رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

آدیت محصول ، اثر بخشی تضمین كیفیت را از طریق آزمایش تعدادی محصول یا قطعه ارزیابی و قابلیت كیفیت را بر اساس كیفیت محصول تصدیق می نماید . بدین ترتیب تطابق محصول با مشخصه های ارائه شده یا توافق شده بین مشتری و تأمین كننده بررسی می شود .

 

هدف اصلی ارزیابی ، تعیین میزان انحرف مشخصات می باشد ، كه به مقدار هدف تعیین شده ، اهمیت فنی مشخصه ، درجه تأثیر انحراف بر فرایند بعد و عكس العمل مشتری بستگی دارد .

 

آدیت محصول بر روی خواص محصول در شرایط جدید (محصول تازه تولید شده) انجام می گیرد ، نه محصولی كه مدت طولانی از استفاده آن گذشته باشد . ضمناً نمی توان آدیت محصول را بعنوان جایگزینی برای بازرسی های حین فرایند تولید تلقی نمود .

 

معیارهای تصمیم گیری زیر می توانند برای بكارگیری آدیت محصول در شركت مفید باشند :

 

- كنترل انطباق نتایج با اطلاعات ورودی

- تصدیق یكنواختی تولید

- تشخیص انحرافات ، تغییرات و روندها

- كشف خطر یا ریسك های بالقوه

- نشان دادن عكس العمل مشتری

- كمك به تعیین وضعیت كیفی محصول با توجه به انتظارت و نیازمندیهای مشتری

- واكنش سریع نسبت به مسائل و مشكلات

- كنترل اثربخشی اندازه های گرفته شده

- نیازمندیهای قانونی

لینک به دیدگاه

پیش شرطهای لازم برای اجرای آدیت

 

 

1- وجود ساختار سازمانی مناسب تا این امكان ایجاد گردد كه آدیتها بصورت سیستماتیك و مستقل انجام شوند .

 

2- طرح آدیت كه نشان می دهد آدیت محصول در كدام ایستگاه از فرایند تولید با چه تعداد نمونه و بر روی چه مشخصه هایی ، صورت گیرد .

 

نكته : آدیت محصول معمولاً توسط سازنده محصول (تأمین كننده) انجام می شود و مشتری یا نماینده مشتری نتایج آدیت را بررسی و صحه گذاری و بر حسن اجرای اقدامات اصلاحی نظارت می نماید . پیشنهاد میشود که در ابتدا توسط نماینده مشتری آموزش های لازم سازنده داده شود و در حد نمونه پایلوت نیز به اجرا در آید تا پس از فرهنگ سازی و موشخس شدن بستر لازم توسط سازنده انجام گردد.

 

نکته : می توان نتیجه ارزیابی آدیت محصول را به عنوان شاخص برای بررسی کلیه اندازه گیرهای کنترل کیفیت تلقی نمود . در صورت وجود انحراف از مشخصه ها یا استانداردها نیاز به اقدام اصلاحی است . چنانچه این انصراف مربوط به مشخصات مهم مخصوصا مشخصه های ایمنی باشد ، انجام اقدام سریع مانند توقف تولید، جداسازی محصول و یا در صورت نیاز اصلاح تولید الزامی است.

 

هدف

وظیفه آدیت محصول ، بررسی محصولات آماده به تحویل با استفاده از طرح آدیت به منظور بررسی مطابقت آنها با مستندات فنی، نقسه ها، استانداردها، نیازمندی های قانونی و سایر مشخصه های کیفی می باشد.این کنترل بر روی تعداد کمی از محصولات انجام می شود، با این حال خیلی گسترده تر و بیشتر از نقطه نظرات مشتری می باشد.

