رفتن به مطلب

اصطلاحات مخفف انگلیسی خودرو


ارسال های توصیه شده

اصطلاحات مخفف انگلیسی خودرو

 

Abbreviations and Acronyms

 

2V - Two (Venturi) Valve (two barrel carburetor)

2WS - Two Wheel Steer

3GR - Third Gear

4GR - Fourth Gear

4EAT - Four speed Electronic Automatic Transmission

4R70W - Four speed, Rear wheel drive, (up to) 700 lb/ft torque rated, Wide ratio

4R100 - Four speed, Rear wheel drive, (up to) 1000 lb/ft torque rated

4V - Four (Venturi) Valve (four barrel carburetor)

4WAL - Four Wheel Antilock

4WAS - Four Wheel Air Suspension

4WD - Four Wheel Drive

4WS - Four Wheel Steer

5R55W - Five speed, Rear wheel drive, (up to) 550 lb/ft torque rated, Wide ratio

A - Amperes

A-6 - Axial 6 cylinder A/C compressor

AALA - American Automobile Labelling Act

AAT - Ambient Air Temperature

ABARS - Automobile Backward Automatic Ranging System

ABC - Active Body Control

ABS - Antilock Brake System

AC - Alternating Current

A/C - Air Conditioning

ACC - Adaptive Cruise Control

ACC - Air Conditioning Clutch

ACC - Automatic Climate Control

accel - Acceleration

ACCS - Air Conditioning Cyclic Switch

accum - Accumulator

accy - Accessory

ACD - Air Conditioning Demand

ACE - Active Cornering Enhancement

ACL - Air cleaner

ACM - Airbag Control Module

ACM - Audio Control Module

ACR4 - Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging

ACON - Air Conditioning On

ACP - Air Conditioning Pressure

act - Actual

ACT - Air Charge Temperature

actv - Activate

ACV - (thermactor) Air Control Valve

A/D - Analog to Digital

AD - Accomodated Device

adapt - Adaptive

adapts - Adapters

ADAS - Advanced Driver Assistance System

ADBV - Anti Drainback Valve

ADC - Automatic Distance Control

ADG - Accomodated Device Gateway

adj - Adjust

ADL - Automatic Door Lock

ADS - Auxilliary Discriminating Sensor

ADU - Analog-Digital Unit

AECM - Airbag Electronic Control Module

A/F - Air Fuel Ratio (see also AFR)

AFC - Air Flow Control

AFC - Air Fuel Control

AFCD - Advanced Frontal Crash Dummy

AFCM - Alternate Fuel Control Module

AFECM - Alternate Fuel Engine Control Module

AFO - Alternate Fuel Operation

AFR - Air Fuel Ratio (see also A/F)

aft - After

AGSP - Auxilliary Gauge Switch Pack

AGVS - Automated Guided Vehicle System

AHLD - Automatic Headlamp Levelling Device

AHR - Active Head Restraint

ahrs - Amp Hours

AHS - Active Handling System

AIM - Automotive Interior Material

AIR - Air Injection Reaction (Secondary air injection)

AIRB - Secondary Air Injection Bypass

AIRD - Secondary Air Injection Diverter

AIS - Automatic Idle Speed

ALC - Automatic Lamp Control

ALC - Automatic Level Control

ALCL - Assembly Line Communications Link (replaced with DLC)

ALDL - Assembly Line Data Link (replaced with DLC)

ALM - Adaptive Learn Matrix

ALR - Automatic Locking Retractor

Alt - Alternative

ALT - Alternator (replaced with GEN)

AM - Amplitude Modulation

AMB - Ambient

AMM - Air Mass Meter

amp - Amplifier

amps - Amperes or Amperage

AMS - Automatic Music Search

AMT - Automated Manual Transmission

AOD - Automatic Overdrive

AODE - Automatic Overdrive Electronic (transmission)

AODE-W - Automatic Overdrive Electronic - Wide ratio (transmission)

AOS - Automatic Occupant Sensing

AP - Accelerator Pedal

APP - Accelerator Pedal Position

APADS - Air Conditioning Protection and Diagnostic System

APECS - Advanced Proportional Engine Control System

API - American Petroleum Institute

APT - Adjustable part Throttle

ARC - Active Roll Control

ARC - Automatic Ride Control

ARS - Adaptive Receptive System

ARS - Automatic Restraint System

ARTHUR - Automatic Radio system for Traffic situations on Highways and Urban Roads

ASA - Air Signal Attenuator

ASA - Automatic Slack Adjuster

ASARC - Air Suspension Automatic Ride Control

ASC - Anti Stall Control

ASD - Automatic Shutdown

ASF - Audi Space Frame

ASG - Automatic-Shift Gearbox

ASM - Acceleration Simulation Mode

ASM - Air Solenoid Module

ASM - Alarm Siren Module

asm - Assembly

ASR - Acceleration Slip Regulation

ASSYST - Active Service System

ASTC - Automatic Stability and Traction Control

ASTM - American Society for Testing and Materials

A/T - Automatic Transmission/Transaxle

ATC - Automatic Temperature Control

ATDC - After Top Dead Center

ATF - Active Transfer Case

ATF - Automatic Transfer Case

ATF - Automatic Transmission Fluid

ATM - Actuator Test Mode

ATTS - Advanced Torque Transfer System

ATX - Automatic Transaxle

AWD - All Wheel Drive

AWG - American Wire Gage

AYC - Active Yaw Control

AXOD - Automatic Overdrive Transaxle

AXOD-E - Automatic Overdrive Transaxle - Electronically Controlled

B+ - Battery positive (voltage)

BARO - Barometric (pressure)

BAS - Brake Apply Sensor

batt - Battery

BBV - Brake Booster Vacuum

BCM - Body Control Module

BECU - Body Electronic Control Unit

BFC - Body Function Controller

BHP - Brake Horsepower

BLM - Block Learn Multiplier (replaced with LT FUEL TRIM)

B-LVL - Bilevel

BLW - Brake Lining Wear

BMAP - Barometric and Manifold Absolute Pressure

bn - Bank

BOB - Break-Out Box

BOO - Brake On/Off

BP - Back Pressure

BPA - Bypass Air

BPCM - Battery Pack Control Module

BPMV - Brake Pressure Modulator Valve

BPP - Brake Pedal Position

BPW - base pulse width

BSFC - Brake Specific Fuel Consumption

BTCM - Brake Torque Control Module

BTDC - Before Top Dead Center

BTSI - Brake Transmission Shift Interlock

Btu - British thermal units

BV - Battery Voltage

C3I - Computer Controlled Coil Ignition

CAB - Controller, Antilock Brake

CAC - Charge Air Cooler

CAFC - Company Average Fuel Consumption (Canada)

CAFE - Corporate Average Fuel Economy (USA)

cal - Calibration

calc - Calculated

Calif - California

CAN - Controlled Area Network

CANP - Canister Purge (solenoid)

CAMM - Computer Aided Manufacturing Measurement

CAMS - Computerized Automotive Maintenance System

CARB - California Air Resources Board

CARS - Canadian Automotive Repair and Service Council

CASE - Cranking Angle Sensing Error

cass - Cassette

CATS - Computer Aided Test Suite

CC - Climate Control

CC - Cruise Control

CCC - Computer Command Control

CCD - Chrysler Collision Detection

CCCD - Catalytic Converter Cool-Down

CCD - Computer Controlled Dwell

CCDIC - Climate Control Driver Information Center

CCFL - Cold-Cathode Flourescent Lamp

CCM - Central Control Module

CCO - Converter Clutch Override

CCOT - Cycling Clutch Orifice Tube

CCP - Climate Control Panel

CCP - Controlled Canister Purge

CCRM - Constant Control Relay Module

CCS - Coast Clutch Solenoid

CCW - Counter ClockWise

CD - Compact Disc

CDA - Cylinder De-Activation

CDR - Chrysler Diagnostic Readout

CDRV - Crankcase Depression Regulator Valve

CDX - Compact Disc Changer

CE - Commutator End

CEL - Check Engine Lamp (replaced with MIL)

CEAB - Cold Engine Air Bleed

CEMF - Counter Electromotive Force

CEMS - Catalyst Efficiency Management System

CEMS - Carbureted Engine Management System

CFI - Central Fuel Injection (replaced with TBI)

CFI - Continuous Fuel Injection

CFI - Cross Fire Injection

CHMSL - Center High Mounted Stop Lamp

CID - Cubic Inch Displacement

CID - Cylinder Identification

CJC - Collision Judgement Coefficient

CKP - Crankshaft Position

CKT - Circuit

CL - Closed Loop

CLC - Converter Lockup Clutch (replaced with TCC)

CLCC - Closed Loop Carburetor Control

CLTBI - Closed Loop Throttle Body Injection

CLYC - Closed Loop Yaw Control

CLNT - Coolant

CMFI - Central Multi-port Fuel Injection

cmd - Command

cmdd - Commanded

CMP - Camshaft Position

CMVSS - Canadian Motor Vehicle Safety Standards

CNG - Compressed Natural Gas

CO - Carbon Monoxide

CO2 - Carbon Dioxide

COBDIMR - Customer On Board Diagnostics Inspection/Maintenance Readiness

COMBATT - Commercially Based Tactical Truck

combo - Combination

comm - Communication

cond - Condition

const - Constant

COP - Coil On Plug

COP - Computer Operating Properly

CP - Canister Purge

CPA - Connector Position Assurance

CPI - Central Port Fuel Injection

CPL - Control Parts List

CPM - Cellular Phone Module

CPP - Clutch Pedal Position

CPS - Cam Profile Switching

CPS - Center Panel Switches

CPS - Central Power Supply

CPS - Childseat Postioning Sensor

CPU - Central Processing Unit

CRR - Cool Running Rotor

CRT - Cathode Ray Tube

CRTS - Continuously Regenerating Trap System

CS - Charging System

CSE GND - PCM Case Ground

CSI - Compression Sense Ignition

CSM - Central Security Module

cSt - Centistokes

CSTO - Compression Sense Time-Out

CTD - Content Theft Deterent

CTM - Central Timer Module

CTOX - Continuous Trap Oxidizer

CTP - Closed Throttle Position (switch)

