رفتن به مطلب

چگونه می توانیم ازبرق امام استفاده کنیم!


ارسال های توصیه شده

سلام......چه سلامی چه علیکی اصلا اعصاب ندارم.هرچی میگم فقط بگیدچشم.:w000:

 

اونکاری که دوست ندارم باید بکنم .

یادتونه یه موضوعی هست بانام (ساخت دستگاه تولیدبرق برای همیشه!) تواین موضوع هم می خواهیم تومایه های همون باشه ولی برعکس به جای اینکه مخمون (اگرچیزی مونده باشه:ws28:)توکارمثبت به کارببریم توکارمنفی کارکنیم:3:

برای چی ؟ نگاهی به قبض برق کردین ؟ امروزواقعا قبض برق راکه دیدم اینجوری شدم:hapydancsmil:!

رفتم زنگ بزنم بگم کسی دیگه برق دزدی مصرف میکنه ! اونوقت ازمن که کنتردارم می گیرید! گل (مثل فکنیدگله) بگیره اوسردراداره برقو ! انوقت هی بایدبگیم فلسطین - کوبانی -سوریه - عراق - افغانستان و... کی بگه ایران که دست یه سری ........افتاده

اینجامی خواهیم انواع راههای دورزدن اداره برق ودولت رابرسی کنیم؟ کمک کنید؟

خداخودش می دونه اصلا چقدرازاین کارهابدم میاد.ولی دیگه دارم کم میارم .تاکی پول الکی بدیم ؟

لینک به دیدگاه
سلام......چه سلامی چه علیکی اصلا اعصاب ندارم.هرچی میگم فقط بگیدچشم.:w000:

 

اونکاری که دوست ندارم باید بکنم .

یادتونه یه موضوعی هست بانام (ساخت دستگاه تولیدبرق برای همیشه!) تواین موضوع هم می خواهیم تومایه های همون باشه ولی برعکس به جای اینکه مخمون (اگرچیزی مونده باشه:ws28:)توکارمثبت به کارببریم توکارمنفی کارکنیم:3:

برای چی ؟ نگاهی به قبض برق کردین ؟ امروزواقعا قبض برق راکه دیدم اینجوری شدم:hapydancsmil:!

رفتم زنگ بزنم بگم کسی دیگه برق دزدی مصرف میکنه ! اونوقت ازمن که کنتردارم می گیرید! گل (مثل فکنیدگله) بگیره اوسردراداره برقو ! انوقت هی بایدبگیم فلسطین - کوبانی -سوریه - عراق - افغانستان و... کی بگه ایران که دست یه سری ........افتاده

اینجامی خواهیم انواع راههای دورزدن اداره برق ودولت رابرسی کنیم؟ کمک کنید؟

خداخودش می دونه اصلا چقدرازاین کارهابدم میاد.ولی دیگه دارم کم میارم .تاکی پول الکی بدیم ؟

 

درسته که هزینه برق زیاده ولی این کار هم به نظر من نمیتونه درست باشه یک تجربه ای رو که من توی این 39 سال زندگیم به دست اوردم اینه هر کسی به اندازه ای که روزیش هست در امد ادره هر چی زور بزنه از اینجا برق بگیری پول برق ندی یا حق مردمو بخوریم به همون اندازه از روزی ادم کم میشه البته برق رو مثال زدم

بعد اینکه چرا ما کاری بکنیم حق 80 میلیون نفر توی ایران بیوفته گردن ما

لینک به دیدگاه
درسته که هزینه برق زیاده ولی این کار هم به نظر من نمیتونه درست باشه یک تجربه ای رو که من توی این 39 سال زندگیم به دست اوردم اینه هر کسی به اندازه ای که روزیش هست در امد ادره هر چی زور بزنه از اینجا برق بگیری پول برق ندی یا حق مردمو بخوریم به همون اندازه از روزی ادم کم میشه البته برق رو مثال زدم

بعد اینکه چرا ما کاری بکنیم حق 80 میلیون نفر توی ایران بیوفته گردن ما

 

درود بر شما.....:a030::icon_gol:

لینک به دیدگاه
درسته که هزینه برق زیاده ولی این کار هم به نظر من نمیتونه درست باشه یک تجربه ای رو که من توی این 39 سال زندگیم به دست اوردم اینه هر کسی به اندازه ای که روزیش هست در امد ادره هر چی زور بزنه از اینجا برق بگیری پول برق ندی یا حق مردمو بخوریم به همون اندازه از روزی ادم کم میشه البته برق رو مثال زدم

بعد اینکه چرا ما کاری بکنیم حق 80 میلیون نفر توی ایران بیوفته گردن ما

سلام مهندس ..........

