نواندیشان
0

سبد خرید شما خالی است.

جزوه سیتوژنتیک گیاهی دانشگاه پیام نور

جزوه سیتوژنتیک گیاهی دانشگاه پیام نور که توسط محبت نداف براساس کتاب دکتر بخشی خانیکی تهیه شده است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

سيتوژنتيك عبارت از مطالعه رفتار ماده ژنتيكي در تقسيم‌هاي ميتوزي و ميوزي و نحوه انتقال آن در سطح سلول است. يكي از فاكتورهاي مهم در مطالعه سيتوژنتيكي، نوع سلول مورد بررسي است. براي تحقيقات سيتوژنتيكي، سلول‌هايي كه تقسيمات فعالي دارند و كروموزوم‌ها را بطور مشخص مي‌توان در آنها ديد مناسب هستند. اين سلول‌ها همان سلول‌هاي مريستمي و تمايز نيافته مي‌باشند. فاكتور ديگر، مرحله‌اي از تقسيم ميتوز است كه سلول‌ها در آن قرار گرفته‌اند.

فهرست مطالب جزوه سیتوژنتیک گیاهی :

 • سیتوژنتیک
 • تکامل کاریوتیپی
 • اندازه طول کل کروموزوم
 • ترانس لوکاسیون
 • اختلاف تعداد کروموزوم
 • اختلاف در شکل کروموزوم

فصل چهارم: كنترل ژنتيكي ميوز

 • میوز چیست؟
 • مراحل ميوز
 • ویژگی‌هاي سیتوژنتیکی میوز
 • كياسما
 • روش‌هاي شناسایی جهش‌هاي میوزي
 • منشا جهش‌هاي میوزي
 • جهش‌هاي سیناپتیک
 • رفتار سیتوژنتیکی جهش‌هاي سیناپتیک
 • جهش‌هاي بی سیناپسی و دسیناپس
 • فاکتورهاي موثر در جفت شدن جهش‌هاي سیناپتیک
 • نقش ژن‌ها در انفصال کروموزوم‌ها
 • میوزهاي دیپلوئید مانند در آلوپلوئیدها
 • هاپلوئید
 • نر عقیمی

فصل پنجم: آناليز کاريوتيپ

 • مشخصات اصلی کروموزوم
 • سانترومر
 • کینه توکور
 • بازوها
 • تلومر
 • فرورفتگی ثانویه
 • ماهواره
 • کاریوتیپ
 • کاریوگرام
 • آیدیوگرام
 • شکل کروموزوم
 • ویژگی کاریوتیپ
 • روش‌هاي باندینگ
 • روش‌هاي C باندینگ
 • Q باندینگ
 • تشخیص NOR توسط Q باندینگ
 • نحوه ایجاد FISH
 • تجزیه کاریوتایپ کروموزوم‌هاي جو

فصل ششم: ناهنجاري‌هاي كروموزومي – تغييرات ساختماني كروموزوم 1

 • ناهنجاري‌هاي کروموزومی
 • تغییرات ساختمانی
 • موانع تغییرات ساختاري
 • کمبودها
 • ایجاد حلقه
 • نقش نقصان در تحول
 • غالبیت کاذب
 • چگونگی ایجاد کمبود
 • مکان ایجاد نقصان
 • روش تشخیص حذف
 • کروموزوم‌هاي حلقوي
 • مهمترین خصوصیات کروموزوم‌هاي حلقوي
 • دوبرابر شدن کروموزم‌ها
 • منشا دوبرابر شدن و کمبود
 • شناسایی دو برابر شده‌ها و کمبودها
 • انتقال دو برابر شده‌ها و کمبودها
 • استفاده از دوبرابر شده‌ها و کمبودها در مطالعات ژنتیکی
 • تبادلات
 • اساس تولید آزمایشگرهاي داراي تبادل
 • شناسائی کروموزوم‌هاي تبادل یافته
 • نقش تبادلات کروموزومی در تکامل گیاهان
 • وارونگی‌هاي کروموزومی
 • انواع وارونگی
 • میزان سقط گرده و تخمک

فصل ششم: ناهنجاري‌هاي كروموزومي – تغييرات ساختماني كروموزوم 2

 • هتروپلوئیدي
 • انواع هتروپلوئیدي
 • پلی پلوئیدي
 • یوپولوئیدي
 • تفاوت گياهان تترا پلوئيد و ديپلوئيد
 • آلوپلی پلوئیدي قطعه‌اي
 • آتوآلوپلی پلوئیدي
 • آمفی پلوئیدي
 • ایجاد آلوپلی پلوئید
 • مکانیزم‌هاي به وجود آورنده پلی پلوئیدي
 • اثر یوپلوئیدي در تکامل موجودات زنده
 • مضرب تعداد مجموعه‌هاي پایه کروموزومی
 • منشا اتوتریپلوئیدها
 • رفتار سیتولوژیکی در اتوتریپلوئیدها
 • باروري در اتوتریپلوئیدها
 • موارد کاربرد اتوتتراپلوئیدها
 • اتوتترا پلوئیدها
 • کلشی سین
 • اکسید نیتروز
 • ویژگی‌هاي مورفولوژیکی اتوتتراپلوئیدها
 • باروري در اتو تترا پلوئیدها
 • تري تیکاله
 • انواع مهم آنیوپلوئیدي
 • تعداد کروموزوم هاي حذف یا اضافه شده
 • انتقال کروموزوم کامل
 • و …

نام فایل: جزوه سیتوژنتیک گیاهی دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0