CTS - Coolant Temperature Sensor

CV - Constant Velocity

CVRSS - Continuously Variable Road Sensing Suspenion

CVRTD - Continuously Variable Real Time Damping

CVS - Canister Vent Solenoid

CVT - Continuously Variable Transmission, Transaxle

CWS - Continental Wheel System

CZS - Crash Zone Sensor

DAB - Delayed Accessory Bus

DAB - Driver AirBag (module)

DART - Diagnostic And Reprogramming Tool

dB - Decibels

dBA - decibels on A-weighted scale

DBB - Dual Bed Bead

DBM - Dual Bed Monolith

DC - Direct Current

DC - Duty Cycle

DCM - Door Control Module

DDM - Driver's Door Module

DDS - Deflection Detection System

DDS - Driver's Door Switch

DE - Drive End

dec - Decrement

DEC - Digital Electronic Controller

DERM - Diagnostic Energy Reserve Module

des - Desired

DFCO - Decelleration Fuel CutOff

DFI - Direct Fuel Injection

DGI - Direct Gasoline Injection

DI - Distributor Ignition

DIC - Driver Information Center

diff - Differential

DIM - Dashboard Integration Module

dis - Disable

DIS - Direct (aka Distributorless) Ignition System (replaced with EI)

disc - Disconnect

DISI - Direct Injection, Spark Ignition

DIST - Distributor

DIY - Do It Yourself

DLC - Data Link Connector

DLC - Diamond Logic Computer

DMCM - Driver Motor Control Module

DMM - Digital MultiMeter

DOHC - Double Overhead Cam

DNR - Dolby Noise Reduction

DOL - Data Output Line

DPFE - Differential Pressure Feedback EGR

DPI - Dual Plug Inhibit

DRB - Diagnostic Readout Box

DRF - Deactivating Roller Follower

DRL - Daytime Running Lamps

DRR - Digital Radio Receiver

DSDA - Dual Stage Driver Airbag

DSI - Dual Stage Inflator

DSM - Driver's Seat module

DSO - Digital Storage Oscilloscope

DSP - Digital Signal Process

DSPA - Dual Stage Passenger Airbag

DSS - Downshift Solenoid

DSST - Dunlop Self Supporting Tire

DTC - Diagnostic Trouble Code

DTM - Diagnostic Test Mode

DTT - Diesel Transmission Technologies

DVOM - Digital Volt-Ohmmeter

E4OD - Electronic 4-Speed Overdrive

EA - Electronic Accelerator

EAC - Electronic Air Control (replaced with AIR)

EAIR - Electronic (secondary) Air Injection Reaction

EAS - Electrically Assisted Steering

EAS - Electronic Air Switching

EATC - Electronic Automatic Temperature Control

EBC - Electronic Brake Control

EBCM - Electronic Brake Control Module

EBD - Electronic Brake force Distribution

EBM - Electronic Brake Module

EBP - Exhaust Back Pressure

EBTCM - Electronic Brake and Traction Control Module

EC - Electronic Control

E&C - Entertainment and Comfort

ECA - Electronic Control Assembly (replaced with PCM)

ECC - Electronic Climate Control

ECD - Electronically Controlled Deceleration

ECI - Extended Compressor at Idle

ECL - Engine Coolant Level

ECM - Electronic Control Module

ECM - Engine Control Module

ECS - Electronic Crash Sensor

ECS - Emission Control System

ECT - Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor)

ECU - Electronic Control Unit

EDF - Electric Drive Fan (relay)

EDIS - Electronic Direct Ignition System (replaced with EI)

EDR - Event Data Recorder

EDSR - Electronic Dealer Service (Investigation) Report

EEC - Electronic Engine Control

EEDS - Electric-Electronic Distribution System

EEPROM - Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory

EEVIR - Evaporator Equalized Values In Receiver

EFE - Early Fuel Evaporation

EFI - Electronic Fuel Injection

EGC - Electronic Gauge Cluster

EGO - Exhaust Gas Oxygen (replaced with O2S)

EGOG - EGO Ground

EGR - Exhaust Gas Recirculation

EGRC - Exhaust Gas Recirculation Control

EGRT - Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)

EGR TVV - Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve

EGRV - Exhaust Gas Recirculation Vent

EGTS - Exhaust Gas Temperature Switch (replaced with EGRT)

EHB - Electro-Hydraulic Brake

EHCU - Electronic Hydraulic Control Unit

EHOC - Electrically Heated Oxidation Catalyst

EHPAS - Electric Hydraulic Power Assisted Steering

EHTWC - Electrically Heated Three Way Catalyst

EI - Electronic Ignition (includes Distributorless Ignition System, formerly DIS)

ELC - Electronic Level Control

EM - Energy Management

EM - Engine Modification

EMAS - Engine Management and Analysis System

EMAT - Electro-Mechanical Automatic Transmission

EMB - Electromagnetic Brakes

EMB - Electro-Mechanical Brake

EMCC - Electronically Modulated Converter Clutch

EMF - Electromotive Force (voltage)

EMI - Electromagnetic Interference

EMR - Electronic Module Retard

EMR - Emission Maintenance Reminder

EOP - Engine Oil Pressure

EOT - Engine Oil Temperature

EPA - Environmental Protection Agency

EPC - Electronic Pressure Control

EPHS - Electrically Powered Hydraulic Steering

EPR - Exhaust Pressure Regulator

EPROM - Erasable Programmable Read Only Memory

EPS - Electric Power Steering

EPS - Electric Power Steering

EPS - Engine Position Sensor

EPT - EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)

ERH - Extended Ride Height

ESB - Expansion Spring Brake

ESC - Electrical Systems Controller

ESC - Electronic Spark Control

ESC - Electronic Suspension Control

ESD - Electrostatic Discharge

ESM - Electronic Steering Module

ESN - Electronic Serial Number

ESO - Engine ShutOff

ESOF - Electronic Shift On (the) Fly

ESP - Electronic Stability Program

EST - Electronic Spark Timing

ETBE - Ethyl Tertiary Butyl Ether

ETC - Electronic Temperature Control

ETC - Electronic Throttle Control

ETC - Electronic Timing Control

ETCC - Electronic Touch Climate Control

ETR - Electronically Tuned Receiver

ETS - Enhanced Traction System

EUDC-LP - Extra-Urban Driving Cycle for Low Power vehicles

EV - Electric Vehicle

EVA - Electronic Vibration Analyzer

EVAP - Evaporative Emission

EVAP Canister Purge - Evaporative Emission Canister Purge

EVIC - Electronic Vehicle Information Center

EVMV - Electric Vapour Management Valve

EVO - Electronic Variable Orifice

EVP - EGR Valve Position (sensor)

EVR - EGR Vacuum Regulator

EVTOP - Enhanced Tactical Vehicle Occupant Protection

EVTM - Electrical & Vacuum Troubleshooting Manual

EXH - Exhaust

F4WD - Full Time Four Wheel Drive

FABS - Flexible Auto Body System

FAF - Fan Air Flow

FBC - Feedback Carburetor

FC - Fan Control

FC - Friction Curve

FCM - Front Control module

FCP - Fuel Cell Partnership

FCU - Front Control Unit

FCV - Fuel Cell Vehicle

FDBK - Feedback

FDC - Fuel Data Center

FEAD - Front End Accessory Drive (belt)

FED - Federal (except California)

FEDS - Fuel Enable Data Stream

FEDS - Flexible Engine Diagnostic System

FEIC - Fuel Economy Integrated Counter

FET - Field Effect Transistor

FF - Flexible Fuel

FFCRS - Front-Facing Child Restraint System

FFFP - Fuel-Flexible Fuel Processor

FFS - Fine-blanking and Finishing System

FFS - Flexible Fuel Sensor

FFWS - Fuel Filter Water Separator

FI - Fuel Injection

FICM - Fuel Injector Control Module

FIDO - Flame Ionization Detector Optimization

FIM - Fuel Indicator Module

FIPL - Fuel Injection Pump Lever

FIPT - Fuel Inlet Pressure Test

Fl - Front Left

FLO - Fast Light-Off

flr - Floor

FLVV - Fill Limit Vent Valve

FM - Frequency Modulation

FMEM - Failure Mode Effects Management

FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards

FP - Fuel Pump

FPCM - Fuel injection Pump Control Module

FPDM - Fuel Pump Driver Module

FPI - Fins Per Inch

FPM - Fuel Pump Monitor

FPR - Fuel Pump Regulator

FPRC - Fuel Pressure Regulator Circuit

FPS - Fast Pass Standard

FR - Front Right

FRACAS - Failure Reporting And Corrective Action System

FRC - Forced

freq - Frequency

frnt - Front

FRP - Fuel Rail Pressure

FRS - Face Recognition System FRV - First Response Vehicle

FSDI - Four-Stroke, Direct Injection

FT - Fuel Trim

FTP - Federal Test Procedure

FTP - Fuel Tank Pressure

FUDC - Federal Urban Driving Cycle

fwd - Forward

FWD - Front Wheel Drive

GA - Gage

GAWR - Gross Axle Weight Rating

GCW - Gross Combined Weight

g/cyl - Grams per Cylinder

GCWR - Gross Combined Weight Rating

GDI - Gasoline Direct Injection

GEN - Generator

GEM - Gasoline Engine Management

GEM - Generic Electronic Module

GGT - Gas Guzzler Tax

GHG - GreenHouse Gas

GISMO - Geographic Information System, Mobile

GND - Ground

GOVN - Governor Module

GPS - Global Positioning System

GS - Garage Shift

g/sec - Grams per Second

GTL - Gas To Liquid

GVW - Gross Vehicle Weight

GVWR - Gross Vehicle Weight Rating

H - Hydrogen

H2O - Water

HAST - High Accelerated Stress Test

HBA - Hydraulic Brake Assist

HBU - Hub Bearing Unit

HC - Hydrocarbons

HCCI - Homogeneous-Charge, Compression Ignition

HCM - Heating Control Module

HCU - Hydraulic Control Unit

HCV - Heavy Commercial Vehicle

H/CMPR - High Compression

HD - Heavy Duty

HDC - Heavy Duty Cooling

HDGV - Heavy Duty Gasoline-fueled Vehicle

HD-UDDS - Heavy Duty Urban Dynamometer Driving Schedule

HEC - Hybrid Electronic Cluster

HEDF - High Speed Electro Drive Fan (relay or circuit)

HEGO - Heated Exhaust Gas Oxygen (sensor) (replaced with HO2S)

HEGOG - HEGO Ground (circuit)

HEPS - Hydraulic Electric Power Steering

HEUI - Hydraulic-actuated Electronically-controlled Unit Injector

HFC - High Fan Control

HFC - Hydraulic Fading Compensation

HFM - Hot Film Meter

HFP - High Fuel Pump

Hg - Mercury

Hi Alt - Hi Altitude

HID - High Intensity Discharge

HIS - Horizontal Impact Sensor

hist - History

HLDT - Heavy Light-Duty Truck

HLOS - Hardware Limited Operating Strategy

HO - High Output

HO2S - Heated Oxygen Sensor

hp - Horsepower

HPDI - High Pressure Direct Injection

HPL - High Pressure Liquid

HPS - Head Protection System

HPS - High Performance System

HPV - High Pressure Vapour

HRC - Headlamp Range Control

HSA - Head Side Airbag

HSC - High Swirl Combustion

HSCDS - High-Sensitivity Collision Detection System

HSDI - High-Speed Direct Injection

HSE - High-Speed Enrichment

HSEA - High Solar Energy Absorbing (glass)

HTCM - Heating-ventilation-air-conditioning Thermal Control Module

HUD - Heads Up Display

HVAC - Heater-Vent-Air Conditioning

HVACM - Heater-Vent-Air Conditioning Module

HVI - High Viscosity Index

HVM - Heater Vent Mondule

HW - Heated Windshield

HWFET - Highway Fuel Economy Test (driving schedule)

HYPAS - Hydraulic Power Assisted Steering

Hz - Hertz

IA - Intake Air

IABM - Integrated AirBag Module

IAC - Idle Air Control

IAFM - Integrated Air Fuel Module

IAFS - Integrated Air Fuel System

IAT - Intake Air Temperature

iATN - International Automotive Technicians Network

IBOB - Intelligent BreakOut Box

IC - Ignition Control

IC - Integrated Circuit

ICA - Injector Cam Actuation

ICC - Intelligent Cruise Control

ICCS - Integrated Chassis Control System

ICDX - Integrated Compact Disc Changer

ICE - Internal Combustion Engine

ICM - Ignition Control Module

ICP - Injection Control Pressure

ICS - Integrated Chassis System

ICWS - Intersection Collision Warning System

ID - Identification

ID - Inside Diameter

IDI - Integrated Direct Ignition

IDIS - International Dismantling Information System

IDM - Ignition Diagnostic Module

IDM - Injector Driver Module

IEDIS - Integrated Electronic Distributorless Ignition System

IFES - Integrated Front End System

IFI - Indirect Diesel Injection

IFS - Inertia Fuel Shutoff

IFSM - Integrated Fuel System Module

IGN - Ignition

ILC - Idle Load Compensator

illum - Illumination

I/M - Inspection Maintenance

IMA - Integrated Motor Assist

IMDX - Integrated Mini Disc Changer

IMLUT - Inspection/Maintenance Look-Up Table

immo - Immobilizer

IMRC - Intake Manifold Runner Control

IMS - Inductive Magnetic Saturation

IMS - Instant Mobility System

IMT - Intake Manifold Tuning

IMTD - Intake Manifold Temperature Differential

in - Inch(es)

inadv - Inadvertant

inc - Increment

INCA - In-Car Aquisition

incand - Incandescent

infl - Inflatable

init - Initial

INJ - Injector

INP - Input

inst - Instant

int - Interior

INT - Integrator (replaced with ST FUEL TRIM)

I/O - In/Out

IOC - Instant Oil Change

I/P - Instrument Panel

IPC - Instrument Panel Cluster

IPM - Instrument Panel Module

IPM - Integrated Power Module

IPR - Injector Pressure Regulator

IRDS - Independant Rear Drive Suspension

IRQ - Interrupt Request

ISA - Integrated Starter-Alternator

ISAD - Integrated Starter Alternator Damper

ISB - Interact System B

ISC - Idle Speed Control

ISG - Integrated Starter-Generator

ISI - Ion Sensing Ignition

ISO - Interior Systems Optimization

ISO - International Standards Organization

iso - Isolation

ISS - Input Shaft Speed

ITARDA - Institute for Traffic Acccident Research and Data Analysis

ITTB - Idle Time To Boil

ITTR - Inflatable Tubular Torso Restraint

ITS - Idle Tracking Switch

IVC - Integral Vapour Canister

IVCS - Integrated Vehicle Control System

IVI - Intelligent Vehicle Initiative

IVIS - In Vehicle Information System

IVS - Idle Validation Switch

IVSC - Integrated Vehicle Speed Control

IWC - Inertia Weight Class

JARI - Japan Automotive Research Institute

JTEC - Jeep, Truck Engine Control

JTEC - Joint Transmission-Engine Controller

KAM - Keep Alive Memory

KAPWR - Keep Alive power

KDD - Keyboard Display Driver

kg - Kilogram

kg/h - Kilograms per Hour

kHz - Kilohertz

km - Kilometer

km/h - Kilometers per Hour

km/l - Kilometers per Litre

KOEO - Key On Engine Off

KOER - Key On Engine Running

kPa - Kilopascal

KS - Knock Sensor

kV - Kilovolts

L - Liter(s)

L4 - Four Cylinder Inline Engine

LATCH - Lower Anchors and Tethers for CHildren

LB - Long Box, Long Bed

LCD - Liquid Crystal Display

LCM - Lighting Control Module

LDCL - Left Door Close Locking

LDCM - Left Door Control Module

LDDT - Light Duty Diesel Truck

LDGT - Light Duty Gasoline (fueled) Truck

LDP - Leak Detection Pump

lduty - Light Duty

LEADER - Low Emissions Advanced Engine Range

LED - Light Emitting Diode

LEP - Light Emitting Polymer

LF - Left Front

LFC - Lamp Fault Code

LFC - Low Fan Control

LFWS - Left Front Wheel Speed

LFCS - Low Flow Cooling System

LFP - Low Fuel pump

LGM - Lift Gate Module

LH - Left Hand

LIE - Laterally Inclined Engine

LMD - Left Mid Door

LNG - Liquid Natural Gas

LO - Low

LOMA - Lifter Oil Manifold Assembly

LOS - Limited Operation Strategy

LPG - Liquified Petroleum Gas

LPM - Litres Per Minute

LPS - Low Pressure Sensor

LR - Left Rear

LR - Loaded Radius

LRA - Latching Rocker Arm

LRD - Left Rear Door

lrn - Learn

LSD - Limited Slip Differential

LSEGR - Linear Solenoid Exhaust Gas Recirculation

LSP and BV - Load Sensing Proportioning and Bypass Valve

LSUV - Luxury Sport Utility Vehicle

LT - Left

LT - Long Term (Fuel Trim)

LTA - Low Temperature Aftercooling

LTD - Long-Travel Dampened (clutch)

LTPWS - Low Tire Pressure Warning System

LUS Lock-Up Solenoid (see TCC)

LV8 - Load Variable 8 Cylinder

LVDT - Linear Variable Differential Transducer

LVL - Level

LWB - Long WheelBase (see LB)

MAF - Mass Air Flow

malf - Malfunction

MALL - Multifunction Alarm Lighting and Locking

MAN - Manufacturer

MAP - Manifold Absolute Pressure

MAT - Manifold Air Temperature

MC - Measuring Core

MC - Mixture Control

MCM - Message Center Module

MCU - Microprocessor Control Unit

MD - Mini Disc

MD - Modulated Displacement

MDP - Manifold Differential Pressure

MDS(2) - Mopar Diagnostic System

MDX - Mini Disc Changer

MECS - Mazda Electronic Control System

med - Medium

MEM - Memory

MEMCAL - Memory Calibration

MFI - Multiport Fuel Injection

MGMT - Management

MIC - Mechanical Instrument Cluster

MID - Midrange

MIL - Malfunction Indicator Lamp

MIN - Minute(s)

MIN - Mobile Identification Number

MIP - Mixer Inlet Pressure

ML - Manual Longitudinal

MLP(s) - Manual Lever Position (sensor)

mm - Millimetre

mm3 - Cubic Millimetre(s)

MMC - Manifold Mounted Converter

MMT - Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl

MPa - Megapascal

MPFI - Multiport Fuel Injection

ms - Millisecond

MSFF - Miles Since First Fail

MSLF - Miles Since Last Fail

MSO - Mixed Signal Oscilloscope

MST - Manifold Surface Temperature

MTBE - Methyl Tertiary Butyl Ether

MTV - Manifold Tuning Valve

MV - Megavolt

mV - Millivolt

MVLPS - Manual Valve Lever Position Sensor

MVSA - Motor Vehicle Safety Act

MVSS - Motor Vehicle Safety Standards

NAAO - North American Automotive Operations

NAICC - Navigation-Aided Intelligent Cruise Control

NC - Normally Closed

NCAP - New Car Assessment Program

NEG - Negative

NFF - No Fault Found

NG - Natural Gas

NGS - New Generation STAR (Self Test Automatic Readout)

NGSC - Next Generation Speed Control

NGV - Natural Gas Vehicle

NGV - New Generation Vehicle

NGVM - Natural Gas Vehicle Module

NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration

NLGI - National Lubricating Grease Institute

N-m - Newton Meters

NO - Normally Open

NOx - Nitrogen Oxides

NPTC - National Pipe Thread Coarse

NPTF - National Pipe Thread Fine

NVH - Noise, Vibration and Harshness

NVLD - Natural Vacuum Leak Detection

NVRAM - Non Volatile Random Access Memory

NYCC - New York City Cycle

O2 - Oxygen

O2S - Oxygen Sensor

OBD - On Board Diagnostics

OBD II - On Board Diagnostics, Generation 2

OC - Oxidation Catalyst Only

OCC - Output Circuit Check

OCR - Oil Control Ring

OD - Outside Diameter

OD - Overdrive

OE - Original Equipment

OEM - Original Equipment Manufacturer

OHC - Overhead Camshaft

OL - Open Loop

OLED - Organic Light Emitting Diode

OPR - Over Pressure Relief

ORC - Oxidation Reduction Converter

OSC - Output State Check

OSC - Output State Control

OSGI - Open-Service Gateway Interface

OSS - Output Shaft Speed (sensor)

OTC - Overhead Trip Computer

OTIS - Overhead Travel Information System

PAB - Passenger Air Bag

PADS - Passenger Airbag Disarm Switch

PAG - Polyalkylene Glycol

PAG - (Ford) Premier Automotive Group

PAIR - Pulsed Secondary Air Injection

PASE - PAssive Start and Entry system

PASM - Porche Active Steering Management

PASS - Personalized Automotive Security System

PATS - Passive Anti-Theft System

PCB - Printed Circuit Board

PCM - Powertrain Control Module

PCI - Programmable Communications Interface

PCI - Programmable Controller Interface

PCS - Pre-Crash Sensor

PCS - Pressure Control Solenoid

PCV - Positive Crankcase Ventilation

PDC - Park Distance Control

PDC - Parts Distribution Center

PDC - Power Distribution Center

PEM - Proton Electric Membrane

PEMFC - Proton Exchange Membrane Fuel Cell

PEP - Peripheral Expansion Port

PFE - Pressure Feedback EGR

PFI - Port Fuel Injection

PID - Parameter Identification

PIP - Profile Ignition Pickup (replaced with CKP)

PKE - Passive Keyless Entry

PM - Permanent Magnet

PMD - Pump Mounted Driver

P/N - Part Number

PNP - Park/Neutral Position

POA - Pilot Operated Absolute

POS - Positive

POT - Potentiometer

ppm - Parts Per Million

PPS - Passenger Presence Sensor

PROM - Programmable Read Only Memory

PROX - PReferential OXidation

PS - Power Steering

PSA - Pressure Switch Assembly

PSD - Power Sliding Door

psi - Pounds Per Square Inch

PSIR - Passenger Side Inflatable Restraint

PSM - Passenger Seat Module

PSOM - Programmable Speedometer/Odometer Module

PSP - Power Steering Pressure

PSV - Public Service Vehicle

PTC - Pending Trouble Code

PTC - Positive Temperature Coefficient

PTO - Power Takeoff

PTOX - Periodic Trap Oxidizer

PTU - Part Throttle Unlock

PWM - Pulse Width Modulation

PWR - Power

PZEV - Partial Zero Emision Vehicle

QDM - Quad Driver Module

QDR - Quality, Durability, Reliability

QVM - Qualified Vehicle Modifier

RABS - Rear Antilock Brake System

RAM - Random Access Memory

RAM - Ride Air Module

RAP - Remote Anti-theft Module

RAP - Retained Access Power

RBC - Rotary Blade Coupling

RCC - Remote Climate Control

RDS - Radio (broadcast) Data System

RECIS - Remote Entry Control and Immobilizer System

REDOX - Reduction Oxidation Catalytic Converter

REEGR - Rotary Electric EGR

REF - Reference

RESC - Remote Emergency Satellite Unit

RF - Radio Frequency

RFF - Roller Finger Followers

RFI - Radio Frequency Interference

RKE - Remote Keyless Entry

RM - Relay Module

ROM - Read Only Memory

RPM - Remote Power Module

RPM - Revolutions Per Minute

RPO - Regular Production Option

RTD - Real Time Dampening

RTN - Return

RTV - Room Temperature Vulcanizing

RVP - Reid Vapour Pressure

RWAL - Rear Wheel Anti-lock

RWD - Rear Wheel Drive

SAE - Society of Automotive Engineers

SAS - Side Auxiliary Sensor

SATC - Semi-Auto Temperature Control module

SAVDAS - Stand-Alone Vehicle Data Aquisition System

SAW - Spark Angle Word

SB - Short Box, Short Bed

SBDS - Service Bay Diagnostic System

SBEC - Single Board Engine Controller (replaced with PCM)

SBS - Supercharger Bypass Solenoid

SBT - Serial Bus Traveller

SC - Supercharger

SCA - Supplemental Coolant Additive

SCB - Supercharger Bypass

SCCA - Sports Car Club of America

SCI - Serial Communications Interface

SCIL - Steering Column/Instrument panel Lighting

SCS - Side Crash Sensor

SCTM - Seatbelt Timer Control Module

SDARS - Satellite Digital Audio Radio Service

SDM - Sensing and Diagnostic Module

SDM - Sensor Diagnostic Module

SDS - Satellite Discriminating Sensor

SDS - Shock Dampening System

SDV - Spark Delay Valve

SEFI - Sequential Electronic Fuel Injection (replaced with SFI)

SEO - Special Equipment Option

SES - Service Engine Soon (replaced with MIL)

SFI - Sequential Multiport (Electronic) Fuel Injection

SGCM - Starter/Generator Control Module

SHO - Super High Output

SIG RTN - Signal Return

SIL - Shift Indicator Lamp

SIR - Supplemental Inflatable Restraint

SIS - Side Impact Sensor

SKIM - Sentry Key Imobilizer Module

SMEC - Single Module Engine Controller (replaced with PCM)

