادی دور و لغزان، می‌گذشتم از ترازِ خاکِ سردِ پست...

جُرم این است!

جُرم این است!

 

 

۱۳۳۶

 

 

زندانِ موقت

 

من فکر می‌کنم

هرگز نبوده قلبِ من

اینگونه

گرم و سُرخ:

احساس می‌کنم

در بدترین دقایقِ این شامِ مرگ‌زای

چندین هزار چشمه‌ی خورشید

در دلم

می‌جوشد از یقین؛

احساس می‌کنم

در هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زارِ یأس

چندین هزار جنگلِ شاداب

ناگهان

می‌روید از زمین.

آه ای یقینِ گم‌شده، ای ماهیِ گریز

در برکه‌های آینه لغزیده توبه‌تو!

من آبگیرِ صافی‌ام، اینک! به سِحرِ عشق؛

از برکه‌های آینه راهی به من بجو!

من فکر می‌کنم

هرگز نبوده

دستِ من

این سان بزرگ و شاد:

احساس می‌کنم

در چشمِ من

به آبشرِ اشکِ سُرخ‌گون

خورشیدِ بی‌غروبِ سرودی کشد نفس؛

احساس می‌کنم

در هر رگم

به هر تپشِ قلبِ من

کنون

بیدارباشِ قافله‌یی می‌زند جرس.

آمد شبی برهنه‌ام از در

چو روحِ آب

در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه

گیسویِ خیسِ او خزه‌بو، چون خزه به‌هم.

من بانگ برکشیدم از آستانِ یأس:

«ــ آه ای یقینِ یافته، بازت نمی‌نهم!»

 

 

 

 

برف

 

برفِ نو، برفِ نو، سلام، سلام!

بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام.

پاکی آوردی ــ ای امیدِ سپید! ــ

همه آلودگی‌ست این ایام.

راهِ شومی‌ست می‌زند مطرب

تلخ‌واری‌ست می‌چکد در جام

اشک‌واری‌ست می‌کُشد لبخند

ننگ‌واری‌ست می‌تراشد نام

شنبه چون جمعه، پار چون پیرار،

نقشِ همرنگ می‌زند رسام.

مرغِ شادی به دامگاه آمد

به زمانی که برگسیخته دام!

ره به هموارْجای دشت افتاد

ای دریغا که بر نیاید گام!

تشنه آنجا به خاکِ مرگ نشست

کآتش از آب می‌کند پیغام!

کامِ ما حاصلِ آن زمان آمد

که طمع بر گرفته‌ایم از کام...

خام سوزیم، الغرض، بدرود!

تو فرود آی، برفِ تازه، سلام! ۱۳۳۸

 

223-7.jpg

 

 

 

در دوردست...

در دوردست، آتشی اما نه دودناک

در ساحلِ شکفته‌ی دریای سردِ شب

پُرشعله می‌فروزد.

 

آیا چه اتفاق؟

کاخی‌ست سربلند که می‌سوزد؟

یا خرمنی ــ که مانده ز کینه

در آتشِ نفاق ــ؟

هیچ اتفاق نیست!

در دوردست، آتشی اما نه دودناک

در ساحلِ شکفته‌ی شب شعله می‌زند؛

وین‌جا، کنارِ ما، شبِ هول است

در کامِ خویش گرم

وز قصه باخبر.

او را لجاجتی‌ست که، با هرچه پیشِ دست،

روی سیاه را

سازد سیاه‌تر.

آری! در این کنار

هیچ اتفاق نیست:

در دوردست آتشی اما نه دودناک،

وین‌جای دودی از اثرِ یک چراغ نیست!

 

۱۳۳۸

 

 

 

حريقِ قلعه‌يی خاموش ...

 

 

برای مادرم

 

زنی شب تا سحر گریید خاموش.

زنی شب تا سحر نالید، تا من

سحرگاهی بر آرم دست و گردم

چراغی خُرد و آویزم به برزن.

 

زنی شب تا سحر نالید و ــ افسوس! ــ

مرا آن ناله‌ی خامُش نیفروخت:

حریقِ قلعه‌ی خاموشِ مردم

شبم دامن گرفت و صبحدم سوخت.

 

حریقِ قلعه‌ی خاموش و مدفون

به خاکستر فرو دهلیز و درگاه

حریقِ قلعه‌ی خاموش ــ آری ــ

نه شب گرییدنِ زن تا سحرگاه.

 

 

19 اسفند 1336

 

 

 

 

در دلِ مِه

لنگان

زارعی شکسته می‌گذرد

پادرپای سگی

گامی گاه در پس و

گاه گامی در پیش.

وضوح و مِه

در مرزِ ویرانی

در جدالند،

با تو در این لکّه‌ی قانعِ آفتاب امّا

مرا

پروای زمان نیست.

خسته

با کولباری از یاد امّا،

بی‌گوشه‌ی بامی بر سر

دیگربار.

اما اکنون بر چارراهِ زمان ایستاده‌ایم

و آنجا که بادها را اندیشه‌ی فریبی در سر نیست

به راهی که هر خروسِ بادنمات اشارت می‌دهد

باور کن!

کوچه‌ی ما تنگ نیست

شادمانه باش!

و شاهراهِ ما

از منظرِ تمامی آزادی‌ها می‌گذرد!

 

دیِ ۱۳۵۵

 

 

رم

 

يك صدا: ــ تلخ

خرزَهره‏هاى حياطم

خرزَهره‏هاى حياطِ خونه‏م .

تلخ

مغزِ بادوم

مغز بادومِ تلخ.

 

دو سوارِ جوان با كلاه‏هاىِ لبه‏ پهن در جاده ‏مى‏گذرند. مسافر بودن‏شان از لباس و بار و بنديل‏شان آشكار است .

 

اولى:ــ حسابى‏ داره ‏ديرمون ‏مي‏شه.

دومى:ــ ديگه پاک شب‏ شد.

اولى:ــ راستى، هى يادم ‏مي‌ره بپرسم: اين يارو كيه ؟

دومى:ــ اينى‏ كه از دمبال‏مون مياد ؟

اولى صدا مى‏زند. انگار براىِ ‏امتحان :ــ گاياردو !

دومى بلندتر. با اطمينانِ ‏بيش‌تر :ــ گاياردو، آهاى گاياردو !

گاياردو از دور :ــ دارم ميام.

 

سكوت.

 

اولى:ــ چه زيتون‏زارِ پُر و پيمونى !

دومى:ــ آره، محشره.

 

سكوتِ ‏طولانى.

 

 

اولى:ــ من مسافرتِ شبونه‏رو خوش‏ ندارم.

دومى:ــ مثِ من.

اولى:ــ شب واسه كَپيدَنه.

دومى:ــ گفتى!

 

قورباغه‏ها و جيرجيرک‏هاىِ تابستانِ اندلس.

گاياردو دست‏هايش ‏را زيرِ كمربند فرو بُرده، ‏تفريح‏كنان راه طى‏ مى‏كند.

 

گاياردو مى‏خوانَد:ــ آى، آى‏آى !

از مرگ چيزى پرسيدم.

آى، آى‏آى!

 

صداى ‏سوارِ اولى از خيلى‏ دور :ــ گاياردو !

صداىِ ‏سوارِ دومى از همان ‏فاصله :ــ گاياردو، آهـاى !

 

سكوت.

 

گاياردو در جاده ‏تنهاست. چشم‏هاىِ ‏درشتِ ‏سبزش‏ را تنگ ‏مى‌كند و بالِ‏ِ فراخِ ‏بالاپوشش ‏را به ‏خودش‏ مى‏پيچد. كوه‏هاىِ بلندى‏ اطراف‌اش‏ را فراگرفته. ساعتِ ‏بزرگ‏ِ نقره‏اش در هر قدم به‏ طرزِ مبهمى ‏در جيبش‏ صدا مى‏كند. سوارى به ‏او مى‏رسد و پا به ‏پايش به‏ راه مى‏افتد.

 

سوار:ــ خسته‏نباشى !

گاياردو:ــ در اَمونِ خدا !

سوار:ــ شمام ميرى غرناطه ؟

گاياردو:ــ منم راهى‏ىِ غرناطه‏م، آره .

 

توجهِ ‏زيادى به ‏سوار نمى‏كُند.

 

سوار:ــ پس هردومون يه ‏مقصد داريم.

گاياردو بى‏ هيچ توجهِ ‏خاصى:ــ اوهوم.

سوار:ــ مى‏خواى تركِ من سوار شى ؟

گاياردو:ــ هنوز كه پاهام باكى‏شون نيس.

 

آشكارا براى ادامه‏ى ‏گفت‏ و گو پىِ حرفى ‏مى‏گردد.

 

سوار:ــ من ... من‏ از مالاگا ميام .

گاياردو:ــ خب ...

سوار:ــ خودم ‏نه ، اما برادرام اون‏جا زنده‏گى ‏مى‏كُنن.

گاياردو براى‏ اين‏كه ‏چيزى‏ گفته ‏باشد:ــ چن‏ تايى‏ هسن ؟

 

گلى‏ را كه‏ مى‏چيند با رضاىِِ خاطر بو مى‏كُند.

 

سوار:ــ سه ‏تا... تو معامله‏ىِ ‏كارد و خنجر و اين ‏حرفان. خب‏ ديگه، نون‏شون بايد از يه ‏راهى دربياد ديگه.

گاياردو:ــ حلال‏شون !

سوار:ــ كارداىِ ‏طلا و كارداىِ ‏نقره ها... تو اين ‏مايه‏ها ...

گاياردو:ــ كارد كه ‏بود ديگه چه ‏فرق ‏مى‏كنه ؟ هر چى ‏شد باشه ...

سوار:ــ نه ... زمين تا آسمون ...

گاياردو:ــ آره ‏بابا ، زردش گرون‏تره.

سوار:ــ كاردِ طلا يه ‏راس فرو مى‏ره تو قلب، كاردِ نقره گََردَنو عينِ ساقه‏ى ‏علف مى‏بُره.

گاياردو:ــ عينِ ساقه‏ى علف ! ... واسه بريدنِ نون كه ... به ‏كار نميرن ؟

سوار:ــ نونو با دست تيكه ‏مى‏كنن.

گاياردو:ــ اوو !... آره . با دست ... تاييدِ ريشخندآميز: با دست ...

 

اسب ‏شيطنت ‏مى‏كند.

 

سوار:ــ آروم حيوون !

گاياردو:ــ با خودش: به ‏اسبشه ... به ‏سوار: ناراحتى‏ش واسه ‏خاطرِ شبه ‏كه بد قلقى مى‏كنه.

جاده‏ى ‏پُرموج، سايه‏ى ‏اسب‏ را پيچ ‏و تاب مى‏دهد.

 

سوار:ــ ببينم : يك كارد مى‏خواى ؟

گاياردو:ــ نه.

سوار:ــ منظورم همين ‏جوريه ... پيشكشى.

گاياردو:ــ نه. اصلن ... هيچ جورش ...

سوار:ــ هميشه واسه‏ت پانميده ها.

گاياردو:ــ خب. اون‏ كه ‏بعله.

سوار:ــ كارداى‏ِ ديگه به ‏لعنتِ ‏خدام ‏نمى‏ارزَن. كارداىِ ‏ديگه سُستن و از خون وحشت شون وَر مى‏داره. كاردايى كه ‏ما ميرفوشيم سردن. حاليته؟ فروميرن گرم‏ترين ‏جا رو پيدا مى‏كُنن و همون‏جا، جاخوش‏ مى‏كُنن .

 

گاياردو خاموش ‏مى‏مانَد. دست‏ِِِِ راستش ‏كه ‏انگار كارد طلايى ‏تو مشت‏اش ‏گرفته يخ ‏مى‏كند.

 

سوار:ــ مى‏بينى چه‏ كاردِ خوشگليه ؟

گاياردو:ــ خيلى گِرونه ؟

سوار:ــ تو كه مفت‏شم نمى‏خواسى.

 

كاردِ طلايى نشان‏ مى‏دهد كه ‏نوكش مثلِ ‏شعله مى‏درخشد.

 

گاياردو:ــ حالام نگفتم مى‏خوام.

سوار:ــ بيا تَركِ ‏من سوار شو آميگو!

گاياردو:ــ هنو مونده نيسم.

 

اسب از چيزى متوحش‏ مى‏شود.

 

سوار در حالِ كشيدنِ افسار :ــ گيرِ چه ‏جونِوَرى افتاديم ها !

گاياردو:ــ واسه ‏خاطر تاريكيه.

 

سكوت.

 

سوار:ــ برات ‏گفتم سه ‏تا برادرام تو مالاگا هسن؟ اون‏جا بازارِ كارد خيلى‏خيلى داغه. كليساىِ ‏اعظمم دوهزار تا شو خريده واسه ‏زينتِ محراباش ‏وعوضِ ناقوس. از كشتى‏هام كلى‏ها پيش‏خريد مى‏كنن، يا ماهي‌گيرايى ‏كه خاكى‏ترن.. تو تاريكى‏ى ‏شب قيافه‏هاشون از برقِ تيغه‏هاىِ ‏بلند و باريكِ ‏كارد روشن ‏ميشه .

 

گاياردو:ــ اوم‏م، محشره !

سوار:ــ كى مى‏تونه بگه نيس ؟

 

شب‏ مثلِ شرابِ ‏صدساله، غليظ مى‏شود.

 

مارِ عظيمِ جنوب، تو صبحِ كاذب چشم ‏وامى‏كند و خفته‏گان تو وجودشان‏ ميلِ مقاومت‏ناپذيرى‏ احساس‏ مى‏كنند كه ‏به ‏افسونِ فساد دوردستِ ‏معطر، خودشونو از مهتابى‏ها پرتاب ‏كنند.

 

گاياردو:ــ راهو گم ‏نكرده‏يم ؟

سوار اسبش‏ را نگه ‏مى‏دارد :ــ مظنه چرا !

گاياردو:ــ سرمون گرمِ صحبت ‏بود حالى‏مون نشد.

سوار:ــ اون روشنى مالِ غرناطه نيس ؟

گاياردو:ــ نمى‏دونم.

سوار:ــ دنيا بدجور دَرَندَشته.

گاياردو:ــ دَرَندَشت ‏و، حسابى خالى .

سوار:ــ گفتى !

گاياردو:ــ عجب نااميد شده‏م ! آى، آى‏آى !

سوار:ــ اون‏جا كه ‏بِرسى چى‏كار مى‏كنى ؟

گاياردو:ــ يعنى منظورت كاريه ‏كه ‏مى‏كنم ؟

سوار:ــ اگه موندى‏ هم واسه ‏چى‏ مى‏مونى ؟

گاياردو:ــ واسه‏ چى مى‏مونم ؟

سوار:ــ من با اين ‏اسب مى‏افتم ‏دوره، كارد ميرفوشم. حالا اگه ‏اين كارو نكنم چى پيش ‏مياد ؟

گاياردو:ــ مى‏پرسى چى پيش ‏مياد ؟

 

سكوت .

 

سوار:ــ ديگه بايد نزديكاىِ غرناطه ‏باشيم .

گاياردو:ــ راسى ؟

سوار:ــ چراغا رو نمى‏بينى ؟

گاياردو:ــ آره‏ آره ، مى‏بينم مى‏بينم.

سوار:ــ حالا تَركِ اسبم سوارميشى ؟

گاياردو:ــ يه ‏خورده بعد.

سوار:ــ بابا سوار شو ديگه. بجمب. بايد پيش‏ از آفتاب برسيم... اين كاردم بسون ... همين‏جور مفتكى. يادگارى.

 

سوار گاياردو را كومك ‏مى‏كند كه ‏سوار شود.

 

كوهِ روبه‏رو غرقِ شوكران و گزنه ‏است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

* عنوانِ ‏اصلى‏ىِ ‏قطعه ـ يعنى گفت‏وگو با آمر را ـ مترجم ‏تغيير داده ‏است. آمرAmer در اسپانيايى ‏به ‏معنى‏ىِ "تلخ" است‏ كه ‏در اين ‏شعر نامِ ‏اصلى‏ىِ ‏شخصِ‏ پياده ‏بود. احتمالن براى ‏اين‏كه ‏گوياى خلق‏وخوىِ ‏او يا پيش‏گوىِ ‏سرانجامش‏ باشد. من، ‏نامِ گاياردوGaillardo را برايش ‏برگزيدم چرا كه ‏آمر، در ترجمه ‏نيز به ‏احتمالِ ‏بسيار، معناىِ ‏معادل‏ِ فارسى‏اش (امركننده) را بر شخصيتِ وى ‏حاكم مى‏كرد. مترجم به ‌جز اين، دخالت‏هاى ‏كم ‏و زيادِ ديگرى ‏نيز در ترجمه ‏كرده‏ است كه ‏هر كدام ‏دلايلِ ‏خاص خود را دارد.

 

خواننده ‏تا پايانِ ‏قطعه ‏بايد سوارِ آخرين ‏را مرگ‏ تلقى ‏كند. دستكارى‏هايى ‏ كه ‏در برگردانِ ‏قطعه صورت‏ گرفته، به‏ تمامى ‏ناظر بر همين ‏هدف ‏بوده ‏است .

 

 

بخش هایی از کتاب مسافر کوچولو از دوسنت اگزوپری ترجمه احمد شاملو

2d405cea-b0f5-4ace-9935-e7a43028c67a

شهريار کوچولو درآمد که: -آدم‌ها!... می‌چپند تو قطارهای تندرو اما نمی‌دانند دنبال چی می‌گردند. اين است که بنامی‌کنند دور خودشان چرخک‌زدن.

