مقاله دماسنج‏های ساقه بی غلاف براي گرماسنج‏ها

بازدید: 1204 بازدید
دماسنح بی غلاف

دماسنج‏های ساقه بی غلاف براي گرماسنج‏ها

استاندارد دماسنج‏هاي بي غلاف براي گرماسنج‏ها كه نخستين بار در سال 1354 تهيه گرديد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد كميسيون فني اندازه شناسي براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در يازدهمين جلسه كميته ملي استاندارد اندازه‏شناسي , اوزان و وسايل سنجش مورخ 66/9/30 تصويب شد , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

ISO 651 – 1975

  دماسنج‏هاي ساقه بي غلاف براي گرماسنج‏ها

  1 ـ هدف و دامنه كاربرد

 اين استاندارد ويژگيهاي لازم آن دسته از دماسنج‏هاي بي غلاف و با گستره كم , ويژه استفاده در پمپ گرماسنجي و ساير موارد اندازه‏گيري دقيق تغيير دما را تعيين مي‏كند . اين دماسنج‏ها داراي زينه‏بندي كمكي در صفر درجه سلسيوس نيستند و به همين جهت براي اندازه‏گيري مطلق دما مناسب نمي‏باشند . ( اندازه‏گيري مطلق دما معمولا در گرماسنجي مورد نياز نيست ) مگر آنكه بلافاصله قبل از استفاده با دماسنج استاندارد مقايسه شده باشند .

  2 ـ نوع دماسنج

 اين دماسنج‏ها بايد جيوه‏اي و بي غلاف بوده و پشت آنها لعاب داده شده باشد .

  3 ـ مقياس دما

 اين دماسنج‏ها بايد مطابق با مقياس سلسيوس همانگونه كه در تعريف جاري مقياس بين المللي عملي دما آمده است و توسط كنفرانس عمومي اوزان و مقياسها پذيرفته شده است و نيز برطبق سيستم بين المللي يكاها , درجه‏بندي شود .

  4 ـ فروبري

 اين دماسنج‏ها بهتر است براي استفاده در حالت فروبري كلي 1 كاليبره شوند ( يعني قرائت در صورتي درست است كه دماسنج قائم باشد و حداقل تا انتهاي ستون مايع در محيطي كه اندازه‏گيري دماي آن مورد نظر است فرو رفته باشد). اما كاليبره كردن براي استفاده در حالت فروبري بخشي 2 بنا به درخواست مصرف كننده مجاز است . در دماسنج فروبري بخشي بايد يك خط كه حداقل نصف محيط دور ساقه دماسنج را دربرگيرد در ترازي كه براي فروبري در نظر گرفته شده است , حك شود .

  5 ـ شيشه

 شيشه بايد چنان انتخاب و به عمل آورده شود كه پس از تكميل مشخصات زير را دارا باشد :

 5 ـ 1 ـ تنش‏هاي داخلي در شيشه بايد چنان كاهش يابد كه امكان شكستن آن در اثر تغييرات ناگهاني دما و ضربه به حداقل برسد .

 5 ـ 2 ـ بلافاصله بعد از اينكه دماسنج براي مدت 15 دقيقه در دمائي كه 30ºC بيش از پائين‏ترين دماي آن است گرم و سپس به طور طبيعي در هوا خنك شود , مقدار تصحيح در قرائت دماسنج در پائين‏ترين دماي گستره اسمي نبايد بيش از 0/02ºC تغيير كند .

 5 ـ 3 ـ كيفيت روشني در خواندن زينه‏ها نبايد در اثر فرآيند بلورسازي يا تارشدگي كاهش يابد .

فهرست مطالب

دماسنج‏هاي ساقه بي غلاف براي گرماسنج‏ها

هدف و دامنه كاربرد

نوع دماسنج

مقياس دما

فروبري

شيشه

گاز پركننده

ساخت

درجه‏بندي و عدد نويسي

دقت

علائم

متن کامل این مطلب آموزشی با فرمت ورد در 11 صفحه میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

نام فایل: مقاله دماسنج‏های بی غلاف براي گرماسنجها

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب