کتاب آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

بازدید: 1885 بازدید
جزوه آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

کتاب آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی دانشگاه پیام نور که توسط دکتر محمدرضا اسد، دکتر سعید نقیبی و علیرضا شهسوار تهیه شده است را به صورت PDF در 225 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

امروزه این نکته روشن شده است که چنانچه مایل به ارتقاي ظرفیت فعالیت ورزشی و یا حفظ سطح معینی از آمادگی بدنی می باشید، باید به شکل منظم به تمرینات ورزشی بپردازید. اما مفهوم تمرین یک مفهوم جدید نبوده و قدمت آن به گذشته هاي دور بر می گردد.

در گذشته مربیان و ورزشکاران تنها روش هایی را استفاده می کردند که سودمند به نظر می رسیدند. اما با گذر زمان و با بررسی هاي علمی صورت گرفته، امروزه ما اطلاعات علمی بیشتري در مورد اجراي مناسب تمرینات ورزشی براي دستیابی به اهداف مشخص شده و کسب سازگاري هاي فیزیولوژیکی و سلولی آن داریم. علاوه بر آن می دانیم که تمرین یک مفهوم کاملاً تخصصی بوده که براي افراد و موقعیت هاي گوناگون و متفاوت بکار برده می شود.
تمریناتی که یک فرد پس از یک حمله قلبی براي بهبود خود و کاهش احتمال سکته مجدد انجام می دهد با تمرینات یک دونده ماراتون در سطح المپیک تفاوت هاي زیادي دارد. همچنین روش تمرینی یک وزنه بردار و یک ورزشکار سه گانه -صرف نظر از سطح آنها- متفاوت می باشد. لذا هدف ما در این کتاب این است تا با اصول ارزیابی، تجویز و نظارت بر تمرینات بدنی در گروه هاي مختلف سنی و در شرایط بدنی متفاوت آشنا شوید.

سرفصل های کتاب آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی :

فصل اول: آشنایی با مفاهیم و اجزاي آمادگی، آزمون و تمرین

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • تمرین
 • هدف تمرین
 • طبقه بندي رشته هاي ورزشی
 • چرخه فراجبرانی
 • ذخایر انرژي
 • دستگاه بی هوازي
 • دستگاه هوازي
 • همپوشانی دو دستگاه انرژي
 • آزمون ورزشی
 • انتخاب آزمون و اجراي آن
 • آمادگی براي تمرین
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل دوم: تجزیه و تحلیل نیاز هاي ویژه رشته هاي ورزشی و اصول تجویز تمرین

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • مدل تجزیه و تحلیل سیستماتیک ورزشی
 • تجزیه و تحلیل نیازهاي رشته ورزشی
 • کاربرد تجزیه و تحلیل ورزشی
 • اصول پایه تجویز تمرینات ورزشی
 • اصول تمرین
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل سوم: آزمون هاي قدرت و استقامت عضلانی و تجویز فعالیت براي بهبود آنها

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • قدرت عضلانی
 • آزمون هاي قدرت عضلانی
 • باور اشتباه: آزمون قدرت بیشینه خطرناك است و باید خیلی کم استفاده شود
 • استقامت عضلانی
 • آزمون هاي استقامت عضلانی
 • تجویز فعالیت ورزشی براي بهبود قدرت و استقامت عضلانی
 • روش توسعه استقامت عضلانی
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل چهارم: آزمون هاي آمادگی قلبی تنفسی و تجویز فعالیت براي بهبود آنها

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • آمادگی قلبی تنفسی
 • آزمون هاي ظرفیت هوازي
 • تجویز فعالیت ورزشی براي بهبود آمادگی قلبی تنفسی
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل پنجم: آزمون هاي انعطاف پذیري و سنجش ترکیب بدنی و تجویز فعالیت براي بهبود آنها

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • انعطاف پذیري
 • فوائد انعطاف پذیري
 • آزمون هاي انعطاف پذیري
 • تجویز فعالیت ورزشی براي بهبود انعطاف پذیري
 • سنجش ترکیب بدن و پیکرسنجی
 • اندازه گیري محیط اندام ها
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل ششم: آزمون هاي سرعت، توان و چابکی و تجویز فعالیت براي بهبود آنها

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • توان
 • آزمون توان
 • آزمون هاي ظرفیت بی هوازي
 • سرعت
 • آزمون هاي سرعت
 • چابکی
 • آزمون هاي چابکی
 • تجویز فعالیت ورزشی براي بهبود توان
 • تجویز فعالیت ورزشی براي بهبود سرعت
 • تجویز فعالیت ورزشی براي بهبود چابکی
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل هفتم: آشنایی با مفهوم بیماري هاي مزمن و چگونگی تجویز فعالیت بدنی براي بهبود آنها

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • تجویز فعالیت بدنی در آرتروز
 • تجویز فعالیت بدنی در پوکی استخوان
 • تجویز فعالیت بدنی در چاقی
 • تجویز فعالیت بدنی در دیابت نوع 2
 • تجویز فعالیت بدنی در اختلال در چربی خون
 • تجویز فعالیت بدنی در بیماري عروق کرونر قلب
 • تجویز فعالیت بدنی در نارسایی قلبی مزمن
 • تجویز فعالیت بدنی در پرفشارخونی
 • تجویز فعالیت بدنی در لنگش متناوب
 • تجویز فعالیت بدنی در بیماري انسداد ریوي مزمن
 • تجویز فعالیت بدنی در آسم
 • تجویز فعالیت بدنی در دیابت نوع 1
 • تجویز فعالیت بدنی در سرطان
 • تجویز فعالیت بدنی در افسردگی
 • تجویز فعالیت بدنی در سندرم خستگی مزمن
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

فصل هشتم: آزمون و تجویز فعالیت بدنی در گروه هاي خاص (کودکان، زنان و سالمندان)

 • هدف کلی
 • هدف های رفتاری
 • ورزش و کودکی
 • ورزش و سلامتی کودکان
 • رعایت اصول ایمنی حین ورزش
 • اصول ورزش در کودکی
 • نوع ورزش در کودکان
 • تمرینات هوازي در کودکان
 • تمرینات قدرتی در کودکان
 • ورزش و زنان
 • اصول ورزش در بارداري
 • اصول ورزش پس از بارداري
 • اصول ورزش در یائسگی
 • تمرینات قدرتی در زنان
 • ورزش و سالمندي
 • اصول ورزش در سالمندي
 • تمرینات هوازي در سالمندان
 • تمرینات قدرتی در سالمندان
 • تمرینات انعطاف پذیري در سالمندان
 • خلاصه فصل
 • خودآزمایی

پاسخ خودآزمایی

نام فایل: کتاب آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

نواندیشان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب