ثبت نام کنید. : Large Binocular Telescope) نام بزرگ‌ترین و قوی‌ترین محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. نوری ساخته شده در جهان است که در 1adf6d16a3d..."> ثبت نام کنید. : Large Binocular Telescope) نام بزرگ‌ترین و قوی‌ترین محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. نوری ساخته شده در جهان است که در 1adf6d16a3d..."> رفتن به مطلب
YAGHOT SEFID

بزرگترین تلسکوپ های جهان

پست های پیشنهاد شده

بزرگترین تلسکوپ های جهان ... :w139:

 

تلسکوپ LBT

 

تلسکوپ ال‌بی‌تی (در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Large Binocular Telescope) نام بزرگ‌ترین و قوی‌ترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نوری ساخته شده در جهان است که در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار گرفته است. تلسکوپ ال‌بی‌تی دارای یک تلسکوپ دوچشمی است که به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
امکان خواهد داد تا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را با جزئیات بیشتر و در اعماق ژرف‌تری جستجو کنند.

 

برخلاف اکثر تلسکوپ‌های امروزی که حاوی یک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
برای جمع‌آوری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هستند، تلسکوپ دوچشمی متشکل از دو آینه ۸٫۴ متری است. قدرت تصویربرداری تلسکوپ ال‌بی‌تی در حدود ۱۰ برابر بهتر و واضح‌تر از تصاویر ارسالی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

برای ساخت تلسکوپ ال‌بی‌تی حدود ۱۲۰ میلیون

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هزینه شده و عملی شدن طرح آن به دلیل مشکلات خاص در طراحی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و ساخت آن در حدود ۲۰ سال طول کشیده است.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اداره این تلسکوپ را بر عهده دارد.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی

 

تلسکوپ بزرگ آفریقای جنوبی (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: South African Large Telescope) نام بزرگ‌ترین و قوی‌ترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نوری واقع در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار گرفته است.

 

این تلسکوپ متشکل از ۹۱ آیینه شش وجهی است که بطور مرکب تشکیل یک شبکه کندویی (mosaic) داده که قطر آن ۱۱ متر و صد سانتیمتر است.

تعداد زیادی دانشگاه در استفاده از این تلسکوپ شریک هستند.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تلسکوپ بزرگ جزایر قناری

 

تلسکوپ‌ بزرگ جزایر قناری (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Gran Telescopio Canarias) نام یکی از بزرگترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار گرفته است.

این تلسکوپ در سال ۲۰۰۶ آغاز به کار کرد، و آیینه مقعر مشبک آن قطر ۱۰ متر و چهل سانتیمتر را دارد.

تعداد زیادی دانشگاه در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در استفاده از این تلسکوپ ها شریک هستند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و دانشگاه‌های مکزیک نیز در آن شریک هستند.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تلسکوپ کِک - 1و2

 

تلسکوپ‌های کِک (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: W. M. Keck Observatory) نام دو تا از بزرگترین و قوی‌ترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
های نوری جهان هستند که در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار گرفته اند.

این دو تلسکوپ متشابه در ارتفاع ۴٬۱۴۵ متر از سطح دریا قرار دارند، و هر یک از آیینه‌های مقعر مشبکی (mosaic) با قطر ۱۰ متر تشکیل شده اند.

تعداد زیادی دانشگاه در استفاده از این تلسکوپ ها شریک هستند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از این دسته اند.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تلسکوپ هابی - ابرلی

 

تلسکوپ هابی-ابرلی (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Hobby-Eberly Telescope) نام بزرگ‌ترین و قوی‌ترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نوری واقع در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار گرفته است.

این تلسکوپ متشکل از ۹۱ آیینه شش وجهی است که بطور مرکب تشکیل یک شبکه کندویی (mosaic) داده که قطر آن ۹ متر و دویست سانتیمتر است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این تلسکوپ را اداره می‌کند، و چهار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در استفاده از این تلسکوپ شریک هستند.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تلسکوپ سوبارو

 

تلسکوپ سوبارو (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Subaru Telescope) نام یکی از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
های نوری واقع در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار گرفته است.

این تلسکوپ متشکل از یک آیینه مقعر است که قطر آن ۸ متر و دویست سانتیمتر است.

تعداد زیادی دانشگاه ژاپنی در استفاده از این تلسکوپ که در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد شریک هستند.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تلسکوپ های وی ال تی

 

تلسکوپ‌های وی ال تی و یا VLT (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Very Large Telescope) نام چهار تا از بزرگترین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بصورت آرایه‌ای قرار گرفته اند.

این چهار تلسکوپ مشابه در سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۱ آغاز به کار کردند، و هر یک از آیینه‌های مقعری با قطر ۸ متر و ۲۰ سانتیمتر تشکیل شده اند.

مالکیت این تلسکوپ ها با سازمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(ESO) است.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
های نوری جهان هستند که در

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...