رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

p-ab3gTb8xb3dLg.gif

1

p-ab3gTb8xb3dLg.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

John E. Bringas

ASTM International; 2nd edition (December 2001) | ISBN: 0803130422 | 660 pages | PDF | 3.6 Mb توضیحات کامل وجزئی که این کتاب درباره علت و چگونگی مقایسه یک نوع فولاد با فولاد دیگر بیان میکند ، هیچ کتاب دیگری در حال حاضر بیان نکرده است. این کتاب به صورت کاملی به روز و تجدید نظر شده و شامل معرفی بیش از 1000 آلیاژ جدید و به روز، 1700 تغییرات داده، 5000 آلیاژ که از بین 350 استاندارد جهانی استخراج شده، فهرست مبسوطی از مطالب و 4 ضمیمه میباشد. علاوه بر این فصل 5 کتاب با عنوان لوله ها و مجراها مجددا نوشته شده و سازماندهی شده است. در فصل 8 ودر مبحث مربوط به فولاد های نرم ضد زنگ نیز، 240 فولاد ضد زنگ جدید که امروزه برای مخازن فشار و کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرند، اضافه شده است ولی با این حال این مطلب ،در فصل چهارم با عنوان صفحات فولادی مخزن فشار نیز آورده شده است. همچنین، درمورد توسعه قابل توجهی که در استاندارد EN بوجود آمده و جایگزین استانداردهای اولیه انگلیسی و اروپایی شده، توضیح داده شده است. این راهنما، به خواننده کمک میکند تا بر اساس گروه بندی انواع فولاد که با توجه به ترکیبات شیمیایی و یا خصوصیات مکانیکی آنها انجام گرفته، مقایسه ای بین انواع مختلف انجام دهد. این خصوصیات بر اساس مجموعه کاملی از قوانین که در فصل اول ذکر گردیده، شکل گرفته است. در ضمن شکل محصول، کاربرد و راهنمای یافتن استاندارد جدید CEN که جایگزین استانداردهای ملی و ابتدایی اروپا و انگلیس شده نیز در این نسخه آمده است.

این راهنما شامل مطالب دیگری نیز هست از جمله:

 

معیار مقایسه فولادها، مثال هایی از فرایند مقایسه، تعریف قوانین مقایسه، لیستی از قوانین مربوطه، فولادهای غیر قابل مقایسه (همه فولادها را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد) ، استانداردهای جدیدEN،فولادهایی که قبلا غیرقابل مقایسه بودند ولی اکنون میتوان آنها را مقایسه کرد و برعکس.

سیستمهای تعریف فولاد از جمله ASTM,SAE,UNS ,CSA به همراه مثالهای بسیار در این خصوص، مقدمه ای بر سیستمهای استاندارد اروپایی تعریف فولاد ، شامل تعداد و نام فولاد، جدیدترین تغییرات تعریف فولاد از عناوین DIN,BSI , ANFOR به تعاریف جدیدشان در استاندارد DEN .a

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

(Rapidshare _ Megaupload _ Mediafire_ Hotfile_ Filefactory_ Depositfiles_ 4shared_ 2shared Speedyshare)

پسورد : www.proengineer.tk

لینک به دیدگاه
  • 7 ماه بعد...
p-ab3gTb8xb3dLg.gif

1

p-ab3gTb8xb3dLg.gif

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

John E. Bringas

ASTM International; 2nd edition (December 2001) | ISBN: 0803130422 | 660 pages | PDF | 3.6 Mb توضیحات کامل وجزئی که این کتاب درباره علت و چگونگی مقایسه یک نوع فولاد با فولاد دیگر بیان میکند ، هیچ کتاب دیگری در حال حاضر بیان نکرده است. این کتاب به صورت کاملی به روز و تجدید نظر شده و شامل معرفی بیش از 1000 آلیاژ جدید و به روز، 1700 تغییرات داده، 5000 آلیاژ که از بین 350 استاندارد جهانی استخراج شده، فهرست مبسوطی از مطالب و 4 ضمیمه میباشد. علاوه بر این فصل 5 کتاب با عنوان لوله ها و مجراها مجددا نوشته شده و سازماندهی شده است. در فصل 8 ودر مبحث مربوط به فولاد های نرم ضد زنگ نیز، 240 فولاد ضد زنگ جدید که امروزه برای مخازن فشار و کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرند، اضافه شده است ولی با این حال این مطلب ،در فصل چهارم با عنوان صفحات فولادی مخزن فشار نیز آورده شده است. همچنین، درمورد توسعه قابل توجهی که در استاندارد EN بوجود آمده و جایگزین استانداردهای اولیه انگلیسی و اروپایی شده، توضیح داده شده است. این راهنما، به خواننده کمک میکند تا بر اساس گروه بندی انواع فولاد که با توجه به ترکیبات شیمیایی و یا خصوصیات مکانیکی آنها انجام گرفته، مقایسه ای بین انواع مختلف انجام دهد. این خصوصیات بر اساس مجموعه کاملی از قوانین که در فصل اول ذکر گردیده، شکل گرفته است. در ضمن شکل محصول، کاربرد و راهنمای یافتن استاندارد جدید CEN که جایگزین استانداردهای ملی و ابتدایی اروپا و انگلیس شده نیز در این نسخه آمده است.