و بعد گفت: -اين هم کار نشد...

چاهی که به‌اش رسيده‌بوديم اصلا به چاه‌های کويری نمی‌مانست. چاه کويری يک چاله‌ی ساده است وسط شن‌ها. اين يکی به چاه‌های واحه‌ای می‌مانست اما آن دوروبر واحه‌ای نبود و من فکر کردم دارم خواب می‌بينم.

گفتم: -عجيب است! قرقره و سطل و تناب، همه‌چيز روبه‌راه است.

خنديد تناب را گرفت و قرقره را به کار انداخت

 

و قرقره مثل بادنمای کهنه‌ای که تا مدت‌ها پس از خوابيدنِ باد می‌نالد به ناله‌درآمد.

گفت: -می‌شنوی؟ ما داريم اين چاه را از خواب بيدار می‌کنيم و او دارد برای‌مان آواز می‌خواند...

دلم نمی‌خواست او تلاش و تقلا کند. بش گفتم: -بدهش به من. برای تو زيادی سنگين است.

سطل را آرام تا طوقه‌ی چاه آوردم بالا و آن‌جا کاملا در تعادل نگهش داشتم. از حاصل کار شاد بودم. خسته و شاد. آواز قرقره را همان‌طور تو گوشم داشتم و تو آب که هنوز می‌لرزيد لرزش خورشيد را می‌ديدم.

گفت: -بده من، که تشنه‌ی اين آبم.

ومن تازه توانستم بفهمم پی چه چيز می‌گشته!

سطل را تا لب‌هايش بالا بردم. با چشم‌های بسته نوشيد. آبی بود به شيرينیِ عيدی. اين آب به کُلّی چيزی بود سوایِ هرگونه خوردنی. زاييده‌ی راه رفتنِ زير ستاره‌ها و سرود قرقره و تقلای بازوهای من بود. مثل يک چشم روشنی برای دل خوب بود. پسر بچه که بودم هم، چراغ درخت عيد و موسيقیِ نماز نيمه‌شب عيد کريسمس و لطف لب‌خنده‌ها عيديی را که بم می‌دادند درست به همين شکل آن همه جلا و جلوه می‌بخشيد.

گفت: -مردم سياره‌ی تو ور می‌دارند پنج هزار تا گل را تو يک گلستان می‌کارند، و آن يک دانه‌ای را که پِيَش می‌گردند آن وسط پيدا نمی‌کنند...

گفتم: -پيدايش نمی‌کنند.

-با وجود اين، چيزی که پيَش می‌گردند ممکن است فقط تو يک گل يا تو يک جرعه آب پيدا بشود...

جواب دادم: -گفت‌وگو ندارد.

باز گفت: -گيرم چشمِ سَر کور است، بايد با چشم دل پی‌اش گشت.

من هم سيراب شده بودم. راحت نفس می‌کشيدم. وقتی آفتاب درمی‌آيد شن به رنگ عسل است. من هم از اين رنگ عسلی لذت می‌بردم. چرا می‌بايست در زحمت باشم...

شهريار کوچولو که باز گرفته بود کنار من نشسته بود با لطف بم گفت: -هِی! قولت قول باشد ها!

-کدام قول؟

-يادت است؟ يک پوزه‌بند برای بَرّه‌ام... آخر من مسئول گلمَم!

طرح‌های اوليه‌ام را از جيب درآوردم. نگاه‌شان کرد و خندان‌خندان گفت: -بائوباب‌هات يک خرده شبيه کلم شده.

ای وای! مرا بگو که آن‌قدر به بائوباب‌هام می‌نازيدم.

-روباهت... گوش‌هاش بيش‌تر به شاخ می‌ماند... زيادی درازند!

و باز زد زير خنده.

-آقا کوچولو داری بی‌انصافی می‌کنی. من جز بوآهای بسته و بوآهای باز چيزی بلد نبودم بکشم که.

گفت: -خب، مهم نيست. عوضش بچه‌ها سرشان تو حساب است.

با مداد يک پوزه‌بند کشيدم دادم دستش و با دلِ فشرده گفتم:

-تو خيالاتی به سر داری که من ازشان بی‌خبرم...

اما جواب مرا نداد. بم گفت: -می‌دانی؟ فردا سالِ به زمين آمدنِ من است.

بعد پس از لحظه‌ای سکوت دوباره گفت: -همين نزديکی‌ها پايين آمدم.

و سرخ شد.

و من از نو بی اين که بدانم چرا غم عجيبی احساس کردم. با وجود اين سوآلی به ذهنم رسيد: -پس هشت روز پيش، آن روز صبح که تو تک و تنها هزار ميل دورتر از هر آبادی وسطِ کوير به من برخوردی اتفاقی نبود: داشتی برمی‌گشتی به همان جايی که پايين‌آمدی...

دوباره سرخ شد

و من با دودلی به دنبال حرفم گفتم:

-شايد به مناسبت همين سال‌گرد؟...

باز سرخ شد. او هيچ وقت به سوآل‌هايی که ازش می‌شد جواب نمی‌داد اما وقتی کسی سرخ می‌شود معنيش اين است که «بله»، مگر نه؟

به‌اش گفتم: -آخر، من ترسم برداشته...

اما او حرفم را بريد:

-ديگر تو بايد بروی به کارت برسی. بايد بروی سراغ موتورت. من همين‌جا منتظرت می‌مانم. فردا عصر برگرد...

منتها من خاطر جمع نبودم. به ياد روباه افتادم: اگر آدم گذاشت اهليش کنند بفهمی‌نفهمی خودش را به اين خطر انداخته که کارش به گريه‌کردن بکشد.

 

و بخشی دیگر:

راه شناختن آن گل را خيلی زود پيدا کردم:

تو اخترکِ شهريار کوچولو هميشه يک مشت گل‌های خيلی ساده در می‌آمده. گل‌هايی با يک رديف گلبرگ که جای چندانی نمی‌گرفته، دست و پاگيرِ کسی نمی‌شده. صبحی سر و کله‌شان ميان علف‌ها پيدا می‌شده شب از ميان می‌رفته‌اند. اما اين يکی يک روز از دانه‌ای جوانه زده بود که خدا می‌دانست از کجا آمده رود و شهريار کوچولو با جان و دل از اين شاخکِ نازکی که به هيچ کدام از شاخک‌های ديگر نمی‌رفت مواظبت کرده‌بود. بعيد بنود که اين هم نوعِ تازه‌ای از بائوباب باشد اما بته خيلی زود از رشد بازماند و دست‌به‌کارِ آوردن گل شد. شهريار کوچولو که موقعِ نيش زدن آن غنچه‌ی بزرگ حاضر و ناظر بود به دلش افتاد که بايد چيز معجزه‌آسايی از آن بيرون بيايد. اما گل تو پناهِ خوابگاهِ سبزش سر فرصت دست اندکار خودآرايی بود تا هرچه زيباتر جلوه‌کند. رنگ‌هايش را با وسواس تمام انتخاب می‌کرد سر صبر لباس می‌پوشيد و گلبرگ‌ها را يکی يکی به خودش می‌بست. دلش نمی‌خواست مثل شقايق‌ها با جامه‌ی مچاله و پر چروک بيرون بيايد.

نمی‌خواست جز در اوج درخشندگی زيبائيش رو نشان بدهد!...

هوه، بله عشوه‌گری تمام عيار بود! آرايشِ پر راز و رمزش روزها و روزها طول کشيد تا آن که سرانجام يک روز صبح درست با بر آمدن آفتاب نقاب از چهره برداشت و با اين که با آن همه دقت و ظرافت روی آرايش و پيرايش خودش کار کرده بود خميازه‌کشان گفت:

-اوه، تازه همين حالا از خواب پا شده‌ام... عذر می‌خواهم که موهام اين جور آشفته‌است...

شهريار کوچولو نتوانست جلو خودش را بگيرد و از ستايش او خودداری کند:

-وای چه‌قدر زيبائيد!

گل به نرمی گفت:

-چرا که نه؟ من و آفتاب تو يک لحظه به دنيا آمديم...

شهريار کوچولو شستش خبردار شد که طرف آن‌قدرها هم اهل شکسته‌نفسی نيست اما راستی که چه‌قدر هيجان انگيز بود!

-به نظرم وقت خوردن ناشتايی است. بی زحمت برايم فکری بکنيد.

و شهريار کوچولوی مشوش و در هم يک آبپاش آب خنک آورده به گل داده‌بود.

با اين حساب، هنوزهيچی نشده با آن خودپسنديش که بفهمی‌نفهمی از ضعفش آب می‌خورد دل او را شکسته بود. مثلا يک روز که داشت راجع به چهارتا خارش حرف می‌زد يک‌هو در آمده بود که:

-نکند ببرها با آن چنگال‌های تيزشان بيايند سراغم!

