رفتن به مطلب

آیامیتوان باتمایلات جنسی مقابله کرد؟


peyman sadeghian

ارسال های توصیه شده

‎به منظور بهرمندي از الطاف الهي بايد قبل از هر چيز توانايي تشخيص و درک نيازهاي فردي خود را پيدا کنيم. براي کاميابي در اين چالش غريزي بايد دست نياز به سوي خداوند دراز کنيم. اما عملي ساختن اين مهم آنقدرها هم ساده نيست. قشر وسيعي از افراد جامعه همه روزه در حال کشمکش با اين مسئله هستند؛ هر يک از آنها تصور مي کنند که به تنهايي و بدون کمک گرفتن از ديگران قادر به يافتن راه حلي کاربردي خواهند بود. شما نمي توانيد بر روي تمايلات جنسي خود درپوش بگذاريد "پل" يکي از مراجع عاليقدر مذهبي به درستي متوجه اين نارسايي بشر شده است. او رومي ها را موعظه مي کرد که: "من به کارهاي مثبت و نيکو علاقه بسيار زيادي دارم ولي قادر به انجام آنها نيستم چرا که کاري که انجام مي دهم کار مثبتي که علاقه به انجام آن دارم نيست، به همين دليل براي راضي نگه داشتن وجدانم به خود مي گويم نه، اين شيطان است که مرا از انجام چنين اموري باز مي دارد و با همين بهانه ها راه را براي انجام کارهاي اشتباهم هموار مي سازم." من معتقدم که "پل" به هيچ وجه در صدد سرکوب کردن نياز جنسي طبيعي و ذاتي بشريت نيست بلکه او نيز مانند همه انسانها به دنبال راهي براي جلوگيري از ارتکاب به گناه است، و شايد مانند تعداد بيشماري از ما هر روز تصميم ميگرفته که ديگر خطاي خاصي را تکرار نکند؛ اما تا چه حد در اين راه مي تواند موفق عمل کند؟ پاسخ اين سوال چندان رضايت بخش نيست؛ و اما نتيجه: در جاييکه يک فرد عميقا مذهبي، قادر نيست نفس خود را از ارتکاب به گناه باز دارد، چگونه افراد عادي مثل من و شما ميتوانيم از خود انتظار انجام چنين کاري را داشته باشيم؟ حتي در کشوري به دور از هر گونه تصاوير تحريک کننده، باز هم مردان قادر به کنترل شهوت خود نيستند. هفته گذشته پسرم تلفني از پاکستان با من تماس گرفت. همانطور که مي دانيد مردان و زنان در اين کشور حق برقراري هيچ گونه ارتباطي را ندارند و خانم ها موظفند تمام قسمت هاي بدن خود، از سر تا پا را بپوشانند. با اين وجود پسرم به من گفت که فردي به او پيشنهاد داده تا در صورت تمايل، مي تواند او را با خانم هاي بسيار زيادي آشنا کند تا به وسيله آنها غرايز جنسي خود را تخليه کند. در حاليکه آقايون در يک چنين شرايطي قادر به کنترل شهوت خود نيستند، ما چگونه مي توانيم از مردهاي سرزمين خودمان انتظار داشته باشيم تا خودشان را کنترل کنند؟

لینک به دیدگاه

دقيقا از اولين ساعات روز که از تخت خواب بلند مي شويم تا موقعي که بخواهيم مجددا به خواب برويم دائما در معرض صحنه هاي تحريک کننده قرار مي گيريم. فرض مي کنيم که شما تصميم مي گيريد که مثلا امروز نسبت به هيچ خانمي تحريک نشويد. در مسير خانه تا محل کار چشم هايتان بر روي عکس خانم شيک پوشي که روي بيلبورد تبليغاتي قرار دارد، زوم مي شود. چند لحظه بعد هنگاميکه پشت چراغ قرمز تقاطع استاده ايد به هيچ وجه نمي توانيد از جاذبه خانم خوش اندامي که از کنارتان در حال عبور کردن است، بگذريد. در محل کار هم که دوستانتان مرتبا در مورد نامزدهاي زيبايشان با شما صحبت ميکنند. زمانيکه مي خواهيد نهار ميل کنيد خانم صندوقدار با چهره زيباي خود به شما لبخندي مي زند و سفارشتان را مي گيرد. هنگاميکه مجددا به دفتر کار باز مي گرديد همکارتان تصاويري سکسي که بر روي اينترنت يا گوشي تلفن همراهش دارد را به شما نشان مي دهد. در راه برگشت به خانه توجه تان به تصاوير زيباي خانمهايي که بر روي مجله ها و روزنامه منتشر شده جلب مي شود. دست آخر هم که به خانه مي رسيد روي مبل راحتي لم مي دهيد و تلويزيون را روشن مي کنيد. هنگاميکه کانال ها را بالا و پايين مي کنيد بيش از هر زمان ديگري در معرض آناتومي بدن خانم ها قرار مي گيريد. با توجه به مقياس بالاي محرک هاي جنسي که فرد به طور روزانه با آنها در ارتباط است آيا واقعا مي توان انتظار داشت که اشخاص به تنهايي بر اين نياز غريزي و طبيعي فائق آيند؟ يادم مي آيد که روزي يکي از دوستانم (با جديت کامل) به من مي گفت: من هيچ گاه به ياد ندارم که با شهوت جنسي ام مشکلي پيدا کرده باشم." من به او نگاهي انداختم و گفتم: "اگر واقعا اينطور باشد تو بايد محکم تر از ادريس، مقدس تر از داوود و داناتر از سليمان باشي." پاسخ او را هرگز فراموش نمي کنم؛ او نشست و براي چند دقيقه بدون اينکه حرفي بزند به من خيره شد بعد هم گفت: " تا حالا با اين ديد به قضيه نگاه نکرده بودم." من به شما قول مي دهد که اگر امروز ادريس، داوود و سليمان هم در ميان ما حضور داشتند به همه مي گفتند که "شما نمي توانيد به تنهايي بر شهوت خود غلبه کنيد." شما نمي توانيد احساسات غريزي خود را سرکوب کنيد ممکن است با خودتان بگوييد: "خوب، شايد نتوانم سرکوب کنم، اما حداقل مي توانم آنرا در مسير ديگري به جريان بيندازم. " من اخيرا با کساني که به تازگي دين آورده بودند، صحبت مي کردم و واقعا تعجب ميکنم که چرا آنها تصور مي کنند که صرفا ايمان آوردن به يک دين سبب مي شود تا مشکل شهوت جنسي از بين برود!