SNSR - Sensor

SO2 - Sulphur Dioxide

SPD - Speed

SPL - Smoke Puff Limiter

SPOUT - Spark Output

SPS - Service Programming System

SRC - Selective Ride Control

SRG - Solar-Reflective Glass

SRS - Supplemental Restraint System

SS - Shift Solenoid

SSM - Suspension Steering Module

ST - Scan Tool

ST - Short Term (Fuel Trim)

STAR - Self Test Automatic Readout (tester)

STAR - Stolen Auto Recovery System

STC - Step Timing Control

STI - Self Test Input

STO - Self Test Output

STS - Service Technicians Society

SWB - Short WheelBase (see SB)

SWS - SideWall tension Sensor

TAB - Thermactor Air Bypass (replaced with AIRB)

TAC - Throttle Actuator Control

TAD - Thermactor Air Divert (replaced with AIRD)

TACH - Tachometer

TAP - Transmission Adaptive Pressure

TB - Throttle Body

TBI - Throttle Body Fuel Injection

TC - Turbocharger

TCC - Torque Converter Clutch

TCCS - Toyota Computer Controlled System

TCIL - Transmission Control Indicator Lamp

TCM - Transmission Control Module

TCS - Traction Control System

TCS - Transmission Control Switch

TDC - Top Dead Center

TDI - Toyota Direct Ignition

TEMP - Temperature

TFI - Thick Film Integrated (replaced with DI)

TFT - Transmission Fluid Temperature

TGS - Top Gear Switch

THEMIS - Thermal Management Intelligent System

THM - Turbo Hydra-Matic

THS - Transmission Hydraulic Switch

TIIS - Thermal Imaging Inspection Station

TOT - Transmission Oil Temperature

TP - Throttle Position

TPI - Tuned Port Injection

TPM - Tire Pressure Monitor

TR(s) - Transmission Range (sensor)

TSA - Thorax Side Airbag

TSB - Technical Service Bulletin

TSI - Two Speed Idle

TSS - Transmission Speed Sensor

TTS - Transmission Temperature Switch (replaced with TOT)

TV - Throttle Valve

TVR - Turbine Vane Regulator

TVS - Thermal Vacuum Switch

TVV - Thermal Vacuum Valve

TWC - Three Way Catalyst

TWC+OC - Three Way Catalyst + Oxidation Catalyst

TXV - Thermal Expansion Valve

UIDI - Up-Integrated Direct Ignition

UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

UD - Underdrive

UDDS - Urban Dynamometer Driving Schedule

ULEV - Ultra Low Emisions Vehicle

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System

USCAR - United States Council for Automotive Research

UTQG - Uniform Tire Quality Grading

V - Volts

VAC - Vacuum

VAF - Vane Air Flow

VAF - Volume Air Flow

VAPS - Variable Assist Power Steering

VAPS - Virtual Automotive Prototyping System

VASCO - Vehicle Application-Specific Computer

VAT - Vane Air Temperature (replaced with IAT)

VAT - Visual Authoring Tool

VATS - Vehicle AntiTheft System

VB - Valve body

VCC - Viscous Converter Clutch

VCL - Vehicle Communication Link

VCM - Variable Cylinder Management

VCM - Vehicle Control Module

VCRM - Variable Control Relay Module

VDCS - Vehicle Dynamics Control System

VDIS - Vehicle Diagnostic Information System

VDOT - Variable Displacement Orifice Tube

VDS - Valve Deactivation System

VDM - Vehicle Dynamics Module

VDV - Vacuum Delay Valve

VECI - Vehicle Emission Control Information

VEDR - Vehicle Event Data Recorder

VF - Vacuum Flourescent

VGT - Variable Geometry Turbocharger

VIC - Virtual Image Cluster module

VIN - Vehicle Identification Number

VIP - Vehicle Intrusion Protection

VLCM - Variable Load Control Module

VMV - Vacuum Modulator Valve

VMV - Vapour Management Valve

VNT - Variable Nozzle Turbine

VNT - Variable Nozzle Turbocharger

VOTM - Vacuum Operated Throttle Modulator

VPWR - Vehicle Power

VR - Vacuum Regulator

VREF - Voltage Reference

VRV - Vacuum Reducer Valve

VRIS - Variable Resonance Induction System

VS - Variable Speed

VSC - Vehicle Stability Control

VSS - Vehicle Speed Sensor

VTA - Vehicle Theft Alarm

VTEC - Variable (valve) Timing (and lift)Electronic Control

VTSS - Vehicle Theft Security System

VVT-i - Variable Valve Timing with Intelligence

VVTL-i - Variable Valve Timing and Lift with Intelligence

WAC - Wide Open Throttle A/C Cutoff

W/B - Wheelbase

WCF - Wireless Communication Framework

WDS - Worldwide Diagnostic System

WIF - Water In Fuel (sensor)

WOT - Wide Open Throttle

WSS - Wheel Speed Sensor

WU-OC - Warmup Catalyst with Oxidation Catalyst

WU-TWC - Warmup Catalyst with Three Way Catalyst

WVVWS - Wireless Vehicle to Vehicle Warning System

xVDS - Extended Vehicle Diagnostic System

ZEV - Zero Emission Vehicle

 

منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...