شهريار کوچولو ازش ايراد گرفته‌بود که:

-تو اخترک من ببر به هم نمی‌رسد. تازه ببرها که علف‌خوار نيستند.

گل به گلايه جواب داده بود:

-من که علف نيستم.

و شهريار کوچولو گفته بود:

-عذر می‌خواهم...

-من از ببرها هيچ ترسی ندارم اما از جريان هوا وحشت می‌کنم. تو دستگاه‌تان تجير به هم نمی‌رسد؟

شهريار کوچولو تو دلش گفت: «وحشت از جريان هوا... اين که واسه يک گياه تعريفی ندارد... چه مرموز است اين گل!»

-شب مرا بگذاريد زير يک سرپوش. اين جا هواش خيلی سرد است. چه جای بدی افتادم! جايی که پيش از اين بودم...

اما حرفش را خورده بود. آخر، آمدنا هنوز به شکل دانه بود. امکان نداشت توانسته‌باشد دنياهای ديگری را بشناسد. شرم‌سار از اين که گذاشته بود سر به هم بافتن دروغی به اين آشکاری مچش گيربيفتد دو سه بار سرفه کرده بود تا اهمالِ شهريار کوچولو را به‌اش يادآور شود:

-تجير کو پس؟

-داشتم می‌رفتم اما شما داشتيد صحبت می‌کرديد!

و با وجود اين زورکی بنا کرده‌بود به سرفه کردن تا او احساس پشيمانی کند.

به اين ترتيب شهريار کوچولو با همه‌ی حسن نيّتی که از عشقش آب می‌خورد همان اول کار به او بد گمان شده‌بود. حرف‌های بی سر و تهش را جدی گرفته‌بود و سخت احساس شوربختی می‌کرد.

يک روز دردِدل کنان به من گفت: -حقش بود به حرف‌هاش گوش نمی‌دادم. هيچ وقت نبايد به حرف گل‌ها گوش داد. گل را فقط بايد بوئيد و تماشا کرد. گلِ من تمامِ اخترکم را معطر می‌کرد گيرم من بلد نبودم چه‌جوری از آن لذت ببرم. قضيه‌ی چنگال‌های ببر که آن جور دَمَغم کرده‌بود می‌بايست دلم را نرم کرده باشد...»

يک روز ديگر هم به من گفت: «آن روزها نتوانستم چيزی بفهمم. من بايست روی کرد و کارِ او در باره‌اش قضاوت می‌کردم نه روی گفتارش... عطرآگينم می‌کرد. دلم را روشن می‌کرد. نمی‌بايست ازش بگريزم. می‌بايست به مهر و محبتی که پشتِ آن کلک‌های معصومانه‌اش پنهان بود پی می‌بردم. گل‌ها پُرَند از اين جور تضادها. اما خب ديگر، من خام‌تر از آن بودم که راهِ دوست داشتنش را بدانم!».

 

 

january19055.jpg

 

شهريار کوچولو گفت: -سلام.

سوزن‌بان گفت: -سلام.

شهريار کوچولو گفت: -تو چه کار می‌کنی اين‌جا؟

سوزن‌بان گفت: -مسافرها را به دسته‌های هزارتايی تقسيم می‌کنم و قطارهايی را که می‌بَرَدشان گاهی به سمت راست می‌فرستم گاهی به سمت چپ. و همان دم سريع‌السيری با چراغ‌های روشن و غرّشی رعدوار اتاقک سوزن‌بانی را به لرزه انداخت.

-عجب عجله‌ای دارند! پیِ چی می‌روند؟

سوزن‌بان گفت: -از خودِ آتش‌کارِ لکوموتيف هم بپرسی نمی‌داند!

سريع‌السير ديگری با چراغ‌های روشن غرّيد و در جهت مخالف گذشت .

شهريار کوچولو پرسيد: -برگشتند که؟

سوزن‌بان گفت: -اين‌ها اولی‌ها نيستند. آن‌ها رفتند اين‌ها برمی‌گردند.

-جايی را که بودند خوش نداشتند؟

سوزن‌بان گفت: -آدمی‌زاد هيچ وقت جايی را که هست خوش ندارد.

و رعدِ سريع‌السيرِ نورانیِ ثالثی غرّيد.

شهريار کوچولو پرسيد: -اين‌ها دارند مسافرهای اولی را دنبال می‌کنند؟

سوزن‌بان گفت: -اين‌ها هيچ چيزی را دنبال نمی‌کنند. آن تو يا خواب‌شان می‌بَرَد يا دهن‌دره می‌کنند. فقط بچه‌هاند که دماغ‌شان را فشار می‌دهند به شيشه‌ها.

شهريار کوچولو گفت: -فقط بچه‌هاند که می‌دانند پیِ چی می‌گردند. بچه‌هاند که کُلّی وقت صرف يک عروسک پارچه‌ای می‌کنند و عروسک برای‌شان آن قدر اهميت به هم می‌رساند که اگر يکی آن را ازشان کِش برود می‌زنند زير گريه...

سوزن‌بان گفت: -بخت، يارِ بچه‌هاست.

و بخشی دیگر از این کتاب:

آن وقت بود که سر و کله‌ی روباه پيدا شد.

 

 

روباه گفت: -سلام.

شهريار کوچولو برگ‌شت اما کسی را نديد. با وجود اين با ادب تمام گفت: -سلام.

صداگفت: -من اين‌جام، زير درخت سيب...

شهريار کوچولو گفت: -کی هستی تو؟ عجب خوشگلی!

روباه گفت: -يک روباهم من.

شهريار کوچولو گفت: -بيا با من بازی کن. نمی‌دانی چه قدر دلم گرفته...

روباه گفت: -نمی‌توانم بات بازی کنم. هنوز اهليم نکرده‌اند آخر.

شهريار کوچولو آهی کشيد و گفت: -معذرت می‌خواهم.

اما فکری کرد و پرسيد: -اهلی کردن يعنی چه؟

روباه گفت: -تو اهل اين‌جا نيستی. پی چی می‌گردی؟

شهريار کوچولو گفت: -پی آدم‌ها می‌گردم. نگفتی اهلی کردن يعنی چه؟

روباه گفت: -آدم‌ها تفنگ دارند و شکار می‌کنند. اينش اسباب دلخوری است! اما مرغ و ماکيان هم پرورش می‌دهند و خيرشان فقط همين است. تو پی مرغ می‌کردی؟

شهريار کوچولو گفت: -نَه، پیِ دوست می‌گردم. اهلی کردن يعنی چی؟

روباه گفت: -يک چيزی است که پاک فراموش شده. معنيش ايجاد علاقه کردن است.

-ايجاد علاقه کردن؟

روباه گفت: -معلوم است. تو الان واسه من يک پسر بچه‌ای مثل صد هزار پسر بچه‌ی ديگر. نه من هيچ احتياجی به تو دارم نه تو هيچ احتياجی به من. من هم واسه تو يک روباهم مثل صد هزار روباه ديگر. اما اگر منو اهلی کردی هر دوتامان به هم احتياج پيدا می‌کنيم. تو واسه من ميان همه‌ی عالم موجود يگانه‌ای می‌شوی من واسه تو.

شهريار کوچولو گفت: -کم‌کم دارد دستگيرم می‌شود. يک گلی هست که گمانم مرا اهلی کرده باشد.

روباه گفت: -بعيد نيست. رو اين کره‌ی زمين هزار جور چيز می‌شود ديد.

شهريار کوچولو گفت: -اوه نه! آن رو کره‌ی زمين نيست.

روباه که انگار حسابی حيرت کرده بود گفت: -رو يک سياره‌ی ديگر است؟

-آره.

-تو آن سياره شکارچی هم هست؟

-نه.

-محشر است! مرغ و ماکيان چه‌طور؟

-نه.

روباه آه‌کشان گفت: -هميشه‌ی خدا يک پای بساط لنگ است!

اما پی حرفش را گرفت و گفت: -زندگی يک‌نواختی دارم. من مرغ‌ها را شکار می‌کنم آدم‌ها مرا. همه‌ی مرغ‌ها عين همند همه‌ی آدم‌ها هم عين همند. اين وضع يک خرده خلقم را تنگ می‌کند. اما اگر تو منو اهلی کنی انگار که زندگيم را چراغان کرده باشی. آن وقت صدای پايی را می‌شناسم که باهر صدای پای ديگر فرق می‌کند: صدای پای ديگران مرا وادار می‌کند تو هفت تا سوراخ قايم بشوم اما صدای پای تو مثل نغمه‌ای مرا از سوراخم می‌کشد بيرون. تازه، نگاه کن آن‌جا آن گندم‌زار را می‌بينی؟ برای من که نان بخور نيستم گندم چيز بی‌فايده‌ای است. پس گندم‌زار هم مرا به ياد چيزی نمی‌اندازد. اسباب تاسف است. اما تو موهات رنگ طلا است. پس وقتی اهليم کردی محشر می‌شود! گندم که طلايی رنگ است مرا به ياد تو می‌اندازد و صدای باد را هم که تو گندم‌زار می‌پيچد دوست خواهم داشت...

