رفتن به مطلب

تصفیه آب


iliashop

ارسال های توصیه شده

تصفیه آب یا Water purification به عملی گفته میشود که در آن مواد نامطلوب مخلوط یا محلول در آب جهت مصارف متفاوت جداسازی شده و آب تصفیه شده را ایجاد میکند .تصفیه آب

از زمانی که بشر خودش را شناخته مورد استفاده قرار گرفته و در طول این سالیان به تدریج تکامل یافته است . در این مقاله تصمیم گرفته ایم به صورت فنی و در عین حال تا حد امکان ساده روشهای تصفیه آب را بیان کنیم .

این مقاله به عنوان یکی از کامل ترین مقالات موجود درباره ی روشهای تصفیه آب بوده و امیدواریم این جمع بندی و دسته بندی هم برای مشتریان و هم همکاران ،طراحان و سازندگان تصفیه آب مفید فایده باشد .

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تصفیه آب

 

 

[h=3]الف : روشهای تصفیه آب فیزیکی[/h] روش جذب سطحی تصفیه آب

تجمع مواد در سطح مشترک بین دو فاز کاربرد در تصفیه آب: حذف مواد آلی محلول از آب با استفاده از کربن فعال گرانولی (GAC) یا کربن فعال پودری (PAC) – بعنوان مثال فیلترهای کارتریجی استفاده شده در دستگاه تصفیه آب خانگی مرحله ۲ روش هوادهی تصفیه آب

فرآیند تماس مایع با هوا بوسیله گازی که انتقال دهنده از یک فاز به فاز دیگر است . فاز گاز به فاز مایع (جذب گاز) یا فاز مایع به فاز گاز (حذف گاز ) کاربرد در تصفیه آب : حذف گازها از آب زیرزمینی (مانند H2S ، VOCS،CO2 و رادون ) اکسیژن رسانی به آب برای حذف آهن و منگنز است . روش تصفیه آب تقطیر جداسازی ترکیبات مایع از مایع بوسیله تبخیر و میعان کاربرد در تصفیه آب : برای نمک زدایی (شیرین کردن ) آب دریا استفاده میشود . تصفیه آب با روش فیلتراسیون (بستر) حذف مواد ذره ای در بستر فیلتر تشکیل شده از بستر گرانولی از طریق انتقال و پیوستگی به بستر فیلتر کاربرد در تصفیه آب : حذف جامدات بدنبال انعقاد ، لخته سازی ، ته نشینی ثقلی ، یا شناور سازی تصفیه آب با فیلتراسیون (فیلتراسیون ریز غشایی) صافی غشایی برای حذف ذرات ریز میکرومتر ( ۰/۰۰۱ تا ۰/۰۳ میکرومتر) به وسیله فشار با در نظر گرفتن معیار اندازه ذرات استفاده میشود . کاربرد درتصفیه آب : برای حذف کدورت ، برخی ویروسها ، باکتری ها ، پروتوزوا مثل ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم استفاده میشود . تصفیه آب با لخته سازی تجمع ذرات ریز لخته شده با وزن مخصوص کمتر از آب یا سرعت ته نشینی خیلی پایین کاربرد در تصفیه آب : به وجود آوردن ذرات برگتری که بتوان آنها را به وسیله سایر فرآیندها مثل ته نشینی ثقلی یا فیلتراسیون حذف کرد . تصفیه آب با شناور سازی با هوای محلول حذف ذرات ریز لخته شده با وزن مخصوص کمتر از آب یا سرعت ته نشینی خیلی پایین [h=4]کاربرد در تصفیه آب :[/h] حذف ذرات بعد از انعقاد و لخته سازی برای تخلیه به آبهای خام با کیفیت بالا که کدورت پایین ، رنگ و یا TOC یا سابقه شکوفایی جلبکی شدید دارند . تصفیه آب با متعادل سازی جریان تانک ذخیره در بخشی از فرآیند است که میتواند آب را برای متعادل کردن جریان و به حداقل رساندن نوسان کیفیت آب ذخیره نماید . کاربرد در تصفیه آب : شامل تانکهای ذخیره بزرگ به منظور جمع آوری فاضلاب ناشی از شستشوهای مداوم برگشت داده شده به اول جریان تصفیه خانه و یا چاه های ذخیره آب تصفیه شده در تصفیه خانه جهت تامین میزان بهره برداری ثابت مورد نیاز علیرغم تغییرات کوتاه مدت مصرف آب می باشد . تصفیه آب با جداسازی ثقلی تسریع شده زلال سازهای تماس جامدات و زلال سازهای تماس با پتوی لجن واحدهایی هستند که انعقاد ، لخته سازی، و ته نشینی در یک تانک انجام میشود . کاربرد در تصفیه آب : در مکانهایی که زمین محدود باشد و میزان بارگزاری سطحی ۲/۴ متر بر ساعت و یا بیشتر باشد سبک سازی با آهک و سودا انجام میشود . روش تصفیه آب اختلاط مخلوط کردن یا به هم زدن ۲ یا چند محلول از طریق مصرف انرژی کاربرد در تصفیه آب : در اختلاط و مخلوط کردن مواد شیمایی استفاده میشود . روش تصفیه آب نانوفیلتراسیون فیلتراسیون غشایی با فشار بالا برای حذف ذرات ریز میکرونی محلول ۰/۰۱ تا ۰/۰۰۱ میکرومتر با در نظر گرفتن معیار اندازه ذرات استفاده میشود . [h=4]کاربرد در تصفیه آب :[/h] برای تولید آب آشامیدنی از اقیانوس ، دریا یا ابهای لب شور ، سبک سازی آب ، حذف ترکیبات محلول خاص مانند آفت کش ها و مواد آلی طبیعی به منظور کنترل محصولات جانبی گندزدایی استفاده میشود . روش تصفیه آب اسمز معکوس RO فیلتراسیون غشایی با فشار بالا برای حذف ذرات محلول زیر میکرومتر ۰/۰۰۵ تا ۰/۰۰۰۱ میکرون بوسیله انحلال یا انتشار [h=4]کاربرد در تصفیه آب :[/h] برای تولید آب آشامیدنی از اقیانوس ، دریا یا آبهای لب شور ، سبک سازی آب ، حذف ترکیبات محلول خاص مانند آفت کشها و مواد آلی طبیعی به منظور کنترل محصولات جانبی گندزدایی استفاده میشود . این روش به عنوان محبوبترین روشهای مورد استفاده برای تصفیه آب آشامیدنی در سطح خانگی , نیمه صنعتی و صنعتی میباشد . تصفیه آب با آشغالگیر درشت عبور آب تصفیه نشده از میان آشغالگیر درشت به منظور حذف ذرات بزرگ در گستره ی ۲۰ تا ۱۵۰ میلی متر و بزرگتر صورت میگیرد . [h=3]کاربرد در تصفیه آب :[/h] در ساختمان آبگیر به منظور حذف چوب ها ، آشغال ها و سایر مواد بزرگ در آب تصفیه نشده از توری آشغالگیر (جداسازی ) استفاده میگردد . تصفیه آب با آشغالگیر ریز آب تصفیه نشده از میان بسترهای فولاد ضد زنگ یا پلی استر عبور داده میشود و ذرات کوچک ۰/۰۲۵ تا ۱/۵ میلی متری بوسیله توری آشغالگیر (جداسازی) حذف میگردند . کاربرد در تصفیه آب : برای حذف جلبک فیلامنتوس استفاده میشود . تصفیه آب با روش ته نشینی جداسازی جامدات قابل ته نشینی بوسیله نیروی ثقلی کاربرد در تصفیه آب : برای حذف ذرات بزرگتر از ۰/۵ میلی متر استفاده است و معمولا پس از واحد انعقاد و لخته سازی تعبیه میشود . تصفیه آب به روش گندزدایی با UV برای غیر فعال کردن میگروارگانیسم ها از اشعه UV استفاده میشود . کاربرد در تصفیه آب : معمولا همراه یک ماده شیمیایی با باقیمانده پایدار در سیستم توزیع به منظور غیر فعال کردن میکروارگانیسم هایی از قبیل ویروس ها ، باکتریها و پروتوزوا به کاربرده میشود . [h=3]روش تصفیه آب اکسیداسیون با UV[/h] برای اکسید نمودن مولکولها و ترکیبات آلی پیچیده از اشعه UV استفاده میشود . کاربرد در تصفیه آب : برای اکسیداسیون N نیتروز دی متیل آمین (NDMA) استفاده میشود . [h=3]ب : روشهای تصفیه آب شیمیایی[/h] روش تصفیه آب اکسیداسیون پیشرفته کاربرد واکنشهای شیمیایی به منظور تولید رادیکالهای هیدروکسل با واکنش پذیری بسیار بالا و عمر کوتاه (OH) جهت اکسیداسیون ترکیبات شیمایی است . موارد زیر ترتیب کاهشی از متداول ترین واکنشهای تولید رادیکالهای آزاد است : O3 , پروکسون (O3,H2O2) , O3 و UV , H2O2 و UV کاربرد در تصفیه آب : اکسیداسیون ترکیبات خاص هیومیک ، افت کش ها ، و مواد آلی کلردار و برخی ترکیبات تولید کننده ی طعم و بو از قبیل MIB و ژئوسمین یافت شده در آبهای سطحی و زیرزمینی آلوده . تصفیه آب با روش گندزدایی شیمایی اضافه کردن عوامل اکسید کننده شیمیایی به منظور غیر فعال نمودن ارگانیسم های پاتوژن در آب کاربرد در تصفیه آب : گندزدایی آب با کلر ، ترکیبات کلر یا ازن تصفیه آب با روش خنثی سازی شیمیایی خنثی سازی محلول با اضافه کردن عوامل شیمیایی . کاربرد در تصفیه آب : کنترل PH و گستره ی بهره برداری بهینه برای سایر فرآیندهای تصفیه آب تصفیه آب با ترسیب شیمیایی افزودن مواد شیمیایی باعث حذف ترکیبات خاص از طریق ترسیب فاز جامد میگردد . [h=3]کاربرد در تصفیه آب :[/h] حذف فلزات سنگین ، فسفر تصفیه آب با روش انعقاد فرآیند ناپایدارسازی کلوئیدها منجر به بزرگتر شدن ذرات میشود و میتواند در طول لخته سازی رخ دهد. [h=3]کاربرد در تصفیه آب :[/h] افزودن مواد شیمیایی مانند کلرید فریک، آلوم، پلیمرها به منظور ناپایدارسازی ذرات موجود در آب . روش تصفیه آب تبادل یون فرآیندی که در آن یونهای ویژه ای از مواد مبادله کننده ی نامحلول جانشین (تعویض) یونهای محلول میشوند . کاربرد در تصفیه آب : حذف سختی ، نیترات ، مواد آلی طبیعی ، بروماید و همچنین حذف کامل مواد معدنی از آب روش تصفیه آب تثبیت افزودن مواد شیمیایی به آب تصفیه شده جهت تشکیل رسوب کربنات کلسیم [h=3]کاربرد در تصفیه آب :[/h] تثبیت آب تصفیه شده قبل از ورود به سیستم توزیع [h=3]ج : روش تصفیه آب بیولوژیکی[/h] روش تصفیه آب بیوفیلتراسیون ( فاز مایع ) فیلتر سریع با بستر گرانوله به منظور دستیابی به دو هدف حذف ذرات و حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی به وسیله اکسیداسیون بیولوژیکی مورد بهره برداری قرار میگیرد . [h=3]کاربرد در تصفیه آب :[/h] حذف مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی BOM به دنبال ازن زنی و آنیون های اکسیژن دار هالوژنی (مانند برومات ، کلرات) روش تصفیه آب دنیتریفیکاسیون تبدیل بیولوژیکی نیترات NO 3 به گاز نیتروژن N2 کاربرد در تصفیه آب : تبدیل نیترات موجود در برخی مواد زائد سطحی به گاز نیتروژن روش تصفیه آب نیتریفیکاسیون تبدیل بیولوژیکی آمونیاک NH3 به نیترات NO3 کاربرد در تصفیه آب : تبدیل آمونیاک موجود در برخی مواد زائد سطحی به نیترات و پیگیری حذف آن بوسیله ی انجام فرآیند دنیتریفیکاسیون . تمامی روشهای فوق کاربردی بوده اما استفاده از آنها نیاز به تحقیق و بررسی کارشناسی بیشتری دارد . همانطور که ملاحظه میفرمایید مطالب کاملا به اختصار در آمده و توضیحات بیشتر خارج از حوصله ی این مقاله میباشد . بسیاری از این روشها در مقالات مختلف این سایت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...