رفتن به مطلب

دستورالعمل طراحی بادامک asdu


ارسال های توصیه شده

دستورالعمل طراحی بادامک ASDU :

 

این دستورالعمل مشتمل بر 15 مقاله میباشد که موضوعات آنها عبارتند از:

 

1. تنشهای تماسی بین بادامک و پیرو (مقاله 66002)

 

2. مقدمهای بر طراحی بادامکها به پیروهای شعاعی (مقاله 66009)

 

3. بادامکهای شتاب سینوسی-روشهای محاسبات پروفیل بادامک با پیروهای شعاعی بدون شیب (سرعت ثابت) در ابتدا و انتهای حرکت (مقاله 66026)

 

4. طراحی بادامکهای دیسکی با پیروهای انتقالی-غلتکی و روشهای محاسباتی (مقاله 79007)

 

5. طراحی بادامکهای دیسکی با پیروهای نوسانی-غلتکی و روشهای محاسباتی (مقاله 79021)

 

6. طراحی بادامکهای دیسکی با پیروهای انتقالی با جبه مستوی و روشهای محاسباتی( مقاله 79023)

 

7. طراحی بادامکهای دیسکی با پیروهای نوسانی با جبه مستوی و روشهای محاسباتی(مقاله 80022)

 

8. انتخاب قوانین بادامک دی آر دی (مقاله 82006)

 

9. حدس ابعاد اصلی بادامکهای دیسکی با پیروهای انتقالی (مقاله 82023)

 

10. حدس ابعاد اصلی بادامکهای دیسکی با پیروهای نوسانی (مقاله 83008)

 

11. راهنمای انتخاب انواع بادامک و پیرو (مقاله 83024)

 

12. سنتز حرکت بادامک با ترکیب قطاعها (مقاله 83027)

 

13. انتخاب مواد و شرایط روغنکاری برای سیستمهای بادامک و پیرو (مقاله84033)

 

14. طراحی بادامک دیسکی و پیرو مربوطه و مثالها (مقاله 85013)

 

15. مقدمهای بر قوانین بادامک چندجملهای (مقاله 86026)

 

 

 

کلیات مباحث مطرح شده در این مقالات بطور خلاصه عبارتند از:

 

1. مقاله اول – تنشهای تماسی بین بادامک و پیرو:

 

در این مقاله با توجه به پارامترهای مختلف طراحی مانند ماکزیمم نیرو بین بادامک و پیرو، مینیمم شعاع انحنا و ابعاد بادامک و پیرو برای چهار نوع مختلف پیرو منحنیهایی را پیشنهاد کردهاست که تنشهای تماسی ماکزیمم را به دست میدهد و میتوان با مقایسه با ماکزیمم تنش تماسی مجاز، برای عمر مشخص مکانیزم ابعاد سیستم را بهینه کرد. همچنین جداولی با 19 نوع ترکیب مواد برای جنس سطوح بادامک و پیرو که تماس غلتشی داشته و با 9 نوع ترکیب برای پیروهایی که تماس لغزشی دارند، داده شده که میتوان مقدار ماکزیمم تنش مجاز برای عمر مشخص را نیز برای هر نوع ترکیب از جداول استخراج نمود.

 

2. مقاله دوم – مقدمهای بر طراحی بادامکهای شعاعی:

 

این مقاله یک مقدمه برای روشهای طراحی بادامکهای شعاعی است. بادامکهای شعاعی آنهایی هستند که خط عمل پیرو از مرکز دوران بادامک میگذرد. پیروهای شعاعی با پیرو مسطح به پیروهایی گفته میشود که سطوح جبهه آنها بر خط عملکردشان عمود است.

 

3. مقاله سوم – بادامکهای شتاب سینوسی:

 

این مقاله همراه مقاله دوم بهکار میرود و فرمولها و جداولی را برای بدستآوردن تغییر مکان، سرعت، شتاب و محاسبه ماکزیمم زاویه فشار و مینیمم شعاع انحنای مسیر پیشنهاد میکند. فرمول و گرافهای مربوط به محاسبه انتگرال زاویه رفت نیز داده شده است.

 

4. مقاله چهارم، پنجم، ششم، هفتم– طراحی بادامکهای دیسکی با پیروهای الف: انتقالی-غلتکی، ب: نوسانی-غلتکی، ج: انتقالی با جبه مستوی، د: نوسانی با جبهه مستوی:

 

این گروه مقالات وقتی که شعاع دایره مرجع (که ممکن است دایره مبنا باشد)، شعاع پیرو(در پیروهای غلتکی) و تیغچه کاتر و طول بازوی نوسان کننده(در پیروهای نوسانی) انتخاب شدند و نیز مقدار انحراف و قانون بادامک مشخص شده باشند. برای محاسبه زاویه فشار، مختصات پروفیل بادامک و مکان هندسی مرکز چرخ کاتر و شعاع انحنای مسیر برای هر قطاع به کار گرفته میشوند. مختصات میتواند بر حسب نیاز طراح و روش تولیدی که برای ساختن بادامک بهکاربرده میشود، قطبی و یا کارتزین باشد. بهمنظور نوشتن برنامههای کامپیوتری این محاسبات فلوچارتهای این محاسبات ارایه شده است.

 

برای انتخاب قانون بادامک مناسب و حدس ابعاد باید مقالات دیگر به کار گرفته شوند.

 

5. مقاله هشتم – انتخاب قوانین بادامک دی آر دی:

 

این مقاله روشی را برای انتخاب یک قانون بادامک دی آر دی برای قطاعهای حرکت هر مکانیزم بادامک مانند ماشینهای ابزار، تجهیزات کوچک، چاپ، بسته بندی، بافتنی و مقاصد دیگر، به دست میدهد. فرمولهای 11 قانون استاندارد دی آر دی و نحوه انتخاب قانون با توجه به پارامترهای مهم در طراحی، در این مقاله ارائه شده است.

 

6. مقاله نهم و دهم – حدس ابعاد بادامک-های دیسکی با پیروهای انتقالی و نوسانی:

 

در این مقالات با توجه به مینیمم انحنای بادامک و ماکزیمم تنشهای ایجاد شده و ماکزیمم زاویه فشار مجاز و به­کارگیری روش سعی و خطا، ابعاد بادامک و پیرو و طول بازوی نوسان کننده و مقدار انحراف را پیشنهاد میکند. استفاده از این مقاله مستلزم به کارگیری مقاله اول و چهارم و مقاله مربوط به محاسبات چهار نوع بادامک و پیرو میباشد.

 

7. مقاله یازدهم – راهنمای انتخاب نوع بادامک و پیرو:

 

در این مقاله با توجه به شرایط مسئله مورد طراحی و نیازهایی که طراح دارد و امکانات موجود مانند نوع مواد، فضای کار، نوع یاتاقان و ... نوع به خصوصی از بادامک و پیرو را پیشنهاد مینماید.

 

8. مقاله دوازدهم – سنتز حرکت بادامک با ترکیب قطاع ها:

 

در این مقاله روشی برای استفاده از قانون بادامک دی آر دی با یک پریود سرعت ثابت بهمنظور دست یافتن به حرکت به خصوصی را پیشنهاد میکند. این حرکت بخصوص شامل: شتاب غیر متقارن، پریود سرعت ثابت و حرکت با یک سکون میان رفت و برگشت و حرکت بدون سکون میان رفت و برگشت و یا نقاط به خصوصی که موقعیت پیرو برای زاویه معینی از بادامک مشخص شده باشد، میشود در این روشها از یک فاکتور ترکیب که از قوانین نرمالایز استاندارد به دست آمده استفاده میشود.حرکت ترکیب یافته تغییر مکان و سرعت و در اکثر حالات شتاب پیوستهای دارد.

 

9. مقاله سیزدهم – انتخاب مواد، شرایط روغنکاری برای سیستمهای بادامک و پیرو:

 

برای بادامکهایی که پروفیل آنها مشخص شده است میتوان با استفاده از این مقاله مقدار تنشهای تماسی را بدست آورد و سپس با تنشهای تماسی مجاز مقایسه نمود. محاسبه ضخامت فیلم روغن نیز با توجه به شرایط مسئله پیشنهاد شده تا بتوان از عملکرد مکانیزم برای مدت موردنظر اطمینان حاصل نمود.

 

10- مقاله چهاردهم – طراحی بادامک دیسک و پیرو مربوطه با مثال:

 

در این مقاله دو مثال کامل از کاربرد روشهای طراحی بحث شده که هر دو مربوط به سرعتهای متوسط و بارهای کم میباشند، آورده شده است.

 

11-مقاله پانزدهم – مقدمهای بر قوانین بادامک چند جمله ای:

 

این مقاله که مکمل مقاله نهم و سیزدهم ميباشد برای بدستآوردن حرکت مورد نظر، قانون بادامک کثیرالجمله­ای را پیشنهاد میکند.

 

منبع:manufacture.blogfa

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...
  • 4 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...