رفتن به مطلب

مسکن ؛ تعاریف ، ابعاد و مفهوم


ارسال های توصیه شده

تعریف مسکن

مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید. در این سر پناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تأمین می شود.

 

 

مفهوم مسکن علاوه بر امکان فیزیکی ، کل محیط مسکونی را نیز در برمی گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع در تعریف و مفهوم عام ، مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستن انسان را شامل می شود و باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد.

 

 

در دومین اجلاس اسکان بشر (۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است : «سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست ؛ سرپناه یعنی آسایش مناسب ، فضای مناسب ، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ، امنیت مالکیت ، پایداری و دوام سازه ای ، روشنایی ، تهویه و سیستم گرمایی مناسب ، زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل آبرسانی ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، کیفیت مناسب زیست محیطی ، عوامل بهداشتی مناسب ، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است ، که همه این موارد باید با توجه به استطاعات مردم تأمین شود.

 

مشکلات مسکن

ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم بر هر جامعه به دلیل روشن نبودن اهداف یا متناسب نبودن سیاستها و فقدان سیاستها و فقدان انعطاف لازم در برنامه های موجود و بعضی نارسایی های تشکیلاتی و غیره تشکلاتی را به وجود می آورد که مشکل مسکن را پیچیده تر می کند . اهم این مشکلات عبارتند از :

 

 

 

 • محدودیت توان اجرایی دولتها به دلیل نا هماهنگی و عدم انسجام بین برنامه های سکونتی و سیاست های تأمین مسکن و عدم همراهی این برنامه ها با سیاستها و برنامه های کلی اقتصادی ، اجتماعی بویژه برنامه های کنترل جمعیت و هدایت مهاجرت ؛
 • محدودیت منابع مالی دولتها در تأمین مسکن گروه های کم درآمد ( گروههایی که اکثریت قاطع نیازمندان واقعی مسکن را شامل می شوند ) ؛
 • عدم کفایت بخش خصوصی در تأمین مسکن مخصوصاً برای گروه های کم درآمد ، زیرا این بخش فقط برای کسانی مسکن تهیه می کند که از قدرت خرید بالایی برخوردارند؛
 • تعارض و ناهماهنگی بین دو سیستم برنامه ریزی بخشی و فضایی یا برنامه ریزی مسکن و برنامه ریزی های شهری و منطقه ای ؛
 • مقطعی بودن برنامه های مسکن و عدم وجود یک برنامه ریزی جامع مسکن با توجه به برنامه های کلان توسعه ؛
 • رشد سریع جمعیت و افزایش شهرنشینان ( نرخ رشد سالانه جمعیت در بیشتر کشورهای در حال توسعه ۴تا ۲ درصد است ولی رشد جمعیت شهری این کشورها به دلیل مهاجرت ۸ تا ۴ درصد است . نتیجه چنین رشد بالایی ، کمبود مزمن مسکن بویژه در محدوده های شهری است ) ؛
 • فقدان استانداردهای مشخص ساختمانی برای طرح ، تولید و اجرا ؛
 • مغایرت استانداردهای رایج با توان مالی و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم ؛
 • نارسایی مقررات و آیین نامه های مربوط به مسکن و ساختمان و عدم کارآیی سیستمهای پشتیبانی ؛
 • وجود درصد بالایی از ساختمانهای زیر استاندارد که نیاز به تخریب یا حداقل تعمیرات اساسی دارند؛
 • فقدان نهادهای سرمایه گذاری مسکن و ساختمان و عدم حضور این بخش در بازار سرمایه؛
 • فقدان نظام حرفه ای و صنعتی در حرف و صنوف وابسته به ساختمان ؛
 • سهم ناچیز مسکن استیجاری در عرضه کل؛
 • تفاوت زیاد بین نیازمندان واقعی و متقاضیان موثر آن ؛
 • انحراف سرمایه ها از بخش تولیدی مسکن به بخش خدماتی (خرید و فروش مجدد) به دلیل افزایش قیمتها ( سود یا بازده سرمایه ) در این بخش .

 

 

اجزای اصلی مسکن عبارتند از

 

 • زمین
 • مصالح ساختمانی
 • منابع اعتباری و مالی
 • نیروی انسانی
 • فن آوری ساخت
 • مدیریت و اجرا

 

عواملی که باعث کاهش عرضه مسکن و در نتیجه عدم ارضای تقاضای بالقوه جامعه می گردد عبارتند از

 

 • کمبود اعتبارات و تسهیلات لازم
 • کمبود و گرانی قیمت زمین شهری
 • کمبود و گرانی مصالح ساختمانی
 • ابتدایی بودن فن آوری ساخت
 • کندی فرآیند ساخت مسکن
 • وجود الگوی سنتی مصرف مسکن
 • کمبود نیروی انسانی متخصص
 • فقدان ساز و کار مناسب برای ذخیره کردن زمین
 • فقدان بانک اطلاعاتی بهنگام اراضی شهری
 • فقدان قوانین و مقررات مناسب و تعرفه های ناظر برآن

 

محدودیت در عرضه واحدهای مورد نیاز جامعه باعث افزایش قیمت مسکن ، افزایش اجاره بها ، بورس بازی زمین ، ازدحام بیش از اندازه خانوارها در واحدهای مسکونی ، پیدایش آلونک ها و زاغه ها و بسیاری مسائل دیگر می شود که بیشتر شهرهای کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند.

 

اهم مشکلات در زمینه تقاضا عبارتند از

 

 • وجود تقاضای انبوه و غیر موثر بودن این تقاضا از نظر اقتصادی
 • وجود الگوهای نامناسب اغلب متقاضیان در زمینه مسکن دار شدن
 • عدم تعادل در پراکنش تقاضای موثر در سطح کشور
 • انفرادی بودن و غیر متشکل بودن تقاضا در تقاضای کل مسکن
 • ابزارهای دولت برای دخالت در امر مسکن
 • این ابزارها عبارتند از پول ، زمین و وضع قوانین لازم .

 

 

پول . دخالت بودجه ای دولت ؛ تنظیم سیاستهای پولی کشور مانند تک نرخی کردن تسهیلات اعطایی ، پرداخت یارانه ؛ تنظیم سیاستهای مالی : حمایت از متقاضیان مسکن خصوصاً اقشار کم درآمد .

 

 

زمین. افزایش تراکم های ساختمانی شهری ؛ ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای زمین ؛ اصلاح بافتهای قدیمی و فرسوده درون شهری ؛ اجرای طرحهای آماده سازی .

 

 

اقدامات دولت

دخالت دولت در حل مساله مسکن امری اجتناب ناپذیر است . زیرا بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند از عهده تامین مسکن، خصوصاً برای اقشار کم درآمد ، برآید . اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد عبارتند از :

 

 

 

 • توجه به بخش مسکن در قالب برنامه های کلان توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی
 • تهیه برنامه جامع مسکن مبتنی بر سیاست های مناسب سکونتی .
 • تأمین نیازهای سکونتی در قالب برنامه های توسعه منطقه ای .
 • تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای اجرای طرحها و برنامه های پیش بینی شده در هر سطح برنامه ریزی .
 • دخالت در مدیریت تأمین مسکن بویژه در دورانهای حاد کمبود مسکن هم به منظور تولید و هم فعال کردن بخش خصوصی .
 • دخالت در چگونگی تأمین اجزای تولید مسکن به ویژه زمین و اعتبارات ساختمانی .
 • دخالت در نحوه توزیع واحدها پس از تولید و تأمین دسترسی به مسکن برای خانوارهای کم در آمد.

 

ابعاد برنامه ریزی مسکن

تامین مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است . فقدان منابع کافی ، ضعف مدیریت اقتصادی ، نداشتن برنامه ریزی جامع ملی و افزایش شتابان جمعیت ( مخصوصاً جمعیت شهری ) تامین مسکن را در این کشورها به شکلی پیچیده و چند بعدی در آورده است .

 

 

در اغلب موارد ، اقدامات به عمل آمده فاقد جامعیت لازم بوده است . به طور مسلم با افزایش تقاضا نه تنها به زمین ، سرمایه ، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی بیشتری نیاز است ، بلکه داشتن یک برنامه جامع به منظور ایجاد هماهنگی بین مقدار زمین و واحدهای مسکونی مورد نیاز و تاسیسات زیربنایی ، تسهیلات عمومی و خدمات اجتماعی ، سیستم حمل و نقل و غیره ضروری است .

 

 

برای دستیابی به چنین برنامه ای باید شناخت کافی از ابعاد و میزان عوامل موثر در ایجاد مسکن به دست آورد ، و متقاضیان و ابعاد تقاضای آنها را کاملا شناخت. مساله احتیاج به مسکن به دلیل وضعیت خاص موجود در هر جامعه متفاوت است و با خصوصیات فردی (سن ، جنس ، سلامت فیزیکی و مغزی ) ، موقعیتهای اجتماعی ( ترکیب و سازمان خانواده ، سطح طبقاتی و سیستم ارتباط داخلی خانواده ) ، شرایط ایدئولوژیک و وضعیت اجتماعی – اقتصادی ( درآمد ، شغل و خصوصیات سیاسی و فرهنگی ) تغییر می کند و به همین نسبت موقعیت مسکن با توجه به وضعیت فیزیکی هر محیط ، و امکانات فنی و اقتصادی تغییراتی می یابد . این تغییرات باید شناخته شوند و مورد توجه قرار گیرند

 

 

جنبه های مختلف در برنامه ریزی مسکن

[TABLE=class: grid, width: 800, align: center]

[TR]

[TD=width: 142]

مسکن

[/TD]

[TD=width: 142]

جنبه های اجتماعی

[/TD]

[TD=width: 142]

جنبه های اقتصادی

[/TD]

[TD=width: 207]

جنبه های فیزیکی

[/TD]

[/TR]

[TR=bgcolor: #F2F2F2]

[TD=width: 142]۱٫فرد و واحد مسکونی[/TD]

[TD=width: 142]۱٫ اندازه خانوار۲٫ نوع خانوار (با فرزند ، مجرد یا مسن)

۳٫ گروه اخلاقی

[/TD]

[TD=width: 142]۱٫ درآمد۲٫ مالیات

۳٫ هزینه مسکن

[/TD]

[TD=width: 207]۱٫ مساحت واحد مسکونی۲٫ تعداد اطاقها در هر واحد مسکونی

۳٫ تجهیزات ساختمان

۴٫ شرایط ساختمان

۵٫ نوع مالکیت

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]۲٫ محله و سیستم ارتباط آن با محیط اطراف و جامعه در کل[/TD]

[TD=width: 142]۱٫ خدمات (آموزش ، بهداشت مناطق سبز ، مراکز خرید)۲٫ شرکت و نحوه ایفای نقش در تصمیم گیری و تعیین سیاست

۳٫ ملاقاتهای اجتماعی (رسمی یا غیر رسمی).

۴٫ جرم شناسی و درد شناسی اجتماعی (جنایت و غیره ).

۵٫ تجزیه گروهی (با توجه به درآمد ، گروه اخلاقی و غیره ).

 

[/TD]

[TD=width: 142]۱٫ منابع مالی برای رفع احتیاجات افراد.[/TD]

[TD=width: 207]۱٫ خدمات (با توجه به کل سطح زیربنایی که به سرویسهای مختلف اختصاص داده شده و ارتباط آن با جمعیت)۲٫ تراکم ( مشخصات جمعیت و تراکم به وجود آمده ، ماهیت فعالیتهای پر تراکم).

۳٫ فضا و مناطق سبز ( بادر نظر گرفتن جمعیت و نحوه دسترسی)

۴٫ امنیت عبور و مرور در معابر پیاده رو ( میزان مجزا بودن معابر پیاده رو و جاده های اتومبیل رو).

۵٫ دسترسی به خدمات ( فواصل و وقت مورد لزوم برای رسیدن به محل کار یا تفریح

۶٫ وضعیت اشتغال

۷٫ خصوصیت های استقرار واحد مسکونی (مرکز شهر ، بیرون از شهر ، روستایی ).

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع: کیمیافکر بزرگ

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...