نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه فیزیک پایه 4 دانشگاه پیام نور

دسته بندی :فیزیک و نجوم 4 تیر 1399 نواندیشان 5678
جزوه فیزیک پایه 4

جزوه فیزیک پایه 4 دانشگاه پیام نور که توسط محمود جنوبی در سال 1394 تهیه شده است را با فرمت PDF در 404 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود نمایید.

فلسفه اصلی فیزیک مشاهده پدیده هاي فیزیکی، انجام آزمایش هاي دقیق براي درك بهتر این پدیده ها و تحلیل نتایج به دست آمده و تدوین قوانینی بر پایه این آزمایش ها براي درك کمی آنها است. هدف انسان ابداع مفاهیم و اصولی است که بتواند او را در درك همه پدیده هاي طبیعی کمک کند. هرچه یک قانون عمومی تر و کاربردي تر باشد بهتر از عهده پیش بینی نتایج مشاهدات تجربی مختلف برمی آید.

فهرست مطالب جزوه فیزیک پایه 4 :

فصل 1: مقدمه اي بر فيزيك و تاريخ فيزيك در قرن 20

 • تاريخ فيزيك در قرن بيستم
 • فلسفه اصلي فيزيك كلاسيك
 • انرژي جنبشي و قضيه كار و انرژي جنبشي
 • قوانين پايستگي انرژي و تكانه خطي
 • انرژي پتانسيل گرانشي و قانون پايستاري انرژي مكانيكي
 • قانون كولن و انرژي پتانسيل الكتريكي
 • نيروي وارد بر سيم حامل جريان و گشتاور مغناطيسي يك حلقه حامل جر يان
 • ميدان مغناطيسي يك حلقه جريان و جهت ميدان ناشي از آن
 • امواج الكترومغناطيسي و مؤلفه هاي آن
 • يكاها و ابعاد كميت هاي فيزيك در فيزيك جديد

فصل دوم: نظریه نسبيت خاص

 • آزمايش مايكلسون- مورلي و پیامدهای آن
 • اصول موضوع انيشتين
 • تبديل لورنتس
 • طول ويژه، زمان ويژه، اتساع زمان و انقباض طول
 • تبديلهاي نسبيتي سرعت
 • اثر دوپلر نس بيتي
 • منظور از نسبيت همزماني
 • جرم نسبيتي و تكانه نسبيتي
 • رابطه جرم و انرژي در نسبیت
 • رابطه تكانه و انرژي
 • يكاهاي تكانه و انرژي در نسبیت
 • مسائل مربوط به نسبيت خاص انيشتين

فصل سوم: فيزيك كوانتومي: خواص ذره ای امواج

 • امواج الكترومغناطيسي
 • طيف امواج الكترومغناطيسي و برهم نهي امواج
 • تابش جسم سياه و قانون استفان– بولتزمن
 • قانون جابه جايي وين
 • قانون همپاري انرژي
 • فرمول تابش پلانك براي چگالي انرژي طيفي تابش جسم سياه
 • اثر فوتوالكتريك و چند ويژگي آن برحسب نظريه فيزيك كلاسيك و نظريه موجي نور
 • نظريه كوانتومي انيشتين درباره اثر فوتوالكتريك
 • طبیعت ذره گونه تابش به وسيله اثر كامپتون و معادله كامپتون
 • چگونگي توليد پرتو ايكس
 • توليد زوج و نابودي زوج
 • پراش پرتو ايكس و اندازه گيري طول موج پرتو ايكس

فصل چهارم: فيزيك كوانتومي: خواص موج گونه ذرات و اصل عدم قطعیت

 • نظريه دوبروي در مورد رفتارموجي – ذره اي
 • رابطه دوبروي در مورد طول موج يك ذره
 • آزمايش ديويسون – گرمر و پراش الكترون
 • ماهيت امواج دوبروي و امواج احتمال
 • رابطه رياضي يك موج
 • سرعت گروه و سرعت فاز و روابط مربوطه
 • پديده زنش حاصل از روي هم ريزي دو موج با بسامد اندكي متفاوت
 • گروه موج و چگونگي توليد آن
 • كوانتيده بودن انرژی ذره محبوس در يك جعبه و روابط مربوط به انرژي هاي مجاز ذره
 • اصل عدم قطعيت