 

تهیه و طرحریزی آدیتهای محصول

شرایط اولیه و مسئولیتها :

آدیت محصول باید به دقت و با در نظر گرفتن پیش شرطهای زیر طرحریزی شود :

الف) در نظر گرفتن عبارتی مبنی بر انجام آدیت محصول در نظامنامه کیفیت

ب) تهیه طرح آدیت

ج) تبدیل طرح آدیت به دستور العمل کار برای آدیتور

 

2- طرح آدیت

 

طرح آدیت باید شامل اطلاعات زیر باشد :

نام محصولی که آدیت می شود

تاریخ/تناوب آدیت

آدیتور ها

مشخصه هایی که باید بررسی شوند

مشخصه های کمی

مشخصه های کیفی

اندازه نمونه

و روش ها و تجهیزات بازرسی و آزمون که مورد استفادهقرار می گیرند و ...

 

 

*مشخصات انتخاب شده آنهایی هستند که بهترین فرض را از کیفیت محموله ( محصول تامین شده ) در شرایط مورد نظر از دیدگاه مشتری در مونتاژ، در حالت صفر کیلومتر و در هنگام استفاده بر اساس معیار های زیر داراست :

 

* شناسایی

* بسته بندی

* ظاهر

* ابعاد

* مونتاژ

* دوام، قابلیت اطمینان

* عملکرد

* مواد، عملیات تکمیلی

لینک به دیدگاه

قواعد نمونه گیری

 

اندازه نمونه

 

برای تعیین اندازه نمونه باید به منظور به نمایش در آوردن کیفیت ارائه شده تمام عوامل انحراف ( fmeca ) را در نظر گرفت .

 

اندازه نمونه توسط سازنده خودرو با همکاری تامین کننده تعیین می شود. با وجود این لازم است حداقل 20 قطعه در ماه یا در هر تولید ( هر بار که تولید را اندازی می شود ) بین شیفت های تولید تقسیم و اندازه گیری شود .

 

محل نمونه گیری

 

برای اینکه نمونه نمایانگر کیفیت محصولات تحویل داده شده به کارخانه مصرف کننده باشد اندازه گیری مشخصات منتخب باید بر روی محصولات آماده برای تو زیع انجام گردد .

هر چند بنا دلایل عملیاتی ممکن است این اندازه گیری ها طی تولید صورت پذیرند که در صورت وجود یکی از شرایط زیر موردی نخواهد داشت :

 

مشخصه ، وضعیت نهای خود در محصول را دارا می باشد .

عملیات بعدی وجود ندارد .

این امکان وجود نداردکه طی مراحل بعدی، حمل و نقل ، بسته بندی یا انبارش مشخصه مورد نظر اسیب ببیند .

لینک به دیدگاه

قواعد درجه بندی دمریت (نواقص)

هر نمونه برداشته شده بر اساس سیستم دمریت درجه بندی می گردد.

سیستم دمریت برای مشخصات غیر قابل اندازه گیری مثل ظاهر ، همانند مشخصات قابل اندازه گیری که بر اساس حدود تلرانس یا قطعات مرجع پایه ریزی و توسط واحد نقشه کشی خودرو ساز تعریف شده اند، مناسب می باشند .

 

مشخصات قابل اندازه گیری

درجه بندی برای هر مشخصه (15،5،3،0 یا 55) باید صورت تابعی از فاصله نسبت به مرکز تلرانس (یا مقدار در نظر گرفته شده برای هدفی که می خواهیم به ان برسیم ) تعریف شود و نتیجه گیری نهایی برای کیفیت و قابلیت اطمینان مجموعه یا خودرو انجام گردد .

 

 

صلاحیت آدیتور

 

موفقیت آدیت محصول به میزان زیادی به صلاحیت فنی و شخصی آدیتور بستگی دارد که بعضی از آنها در زیر ارائه شده است :

اگاهی داشتن از هدف آدیت محصول

اطلاع داشتن از مشخصه های کیفیت و سوابق محصول

تسلط بر فنون بازرسی ، اندازه گیری و آزمون

استفاده از مشخصه های بازرسی ، اندازه گیری و آزمون

گزارش دهی مناسب

آگاهی از فرایند تولید یا کار برد ان

مناسب بودن وضعیت فیزیکی مثل وضعیت بینایی و غیره

لینک به دیدگاه

انجام آدیت محصول :

 

1- مسئولیت انجام ادیت

باید اطمینان حاصل شود که افرادی مستقل آدیت محصول را انجام می دهند .

می توان آدیت را در مناطق زیر انجام داد:

در محل سازنده

در محل مشتری

 

2- فرایند انجام آدیت

برای انجام آدیت رعایت قوائد زیر ضروری است :

 

پس از انجام اندازی گیری باید محصولات نمونه گیری شده با دقت جایگزین شده و به محل اصلی خود بر گردانده شود تا با محصولات مشابه مخلوط نگردند. ضمنا باید آسیب دیدگی ، فرسودگی ،بسته بندی های خاص و مواد دیگر را نیز در این جایگزینی لحاظ نمود .

چناچه عدم انطباق ها روی ویژگی های ایمنی مشاهده شود ، نیاز به اقدام اصلاحی سریع می باشد بنحوی که اطمینان حاصل شود هیچ محصول نامنطبقی به سیستم بر نخواهد گشت .

 

3- گزارش دهی (مستند سازی)

 

برای اینکه درک روشن تری از نتایجSQFE داشته باشیم ، می بایست جدول یا شبکه SQFE تهیه و تنظیم گردد. این جدول توسط تامین کننده با همکاری واحد کیفیت سازنده خودرو تنظیم می شود.

 

4- محاسبه شاخص ها

 

4-1- شاخص های اندازه گیری کیفیت

nکیفیت طبق قواعد درجه بندی دمریت ، اندازه گیری می شود و با ارائه ضریبی که نشان دهنده سطح کنترل مشخصات می باشد همراه است . بنابراین اهمیت آن حتی زمانی که به نقص صفر دست یابیم باقی می ماند .

 

پنج شاخصه اندازه گیری گیفیت :

الف ) میانگین دمریت مجموعه محصول (DUM ):

بصورت متوسط نقاط دمریت برای هر محصول تعریف میشود

 

ب) سطح عدم کیفیت (NNQ):

تعداد مشخصاتی که عیب یا نقص روی انها اثر گذاشته است .

 

ج) ضریب تناسب کیفیت (CAQ): فقط برای مشخصات قابل اندازه گیری استفاده می شود و شاخصی از براکندگی تلرانس می باشد.

 

د) سطح تناسب کیفیت (NAQ): مکازیمم CAQ ها است که براکندگی مشخصات کنترل شده را منعکس می کند.

 

ه) سطح کیفیت تحویل شده (NQL): حاصل جمع NNQ و NAQ ها است و مقدار مطلقی برای کیفیت محصول ارائه می دهد بطوریکه مکمل DUM بشمار می اید . چرا که DUM مقداری نسبی از کیفیت محصول اراعه می دهد .

 

 

 

 

4-2- میا نگین دمریت مجموعه یا محصول (DUM) :

تعریف :

 

میانگین دمریت مجموعه شاخصی از اندازه گیری محصولات است که دو عامل زیر را در نظر می گیرد :

 

اهمیت شدت عیب یا میزان انحراف از مرکز محدوده تلرانس

 

تعداد عیوب یا تعداد انحرافات مشاهده شده

این شاخص نهایتآ یک مقیاس نسبی از کیفیت ارائه می دهد که به تثبیت اهداف مر بوط به بهبود کمک می نماید .

لینک به دیدگاه

4-3- سطح عدم کیفیت (NNQ )

تعریف:

سطح عدم کیفیت برای یک محصول شاخصی متشکل از چهار رقم می باشد و هر رقم نماینده تعداد مشخصاتی است که از حداقل یکی از سطوح نقص 3و5و 15و 55و تاثیر گرفته است .

مثال :

3215= NNQ

3:3مشخصه دادری عیبی از نوع سطح نقص 55 هستند.

2:2مشخصه به جز 3 مشخصه بالا دارای عیبی از نوع سطح 15 هستند.

1:1مشخصه به جز 5 مشخصه بالا داراری عیبی از نوع سطح نقص 5می باشد .

5:5 مشخصه به جز 6 مشخصه بالا دارای عیبی از نوع سطح 3 هستند.

 

NNQ شاخص موثری برای تعیین اقدامان اولیه می باشند .

مقدار ارائه شده توسط این شاخص بین 0000تا 9999می باشد که امکان مقایسه محصولات یک خانواده را فراهم می اورد .

 

4-4-ضریب تناسب کیفیت (CAQ)

 

محاسبه این شاخصه فقط برای مشخصه های قابل اندازه گیری کاربرد دارد و آن هم وقتی که سطح نقص هیچ یک از مشخصه های محصول که نقایص انها نشان داده شده است ، از 3 بیشتر نباشد .

n(NNQ≤0009)

هدف ان ایجاد یک اثر بزرگ شده در محدوده تلرانس می باشد .

تعریف :

ضریب تناسب کیفیت (CAQ)در واقع یک شاخص اندازه گیری است که نسبت استفاده از محدوده تلرانس را با توجه به مقدار هدف ارائه می دهد . معمولا مقدار هدف از نظر تئوری مرکز تلرانس در نظر گرفته می شود .

 

تجزیه و تحلیل نتایج آدیت :

 

هدف اصلی آدیت محصول کسب اطلاعات درباره سطح کیفیت محصول یا قطعات می باشد تا با توجه به نتایج حاصله از یک دوره زمانی طولانی، برداشتها و نتیجه گیری های لازمه برای آینده انجام گیرد .

ارزیابی نتایج آدیت از محصولی به محصول دیگر مستقل و متفاوت و به کاربرد محصول وابسته است . ثابت نکهداشتن روش ارزیابی در دوره طولانی که مقایسه انجام می گیرد مهم می باشد.

 

1- تجزیه وتحلیل عیوب

هر گاه عدم کیفیتی مشاهده شود تامین کننده باید :

 

1) محصولات نامنطبق را جهت جلوگیری از استفاده یا ارسال شناسای و جداسازی کند .

 

2) بررسی کند که محصولات مشکوک ارسال نشده باشند و چناچه در این مورد شک دارد بلافاصله به واحد کنترل کیفیت کلیه کارخانه های مصرف کننده مرتبط اطلاع دهد .

 

3) اجرای روشی برای اطمینان از اینکه تا زمان رفع عیب فقط محصولات خوب در اختیار کلیه واحدها قرار می گیرد.

4) ایجاد و توسعه یک راه حل دائمی از طریق سیستمهای حفاظتی کافی در فرایند.

 

5) اطمینان از این که راه حل نهایی به طور کامل مشکل عیب را بر طرف کرده است .

 

2- انجام اقدامات اصلاحی حاصل از آدیت محصول

 

اقدامات اصلاحی از نظر اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند ، این تفاوت به شدت ، تناوب و نوع عدم انطباق وابسته است.

فقط با دانستن علل عدم انطباق هاست که می توان اقدامات اصلاحی اثر بخشی تعیین نمود. اقدامات اصلاحی قابل تشخیص در آدیت محصول عبارتند از:

2-1- اقدامات اصلاحی برای عدم انطباقهای مهم

nبا مشاهده عدم انطباقهای مهم بلافاصله اقدامات لازم جهت شناسایی علت عدم انطباقها و حذف آنها انجام می گیرد . باید کلیه اجزاء محصولات نیمه ساخت یا نهایی که عدم انطباق بر روی آنها مشاهده شده و یا بر کیفیت آنها تاثیر گذاشته شده است ، جداگانه نگهداری شوند. چنانچه این قطعات دوباره کاری شوند ، نیاز به بازرسی مجدد خواهند داشت .

