رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

معرفي نرم افزار DELMIA V5

نرم افزار براي شبيه سازي ديجيتالي فرآيند ساخت و توليد

نويسنده :م.ر. زارعپور

توجه :كپي برداري از اين مقاله فقط با معرفي مرجع

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بلامانع مي باشد.با تشكر

DELMIASplash.jpg

DELMIA: Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application

 

§ دلميا ،ساخت ديجيتالي براي عملكرد و كارايي توليد كل چرخه توليد.

§ دلميا ،توانايي توليد كننده در هر نوع صنايع براي تعريف كردن،طرح و برنامه ريزي كردن،ساختن،بازبيني و مشاهده و كنترل كل فرآيند توليد.

§ دلميا،شتاب دادن بهره وري توليد بوسيله بكارگيري يك محيط مجازي فرآيندهاي توليد براي بهينه سازي توليد.

§ دلميا، تهيه و تدوين يك نظم و آرايش كاربردي اختصاصي براي صنايع، شامل محيط هايي براي به اشتراك گزاشتن دانش فني و فرآيندها و مديريت منابع ،با سرفه جوئي در ابزارآلات در راستاي بهترين شيوه توليد.

 

تكنولوژي Delmia PLM به كارخانه ها اجازه مي دهد كه ماه ها قبل از توليد محصول ، در زمان طراحي محصول ،مهندسان،مديران و سرمايه گذار بتوانند محصول را بهينه سازي از نظر كاربرد،هزينه توليد و نياز مشتري و ديگر پارامترها را در يك محيط كاملا 3 بعدي (3D) بررسي نمايند.و كل فرآيند توليد را بصورت 3 بعدي (3D) مشاهده نمايند با توجه به تمامي مراحل توليد و منابع توليد و سيكل هاي توليد تعريف شده ، دستورالعمل توليد بصورت فيلم و اسلايد و گزارش بفرمت HTML تهيه نمايند.

 

Delmia_All-0.JPG

 

نرم افزار دلميا (DELMIA) همان نرم افزار كتيا (CATIA ) تكميل شده در راستاي كمك به توليد كننده براي شبيه سازي فرآيند توليد و ابزارآلات توليد مي باشد.و نيمي از محيط هاي آن همان محيط هاي كتيا (CATIA) مي باشد و مابقي محيط ها مربوط به شبيه سازي فرآيند توليد مي باشد.و نرم افزار دلميا (DELMIA) بصورت مستقل نصب مي شود اما با نرم افزار كتيا (CATIA) سازگاري كامل دارد.

اجزاي گنجانده شده در نرم افزار دلميا (DELMIA) به شرح زير مي باشند:

 

1- طرح ريزي فرآيندها

بهره مندي يك تصوير واضح و آشكار از توالي و ارتباط فرآيندهاي بزرگ،تنظيم زمان سنجي،هزينه و قيمت،منابع اوليه در طراحي مفهومي محصول

از مهمترين امكانات موجود در اين محيط ها مي توان موارد زير را نامبرد:

ايجاد كتابچه فعاليت ها ، معرفي فعاليت ها(Process) و توالي آنها و معرفي زمان فعاليت ها، معرفي محصول (Product) ،معرفي منابع(Resources)

Delmia_PPR-1.JPG

 

2- جزئيات و تصديق ارزيابي فرآيندها

بكاربستن و اعمال كردن طرح هاي فرآيندها بصورت سه بعدي (3D) براي ساخت .براي بازبيني و رسيدگي كردن و يا دوباره تعريف كردن پروسه ها و معتبر سازي عملكرد و فعل و انفعال نيروي انساني.

از جمله محيط هاي اين بخش از نرم افزار دلميا(DELMIA) مي توان به محيط هاي شبيه سازي فرآيندهاي مونتاژ و شبيه سازي فرآيندهاي ماشين كاري نامبرد.

كاربر با بهره گرفتن از فرآيندهاي مونتاژي تعريف و ايجاد شده و حتي با بهره گيري از ابزارآلات و يا تجهيزات خاص مونتاژي و يا انسان ديجيتالي و ربات هاي مربوطه ، فرآيندهاي مونتاژي بهمراه تحليل هاي برخورد ،تماس و اندازه گيري هاي فاصله (در حين مونتاژ) را شبيه سازي نمايد و نمودارهاي PERT , Gantt

و كنترل هاي مورد نياز را انجام داده و در صورت نهايي شدن فرآيند،از كل فرآيندها دستورالعمل مونتاژي با فرمت HTML و اسلايد و فيلم ،استخراج نمايد.كه نتيجه آن كاهش زمان مونتاژي خواهد بود و حتي مي توان از اين مدارك و اسناد جهت آموزش قبل از توليد بهره گرفت.

Delmia_Ass-2.jpg

از جمله ديگر محيط موجود در اين بخش شبيه سازي ماشين كاري كه محيطي توانمند و كاربردي جهت شبيه سازي فرآيندهاي ماشين كاري (هم روي قطعه و هم روي مجموعه)را بعد از شبيه سازي مشاهده و بررسي كرد و در نهايت از هر فرآيند ماشين كاري بصورت مجزا نقشه دو بعدي (2D) استخراج كرد.البته از هر فرآيند بعلاوه فرايند ماقبل آن.

تهيه چندين نقشه دو بعدي (2D) از يك قطعه (يا مجموعه) براي فرآيندهاي ماشين كاري كه قابل آبديت شدن باشد. مسلما كار آساني نخواهد بود اما اين محيط به آساني و كاربردي نياز مهندسان را پاسخ گو خواهد بود.

Delmia_Mach.jpg

3- مدل سازي و شبيه سازي منابع

مدل سازي و شبيه سازي جريان توليد كارخانه،نصب المان كاري ربات ها و برنامه نويسي آنلاين ،كنترل عددي ماشين كاري وبازرسي محيط هايي همچون محيط طراحي ومدلسازي ابزارآلات ماشين كاري وتعريف درجه آزادي آنها براي شبيه سازي ماشين كاري بهمراه ابزارآلات آن ايجاديك ماشين بعنوان منابع (Resource) براي ماشين كاري شامل هندسه دستگاه ومكانيزم هاي حركتي آن وقابل انتقال به تمام محيط هاي ما شين كاري.دراين محيط كار بر مي تواندبه آساني دستگاه هاي ماشين كاري كه در كاتالوگ يا ليست دستگاه هاي خود نرم افزار موجود نمي باشد را مدل سازي كرده و به نرم افزار اضافه نمايد. و در محيط هاي شبيه سازي براي شبيه سازي فرآيند ماشين كاري بهمراه خود دستگاه ماشين كاري و مشاهده كل فرايند براده برداري و آناليز و نحليل آن، مشاهده خط به خط برنامه برنامه ماشين كاري و بهبود بخشيدن آن.

 

محيطي ديگر ،محيط ربات ها مي باشدكه شامل ربات هاي استاندارد خط جوش(Arc Welding) ،نقطه جوش (Spot Welding)،خطوط رنگ و غيره كه از شركت هاي مطرح زير مي باشند:

ABB,ACMA,ADEPT,CLOOS,COMAU,DAIHEN,DUERR,FANUC,HYUNDAI, IGM,KAWASAKI,KUKA,MOTOMAN,NACHI,PANASONIC,REIS,STAUBLI, YAMAHA

 

به همراه تمام درجه آزادي ها و توانمندي هاي تعريف شده در خود هندسه دستگاه بهره گرفت و حتي مي توان ربات هاي غير استاندارد را طراحي و شبيه سازي كرد و در ديگر بخش هاي مورد نيازاز آن بعنوان منابع فرآيند توليد بهره گرفت.