فصل پنجم: مدل هاي ابتدايي مكانيك كوانتوم و طيف اتم هيدرژن

 • برخي ازخواص اساسي اتم ها
 • اتم تامسون و ويژگي هاي آن
 • آزمايش رادرفورد و فرمول پراكندگي رادرفورد
 • الگوي اتم بور و سري هاي طيفي
 • اصول موضوع بور
 • ترازهاي انرژي اتم بور
 • برانگيزش اتمي براساس اتم بور
 • آزمايش فرانك – هرتز
 • اصل هم خواني

فصل ششم: ساختار هسته

 • تعریف ایزوتوپ و ایزوتوپ هاي هیدروژن
 • نشانه قراردادي نوکلئیدهاي مختلف
 • واحد جرم اتمی
 • چندخاصیت مهم هسته اي و مگنتون هسته اي
 • تشدید مغناطیسی هسته اي (NMR)
 • انرژي بستگی و کاهش جرم براي واکنشهاي مختلف
 • انرژي فروپاشی و واکنش هاي انرژي زا و انرژي خواه
 • مدل هاي هسته اي قطره مایع و مدل پوسته اي
 • فرمول وایسکر و اصلاحیه هاي آن
 • اصل طرد براي نوکلئون هاي درون هسته

فصل هفتم: واپاشی هسته اي و واکنش هاي هسته اي

 • واپاشی رادیواکتیو و پنج نوع واپاشی
 • هسته هاي پایدار و ناپایدار
 • قانون واپاشی رادیواکتیو، نیم عمر و فعالیت
 • عمریابی زمین شناختی و زیست شناختی به وسیله رادیواکتیویته
 • روش هاي ردیابی
 • فروپاشی زنجیرهاي
 • واپاشی آلفا، بتا و گاما
 • آهنگ واکنش
 • واکنش هاي هسته اي
 • واکنش هاي هسته اي، گیراندازي تابشی و فوتو فروپاشی و شکافت القایی
 • تولید ایزوتوپ به وسیله واکنش هاي هسته اي
 • شکافت و گداخت
 • طرح همجوشی در ستارگان و راکتورهاي همجوشی
 • راکتورهاي آب جوشان، راکتورهاي هم جوشی و هم جوشی در ستارگان

فصل هشتم: معرفی برهم کنش ها و ذرات بنیادي

 • بنیادي بودن
 • قوانین پایستگی و ناوردایی
 • انواع برهم کنش ها
 • عوامل میدان ها
 • نظریه مزون در مورد نیروهاي هسته اي
 • لپتون ها، باریون ها و مزون ها
 • قوانین بقا در مورد ذرات بنیادي
 • عدد لپتون، باریون، ایزواسپین، شگفتی، پاریته و فوق بار
 • ذرات تشدید
 • کوارك ها و راه هشتگانه
 • خصوصیت رنگ در مورد کوارك ها

فصل نهم: نسبیت عام و کیهان شناسی

 • نظریه نسبیت خاص و عام
 • اصول نسبیت عام
 • علت خمش فضازمان
 • روش هاي مختلف تایید نظریه نسبیت عام
 • اصل هم ارزي
 • جابه جایی قرمز گرانشی
 • تکامل ستاره اي
 • کوازارها، سیاهچاله ها و کهکشان ها
 • مدل استاندارد و بوزون هیگز یا ذره خدا
 • مهبانگ و قانون هابل
 • امواج گرانشی و آینده جهان

نام فایل: جزوه فیزیک پایه 4 دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. فیزیکدان گفته؛
  22:42 1400/12/01

  حل مسائل فیزیک پایه 4 محمود جنوبی رو ندارید؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0