جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا دانشگاه پیام نور

بازدید: 4096 بازدید
جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا

جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا دانشگاه پیام نور که توسط محمدرضا جلالی ندوشن تهیه شده است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

این درس که از دروس اختیاری کارشناسی فیزیک می‌باشد به دنبال اهدافی از جمله شناخت اصول نیمرسانا، معرفی نیمرساناهای کاربردی و کاربرد نیمه رسانا در فیزیک، صنعت و … است.

فهرست مطالب جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا :

 • جامدات چند بلوری
 • جامدات آمورف
 • جامدات بلورين
 • انواع ساختارهای بلورين
 • بلور مکعبی ساده
 • بلور مکعبی مرکز حجمی
 • بلور مکعبی مرکز سطحی
 • ساختار الماسی
 • ساختار کانی روی-سولفيد
 • الکترون‌های رسانش
 • پيوند والانسی
 • رسانش
 • تهيجاه (حفره)
 • انرژی
 • گاف انرژی
 • انواع گاف نوار
 • نيمرسانا
 • انرژی‌های يونش
 • انرژی و چگالی حالت‌ها
 • تابع توزيع
 • چگالی حامل‌ها در تعادل گرمايی
 • np در نيمرسانا
 • قانون اثر جرم
 • تراز فرمی
 • تراکم حفره در نيمرسانای n
 • تراز فرمی در نوع n
 • تراز فرمی در نوع p
 • پراکندگی حفره‌ها و الکترون‌ها
 • سرعت سوق
 • وابستگی تحرک
 • رسانش
 • مقاومت ويژه
 • جريان حفره
 • هدايت ويژه
 • پخش
 • شارپخش
 • رابطه اينشتين
 • جريان کل
 • مشخصات عدم تعادل نيمرساناها
 • توليد، بازترکيب، و تزريق حامل‌ها
 • بازترکيب
 • تزريق حامل
 • حامل‌های اضافی
 • تراز تزريق حامل‌ها
 • تزريق کم و زياد
 • سازوکارهای بازترکيب
 • بازترکيب مستقيم
 • آهنگ بازترکيب و توليد
 • حالت پايا
 • طول عمرحامل‌ها
 • طول عمر الکترون
 • آزمايش فوتورسانندگی
 • بسامد نوسان نما
 • نيمرسانای ناهمگن
 • معادله پواسون
 • جريان تونلی
 • باتری خورشيدی و ديود نور گسيل
 • جذب فوتون
 • دیود GaP سرخ
 • ترانزيستور با اثر ميدان پيوندی JFET
 • تولید JFET
 • و …

نام فایل: جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب