رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

ماشین کاری با تخلیه الکتریکی

Electric discharge machining

lزمانی که بین دو اتصال الکتریکی جرقه ای زده می شود ، مقدار کمی از هر یک از اتصالات برداشته می شود. با پی بردن به این واقعیت تلاشهایی در راستای مهار نمودن و کنترل انرژی جرقه برای به خدمت گرفتن آن در جهت اهدافی مفید نطیر ماشین کاری فلزات صورت گرفت. از این تلاش ها این نتیجه بدست امد که به منظور دستیابی به این یک ماشینکاری موثر ، جرقه هایی کوتاه مدت با فرکانس بالا مورد نیاز هستند.علاوه بر این مشاهده شد که اگر تخلیه الکتریکی در یک دی الکتریک صورت گیرد، می توان انرژی را در محدوده کوچکی متمرکز نمود. برای این کار یک مدار لختی( که با عنوان مدار RC هم شناخته می شود) پیشنهاد شد که در آن الکترودها ( ابزار و قطعه کار ) در دی الکتریکی مانند نفت غوطه ور هستند و به یک خازن متصل می شوند.

 

scl98o61l25l57mv8quu.jpg

 

خازن توسط یک منبع جریان مستقیم ( DC ) شارژ می شود.به محض این که پتانسیل در فاصله بین الکترود ها از ولتاژ شکست بیشتر می شود، جرقه زنی در نقطه ای که کمترین مقاومت الکتریکی را دارداتفاق می افتد. این عمل در کمترین فاصله بین دو الکترود روی می دهدبعد از هر تخلیه الکتریکی ، خازن دوباره شارژمی شود و جرقه در کمترین فاصله بعدی رخ می دهد. وقوع هر جرقه باعث تولید انرژی حرارتی می شود که این انرژی بین قطعه کار، ابزار و سیال دی الکتریک ، خورده های کنده شده و .... توزیع می شود

EDM یک فرآیند ترمو الکتریکی است که در آن انرژی حرارتی بک جرقه برای برداشت ماده از قطعه کار استفاده می شود. قطعه کار و ابزار باید از مواد رسانای الکتریسیته ساخته شوند. یک جرقه بین دو الکترود (ابزار و قطعه کار) ایجاد می شود که محل آن جرقه را کمترین فاصله بین این دو الکترود تعیین می کند. مدت زمان هر جرقه بسیار کوتاه است. زمان کلی هر سیکل چند میکرو ثانیه است. فرکانس جرقه زدن ممکن است تا هزاران جرقه در ثانیه باشد. سطحی که تحت تاثیر یک جرقه قرار می گیرد (یا شعاع جرقه ) نیز خیلی کوچک است مقدار ماده را از روی سطح کوچکی از در دو الکترود یعنی ابزار و قطعه کار،به طور نسبی ذوب و تا اندازه ای تبخیر کند.برداشت ماده فرورفتگی هایی را که روی تمام سطح قطعه کار پخش شده اند از خود بجا می گذارد.در نهایت ، حفره ایجاد شده در قطعه کار تقریباً عکس یا برگردان ابزار است . برای داشتن حفره ماشین کاری شده ای که عکس ابزار باشد، سایش ابزار باید صفر شود.برای حداقل رساندن سایش ابزار ، پارامتر های عملیاتی و قطبیت باید به دقت انتخاب شوند.

ذرات ساییده شده از الکترود ها را به عنوان خرده می شناسند. تجزیه و تحلیل این خرده ها نشان داده است که این محصول مخروطی از ذرات کروی تو خالی ( حاصل از میعان بخار) است. مقدار ماده ای که از سطح ابزار برداشت می شود، معمولاً خیلی کمتر از مقدار ماده ای است که از سطح قطعه کار برداشته می شود. یک فاصله خیلی کوچک (حتی کمتر از یک صدم میلیمتر ) باید بین دو الکترود حفظ شود تا جرقه زنی صورت بگیرد. برای این منظور، ابزار توسط یک سیستم خودکار بطور پیوسته به طرف قطعه کار حرکت داده می شود در حین EDM ، جریان پالسی با ولتاژ 100-80 ولت و فرکانس تقریبی 5khz از الکترود ها عبور داده می شود. این جریان باعث ایجاد یک میدان الکتریکی شدید در جایی می شود که نا همواری سطوح الکترودها کوتاهترین فاصله را بین آنها به وجود اورده است.

ذارت با بار منفی (ااکترون ها ) از سطح کاتد جدا شده و تحت تاثیر نیروهای الکتریکی به سمت آند حرکت می کنند . در طی این حرکت در کمترین فاصله بین دو الکترود (IEG) ، الکترون ها با مولکول های خنثی دی الکتریک ( نفت ، آب ، یا انواع دیگر دی الکتریک های مناسب) بر خورد می کنند در این فرآیند ، الکترون ها از مولکول های خنثی دی الکتریک نیز جدا شده و یونیزه شدن بیشتر دی الکتریک را باعث می شوند. یونیزه شدن در یک مدت زمان کوتاه به اندازه ای شدید می شود که یک کانال رسانای بسیار باریک و پیوسته بوجود می آید در این کانال تعداد قابل توجهی الکترون به سوی آند و تعداد زیادی یون به سوی کاتد در جریان هستند. انرژی جنبشی این الکترون ها و یون ها به انرژی حرارتی تبدیل می شود. از این رو ، آند در نتیجه بمباران الکترون ها و کاتد در نتیجه بمباران یون ها گرم می گردند.در اثر این پدیده یک تغییر ناگهانی و آنی در آمپر بوجود می آید که به تخلیه بار الکتریکی به صورت یک قوس یا جرقه می انجامد. انرژی جرقه ، دمای موضعی ابزار و قطعه کار را تا اندازه ای بالا می برد که مقدار کمی ماده از سطح هر دو الکترود در نقطه برخورد جرقه با آنها ذوب و یا به طور همزمان ذوب و تبخیر می گردد. در واقع به واسطه تبخیر دی الکتریک فشار در کانال پلاسما تا حد زیادی (حدود 200atm ) بالا می رود و از تبخیر فلز بیش از حدگرم شده جلوگیری می کند. به محض این که زمان خاموشی یک پالس شروع می شود فشار فوری پایین می آید و به فلز بیش از حد گرم شده اجازه تبخیر شدن می دهد. مقدار ماده برداشت شده از قطعه کار با ابزار به ترتیب به انرژی جنبشی الکترون ها و یون ها بستگی خواهد داشت قطبیتی که به طور معمول استفاده می شود ، قطبیت مستقم (یا قطبیت نرمال ) است که در این آن ابزار قطب منفی و قطعه کار قطب مثبت می باشد این در حالی است که قطبیت معکوس، ابزار قطب مثبت و قطعه کار قطب منفی است.

حرکت ابزار به سمت قطعه کار توسط یک مکانیزم خودکار کنترل می شود . جرقه زنی رو تمام سطح قطعه کار اتفاق می افتد از این رو شکل ابزار در قطعه کار ایجاد می شود. معمولا اجزایی که توسط EDM ساخته می شوند در دو مرحله ماشین کاری می شوند :

ماشین کاری خشن با MRR بالا و پرداخت سطح نامطلوب و ماشین کاری پرداخت با MRR پایین و پرداخت سطح خوب

 

<a href=

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
alt='scl98o61l25l57mv8quu_thumb.jpg'>

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

کلا وسیله پر کاربردی شده تو ایران چون ارزون هم هست نسبت سایر ماشیا ابزار های مخصوص دیگر ودر قالبسازی قالبهای کوچک و پیچیده تقریبا کم دقت نقش بزرگی رو ایفا می کند

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
کلا وسیله پر کاربردی شده تو ایران چون ارزون هم هست نسبت سایر ماشیا ابزار های مخصوص دیگر ودر قالبسازی قالبهای کوچک و پیچیده تقریبا کم دقت نقش بزرگی رو ایفا می کند

 

به نظرتون هر سانتی متر برش را چقدر پول میگیرن؟

لینک به دیدگاه
به نظرتون هر سانتی متر برش را چقدر پول میگیرن؟

الان به جای برش با اسپارک با وایرکات (برش سیمی) برش میدن.که میلی متری 50 تا تک تومنی هست البته به بزرگی و کوچیکی قالب و دقت تلرانسی قطعه کار هم داره

لینک به دیدگاه
الان به جای برش با اسپارک با وایرکات (برش سیمی) برش میدن.که میلی متری 50 تا تک تومنی هست البته به بزرگی و کوچیکی قالب و دقت تلرانسی قطعه کار هم داره

 

ما که یک نمونه ساده آزامیشگاهی را با وایرکات برش داریم،30 هزار تومان از ما گرفت.

 

حداقل قیمتش 30 هزار تومان،یعنی مثلا شما بگی برای من 1 سانت برش بزن،ازت 500 تومان نمیگیره.

لینک به دیدگاه
ما که یک نمونه ساده آزامیشگاهی را با وایرکات برش داریم،30 هزار تومان از ما گرفت.

 

حداقل قیمتش 30 هزار تومان،یعنی مثلا شما بگی برای من 1 سانت برش بزن،ازت 500 تومان نمیگیره.

بستگی به قطعه تون دره البته قیمتی که من گفتم تو سری کاری می گیرن ولی باز از شما خیلی گرفته اگر یه نمونه ساده ازمایشگاهی هست فوقش باید 5 هزار تومن می گرفت بی انصافی کرده من خودم تبریز یه نمونه بردم یه قالب برش بود حدوده 20 سانتی متر بود و باید برشش زاویه دار زده می شد با دقت دو صدم میلی متر .ازم هشت هزار تومن گرفت

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...