این راهنما شامل مطالب دیگری نیز هست از جمله:

 

معیار مقایسه فولادها، مثال هایی از فرایند مقایسه، تعریف قوانین مقایسه، لیستی از قوانین مربوطه، فولادهای غیر قابل مقایسه (همه فولادها را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد) ، استانداردهای جدیدEN،فولادهایی که قبلا غیرقابل مقایسه بودند ولی اکنون میتوان آنها را مقایسه کرد و برعکس.

سیستمهای تعریف فولاد از جمله ASTM,SAE,UNS ,CSA به همراه مثالهای بسیار در این خصوص، مقدمه ای بر سیستمهای استاندارد اروپایی تعریف فولاد ، شامل تعداد و نام فولاد، جدیدترین تغییرات تعریف فولاد از عناوین DIN,BSI , ANFOR به تعاریف جدیدشان در استاندارد DEN .a

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

(Rapidshare _ Megaupload _ Mediafire_ Hotfile_ Filefactory_ Depositfiles_ 4shared_ 2shared Speedyshare)

پسورد : www.proengineer.tk

 

ببخشید ولی گویا لینک دانلود حذف شده

 

محبت کنید و دوباره اپلود کنید:icon_gol:

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...
p-ab3gTb8xb3dLg.gif

1

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

John E. Bringas

ASTM International; 2nd edition (December 2001) | ISBN: 0803130422 | 660 pages | PDF | 3.6 Mb توضیحات کامل وجزئی که این کتاب درباره علت و چگونگی مقایسه یک نوع فولاد با فولاد دیگر بیان میکند ، هیچ کتاب دیگری در حال حاضر بیان نکرده است. این کتاب به صورت کاملی به روز و تجدید نظر شده و شامل معرفی بیش از 1000 آلیاژ جدید و به روز، 1700 تغییرات داده، 5000 آلیاژ که از بین 350 استاندارد جهانی استخراج شده، فهرست مبسوطی از مطالب و 4 ضمیمه میباشد. علاوه بر این فصل 5 کتاب با عنوان لوله ها و مجراها مجددا نوشته شده و سازماندهی شده است. در فصل 8 ودر مبحث مربوط به فولاد های نرم ضد زنگ نیز، 240 فولاد ضد زنگ جدید که امروزه برای مخازن فشار و کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرند، اضافه شده است ولی با این حال این مطلب ،در فصل چهارم با عنوان صفحات فولادی مخزن فشار نیز آورده شده است. همچنین، درمورد توسعه قابل توجهی که در استاندارد EN بوجود آمده و جایگزین استانداردهای اولیه انگلیسی و اروپایی شده، توضیح داده شده است. این راهنما، به خواننده کمک میکند تا بر اساس گروه بندی انواع فولاد که با توجه به ترکیبات شیمیایی و یا خصوصیات مکانیکی آنها انجام گرفته، مقایسه ای بین انواع مختلف انجام دهد. این خصوصیات بر اساس مجموعه کاملی از قوانین که در فصل اول ذکر گردیده، شکل گرفته است. در ضمن شکل محصول، کاربرد و راهنمای یافتن استاندارد جدید CEN که جایگزین استانداردهای ملی و ابتدایی اروپا و انگلیس شده نیز در این نسخه آمده است.

این راهنما شامل مطالب دیگری نیز هست از جمله:

 

معیار مقایسه فولادها، مثال هایی از فرایند مقایسه، تعریف قوانین مقایسه، لیستی از قوانین مربوطه، فولادهای غیر قابل مقایسه (همه فولادها را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد) ، استانداردهای جدیدEN،فولادهایی که قبلا غیرقابل مقایسه بودند ولی اکنون میتوان آنها را مقایسه کرد و برعکس.

سیستمهای تعریف فولاد از جمله ASTM,SAE,UNS ,CSA به همراه مثالهای بسیار در این خصوص، مقدمه ای بر سیستمهای استاندارد اروپایی تعریف فولاد ، شامل تعداد و نام فولاد، جدیدترین تغییرات تعریف فولاد از عناوین DIN,BSI , ANFOR به تعاریف جدیدشان در استاندارد DEN .a

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

(Rapidshare _ Megaupload _ Mediafire_ Hotfile_ Filefactory_ Depositfiles_ 4shared_ 2shared Speedyshare)

پسورد : www.proengineer.tk

سلام

ببخشیدا ولی هیچ کدو از لینک ها را نمیشه استفاده کرد...میشه به لینک جدید بذارید....ممنون

p-ab3gTb8xb3dLg.gifhandbook-of-comparative-world-steel-standards.jpg?w=229&h=300

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...