خاموش شد و مدت درازی شهريار کوچولو را نگاه کرد. آن وقت گفت: -اگر دلت می‌خواهد منو اهلی کن!

شهريار کوچولو جواب داد: -دلم که خيلی می‌خواهد، اما وقتِ چندانی ندارم. بايد بروم دوستانی پيدا کنم و از کلی چيزها سر در آرم.

روباه گفت: -آدم فقط از چيزهايی که اهلی کند می‌تواند سر در آرد. انسان‌ها ديگر برای سر در آوردن از چيزها وقت ندارند. همه چيز را همين جور حاضر آماده از دکان‌ها می‌خرند. اما چون دکانی نيست که دوست معامله کند آدم‌ها مانده‌اند بی‌دوست... تو اگر دوست می‌خواهی خب منو اهلی کن!

شهريار کوچولو پرسيد: -راهش چيست؟

روباه جواب داد: -بايد خيلی خيلی حوصله کنی. اولش يک خرده دورتر از من می‌گيری اين جوری ميان علف‌ها می‌نشينی. من زير چشمی نگاهت می‌کنم و تو لام‌تاکام هيچی نمی‌گويی، چون تقصير همه‌ی سؤِتفاهم‌ها زير سر زبان است. عوضش می‌توانی هر روز يک خرده نزديک‌تر بنشينی.

فردای آن روز دوباره شهريار کوچولو آمد.

روباه گفت: -کاش سر همان ساعت ديروز آمده بودی. اگر مثلا سر ساعت چهار بعد از ظهر بيايی من از ساعت سه تو دلم قند آب می‌شود و هر چه ساعت جلوتر برود بيش‌تر احساس شادی و خوشبختی می‌کنم. ساعت چهار که شد دلم بنا می‌کند شور زدن و نگران شدن. آن وقت است که قدرِ خوشبختی را می‌فهمم! اما اگر تو وقت و بی وقت بيايی من از کجا بدانم چه ساعتی بايد دلم را برای ديدارت آماده کنم؟... هر چيزی برای خودش قاعده‌ای دارد.

شهريار کوچولو گفت: -قاعده يعنی چه؟

روباه گفت: -اين هم از آن چيزهايی است که پاک از خاطرها رفته. اين همان چيزی است که باعث می‌شود فلان روز با باقی روزها و فلان ساعت با باقی ساعت‌ها فرق کند. مثلا شکارچی‌های ما ميان خودشان رسمی دارند و آن اين است که پنج‌شنبه‌ها را با دخترهای ده می‌روند رقص. پس پنج‌شنبه‌ها بَرّه‌کشانِ من است: برای خودم گردش‌کنان می‌روم تا دم مُوِستان. حالا اگر شکارچی‌ها وقت و بی وقت می‌رقصيدند همه‌ی روزها شبيه هم می‌شد و منِ بيچاره ديگر فرصت و فراغتی نداشتم.

به اين ترتيب شهريار کوچولو روباه را اهلی کرد.

لحظه‌ی جدايی که نزديک شد روباه گفت: -آخ! نمی‌توانم جلو اشکم را بگيرم.

شهريار کوچولو گفت: -تقصير خودت است. من که بدت را نمی‌خواستم، خودت خواستی اهليت کنم.

روباه گفت: -همين طور است.

شهريار کوچولو گفت: -آخر اشکت دارد سرازير می‌شود!

روباه گفت: -همين طور است.

-پس اين ماجرا فايده‌ای به حال تو نداشته.

روباه گفت: -چرا، واسه خاطرِ رنگ گندم.

بعد گفت: -برو يک بار ديگر گل‌ها را ببين تا بفهمی که گلِ خودت تو عالم تک است. برگشتنا با هم وداع می‌کنيم و من به عنوان هديه رازی را به‌ات می‌گويم.

شهريار کوچولو بار ديگر به تماشای گل‌ها رفت و به آن‌ها گفت: -شما سرِ سوزنی به گل من نمی‌مانيد و هنوز هيچی نيستيد. نه کسی شما را اهلی کرده نه شما کسی را. درست همان جوری هستيد که روباه من بود: روباهی بود مثل صدهزار روباه ديگر. او را دوست خودم کردم و حالا تو همه‌ی عالم تک است.

گل‌ها حسابی از رو رفتند.

شهريار کوچولو دوباره درآمد که: -خوشگليد اما خالی هستيد. برای‌تان نمی‌شود مُرد. گفت‌وگو ندارد که گلِ مرا هم فلان ره‌گذر می‌بيند مثل شما. اما او به تنهايی از همه‌ی شما سر است چون فقط اوست که آبش داده‌ام، چون فقط اوست که زير حبابش گذاشته‌ام، چون فقط اوست که با تجير برايش حفاظ درست کرده‌ام، چون فقط اوست که حشراتش را کشته‌ام (جز دو سه‌تايی که می‌بايست شب‌پره بشوند)، چون فقط اوست که پای گِلِه‌گزاری‌ها يا خودنمايی‌ها و حتا گاهی پای بُغ کردن و هيچی نگفتن‌هاش نشسته‌ام، چون او گلِ من است.

و برگشت پيش روباه.

گفت: -خدانگه‌دار!

روباه گفت: -خدانگه‌دار!... و اما رازی که گفتم خيلی ساده است:

جز با دل هيچی را چنان که بايد نمی‌شود ديد. نهاد و گوهر را چشمِ سَر نمی‌بيند.

شهريار کوچولو برای آن که يادش بماند تکرار کرد: -نهاد و گوهر را چشمِ سَر نمی‌بيند.

-ارزش گل تو به قدرِ عمری است که به پاش صرف کرده‌ای.

شهريار کوچولو برای آن که يادش بماند تکرار کرد: -به قدر عمری است که به پاش صرف کرده‌ام.

روباه گفت: -انسان‌ها اين حقيقت را فراموش کرده‌اند اما تو نبايد فراموشش کنی. تو تا زنده‌ای نسبت به چيزی که اهلی کرده‌ای مسئولی. تو مسئول گُلِتی...

شهريار کوچولو برای آن که يادش بماند تکرار کرد: -من مسئول گُلمَم.

و اما.......

fereidoon_gravebreak.jpg

 

براى چهارمین سال متوالى مقبره شاملو شاعر نامداردر کرج توسط افراد ناشناس تخریب شد. سیاوش شاملو پیرامون جزئیات این حادثه به شرق گفت: «نیمه شب ۱۱ فروردین حدود ساعت ۱ تا ۵/۱ بامداد مقبره احمد شاملو شاعر ملى کشورمان را با دیلم از جا کنده اند و چند متر دورتر برده اند و با پتک خرد کرده اند. مسئول آنجا روز بعد از این اتفاق با من تماس گرفت و ضمن عذر خواهى گفت که سنگ قابل ترمیم است و فقط دو ترک برداشته است اما کسانى که همان روز رفتند گفتند که سنگى باقى نمانده و قطعات آن در جاهاى مختلف پخش شده است. تنها امضاى شاملو روى سنگ قبر گیرش آمده که آن را هم با خود به خانه بردم.» خانواده شاملو تاکنون چهار بار سنگ مزار این شاعر را عوض کرده اند و با این اتفاق جدید سیروس شاملو مى گوید که دیگر سنگ مزار را عوض نخواهد کرد: «بگذارید مردم ما شاعرى داشته باشند که قبرش سنگ ندارد.» این اتفاق در طول این سال ها همیشه در فروردین ماه رخ داده است.

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

185px-Ahmad_shamlu.jpg

 

 

احمد شاملو (زادهٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
۱۳۰۴؛
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در خانهٔ شمارهٔ ۱۳۴ خیابان صفی‌علیشاه در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، درگذشتهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
۱۳۷۹؛
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در شهرک دهکده، فردیس
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، فرهنگ‌نویس، روزنامه‌نگار، پژوهشگر،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و از مؤسسان و دبیران
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در قبل و بعد از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود.

آرامگاه او در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کرج واقع شده است.

در دوره‌ای از جوانی شعرهای خود را با تخلص الف. بامداد و الف.صبح منتشر می‌کرد.

سرودن شعرهای آزادی‌خواهانه و ضد استبدادی، عنوان شاعر آزادی ایران را برای او به ارمغان آورده است.

شهرت اصلی شاملو به خاطر سرایش شعر است که شامل گونه‌های مختلف

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و برخی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کهن نظیر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نیز ترانه‌های عامیانه‌ می‌شود. شاملو در سال ۱۳۲۶ با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ملاقات کرد و تحت تأثیر او به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(که بعدها
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هم نامیده شد) روی آورد، اما برای نخستین بار در شعر «تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن» که در سال ۱۳۲۹ با نام «شعر سفید غفران» منتشر شد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را رها کرد و به‌ صورت پیشرو
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نویی را در شعر معاصر فارسی شکل داد. از این سبک به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا شعر منثور یا شعر شاملویی یاد کرده‌اند. تنی چند از منتقدان ادبی او را موفق‌ترین شاعر در سرودن شعر منثور می‌دانند.

شاملو علاوه بر شعر، فعالیت‌های مطبوعاتی، کارهای تحقیق و ترجمهٔ شناخته‌شده‌ای دارد. مجموعهٔ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
او بزرگ‌ترین اثر پژوهشی در باب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مردم ایران( با تمرکز بر فرهنگ تهران) می‌باشد. آثار وی به زبان‌های:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ترجمه شده‌است.

لینک به دیدگاه

[h=3]تولد و سال‌های پیش از جوانی

[/h]

احمد شاملو در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
۱۳۰۴ در خانه شماره ۱۳۴ خیابان صفی علیشاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
متولد شد. پدرش حیدر نام داشت که تبار او به گفتهٔ شاملو در شعر «من بامدادم سرانجام...» از مجموعهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به اهالی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بازمی‌گردد. مادرش کوکب عراقی شاملو، از مهاجران قفقازی بود که طی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به همراه خانواده‌اش به ایران کوچانده‌شده‌بود. دورهٔ کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بود و هر چند وقت را در جایی به مأموریت می‌رفت، در شهرهایی چون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گذراند. (به همین دلیل شناسنامهٔ او در شهر رشت گرفته شده‌است و محل تولد در شناسنامه، رشت نوشته شده‌است.) دوران دبستان را در شهرهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گذراند و از دوازده سیزده سالگی شروع به ضبط لغات متداول عوام (که در فرهنگ‌های رسمی ثبت نمی‌شود) کرد.

 

دوره دبیرستان را در بیرجند، مشهد،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تهران گذراند و سال سوم دبیرستان را مدتی در دبیرستان ایران‌شهر و مدتی در دبیرستان فیروز بهرام تهران خواند و به شوق آموختن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در مقطع اول هنرستان صنعتی ایران و آلمان ثبت‌نام کرد.

لینک به دیدگاه

[h=3]دوران فعالیت سیاسی و زندان

[/h]

 

در اوایل دهه ۲۰ خورشیدی پدرش برای سر و سامان دادن به تشکیلات از هم پاشیده ژاندرمری به گرگان و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فرستاده شد. او همراه با خانواده به گرگان رفت و به ناچار در کلاس سوم دبیرستان ادامه تحصیل داد. در بحبوحهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ورود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به خاک ایران، در فعالیت‌های سیاسی علیه متفقین در شمال کشور شرکت کرد و بعدها در تهران دستگیر و به بازداشتگاه سیاسی شهربانی و از آنجا به زندان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در رشت منتقل شد. پس از آزادی از زندان با خانواده به رضائیه (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) رفت و تحصیل در کلاس چهارم دبیرستان را آغاز کرد. با به قدرت رسیدن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همراه پدرش دستگیر شد و تا کسب تکلیف از مقامات بالاتر دو ساعت مقابل جوخهٔ آتش قرار گرفت. سرانجام آزاد شد و به تهران بازگشت. او برای همیشه ترک تحصیل کرد و در یک کتاب‌فروشی مشغول به کار شد

لینک به دیدگاه

[h=3]ازدواج اول و چاپ نخستین مجموعهٔ شعر و آشنایی با نیما

[/h]

شاملو در بیست و دو سالگی (۱۳۲۶) با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ازدواج کرد. هر چهار فرزند او، سیاوش، سامان، سیروس و ساقی حاصل این ازدواج هستند. در همین سال اولین مجموعه اشعار او با نام
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به چاپ رسید. مدتی بعد با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دیدار کرد و تحت تأثیر آشنایی با او و به قصد معرفی شعر او، دست به انتشار مجلات کوچک مقطعی (چون سخن نو، هنر نو (ساعت ۴ بعد از ظهرروزنه، راد، آهنگ صبح و ... زد.

در سال ۱۳۳۰ شعر بلند «۲۳» و مجموعه اشعار

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به چاپ رساند. در سال ۱۳۳۱ به مدت حدود دو سال مشاورت فرهنگی سفارت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به عهده داشت.

لینک به دیدگاه

[h=3]دستگیری و زندان

[/h]

در سال ۱۳۳۲ پس از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
علیه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و با بسته شدن فضای سیاسی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجموعه شعر آهن‌ها و احساس توسط پلیس در چاپخانه سوزانده می‌شود و با یورش مأموران به خانه او ترجمهٔ طلا در لجن اثر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و بخش عمدهٔ کتاب پسران مردی که قلبش از سنگ بود اثر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با تعدادی داستان کوتاه نوشتهٔ خودش و کتاب‌ها و یادداشت‌های کتاب کوچه از میان می‌رود و با دستگیری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نسخه‌های یگانه‌ای از نوشته‌هایش از جمله مرگ زنجره و سه مرد از بندر بی‌آفتاب توسط پلیس ضبط می‌شود که دیگر هرگز به دست نمی‌آید. او موفق به فرار می‌شود اما پس از چند روز فرار از دست مأموران در چاپخانهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دستگیر شده، به عنوان زندانی سیاسی به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برده می‌شود. در زندان علاوه بر شعر، به بررسی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌پردازد و دست به نگارش پیش‌نویس
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌زند و قصهٔ بلندی به سیاق امیر ارسلان و ملک بهمن می‌نویسد که در انتقال از زندان شهربانی به زندان قصر از بین می‌رود . مرتضی کیوان به همراه ۹ افسر سازمان نظامی اعدام می‌شود و او در زمستان ۱۳۳۳ پس از تحمل یک سال حبس، از زندان آزاد می‌شود.

لینک به دیدگاه

[h=3]ازدواج دوم و تثبیت جایگاه شعری

[/h]

در سال

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با انتشار مجموعهٔ اشعار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به عنوان شاعری برجسته تثبیت می‌شود. این مجموعه شامل فرم‌ها و تجربه‌هایی متفاوت در قالب شعر نو است. در همین سال مجموعه‌ای از رباعیات
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را منتشر می‌کند. پدر شاملو در ۱۳۳۶ فوت می‌کند.

شاملو در ۱۳۳۶ با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ازدواج می‌کند. دومین ازدواج شاملو مانند ازدواج اول مدت زیادی دوام نمی‌آورد و چهار سال بعد در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از همسر دوم خود نیز جدا می‌شود.

در سال

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجموعه شعر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتشر می‌شود. معروف‌ترین ترانه‌های عامیانهٔ معاصر فارسی همچون پریا و دخترای ننه دریا در این دو مجموعه منتشر شده‌است. در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هنگام جدایی از همسر دومش همه چیز از جمله برگه‌های تحقیقاتی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را رها می‌کند.

لینک به دیدگاه

شروع فعالیت‌های سینمایی

 

در سال ۱۳۳۸ شاملو به اقدام جدیدی یعنی تهیه‌ی قصه‌ی خروس زری پیرهن پری ( با نقاشی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای کودکان دست می‌زند. در همین سال به تهیه فیلم مستند سیستان و بلوچستان برای شرکت ایتال کونسولت نیز می‌پردازد. این آغاز فعالیت سینمایی بحث‌انگیز احمد شاملو است. او بخصوص در نوشتن فیلمنامه و دیالوگ‌نویسی فعال است. در سال‌های پس از آن و به‌ویژه با مطرح شدنش به عنوان شاعری معروف، منتقدان مختلف حضور سینمایی او را کمرنگ دانسته‌اند. خود او می‌گفت: «شما را به خدا اسم‌شان را فیلم نگذارید.» و بعضی شعر معروف او «دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت است» را به این تعبیر می‌دانند که فعالیت‌های سینمایی او صرفاً برای امرار معاش بوده‌است. شاملو در این باره می‌گوید: «کارنامهٔ سینمایی من یک جور نان خوردن ناگزیر از راه قلم بود و در حقیقت به نحوی قلم به مزدی!»برخی فیلمنامهٔ فیلم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را که در سال‌های میانی دهه ۴۰ سینما را از ورشکستگی نجات داد منتسب به شاملو می‌دانند. استفادهٔ فراوان از امکانات زبان محاوره در گفت‌گوهای گنج قارون می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد.

در سال ۱۳۳۹ با همکاری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ادارهٔ سمعی و بصری وزارت کشاورزی را تأسیس می‌کند و به عنوان سرپرست آن مشغول به کار می‌شود. در سال ۱۳۴۰ با همکاری دکتر محسن هشترودی ۲۵ شماره از هفته‌نامهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را منتشر می‌کند. هفته‌نامهٔ کتاب هفته و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از تأثیرگذارترین هفته‌نامه‌های ادبی دههٔ ۴۰ بودند.

لینک به دیدگاه

[h=3]آشنایی و ازدواج با آیدا سرکیسیان

[/h]

300px-Shamlou_va_Ayda.JPG

 

شاملو در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
( ریتا آتانث سرکیسیان) آشنا می‌شود. این آشنایی تأثیر بسیاری بر زندگی او دارد و نقطهٔ عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. در این سال‌ها شاملو در توفق کامل آفرینش هنری به سر می‌برد و تحت تأثیر این آشنایی شعرهای مجموعهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را می‌سراید. او دربارهٔ اثر آیدا در زندگی خود به مجله فردوسی گفت: «هر چه می‌نویسم برای اوست و به خاطر او... من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده‌بودم پیدا کردم» آیدا و شاملو در فروردین ۱۳۴۳ ازدواج می‌کنند و شش ماه در ده شیرگاه (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) اقامت می‌گزینند و از آن پس شاملو تا آخر عمر در کنار او زندگی می‌کند. شاملو در همین سال دو مجموعه شعر به نام‌های آیدا در آینه و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را منتشر می‌کند و سال بعد نیز مجموعه‌یی به نام آیدا: درخت و خنجر و خاطره! منتشر می‌شود و در سال ۱۳۴۵ برای سومین بار تحقیق و گردآوری کتاب کوچه راآغاز می‌کند و برنامهٔ قصه‌های مادربزرگ را برای بخش برنامه‌های کودک
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تهیه می‌کند.

آیدا شاملو در برخی کارهای احمد شاملو مانند مجموعهٔ کتاب کوچه با او همکاری داشت و سرپرست این مجموعه بعد از اوست.

در سال ۱۳۴۶ شاملو سردبیری قسمت ادبی و فرهنگی هفته‌نامهٔ خوشه را به عهده می‌گیرد. در سال ۱۳۴۷ «شب شعر خوشه» را با همکاری دکتر عسکری و با حضور 110 شاعر معاصر، نمایشگاه نقاشی منصوره حسینی، نمایشگاه کاریکاتور

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تئاتر در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را با هنرمندی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برگزار می‌کند. همکاری او با نشریه خوشه تا ۱۳۴۸ که نشریه به دستور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تعطیل می‌شود، ادامه دارد. در سال ۱۳۴۷ او به عضویت هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران در می‌آید و کار بر روی غزلیات حافظ و تاریخ دورهٔ حافظ را آغاز می‌کند. نتیجه این تحقیقات بعدها به انتشار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
انجامید. شاملو مطالعهٔ شعر و تاریخ اجتماعی سیاسی دورهٔ حافظ و اصلاح روایت خود از حافظ را تا پایان عمر ادامه داد.

در خرداد ۱۳۵۰ ترجمهٔ بازبینی شدهٔ رمان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، نوشتهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با استفاده و تکیه بر زبان تداولی منتشر شد. در اسفند ۱۳۵۰ شاملو مادرش را از دست داد. در همین سال به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای تحقیق و تدوینِ کتاب کوچه، دعوت شد و به مدت سه سال به همکاری خود با فرهنگستان ادامه داد.

لینک به دیدگاه

[h=3]سفرهای خارجی

[/h]

احمد شاملو در دههٔ ۱۳۵۰ به فعالیت‌های گسترده‌ای در شعر، نویسندگی، روزنامه نگاری (از جمله همکاری با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
)، ترجمه، شعرخوانی (از جمله در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و فعالیت‌های سینمایی (از جمله تهیهٔ گفتار برای چند فیلم مستند به دعوت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) را ادامه می‌دهد. در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز سه ترم به تدریس مطالعهٔ آزمایشگاهی زبان فارسی مشغول می‌شود در سال ۱۳۵۱ نوارهای صوتی از شعرهای حافظ،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، ابوسعید ابوالخیر با صدای شاملو و موسیقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مجموعه‌ای از آثار نیما با موسیقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتشر می‌شود. در رادیو برای کودکان و نوجوانان برنامه می‌نویسد و اجرا می‌کند. مدتی بعد از تحمل دردهای شدید برای معالجهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گردن به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌رود و جراحی می‌شود.

سال بعد، ۱۳۵۲، مجموعه شعر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را به چاپ می‌رساند و برای چند فیلم مستند (مشهد، اصفهان و تبریز) گفتار متن می‌نویسد و اجرا می‌کند.

در سال ۱۳۵۴

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از او دعوت می‌کند تا در کنگرهٔ جهانی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شرکت کند و از همین رو با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عازم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌شود.

در ۱۳۵۵ انجمن قلم آمریکا و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از او برای شرکت در گردهمایی ادبیات امروز خاورمیانه و سخنرانی و شعرخوانی دعوت می‌کنند و او عازم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌شود. شاملو در این سفر به سخنرانی و شعرخوانی در دانشگاه‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌پردازد. او با شاعران و نویسندگان مشهور جهان همچون
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، البیاتی و کوزمینسکی در این سفر دیدار می‌کند و پس از سه ماه همراه آیدا به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
باز می‌گردد. در همین سال با دعوت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، برای مدتی به سرپرستی پژوهشکدهٔ آن دانشگاه مشغول می‌شود. چند ماه بعد، این بار در اعتراض به سیاست‌های حکومت شاهنشاهی ایران کشور را به مقصد ایتالیا (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) ترک می‌کند و از آنجا به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌رود و در دانشگاه‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به سخنرانی می‌پردازد. تحقیق روی کتاب کوچه و حافظ شیراز را ادامه می‌دهد. پیشنهاد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را برای همکاری در تدوین کتاب کوچه نمی‌پذیرد.

در سال ۱۳۵۷، پس از یک سال تلاش بی‌حاصل برای انتشار هفته‌نامه، به امید نشر و فعالیت علیه رژیم شاه به

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌رود. در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
۱۴ شمارهٔ نخست هفته‌نامهٔ ایرانشهر را سردبیری می‌کند اما در اعتراض به سیاست‌ دوگانهٔ مدیران آن در قبال مبارزه با رژیم و مسائل مربوط به ایران استعفا می‌دهد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجموعه شعر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ایران منتشر می‌شود.

لینک به دیدگاه

[h=3]انقلاب و بازگشت به ایران

[/h]

با وقوع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و سقوط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، شاملو سه هفته پس از پیروزی انقلاب در ۱۱ اسفند به ایران باز می‌گردد. در همین سال انتشارات مازیار اولین جلد کتاب کوچه را در قطع وزیری منتشر می‌کند. شاملو به عنوان عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب می‌شود و مقاله‌ها و مصاحبه‌های متعددی پیرامون تحلیل و آسیب‌شناسی انقلاب و مسائل روز سیاسی و اجتماعی از او در مجلات و روزنامه‌ها به چاپ می‌رسد.

در سال

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هفته‌نامهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با سردبیری احمد شاملو و مدیریت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
منتشر می‌شود. انتشار این هفته‌نامه پس از ۳۶ شماره توقیف می‌شود.در این سال‌ها مجموعه‌ای از شعرهای سیاسی خود را به نام کاشفان فروتن شوکران - که در آن شعر «مرگ نازلی» در بزرگداشت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، مبارز مسیحی ایرانی است
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
- و مجموعه‌های پریا، ترانهٔ شرقی (
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و یل و اژدها را دکلمه می‌کند که به صورت نوار صوتی منتشر می‌شوند.

از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با تغییر فضای سیاسی ایران چاپ آثار شاملو نیز متوقف می‌شود. در حالی که کار و فعالیت شاملو متوقف نمی‌شود. نوار کاست سیاه همچون اعماق آفریقای خودم (ترجمهٔ شعرهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) و سکوت سرشار از ناگفته‌هاست (ترجمهٔ شعرهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) با موسیقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در انتشارات ابتکار منتشر می‌شود. شاملو ترجمه و تألیف و سرودن را ادامه می‌دهد به‌ویژه روی کتاب کوچه با همکاری همسرش آیدا مستمر کار می‌کند. ترجمهٔ رمان بلند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(نوشتهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) را آغاز می‌کند. چندین گفت‌وگو از او به چاپ می‌رسد تا آن که در سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با کمی‌ بازتر شدن فضای سیاسی ایران آثار شاملو به صورت محدود مجوز نشر می‌گیرند.

