رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین عناصر در مبحث مدیریت ها  مفاهیم  هستند. مفاهیم را کوچکترین عنصر تشکیل دهنده نظریات هم نامگذاری کرده اند. میتوان گفت که نقش مفاهیم در مدیریت همانند نقش اتم در یک سلول است با این تفلوت که اتم دارای ویژه گی های خاص و منحصر به فرد است ولی مفاهیم را میتوان بطور سلیقه ای هم معنی کرد. همین نکته به ظاهر کم اهمیت خود دارای نقش برجسته ای در بروز بد فهمی ها و ایجاد مجادله های بی سرانجام در هنگام  تدوین راهکار ها و در مرحله برنامه ریزی و اجرا میباشد.

یکی دیگر از مشکلات ما , در مراحل عملی طرح ها اینست که اکثر اقدامات عملی و کاربردی ما بصورت پـرش طرح ازابتدای شكل‌گيري و نظزيه‌پردازي به  مرحله اقدام و عمل میباشد. یعنی در شرایطی که هنوز مجال كافي براي جرح و اصلاح و شرح و ايضاح مفاهيم اصلي پیدا نشده , یکدفعه میبینیم که یک عده ای دارند آن را اجرا میکنند.َ

لینک به دیدگاه

اول باید مقوله اثربخشی طرح از تصویب کارشناسان طرح عبور کند و بعد نسبت به بهره وری آن ,  برنامه ریزی و اقدام لازم صورت پذیرد. در حالی که ما همیشه مقوله بهره وری را بر مقوله اثربخشی مقدم میداریم و خشت اول کار به این ترتیب کج گذاشته میشود. به هم درآميختن سطح تئوريك، با سطوح استراتژيك و اجرا باعث میشود که امکان باز تعریف طرح از ما گرفته شود و کنترل پیشرفت طرح بر اساس برنامه مدون غیرممکن شود.

اکثر مدیران ؛ تحليل فرايند و پيش‌بيني مسير و تعیین و برنامه ریزی برای مشخص نمودن جهت و غايت آن در گذشته و حال و آينده سر باز میزنند و بدون بستر سازی های مناسب , اقدام به عملیاتی کردن طرح میکنند و پس از مدت کمی که از اجرای طرح گذشت , مشکل نبود طرح جامع پیش می آید و در این مرحله مهم , کلیه دست اندر کاران , مجبور میشوند , کار را بصورت مصلحتی و روزمرّه  ادامه دهند که مشکل مفاهیم مدیریتی و نبود برنامه ریزی مدون هم حل نشدنی میشود و چاره ای جز ادامه طرح پیش رو نمیماند و کار اجرا هم بی برنامه پیش میرود  ,

لینک به دیدگاه

گاهی هم , تحلیل مفاهیم مدیریت در نزد افرادی که دانش و اطلاعات کامل و به روز از اصول و فنون مدیریت های نوین را دارا نیستند بر اساس اصل  فرا ارادی  انجام میگیرد. یعنی معانی را بر حسب میزان تجارب کاری خود ترجمه و معنی میکنند که متاسفانه این نوع معنی کردن و عملکرد های بعدی بر اساس این تعریفات بر روی طرح ,  منجر به کسب نتایج ایده آل و مطلوب نمیشود و هزینه ها تلف شده و بازده کار هم مثبت نمیگردد. جهت معنای مفاهیم مدیریت , ابتدا باید آن دسته از مفاهيمي را كه ناظر بر موضوع است، از هم جدا کرد  و سپس به بررسي و ارزيابي آنها نسبت به حوزه مديريت به طور عام و به برنامه‌ريزي استراتژيك به طور خاص اقدام نمود.نتیجه نهایی اهمالي كه در تعريف دقيق و روش  مفاهيم مدیریت در آغاز و به كارگيري نادرست و نابجاي آنها در نقل و تعبيرهاي بعدي حادث میگردد، باعث میشود که ابهامات مخل و پيچيدگي‌هاي غير ضروري پیش بیاید و ادامه کار به بن بست برسد و یا مطابق برنامه پیش نرود.

 

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...