سبک رهبری مبتنی بر ارزش

بازدید: 2559 بازدید
رهبری مبتنی بر ارزش

اگرچه در گذشته مقوله ارزش ها، بین رویکردهای مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار نبوده، ولی امروزه ارزش ها در روندهای مدیریتی از نقش محوری برخوردار هستند. این تغییر جهت در کانون توجه مدیریت عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده مدیران به مسئولیت پذیری حرفه ای، کیفیت و مشتری مداری بوده است. از طرفی دنیا هم مکان نامطمئن تر و پیچیده تری شده است و مدیران نمی توانند از توجه به پیچیدگی ها اجتناب کنند و برای مواجه با پیچیدگی ها به مهارت هایی از قبیل درک تئوری پیچیدگی، تئوری سیستم ها و تئوری آشوب نیازمندند. امروزه محدوده پیشرفت و رشد پیچیدگی پدیده ها (شخص، سازمان و جامعه) درونی و همراه با ساده سازی سطح پدیده هاست و به همین دلیل «زنگ هشدار مدیریت» بایستی به صدا در آید.

متن کامل این مقاله رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید:

نویسنده و ارسال کننده: سمیه ذاکرین

[vc_message message_box_color=”green” icon_fontawesome=”fa fa-download”]نام فایل: سبک رهبری مبتنی بر ارزش

دانلود فایل: لینک مستقیم

[/vc_message]

[vc_message message_box_color=”blue” icon_fontawesome=”fa fa-link”]منبع: نواندیشان[/vc_message]

ادامه مطلب