 

2-2-اقدامات اصلاحی برای عدم انطباقهای جزئی

با توجه به اثر عدم انطباق باید برای موجودی جاری و ارسال شده مجوز پذیرش (داخلی/خارجی ) اخذ گردد.

 

2-3- نظارت بر اقدامات اصلاحی

باید شرح اقدامات اصلاحی به همراه تاریخ انجام انها در سوابق مربوط اعلام گردد.(فرم صفحه بعد )آدیتور هیچگونه مسئولیتی برای انجام اقدامات اصلاحی ندارد.

برای نظارت و کنترل اقدامات اصلاحی انجام شده می توان محصول را در خارج از برنامه آدیت نمود.

 

 

3 - طر ح بهبود

 

تامین کننده مسئولیت کامل کیفیت محصولاتش را به عهده دارد و باید مطمئن گردد که محصولات تحویل داده شده همه نیازمندی ها را بر آورد کرده است . این تضمین نیازمند بکار گیری جدی طرح نظارتی می باشد که توسط خودرو ساز در فرایند تایید شده است .تازمانی که هر گونه انحرافی از اهداف کیفیت مشاهده شود، تامین کننده باید بر اساس طرح اقدامی مناسب انجام دهد .

4- هدف برای سطح کیفیت

 

 

میانگین دمریت (DUM)وسطح کیفیت تحویل شده (NQL) ، به سمت نقص صفر تمتیل دارند تا جایی که شکایات مشتری و نواقص کارخانه رفع شود و این حاصل تلاشی خواهد که تامین کننده و خودرو ساز در جهت رسیدن به برتری انجام می دهند .

لینک به دیدگاه

دستورالعمل شرکت ساپکو برای ادیت محصول به همراه توضیحات تکمیلی

فایل اموزشی ادیت محصول را ازلینک زیر دریافت نمایید

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شما به عنوان تولید كننده محصولی ،شروع به فعالیت می كنید محصول شما داره تولید میشه و شما در شرف بستن قراردادهایی برای فروش محصولاتتان هستین مشتری شما یك سری مشخصه هایی را در رابطه با محصولاتی كه از شما خواهد خرید ، تعیین میكنه .

سوال اینه كه اینجا چی كار باید كرد چطور می توانید رضایت مشتری یا مشتریان خود را نسبت به كیفیت محصولات جلب كرده و با آنها قرارداد امضا كنید ؟

پاسخ اینه كه شما با راه اندازی واحدهای كنترل كیفیت و تضمین كیفیت باید بتوانید اثر بخشی تضمین كیفیت را با آزمایش تعدادی از محصولات یا قطعات تولیدی ارزیابی كرده و قابلیت كیفیت را بر اساس كیفیت محصولات یا قطعات تولیدی تصدیق نمایید.

این ارزیابی میزان انحراف مشخصه ها را باید تعیین كند و در آن باید مقدار هدف تعیین شده ،اهمیت فنی مشخصه،درجه تاثیر انحراف بر فرایند بعدی و عكس العمل مشتری نهادینه شود.

با این وضعیت شما روند كیفیت در تولید محصولاتتان و نكات مهم عدم انطباقها را شناسایی میكنید و نسبت به اصلاح آنها اقدام نموده و در نهایت با بهینه كردن روند و به حداقل رساندن عدم انطباقها و ارائه این گزارشات به مشتری میتوانید از جذب مشتریان مورد نظرتان اطمینان داشته باشید . این سیستم به ادیت محصول معروف است و همه قطعه سازان و پیمانكاران سازنده خودرو موظف به پیاده سازی آن می باشند و در ارائه ی گزارشات از ابزارهایی مانند SQFE باید كمك گرفت .

این فایل را دانلود كنید تا در این مورد بیشتر یاد بگیرد .

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...