لینک به دیدگاه

دين داشتن بدان معنا نيست که شما صاحب يک چوب جادويي شده ايد و در يک چشم به هم زدن "اجي مجي لا ترجي" و "بووووم" تمام گناهانتان پاک شد؛ و ديگر خبري از شهوت هم نخواهد بود. چنين افرادي زمانيکه متوجه مي شوند مشکلشان در ارتباط با اين مباحث روز به روز در حال افزايش است، تصور مي کنند که اگر بيشتر کتاب بخوانند و دعا کنند مشکلشان برطرف خواهد شد. اما باز هم بيشتر از گذشته غافلگير مي شوند چرا که چنين کارهايي دردي را دوا نمي کنند. بهتر است کمي دقيق تر به گفته هاي "پل" نگاه کنيم. او اينچنين سخن به ميان آورده که: "بسياري از دستورات و فرايضي که توسط افراد نا آگاه براي هدايت بشر پي ريزي شده مي تواند درست بر خلاف سعادت آنها به کار گرفته شود و حتي در مواردي موجبات بدبختي آنها را نيز فراهم آورد." با توجه به ماهيت خطاکار انسانها، اميال شهوت زا را مي توان در جرگه خطاهاي شيطاني دسته بندي کرد. اين شهوات به طريقي ما را دست مي اندازند تا از کارهاي خوب، به نادرستي استفاده کنيم. مثل عصايي که گل و لاي زمين را به خود مي گيرد برخي از قوانين نيز ممکن است ما را نسبت به ارتکاب گناه حريص تر نمايد. نسب به انجام اموري که از آنها منع شده ايم تحريک مي شويم. خانم هايي که برايشان حد و مرزهاي بيشتري گذاشته ميشود، نسبت به ابراز وجود تمايل بيشتري پيدا مي کنند. خداوند فرمان داده که "نه" اما شهوت مي گويد "بلي." اگر تلاش کنيم تا احساسات غريزي از جمله نياز جنسي را سرکوب کنيم درست مثل اين است که سعي کنيم از يک حيوان، انسان درست کنيم. به عنوان مثال ما يک سگ پشمالوي کاکر داشتيم که براي 13 سال شده بود زينت خانه. در طي اين سال ها من به "پامپکين" تعليمات زيادي داده بودم. زماني که فرمانهاي از قبيل بشين، بلند شو، بخواب، قل بخور را به زبان مي آوردم او عين دستور را انجام مي داد. من همچنين به او ياد داده بودم که از درون حلقه به بيرون بپرد، در را ببندد، بر روي پاهاي پشتي اش بنشيند و زمانيکه حالت شليک گلوله را مي گيرم مانند مرده ها بي حرکت بر روي زمين بيفتد. اما باز هم با توجه به تمام اين تعليمات من نمي توانستم سگ بودن را از وجود او جدا کنم. او بازهم کارهايي که يک سگ انجام مي دهد را انجام مي داد. او چيزهايي را مي خورد که من و شما سعي مي کنيم حتي پايمان را بر روي آنها نگذاريم، جاهايي را که سگ هاي ديگر بو مي کشيدند بو مي کشيد، در ملاء عام دستشويي ميکرد و ... بدون توجه به تعليمات من او باز هم يک سگ بود.

لینک به دیدگاه

گرايشات غريزي انسان نيز تنها با روي آوردن به دين خاصي قابل چشم پوشي نيستند. شما مي توانيد به مسجد يا کليسا برويد، کتاب هاي آسماني بخوانيد، هر روز دعا کنيد و حتي يک وزارتخانه را هدايت کنيد و اصلا هم نسبت به تمايلا جنسي خود بي توجهي نکنيد. "پل معتقد است: " من مي دانم که هيچ نقطه مثبتي در من وجود ندارد بلکه نقاط مثبت به واسطه ذات خطا کار من هستند که موجوديت پيدا ميکنند." زمانيکه عنان امور به دست ذات خطا کار مي افتد، قادر مي شويم تا هر گونه کار شيطاني را انجام دهيم چه باور کنيم چه نه، زمانيکه شهوت عنان امور را بدست ميگيرد همانطور که يک سگ نمي تواند صحبت کند ما هم قادر نخواهيم بود کارهاي خوب انجام دهيم. اما هنوز هم زمانيکه از گرايشات جنسي سخن به ميان مي آيد برخي افراد اظهار ميدارند که توانايي مقابله با آنرا داشته و منکر قدرت شيطاني و مخرب اين قضيه هستند. شايد شما در يک خانواده مذهبي بزرگ شده باشيد و روح کاملا پاکي داشته باشيد اما در اعماق وجودتان ذات خطاکاري مخفي شده است که افسار گسيخته عمل ميکند. از آنجاييکه که شهوت شما با ميل به گناه آغشته است نمي توانيد آنرا در مسير ديگري هدايت کنيد چرا که اين امر موجبات ضررهاي بزرگتري را برايتان فرام ميسازد. شما نمي توانيد خود را از لذات جنسي محروم کنيد يکي از بزرگترين مشکلات اين است که بيشتر افراد در اولين برخورد در راه اصلاح چنين گرايشاتي سعي مي کنند تا اصلا به طور کلي آنها را از پايه ريشه کن کنند. آنها تصور مي کنند که براي جلوگيري از اعتياد به اين کار بايد به طور کلي از انجام اين عمل خودداري کنند. ما تا زمانيکه با مشکلات مواجه نشويم هيچ گاه قادر به حل آنها نخواهيم بود. اگر با آنها مواجه نشويم قادر به متوقف ساختن هيچ گونه اعتيادي نخواهيم بود و شايد فقط بتوانيم نوع اعتياد را تغيير دهيم. به عنوان مثال گرايش ما از سکس مي تواند به الکل تغيير شکل پيدا کند يا اگر مشروب خواري را متوقف کنيم ممکن است به قمار رو بياوريم يا اگر بخواهيم با ديد مثبت به قضيه نگاه کنيم ميتوانيم آنها را در مسير کار و يا خريد و ... هدايت کنيم.

لینک به دیدگاه

بي بهره گذاشتن گرايشات جنسي از جمله امور غير ممکن است. تا زمانيکه روح ما به ابديت بپيوندد بايد با انواع و اقسام گناهان مختلف دست و پنجه نرم کنيم و سعي کنيم تا با توان کامل آنها را شکست دهيم. چندي پيش قطعه اي را خواندم که کشمکش و شکست انسانها به تنهايي در برابر گرايشات منفي را به تصوير کشيده بود. اين قطعه با نام "يي پي يک" از شل سيلوراستاين مي باشد. اين اتفاق مدت ها پيش توي يک باتلاق رخ داده جايي که پر از علف هاي هرز و گل و لايه "يي پي يک" انگشت پاي مرا گاز گرفته دقيقا نمي دونم دليلش چيه؟! و يا اصلا اون چيه؟! من داد مي زدم که "آي و واي" " اين ديگه چه جور موجوديه؟!" اما مثل اينکه "يي پي يک" از همون موقع قصد رفتن نداشته بعدش يواش يواش با هاش پچ پچ کردم شايد بره اما ديدم که باز هم از جاش تکون نمي خوره و نمي ره بله اين اتفاق 16 سال پيش رخ داده و هنوز "يي پي يک" نرفته برف مي ياد؛ بارون مي باره ولي باز هم "يي پي يک" از جاش تکون نمي خوره پام اونو با خودش به هر جايي که مي ره، مي بره تازه مي فعمم که پس از ماجراي چندين و چند ساله ياد گرفتم که آروم آروم راه برم براي هميشه و اما گرايشات گناهکارانه شما نيز همانند يي پي يک هيچ گاه شما را رها نمي کنند؛ براي مدت زمان اندکي شايد بتوانيد به آنها بي توجهي کنيد اما بعدا متوجه خواهيد شد که زماني فرا مي رسد که مي بينيد کنترل آنها بر روي شما تا چه حد عميق است. اما اگر فکر مي کنيد که مي توانيد قدرت آنها را از بين ببريد بايد همين جا به شما بگوييم که قادر به اين کار نبوده و فقط بايد سعي کنيد آنرا در مسير مناسب (ازدواج) هدايت کنيد. خوشبختانه يک روز فرا مي رسد که ديگر تمايلي به شرکت در جنگي که هميشه سرانجامش شکست است را از دست مي دهيد همانطور که "پلپگ نيز شاهد اين تجربه تلخ بوده در اوج نا اميدي فرياد مي زند "در چه منجلابي غوطه ور شده ام! چه کسي مي تواند نجاتم دهد...واي از دست اين ذات پست انزاجار آور!" وقت آن رسيده که چشم هاي خود را باز کنيم و در جدالي که پاياني جز شکست را به همرا ندارد، زور آزمايي نکنيم. من مي دانم که ترک عادت کار چندان آساني نيست اما يکي از گام هاي اوليه براي رسيدن به آزادي همين است. بهتر است قدرت و تواناييها خود را به درستي درک کنيد نا گفته نماند که کمک خدواند و همنوعانتان در اين راه از ارزش بالايي برخوردار است

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...