Delmia_Robot-1.JPG

 

4- اجرا و انجام

تحويل دادن اطلاعات استخراج شده از فرآيند ها و محصول در خلال طرح ريزي و مراحل طراحي به قسمت ساخت و توليد كننده

Delmia_PPR-2.JPG

5- همكاري و همدستي

تحويل داده ها از نماها و هدايت در دسترسي به محصول و فرآيند ها و منابع براي مهندسان طراح

6- مرور و بازبيني توليد

براي مرور و بررسي برخورد و تلاقي امكان سنجي ساخت محصول و تجهيزات طراح با طراحي هايشان در يك محيط PPR

7- فاكتور ها و پارامترهاي انساني براي توليد

تهيه يك پيكر بندي كامل مدل انساني،تعريف نيروي انساني و شبيه سازي آن راه حلي براي بهينه سازي فرآيند توليد.

خلق انسان،شبيه سازي توانمندي هاي انسان حتي راه رفتن روي سطح،روي پله و بالا رفتن از نردبان،حمل كالا بهمراه تحليل هاي لازم روي اندام انسان با توجه به استانداردهاي مربوطه.

Delmia_Human.jpg

 

8- شبيه سازي جريان توليد

ارائه و عرضه يك محيط براي توسعه و اثبات و تثبيت كردن بهترين خروجي روش ها در سراسر جريان توليد و طرح ريزي فرآيند هاي توليد.

DELMIA Quest نرم افزار مستقل از شركت آمريكائي Denob كه مي توان گفت كه اين نرم افزار قبلا بصورت مستقل طراحي شده بود كه بعد ها به PLM(DS &IBM) پيوسته است داراي محيطي گرافيكي سه بعدي(3D) اما نه بكيفيت نرم افزار CATIA ,DELMIA ،و داراي كاتالوگ هاي مختلف جهت شبيه سازي دقيق فرآيند و جريان توليد.

محيطي براي مهندسان صنايع،مهندسان توليد و مديريت براي توسعه و اثبات بهترين خروجي سراسر راه و روش جريان توليد.

 

 

9- كاهش زمان را اندازي

در زمينه PLC (Program Logical Control) ،راه اندازي خط توليد محصول بوسيله تصويب توليد كنندگان براي تست،معتبر ساختن و آزمايش برنامه و تصحيح سيستم ها قبل از انجام گرفتن فيزيكي.

راه حل قدرتمند براي مهندسان كنترل و مديريت چرخه اتوماسيون كه قادر به تصديق برنامه هاي PLC در برابر يك ماشين مجازي،يك المان (Cell)،يا يك خط كامل و تحليل كارآيي سيستم هايشان

 

 

در آخر بايد گفت كه:

Delmia_All-1.JPG

DELMIA V5 يكي از نرم افزار هاي بسيار قدرتمند حلقه PLM از شركت D.S. كه كاربري بسيار آسان مخصوصا براي كاربران نرم افزار CATIA V5 كه به اساني مي توانند با اين نرم افزار ارتباط برقرار كنند.و بسرعت آن را آموزش ببينند و از آن براي شبيه سازي فرآيند هاي ساخت و توليد بهره ببرند.

براي مشاهد محيط هاي كاري (Workbenches)به لينك زير مراجعه فرماييد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

آخرين نسخه اين نرم افزار DELMIA V5R18 مي باشد و در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موجود مي باشد.

 

لینک به دیدگاه

معرفی نسخه v5r20 :

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

نسخه v6r2011

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
amin 202 مهمان

 

جناب دکتر جان نثار عزیز...میشه کمی توضیح بدید که کدوم ورژن (v6 یا v5) پر کاربرد تر هستند؟

مثلاً اگر بخوایم همین قیاس رو در مورد کتیا انجام بدیم می بینیم که سطح استقبال از v5 با v6 قابل مقایسه نیست،البته شاید علتش عادت کردن کاربران به محیط v5 باشه و در v6 چون محیط خیلی تغییر کرده،استقبال تا حد زیادی بالا نرفته....البته خود v6 هم حرفهای زیادی برای گفتن داره!

 

بازم یک دنیا ممنون که به یاد ما هستید و تشکر از لینکاتون...:w139:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...