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سفر می‌کند تا به عنوان میهمانِ مدعوِ دومین کنگرهٔ بین‌المللی ادبیات (اینترلیت ۲) با عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهای مجاور شرکت کند. در این کنگره نویسندگانی از کشورهای مختلف از جمله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، دِرِک والکوت، پدرو شیموزه، لورنا گودیسون و ژوکوندو بِلی حضور داشتند. سخنرانی شاملو با عنوان «من دردِ مشترکم، مرا فریاد کن!» به تأثیر فقر و ناآگاهی و خرافه در عدم دستیابی به فرهنگ یکپارچه و متعالی جهانی اختصاص داشت. در ادامهٔ این سفر به دعوت خانم روترات هاکرمولر در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به شعرخوانی و سخنرانی می‌پردازد و به دعوت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دانشگاه یوته‌بوری به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌رود. به دعوت ایرانیان مقیم سوئد در خانهٔ مردم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شب شعر اجرا می‌کند و با دعوت هیأت رئیسهٔ انجمن قلم سوئد با آنان نیز ملاقات می‌کند. مجموعه شعرهای احمد شاملو (دوجلدی) در آلمان غربی منتشر می‌شود.

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای شرکت در جلساتی که به دعوت مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران سیرا (CIRA) در دانشگاه برکلی برگزار شد به عنوان میهمان مدعو به آمریکا سفر می‌کند. سخنرانی‌های او، «مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ» و «حقیقت چقدر آسیب‌پذیر است» که با نام «نگرانی‌های من» منتشر شد، واکنش گسترده‌ای در مطبوعات فارسی زبان داخل و خارج از کشور داشت و مقالات زیادی در نقد سخنرانی‌های شاملو نوشته شد.

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دو عمل جراحی مهم روی گردن او صورت گرفت با این حال چندین شب شعر در شهرهای مختلف با حضور شاملو که تعدادی از آنها به نفع زلزله‌زدگان ایران و آوارگان کرد عراقی بود برگزار شد.

در این بین به عنوان استاد میهمان یک ترم در دانشگاه برکلی زبان، شعر و ادبیات معاصر فارسی را به دانشجویان ایرانی تدریس کرد و در همین زمان ملاقاتی با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ریاضی‌دان شهیر ایرانی داشت.

در دی‌ماه سال ۱۳۷۰، احمد شاملو طی قراردادی رسمی که غالب آثار او را شامل می‌شد آیدا سرکیسیان شاملو و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را سرپرستان مادام‌العمر آثار خود تعیین کرد تا بر چاپ و نشر آثار او نظارت کنند.

احمد شاملو در سال ۱۳۷۰، بعد از یک سال و نیم دوری از کشور، به ایران بازگشت.

لینک به دیدگاه

[h=3]سرانجام

[/h]

300px-Shamlou-_home.jpg

 

نمایی از محل سکونت احمد شاملو و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

سال‌های آخر عمر شاملو کم و بیش در انزوایی گذشت که به او تحمیل شده بود از سویی تمایل به خروج از کشور نداشت و خود در این باره می‌گوید: «راستش بار غربت سنگین‌تر از توان و تحمل من است... چراغم در این خانه می‌سوزد، آبم در این کوزه ایاز می‌خورد و نانم در این سفره‌است.» از سوی دیگر اجازهٔ هیچ‌گونه فعالیت ادبی و هنری به شاملو داده نمی‌شد و اکثر آثار او از جمله کتاب کوچه سال‌ها در توقیف مانده بود. بیماری آزارش می‌داد و با شدت گرفتن بیماری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، و پس از آن که در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پای راست او را از زانو قطع کردند، روزها و شب‌های دردناکی را پشت سر گذاشت. البته در تمام این سال‌ها کار ترجمه و به‌خصوص تدوین کتاب کوچه را ادامه داد و گه‌گاه از او شعر یا مقاله‌ای در یکی از مجلات ادبی منتشر می‌شد. او در دههٔ هفتاد با شرکت در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در جهت اصلاح شیوهٔ نگارش خط فارسی فعالیت کرد و تمام آثار جدید یا تجدید چاپ شده‌اش با این شیوه منتشر شد. پس از توقفی طولانی در انتشار کتاب‌های شعرش، مجموعهٔ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(۱۳۵۹)،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ۱۳۷۱(در استکهلم)،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ۱۳۷۶، و آخرین مجموعه شعر احمد شاملو،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در ۱۳۷۹ منتشر شد.

سرانجام احمد شاملو در ساعت ۹ یکشنبه شب دوم مرداد ۱۳۷۹ در خانهٔ دهکده درگذشت. پیکر او در روز پنج‌شنبه ۶ مرداد از مقابل بیمارستان ایرانمهر و با حضور ده‌ها هزار نفر از علاقه مندان وی تشییع و در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کرج به خاک سپرده شد. کانون نویسندگان ایران، انجمن‌های قلم آمریکا، سوئد، آلمان و چندین انجمن داخلی و برخی محافل سیاسی پیام‌های تسلیتی به مناسبت درگذشت وی در این مراسم ارسال کردند.

لینک به دیدگاه

[h=3]دفترهای شعر

[/h]

 • ۱۳۲۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، توسط ابراهیم دیلمقانیان منتشر شد.
 • ۱۳۲۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، در چاپ‌خانهٔ یمنی تهران توسط فرمانداری نظامی ضبط و سوزانده شد.

 • ۱۳۳۰
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، چاپ اول با مقدمه
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  و به هزینهٔ او

 • ۱۳۳۰
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، چاپ مستقل ۱۳۳۰، چاپ‌های سانسور شدهٔ دیگر ضمیمهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  .
 • ۱۳۳۵
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۳-۱۳۳۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۴۰
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۴۳
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۴۴
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۴۵
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۴۸-۱۳۴۵
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • ۱۳۴۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۵۲
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۵۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۵۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۶۹
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۷۶
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 • ۱۳۷۸
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


 

 

لینک به دیدگاه

[h=3]شعر (ترجمه)

[/h]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۴۷.
 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۵۲.

 • هایکو، شعر ژاپنی، با ع. پاشایی، ۱۳۶۱.
 • سیاه همچون اعماقِ آفریقای خودم، (کتاب و نوار صوتی) ترجمه و اجرای شعرهایی از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار، ۱۳۶۲، ترجمه چند شعر دیگر از هیوز در ۱۳۷۰ با حسن قباد و موسیقی کیت جارت
 • ترانه‌های میهن تلخ، ترجمهٔ شعرهایی از یانیس ریتسوس، (کتاب و نوار صوتی)، موسیقی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار، ۱۳۶۰.
 • ترانهٔ شرقی و اشعار دیگر، ترجمهٔ شعرهایی از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، (کتاب و نوار صوتی)، موسیقی گیتار آتا هوآلپا یوپانکویی. نشر ابتکار، ۱۳۵۹.
 • سکوت سرشار از ناگفته‌هاست، (کتاب و نوار صوتی) ترجمهٔ آزاد با محمد زرین‌بال و اجرای شعرهایی از
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، موسیقی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، نشر ابتکار، ۱۳۶۵.
 • چیدن سپیده دم، (کتاب و نوار صوتی) ترجمهٔ آزاد با محمد زرین‌بال و اجرای شعرهایی از مارگوت بیکل، موسیقی بابک بیات، نشر ابتکار، ۱۳۶۵.

لینک به دیدگاه

[h=3]داستان و رمان و فیلمنامه

[/h]

 • زیر خیمهٔ گر گرفتهٔ شب، ۱۳۳۵
 • زنِ پشتِ درِ مفرغی، ۱۳۳۵
 • حلوا برای زنده‌ها، ۱۳۴۵
 • درها و دیوار بزرگ چین، ۱۳۵۲
 • تخت ابونصر (براساس داستان
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  )،، ۱۳۵۲
 • میراث، ۱۳۶۵
 • روزنامهٔ سفر میمنت اثر ایالات متفرقهٔ امریغ (
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  )، منتشر نشده‌است

لینک به دیدگاه

[h=3]ادبیات کودکان

[/h]

 • خروس زری پیرهن پری، بر اساس قصهٔ
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، با نقاشی‌های
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۳۸ و به صورت نوار صوتی برای کودکان، ۱۳۶۰.
 • قصهٔ هفت کلاغون، با نقاشی‌های ضیاالدین جاوید، ۱۳۴۷.
 • پریا، با نقاشی ژاله پورهنگ، ۱۳۴۷، به صورت نوار صوتی با صدای شاعر به نام قاصدک، ۱۳۵۸.
 • چی شد که دوستم داشتن؟، اثر ساموئل مارشاک، با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۴۸.
 • ملکهٔ سایه‌ها، بر اساس قصه‌ای ارمنی، با نقاشی ضیاءالدین جاوید، ۱۳۴۹.
 • دخترای ننه دریا، با نقاشی ضیاءالدین جاوید، ۱۳۵۷.
 • قصهٔ دروازهٔ بخت، با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۵۷.
 • بارون، با نقاشی ابراهیم حقیقی، ۱۳۵۷.
 • یل و اژدها، بر اساس قصه‌ای از آنگل کرالی یی‌چف، با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۵۸ و با ضمیمهٔ نوار صوتی، ۱۳۶۰.
 • قصهٔ مردی که لب نداشت، با نقاشی
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
  ، ۱۳۷۸.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...