رفتن به مطلب

زبان هندی


ارسال های توصیه شده

[h=2]icon1.png آموزش گام به گام زبان هندی[/h] سلام دوستان عزیز خوبین؟ می دونم خیلی ها این زبان رو دوست ندارن ولی شاید باشن کسایی که می خوان این زبان رو یاد بگیرن.

 

 

_ دستور زبان هندی:

 

زبان هندی زبان بزرگ و مفصلی است. ما در اینجا چند نکته ضروری را برای شما بیان میکنیم.

 

_حروف الفبای هندی:

 

الف) حروف صدا دار:11 حروفند که در زبان هندی (سُوَر) گفته می شوند.

 

i347676_1.png

ب) حروف بی صدا: 33 حروفند که در زبان هندی (وِیَنجَن) گفته می شوند.

لینک به دیدگاه

درس 2

 

کلمه

 

کلمه(شَبد):
در زبان هندی کلمه به نه(9) قسم تقسیم می شود:

 

1_اسم:
نام شیئ، انسان،حیوان و مکان راد در زبان هندی، (سَنگِیَا) می گویند.

 

2_ضمیر:
کلمه ای که به جای اسم استفاده می شود، در زبان هندی (سَروَنَام) گفته می شود.

 

3_صفت:
کلمه ای که در جمله، صفات صاحب اسم یا ضمیر را بیان می کند، در زبان هندی (وِشِشَن) گفته می شود.

 

4_فعل:
در زبان هندی فعل را کِریا می گویند، مانندخوردن ، خواندن...

 

5
_قید:
کلمه ای که قید یا حالت فعل را بیان می کند، در زبان هندی کِرِیا وِشِشن گفته می شود. مانند: احمد تند می رود.

 

6_حرف اضافه:
که نسبت بین دو کلمه را بیان می کند در زبان هندی (سمبنده سوچک) گفته می شود. مانند: این کتاب احمد است.

 

7_حرف ربط:
که دو کلمه را به هم ربط می دهد در زبان هندی (سینوجک) گفته می شود. مانند: حسن و حسین.

 

8_حرف تعجب(وِسمیادی بودهک):
کلمه ای که برای بیان کردن تعجب استفاده می شود. مانند: آه چقدر قشنگ است.

 

9_تاکید(اَویَی):
فقط با تکرار کلمه، اظهار تاکید می کنند. مانند: یواش یواش.
لینک به دیدگاه

درس 3

 

 

جمله(1)

 

 

 

_جمله:
(واکیه):جمله به دو بخش تقسیم میشود، مبتدا و خبر(نهاد و گزاره).

مانند:
احمد
در تهران زندگی می کند.

مبتدا خبر

 

 

1
_مبتدا(اُدّشیه):
کسی که در مورد او صحبت شود.

2_خبر(وِدهِی):
صحبتی که در مورد مبتدا می شود.

 

 

 

_جمله در زبان هندی پنج نوع می باشد:

 

 

1_ ساده و مثبت:
این خانه من است.

 

2_ منفی:
هیچ کس نمی رود.

 

3_ سؤالی:
ما چیکار کنیم؟

 

4_ امری:
آنجا نروید.

 

5_ تعجبی:
ای خدا

 

 

_زمان:
زبان هندی دارای، سه زمان می باشد: حال، آینده،گذشته.

 

 

1_زمان حال:
(ورتمان کال) :من می روم. (می جا رها هو)

2_زمان گذشته:
(بُهت کال) :ما مشهد رفتیم. (هم مشهد گَی ته)

3_زمان آینده:
(بهوشیا کال) : هفته آینده به مدرسه می روم.

 

_ضمیر فاعلی:

 

اول شخص
(اتَّم پروش): من (می) ، ما (هم)

دوم شخص
(مدهیم پروش): تو (تُم) ، شما (آپ)

سوم شخص
(اَنیه پروش): او (وُه) ، آنها، ایشان (وِه لوگ)

 

_ضمیر مفعولی:
سه نوع می باشد.

 

اول شخص
(ایک وچین): به من، مرا، ما را، به ما (موجه)

دوم شخص
(دیو وچن): تو را، شما را، به شما (تم هی)

سوم شخص
(بَهُو وچن): به او، او را، آنها را، به آنها (اُنهی)

لینک به دیدگاه

ادامه درس 3

 

 

جمله(2)

 

 

_جنس(لِنگ):
در زبان هندی دو نوع جنس استفاده می شود.

 

الف) مذکر:(پولِنگ)
احمد

 

ب) مونث: (استری لِنگ)
سیما

 

 

_ترتیب جمله:
در زبان هندی عموما این ترتیب در جمله استفاده می شود.

 

فاعل_ مفعول_ فعل

 

(کرتا_ کَرَم_ کِریا)

 

 

 

_(اُپسرگ) حروفی هستند که با آمدن در شروع کلمه، معنی آن کلمه را عوض می کنند. در زبان هندی آنها 22 کلمه اند:

 

 

پِر، پِرا، اپ، سَم، اَنو، اَو، نِس، نِر، دُس، دُر، وی، آ، نی، سوَُ، اَتی، اَبهی،

 

اَدهی، اَپی، پِرِتی، پَری، اُپ، اُت.

 

 

_
(پِرتِیَی): این نوع کلمه به آخر دیگر کلمه می آیند: مانند: باغ + بان = باغبان

 

 

_(سَندهی): وقتی که دو کلمه با هم ربط داده می شوند، سندهی گفته می شوند.

 

مانند: سوری + اُودی = سُوریودَی

 

 

_(سماس): وقتی که دو کلمه جمع می شوند و یک کلمۀ جدید می سازند سماس گفته می شوند.

لینک به دیدگاه

واژه های مهم و پر کاربرد

 

(ضروری واکیه)

سلام_______نمَس کار

صبح بخیر______ شُبه پربهات

 

بعد از ظهر بخیر_______شُبه دِن

 

شب بخیر________شُبه راتری

 

عصر بخیر________شُبه شاندهیا

 

خداحافظ________شُبه کام نایِ

 

خواهش می کنم_______آپسِ وِنِتی هی

 

متشکرم________دَهنیَواد

 

بله/نه، خیر______جِی ها/نا/نهی

 

ببخشید________معاف کی جی یِه

 

شما چطورید؟______آپ کِی سِه هِی

 

خیلی خوب است_____بَهوت اَچها

 

 

کجا می تونم...پیدا کنم/بخرم/کرایه(اجاره) کنم؟_________

کَها سِه...لِی سَکتا/خرید/کِرایه پر لی سَکتا هُو

 

...کجاست_______کاهاهی

 

قیمت آن چقدر است؟________اوسکی قیمت کیتنی هی

 

من...می خواهم________موجه...چاهی یه

 

این چه معنی می دهد؟________اِسکَا کِیَا مَطلب هی

 

من متوجه نمی شوم________مَی نَهی سَمجها/نَهی سَمَجِهی

 

چه وقت...باز/بسته می شود؟________کس وقت کُلتها/بند هوتا هی

 

ساعت چند است؟__________کِیاسَمَی هُواهَی

 

اشکال دارد سیگار بکشم________کیا سگریت پینه پر کویی آپتی هی

 

توالت کجاست؟_______تَایِلت کَها هَی

 

خوش آمدید________آپآپ کا سُواگَت هی

 

لطفا________کِرپِیا

لینک به دیدگاه

سؤالات:

 

 

 

کجا؟________کَاهَا

 

....کجاست؟_______کاها هَی

 

...را کجا می توانم پیدا کنم/بگیرم،بخرم(بروم)؟_______... یَها کَها مِل سَکتا هِی

 

چه کسی؟کی؟_________کِسکا کِسکی/کُن

 

او کیست؟________وُه کُن

 

چه؟__________کِیا

 

آن چیست؟__________وُه کیا هی

 

آن چه معنیمی دهد؟___________اوسکا کِیا مَطلب هی

 

کدام؟__________کُن سا

 

کدام اتوبوس به...می رود؟___________کُن سی بَس جایِگی...

 

چه وقت،کی؟___________کِس سَمَی/کَب

 

چه وقت(کی)می رسیم؟_________کَب پَهو

 

چه قدر؟(غیر قابل شمارش)__________کِس قَدر

 

چندتا(قابل شمارش)_________کِتنِه

 

چقدر می ارزد؟قیمتش چقدر است؟_________کِتنِیکا/کِیا قیمت هی

 

چطور؟__________کِیسِه

لینک به دیدگاه

خوراکی ها

 

 

پیتزا__________پیتزا

 

تخم مرغ نیمرو________آنداهاف فرایی

 

نان تست با پنیر__________پاپه پنیر که ساته

 

نان تست با قارچ_________پاپه مَشروم کِه ساته

 

نان تست با اسپاگتی_________پاپه اِسپاگِت لَگا هُوا

 

چند تا سیب___________کُچه سیب

 

چند تا موز_________کُچه کِیلِ

 

آناناس__________آناناس

 

انبه________آم

 

نارگیل________ناریَل

 

کره_________مَکَهن

 

نان__________رُوتی

 

نان باگت،گرده نان________دَبَل رُوتی

 

شکلات________چاکلت

 

انگور________انگور

 

تخم مرغ_______مُرغی کِه اندِ

 

بستنی______آیسکِریم

 

پنیر_______پنیر

 

 

کره نباتی________ونسپتی مکهن

 

آبنبات________چاکلت متهایی

 

شکر__________شکر

 

چای_______چای

 

شیر_______دوده

 

شیرچای________دوده والی چای

 

چای کیسه ای_______تی بیگس

 

ماست______دَهی

 

نمک________نَمَک

لینک به دیدگاه

فصل ها________ موسم

 

بهار________ بهار

 

تابستان_____ گرمی

 

پاییز________ پتجهر

 

زمستان_____ سردی

 

در بهار_______ بهار می

 

در تابستان____ گرمی می

 

در زمستان_____ سردی می

 

 

 

ماه ها____________ مَهِنِه

 

ژانویه________ جنوری

 

فوریه________ فَروَری

 

مارس_______ مارچ

 

آوریل_______ اپریل

 

مه________ مَئی

 

ژوئن______ جون

 

ژوئیه______ جولائی

 

اوت_______ اگست

 

سپتامبر______ سِتَمبَر

 

اکتبر________ اکتوبر

 

نوامبر_______ نَوَمبَر

 

دسامبر______ دِسَمبَر

 

اوایل ژانویه________جنوری که شروع سه

 

اواسط فوریه_______ فروری بیچ تک

 

اواخر مارس_______ مارچ که آخِر تک

 

این ماه__________ اِس مَهِنِه می

 

ماه قبل_________ پِچهلِ مَهِنِه می

 

ماه آینده________ آینده مَهِنِه می

لینک به دیدگاه

رنگها___________ رنگ(کلرس)

 

 

زرد تیره، بژ_________ گِهرهَ پیلا

 

آبی___________ نیلا

 

قهوه ای________ براون

 

زرد____________ پیلا

 

طلایی_________ سنهری

 

خاکستری ، توسی_________ گِرِی

 

سبز______________ هرا

 

ارغوانی روشن، بنفش یاسی____________ هلکه پنگنی

 

نارنجی________ نارنجی

 

قرمز_________ لال

 

صورتی_______ گلابی

 

فیروزه ای__________ فیروزی

 

بنفش___________ پرپل

 

سفید________ سفید

 

نقره ای_______ سیلور

 

سیاه________ کالا

 

...تیره_________ گَهرا

 

...روشن_______ هَلکَه

لینک به دیدگاه

پوشاک____________ کپره

 

 

لباس رسمی_________ نایت درس

 

لباس شنا___________ سویمینگ کاستم

 

بلوز________ تی شرت

 

شلوار_________ پِینت

 

کیف پول،کیف دستی زنانه__________ پرس، لدیس پرس

 

زیر پیراهنی، جلیقه____________ بنیان

 

کلاه_____________ توپی

 

کت، ژاکت___________ کوت جاکت

 

شلوار جین___________ جینس پینت

 

لباس، پیراهن زنانه_________ زنانه کپرها

 

لباس بچگانه___________ بچو کی کپره

 

جوراب ورزشی__________ اِسپرتس ساکس

 

لباس، کت و شلوار___________ کوت پینت سوت

 

زیر شلواری______________ اَندر ویر

 

پیراهن__________ شَرت

 

چتر____________ چَهتری

 

پلوور____________ بلوور

 

پیژامه____________ پیجامه

 

دامن___________ اسکرت

 

شلوارک________ برمودا

 

روسری، شال گردن___________ اِسکارف

 

کراوات__________ تایی

 

دکمه____________ بتن

 

زیپ____________ چین،زیب

 

کفش______________ جُوته

 

 

کفش کوه___________ کلیمبیگ بوت

 

کفش کتانی___________ سوتی جوته

 

پوتین، چکمه___________ لفتین جوته

 

پوتین یا چکمه چرمی__________ لیدر شوز

 

دمپایی__________ چپل

 

صندل__________ صندل

 

کفش پاشنه بلند____________ اوجی ای ری جوته

 

کفش تنیس_____________ تنیس شوز

 

کفش پیاده روی_______________ واکینگ شوز

لینک به دیدگاه

اعداد(1)___________ اَنک

 

 

صفر_______ شونیِه

 

یک________ ایک

 

دو________ دو

 

سه_______ تین

 

چهار______ چار

 

پنج_______ پانچ

 

شش______ چِه

 

هفت______ سات

 

هشت_____ آته

 

نه________ نو

 

ده________ دس

 

یازده______ گیاره

 

دوازده_____ باره

 

سیزده_____ تَیره

 

چهارده_____ چُوده

 

پانزده______ پَندره

 

شانزده_______ سُوله

 

هفده________ سَترَه

 

هجده________ اَتهارَه

 

نوزده_________ اُنیس

 

بیست________ بیس

لینک به دیدگاه

اعداد (2)

 

 

بیست و یک_________ اِکیس

 

بیست و دو_________ بائیس

 

بیست و سه________ تِئیس

 

بیست و چهار________ چوبیس

 

بیست و پنج_________ پَچیس

 

بیست و شش________ چَهبیس

 

بیست و هفت________ سَتائیس

 

بیست و هشت_______ اتهائیس

 

بیست و نه_________ اُنیس

 

سی________ تیس

 

سی و یک_________ اکتیس

 

سی و دو_________ بتیس

 

سی و سه________ تِتیس

 

چهل_________ چالیس

 

چهل و یک_______ اِکتالیس

 

چهل و دو_______ بَیالیس

 

چهل و سه____________ تِتالیس

 

پنجاه___________ پچاس

 

پنجاه و یک_________ اِکیاون

 

پنجاه و دو__________ باون

 

پنجاه و سه_________ تَرِپن

 

شصت__________ ساته

 

شصت و یک________ اِکسته

 

شصت و دو________ باسته

 

هفتاد________ سَتر

 

هفتاد و یک___________ اِکهَتر

 

هفتاد و دو___________ بَهَتر

 

هشتاد____________ اَسی

 

هشتاد و یک_________ اِکیاسی

 

هشتاد و دو___________ بَیاسی

 

نود____________ نَبِه

 

نود و یک____________ اِکانوِه

 

نود و دو_____________ بانوِه

 

صد____________ سو

لینک به دیدگاه

اعداد (3)

 

 

صد و یک_____________ ایک سوایک

 

صد و دو______________ ایک سودو

 

صد و سه_____________ ایک سو تین

 

صد و ده______________ ایک سُو دَس

 

صد و بیست____________ ایک سو بیس

 

صد و سی_____________ ایک سو تیس

 

صد و چهل____________ ایک سو چالیس

 

صد و پنجاه___________ ایک سو پچاس

 

صد و شصت__________ ایک سو ساته

 

صد و هفتاد__________ ایک سو ستبر

 

صد و هشتاد_________ ایک سو اسی

 

صد و نود____________ ایک سو نبه

 

دویست____________ دو سو

 

سیصد_____________ تین سو

 

چهارصد____________ چار سو

 

پانصد______________ پانچ سو

 

ششصد___________ چِه سو

 

 

هفتصد____________ سات سو

 

هشتصد___________ آته سو

 

نهصد_____________ نو سو

 

هزار_____________ هزار

 

هزار و صد___________ ایک هزار ایک سو

 

هزار و دویست________ ایک هزار دو سو

 

هزار و سیصد________ ایک هزار تین سو

 

دو هزار____________ دو هزار

 

پنج هزار___________ پانچ هزار

 

ده هزار__________ دس هزار

 

پنجاه هزار________ پچاس هزار

 

صد هزار_________ ایک لاک

 

یک میلیون________ دَس لاکه

 

یک میلیارد، یک بیلیون____________ ایک اَرَب

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...