نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع تفصیلی کلور همراه با نقشه های اتوکد

طرح جامع کلور

طرح جامع تفصیلی شهر کلور واقع در استان اردبیل که توسط مهندسین مشاور آهون در سال 1391 تهیه شده است را همراه با نقشه های اتوکد از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

کلور شهری است از توابع شهرستان خلخال در استان اردبیل ایران است. این شهر در شهرستان خلخال است و مردم آن به زبان تاتی صحبت می‌کنند. کلور در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر خلخال و در دامنه غربی رشته‌کوه البرز تالش و شرق کوه آق داغ قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا ۱۵۵۰ متر است و آب و هوای آن در تابستان معتدل و در زمستان سرد است. ترکیبی از آب و هوای شمالی و کوهستانی باعث شده‌است تا این شهر از نظر آب و هوایی در حالت ایده‌آلی برای گردشگری قرار داشته باشد.

فهرست مطالب طرح جامع تفصیلی شهر کلور :

جلد اول: تعيين و بررسي حوزه خدمات‌گير روستايي

 • تعيين و بررسي حوزه خدمات‌گير روستايي براي تدقيق موقعيت شهر
 • چگونگي عملكردهاي اصلي اقتصادي روستاهاي خدمات‌گير
 • نحوه توزيع جمعيت در روستاهاي خدمات‌گير
 • شناخت كمبودهاي تاسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و تجهيزات روستاهاي خدمات‌گير
 • تعيين حريم شهر و پهنه‌بندي آن

جلد دوم طرح جامع کلور: بررسی و شناخت شهر

خصوصيات اقليمي و زيست محيطي شهر

 • مكان‌ها و فرصت‌هاي گردشگري، شناخت ارزش‌هاي زيست‌محيطي و مواهب طبيعي شهر و حريم آن
 • موقعيت جغرافيايي شهر و حريم آن
 • مسائل زمين‌شناسي
 • منابع سطحي و زيرزميني آب و نحوه تأمين آن در شهر و سيستم حركت و دفع آب‌هاي سطحي در شهر
 • هواشناسی

خصوصيات جمعيتي و اجتماعي شهر

 • خصوصيات جمعيتي و تركيب و تحولات آن
 • تراكم جمعيت در شهر و تغييرات آن در مناطق و محلات مختلف
 • خصوصيات اجتماعي و فرهنگي شهر و محلات آن و چگونگي تأثير آنها در توسعه كالبدي شهر

ویژگی‌های اقتصادي شهر كلور

 • اوضاع كلي اقتصادي شهر، ميزان توليد و نوع آن در هريك از بخش‌هاي اقتصادي
 • جمعيت فعال، اشتغال و بيكاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي
 • ارزش زمين و ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر
 • شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي، خصوصي، تعاوني و دولتي در زمينه مسكن
 • مسائل و امكانات مالي، اعتباري، فني و اداري شهرداري و ساير سازمان‌هاي مؤثر در عمران شهر
 • چگونگي مشاركت مردم در فعاليت‌هاي عمراني شهر

جلد سوم: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن

خصوصيات كالبدي

 • ارزيابي طرح‌هاي هادي يا جامع و تفصيلي مصوب شهر، محدوده‌ها و نتايج آنها
 • دورنماي شهر
 • نحوه استفاده از اراضي شهر برحسب كاربري‌هاي مختلف موجود و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها دركل شهر
 • نحوه توزيع خدمات در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع كاركرد هر يك از خدمات
 • تاريخچه و علل پيدايش، روند رشد و توسعه كالبدي شهر و محلات آن از ادوار گذشته تا كنون
 • دانه‌بندي بافت‌هاي شهري
 • ريخت‌شناسي ادواري معماري شهر
 • ساختار و سازمان شهري همراه با تعيين محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگي روابط آنها با يكديگر
 • پدافند غير عامل، نيازهاي كالبدي آن در شهر و حريم آن
 • بررسي تراكم و طبقات ساختماني در مناطق، نواحي و محلات مختلف شهر
 • وضعيت كلي ساختمان‌هاي مسكوني در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص‌هاي كمي و كيفي، مالكيت، نماي ساختمان، نوع مصالح، كيفيت و قدمت ساختمان
 • مالكيت اراضي در شهر با تفكيك نوع مالكيت دولتي، خصوصي و عمومي و تاثيرات آن در شهر
 • اخذ اطلاعات مربوط به بافت‌ها، بناها، محوطه‌هاي تاريخي و حرايم و ضوابط و طرح‌هاي مربوط به آنها
 • خصوصيات، موقعيت، گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه‌هاي تأسيسات شهري سرانه‌ها، كمبودها، محدوديت‌ها و امكانات آنها
 • وضع كمي و كيفي تجهيزات شهري كمبودها و مشكلات و امكانات موجود در اين زمينه
 • برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر در زمينه مسكن، تأسيسات زيربنايي، خدمات رفاهي و ساير كاركردهاي اصلی
 • نظام سلسله مراتب شبكه راه‌هاي درون شهري و برون شهري و ارتباط آن با عملكردهاي شهري از لحاظ شبكه‌بندي خيابان‌ها، تقاطع‌ها، ميادين، كمربندي و معابر پياده و مسيرهاي دوچرخه
 • نقش كاركردي معابر
 • مسائل مربوط به عبور و مرور عمومي و خصوصي درون شهري و برون شهري
 • ارزيابي امكانات رشد و توسعه شهر، تعيين جهات، حدود منطقي و مراحل مختلف توسعه آتي شهر
 • جمع‌آوري و بررسي نقشه‌هاي مصوب تفكيك اراضي، طرح‌هاي مصوب قبلي و طرح نقشه‌هاي مربوط به معابر و فضاهاي شهر و به هنگام كردن نقشه‌ها براساس پروانه‌ها صادره شهرداري
 • بررسي و برداشت دقيق شبكه خيابان‌ها تا حد كوچه دسترسي موجود
 • تهيه دستورالعمل‌هاي لازم براي كادر فني شهرداري و ساير مجريان و نظارت‌كنندگان بر اجراي طرح‌ها و برنامه‌ريزي پیشنهادی

جلد چهارم طرح جامع کلور: ارائه پیشنهادات

 • تعيين عملكرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش‌بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در آينده بالاخص با رويكرد استراتژي توسعه اقتصادي درون‌زا
 • احتمالات رشد و پيش‌بيني‌هاي جمعيت شهر در آينده
 • تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر
 • پيش‌بيني امكانات مالي و فني شهرداري در آينده امكانات افزايش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط شهرداري و ساير سازمان‌هاي موثر در عمران شهر
 • پيش‌بيني نيازهاي عمراني شهر در زمينه كمبودهاي مسكن، تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و سایر کارکردهای اصلی
 • تدوين ايده كلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مكان‌هاي گردشگري و دفاع غيرعامل در شهر
 • پيش‌بيني مكان و نحوه ايجاد يا توسعه تجهيزات شهري
 • برنامه عمراني كوتاه مدت (پنج ساله) و ميان مدت (10 ساله) مربوط به شهرداري و ساير سازمان‌هاي شهرداري مانند آموزش و پرورش، بهداري و غيره
 • پيشنهادهاي اصلاحي لازم در مورد برنامه پنج ساله و ده ساله عمراني شهر براي تحقق اهداف طرح
 • برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهر (کاربری‌های پیشنهادی)

جلد پنجم: ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی

تعاریف

 • عرصه و نوع عملكرد ضوابط و مقررات
 • تعاريف و اصطلاحات مندرج در ضوابط و مقررات طرح
 • تعاريف مربوطه به شبكه معابر

ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمين، تفكيك و احداث ساختمان

 • ضوابط و مقررات عمومي
 • مقررات و ضوابط مربوط به كاربري مسكوني
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري مختلط مسكوني- تجاري- خدماتي
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري آموزشي
 • مقررات و ضوابط مربوط به كاربري آموزش عالي
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري فرهنگي
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري مذهبي
 • مقررات و ضوابط مربوط به كاربري تفريحي و گردشگري
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري درماني
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري ورزشي
 • مقررات و ضوابط مربوط به كاربري اداري و انتظامي
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري نظامي
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري پارك و فضاي سبز
 • مقررات و ضوابط مربوط به كاربري صنايع (گروه الف)
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري تأسيسات و تجهيزات شهري
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري حمل و نقل و انبار
 • مقررات و ضوابط مربوط به كاربري‌هاي مسكوني- تجاري- خدماتي- اداري
 • ضوابط مربوط به شبكه معابر
 • مقررات و ضوابط مربوط به اراضي باغات و كشاورزي

ضوابط مربوط به حريم شهر و حريم عوامل طبيعي و مصنوع و …

 • موارد استفاده از زمين
 • ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا در حريم
 • ضوابط و مقررات مربوط به استقرار كاربري‌ها در حريم
 • حرايم طبيعي، مصنوع و حريم زيست‌محيطي شهر

اساس طرح

 • اساس طرح جامع شهر كلور
 • ساخت شهر و توسعه
 • جهات و حدود كلي توسعه و ظرفيت شهر
 • معيارها و ضوابط و مقررات

پیوست‌ها

نقشه های اتوکد طرح جامع تفصیلی کلور :

 • تقسیمات سیاسی
 • شبکه معابر پیشنهادی
 • شیب معابر
 • کاربری اراضی وضع موجود
 • کاربری اراضی پیشنهادی
 • حریم شهر

نام فایل: طرح جامع تفصیلی کلور همراه با نقشه های اتوکد

دانلود فایل: گزارش مطالعات | نقشه ها

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0