شما کاملادرست می فرمایید ولی وقتی همه حالا نگم همه 90% برق دزدی گرفتند؟

وقتی زنگ میزنی اداره برق گزارش می دی ؟

وقتی زنگ میزنی سازمان بازرسی وشکایات برق بعدازچندبارمیفهمی داره می پیچوندت؟

وقتی میبینی ماشین میوه کابل انداخته وسط خیابان ........ مردم هم بی تفاوت بایدهنجرت پاره بشه بگی اینادارن ازمامیگیرنداینقدرفشارمیاره به شبکه و....

وقتی میان وپول میگیرند.

وقتی مردم میگن بزاربنده خدانون دربیاره.

وقتی خودماموران البته همشون نه بعضی هاشون پیشنهادمی دن.

وقتی مردم بجای اعتراض میگن یاروارضه داره !

و.....

دارم دیوانه می شم .نمی دونم من اشتباه می کنم کسی که برق اینجوری می دوزده اشتباه می کنه ولی چیزی که معلومه اون داره پول درمیاره ومن وماداریم پول می دهیم !

یه روزداشتیم توخیابان ردمی شدیم یه دست فروش رادیدم بساطش 1 مترشایدبود این توهمین فاصله دوتا لامپ مدادی روشن کرده بود.شماکه کارت برقه می دونی من چی میگم .

چرا؟چرا؟چرا؟چرا؟چرا؟

 

اینم میگم من هرگزاینکارهارانمی کنم ولی اعتراض میکنم.چه قبل اززدن این موضوع چه بعد من اینکارهارانمی کنم چون به انسانیت اعتقاددارم چون هنوزخداراقبول دارم.

به نظرم دودسته هستند کسانی که خداراقبول دارند ، گروه دوم کسانی که انسانیت راقبول دارند که هردو مناسبندولی یک سری حالا گروه هستندکه به هیچ قیدوبندی پای بندنیستند.

 

بابا یباراینقدربه مخم زد امدم زنگ بزنم بگم من دارم برق ازسرتیرمیگیرم یه چندتاهم لیچاربگم ببینم عکس العمل دارنداصلا.

چقدرافتضاه آخه.

لینک به دیدگاه
سلام مهندس ..........

شما کاملادرست می فرمایید ولی وقتی همه حالا نگم همه 90% برق دزدی گرفتند؟

وقتی زنگ میزنی اداره برق گزارش می دی ؟

وقتی زنگ میزنی سازمان بازرسی وشکایات برق بعدازچندبارمیفهمی داره می پیچوندت؟

وقتی میبینی ماشین میوه کابل انداخته وسط خیابان ........ مردم هم بی تفاوت بایدهنجرت پاره بشه بگی اینادارن ازمامیگیرنداینقدرفشارمیاره به شبکه و....

وقتی میان وپول میگیرند.

وقتی مردم میگن بزاربنده خدانون دربیاره.

وقتی خودماموران البته همشون نه بعضی هاشون پیشنهادمی دن.

وقتی مردم بجای اعتراض میگن یاروارضه داره !

و.....

دارم دیوانه می شم .نمی دونم من اشتباه می کنم کسی که برق اینجوری می دوزده اشتباه می کنه ولی چیزی که معلومه اون داره پول درمیاره ومن وماداریم پول می دهیم !

یه روزداشتیم توخیابان ردمی شدیم یه دست فروش رادیدم بساطش 1 مترشایدبود این توهمین فاصله دوتا لامپ مدادی روشن کرده بود.شماکه کارت برقه می دونی من چی میگم .

چرا؟چرا؟چرا؟چرا؟چرا؟

 

اینم میگم من هرگزاینکارهارانمی کنم ولی اعتراض میکنم.چه قبل اززدن این موضوع چه بعد من اینکارهارانمی کنم چون به انسانیت اعتقاددارم چون هنوزخداراقبول دارم.

به نظرم دودسته هستند کسانی که خداراقبول دارند ، گروه دوم کسانی که انسانیت راقبول دارند که هردو مناسبندولی یک سری حالا گروه هستندکه به هیچ قیدوبندی پای بندنیستند.

 

بابا یباراینقدربه مخم زد امدم زنگ بزنم بگم من دارم برق ازسرتیرمیگیرم یه چندتاهم لیچاربگم ببینم عکس العمل دارنداصلا.

چقدرافتضاه آخه.

 

تمام خرفهای شما منظقی و متین

من منظورم اینه چرا ما خودمونو مدیون کنیم بذار اونایی که اینکارو میکنند مدیون ما باشن

گفتی 90 درصد من میگم 10 درصد اینکارو میکنند نه 90درصد به نظرت یک خونه ای که یک یخچال داره یک تلوزیون چندتا لامپو یک پی سی یک کولر ابی چقدر برق مصرف میکنه توی یک ماه بین 17 الی 25 تومن یعنی روزی 1000 تومن نمیشه و اکثرا هم میتونند پولشو پرداخت کنند و مشکلی باش ندارن حالا *mehrsa* خانم گفت 670ت.من توی 5 ماه دادن بابت برق به قول قدیمیا هر که خربزه میخوره پای لرزشم میشینه بایدد دید مصرف برق چه حوری بوده که ایقدر امده توی خونه ای هم که کولر گازی باشه دوماهش میشه 80 ال 90 هزارتومن پس مصرقتون بهینه نیست

لینک به دیدگاه

سلام .

ابتدا ازآقای بهرمند ودیگران مثل خانم مهنازبابت این تلنگر بجاشون تشکرمی کنم مخصوصا آقای بهرمند که اگر به جای ایشان یک نفربودکه تشویقم می کرد شایدمنم میرفتم این کارنادرست وغلط راانجام می دادم .

فهمیدم این لباسهابرای ماگشاده! بزاربگن من ارزه اینکارهاراندارم ..........بزارپول دربیارند ...............

بهرحال ازکسانی که اینجاشرکت کردندسپاس گذارم و ازشرکت کنندگان وکل انجمن بخاطراین حرکت زشت :icon_pf (34):عذرخواهی می کنم.:icon_gol:

لینک به دیدگاه
سلام .

ابتدا ازآقای بهرمند ودیگران مثل خانم مهنازبابت این تلنگر بجاشون تشکرمی کنم مخصوصا آقای بهرمند که اگر به جای ایشان یک نفربودکه تشویقم می کرد شایدمنم میرفتم این کارنادرست وغلط راانجام می دادم .

فهمیدم این لباسهابرای ماگشاده! بزاربگن من ارزه اینکارهاراندارم ..........بزارپول دربیارند ...............

بهرحال ازکسانی که اینجاشرکت کردندسپاس گذارم و ازشرکت کنندگان وکل انجمن بخاطراین حرکت زشت :icon_pf (34):عذرخواهی می کنم.:icon_gol:

 

ازت خیلی ممنونم که به این نتیجه خوب رسیدی

حالا اگه بخوای ادامه تاپیک رو بریم برای چگونگی کم کردن مصرف برق چه راهکارهایی به نظر شما یا دوستان میرسه جهت بهینه کردن مصرف برق

 

به نظر من یکی از کارها میتونه خازن گذاری باشه توی ساختمانها باشه عمل خازن گذاری میتونه تا 30درصد از بار مصرفی کم کنه به خصوص در کنتورهای دیجیتال

لینک به دیدگاه
سلام .

ابتدا ازآقای بهرمند ودیگران مثل خانم مهنازبابت این تلنگر بجاشون تشکرمی کنم مخصوصا آقای بهرمند که اگر به جای ایشان یک نفربودکه تشویقم می کرد شایدمنم میرفتم این کارنادرست وغلط راانجام می دادم .

فهمیدم این لباسهابرای ماگشاده! بزاربگن من ارزه اینکارهاراندارم ..........بزارپول دربیارند ...............

بهرحال ازکسانی که اینجاشرکت کردندسپاس گذارم و ازشرکت کنندگان وکل انجمن بخاطراین حرکت زشت :icon_pf (34):عذرخواهی می کنم.:icon_gol:

 

بسیارعالی.....ممنون از صداقتتون.....:a030::icon_gol:

لینک به دیدگاه
ازت خیلی ممنونم که به این نتیجه خوب رسیدی

حالا اگه بخوای ادامه تاپیک رو بریم برای چگونگی کم کردن مصرف برق چه راهکارهایی به نظر شما یا دوستان میرسه جهت بهینه کردن مصرف برق

 

به نظر من یکی از کارها میتونه خازن گذاری باشه توی ساختمانها باشه عمل خازن گذاری میتونه تا 30درصد از بار مصرفی کم کنه به خصوص در کنتورهای دیجیتال

اگراشتباه نکنم خازن ازایجاد خاصیت سلفی که توسط وسایل بوجودمی آیدجلوگیری می کند./درسته

چیطوری می شوداینکارراکرد؟

باموازی کردن می شود؟

لینک به دیدگاه
اگراشتباه نکنم خازن ازایجاد خاصیت سلفی که توسط وسایل بوجودمی آیدجلوگیری می کند./درسته

چیطوری می شوداینکارراکرد؟

باموازی کردن می شود؟

 

تقریبا این میشه از سلفی شدن حلو گیری میکنه یکی دیگه هم از پیکی که موقع استارت توی وسایل برقی به وجود میاد را کاهش میده و باعث میشه از کشیدجریان اضافی استارت رو کم بکنه بخصوص توی پمپ ها کولرها یخچال ها و کولر گازی

بله به صورت مواضی با خط ورودی یک خازن برای خط ورودی بگذارین کافیه خازنهای بی پلار ac مثلا 680 میکرو 450 ولت کافیه برای منزل

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...