نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه شیمی آلی 3 دانشگاه پیام نور

دسته بندی :شیمی 8 شهریور 1399 نواندیشان 6153
جزوه شیمی آلی 3

جزوه شیمی آلی 3 دانشگاه پیام نور که توسط جلیل لاری و براساس کتاب سید احمد میرشکرایی به صورت پاورپوینت تهیه شده است را در 293 اسلاید از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می گوید، عنصر اصلی که با کربن ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، هالوژن‌ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و فسفر است. هم‌چنین فلزاتی مثل منیزیم، مس و پالادیم هم در برخی ترکیب‌های آلی حضور دارند.

فهرست مطالب جزوه شیمی آلی 3 :

پلیمرهای سنتزی

 • طبقه بندی پلیمرها
 • پلیمرهای رشد زنجیری
 • پلیمریزاسیون اتیلن
 • برخی پلیمرهای رشدزنجیری وکاربرد آنها
 • پلیمریزاسیون کاتیونی
 • پلیمریزاسیون های آنیونی
 • شاخه دار شدن کوتاه زنجیر
 • شاخه دار شدن بلند زنجیر
 • شیمی فضایی پلیمر شدن آلکنهای استخلافی (پروپن)
 • کاتالیزورهای ناتازیگلر
 • چگونگی رشد زنجیردر حضور کاتالیزور ناتازیگلر
 • پلیمرهای دی انی
 • لاستیک طبیعی
 • لاستیک های سنتزی
 • ولکانیزاسیون
 • کوپلیمرها
 • کوپلیمرهای دسته ای
 • کوپلیمرهای پیوندی
 • پلیمرهای رشد مرحله ای (نایلون)
 • برخی پلیمرهای رشد مرحله ای وکاربرد آنها
 • نایلون ها
 • پلی استرها
 • لکسان
 • پلی اورتان
 • اسفنج
 • نیروی واندروالسی
 • رابطه ساختمان پلیمر و خواص فیزیکی
 • مواد نرم کننده
 • الیاف
 • الاستومرها
 • رزین های گرما سخت
 • ساختار رزین باکلیت

رنگ های آلی

 • جذب مریی و رنگ های متمم
 • ارتباط رنگ با ساختمان مولکولی
 • چند گروه رنگساز مهم
 • چند گروه رنگیار
 • فرم های رزونانسی ارتو، پارا و متانیترو فنل
 • تاریخچه مختصر رنگ ها
 • ساختار شیمیایی برخی رنگهای باستانی
 • رنگ سنتزی ماوین
 • طبقه بندی رنگها براساس ساختمان شیمیایی
 • رنگ های آزو
 • تهیه دیآزوآمینو بنزن و بنزن پارا کروزول
 • رنگهای تری فنیل متان
 • بنفش بلوری
 • فنل فتالئین
 • فرم ساختمانی فنل فتائین در محیط های اسیدی و قلیایی
 • رنگ های ایندیگویی
 • طبقه بندی بر اساس روش مصرف
 • آلیزارین
 • رنگ های خمره ای
 • رنگ های واکنشی یا چاپی
 • رنگ های پخش شونده
 • رنگدانه های آلی
 • فتالوسیانین ها

کربوهیدرات ها

 • طبقه بندی کاربوهیدرات ها
 • قندهای ساده (مونوساکاریدها)
 • اولیگو ساکاریدها
 • پلی ساکاریدها
 • طرح فیشر
 • طرح تصویری فیشر برای گلیسرآلدهید
 • کانفیگوریشن مطلق
 • آرایش فضایی آلدوزهای -D
 • همی استال ها
 • گلوکز در فرم تصویری هاورث
 • تعادل آنومرهای α و β از طریق فرم آلدهیدی
 • موتارواسیون
 • کانفورماسیون های آنومرهای D-گلوکز
 • واکنش های مونوساکاریدها
 • تشکیل استر
 • تشکیل اتر
 • تشکیل گلی کوزید
 • سنتز گلیکوزید – واکنش
 • مکانیسم واکنش کونیکس – نور
 • کاهش مونوساکاریدها
 • اکسایش مونوساکاریدها
 • تست تولن
 • شمای کلی ازاکسیداسیون کاربوهیدراتها
 • سنتز کیلیانی فیشر
 • مسیر کلی سنتز
 • محصولات کیلیانی
 • ازهمپاشی وول
 • مسیر واکنش ازهمپاشی وول
 • استدلال فیشر برای شیمی فضایی گلوکز
 • اکسایش آلدوپنتوزها به آلداریک اسیدها
 • تعیین اندازه حلقه گلوکز
 • دی ساکاریدها
 • سلوبیوز
 • مالتوز
 • لاکتوز
 • سوکروز
 • پلی ساکاریدها
 • ساختار سلولز
 • ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین در نشاسته

آمینواسیدها، پپتیدها و پروتئین ها

 • آمینو اسیدها
 • ساختمان آمینواسیدها
 • ساختمان دو یونی α – آمینو اسیدها
 • دو خصلتی بودن α- آمینو اسیدها
 • نقطه ایزوالکتریک
 • تفکیک آمینواسیدها با روش الکتروفورز
 • سنتز α-آمینو اسیدها
 • سنتز استرکر
 • آمین دار کردن کاهنده α – کتواسیدها
 • سنتز آمیدومالونات
 • تفکیک وتخلیص آمینواسیدهای R,S
 • پپتیدها
 • پیوند کئوالانسی در پپتیدها
 • پیوند دی سولفید
 • تجزیه وتحلیل ساختار پپتیدها
 • مراحل تجزیه وتحلیل
 • نحوه واکنش ناین هیدرین با آمینو اسیدها
 • ترتیب وتوالی پپتید
 • ازهمپاشی ادمن
 • تعیین آمینواسید C- انتهایی
 • سنتز پپتیدها
 • مکانیسم تشکیل آمید به وسیله DCC
 • سنتز در فاز جامد (تکنیک مریفیلد)
 • مزیت سنتنز مریفیلد
 • طبقه بندی پروتئین ها
 • انواع پروتئین های مزدوج
 • α- کراتین
 • فیبروئین
 • میوگلوبین
 • ساختمان میوگلوبین و هم
 • تغییر ماهیت پروتئین ها

ترکیبات هتروسیکلیک – نوکائیک اسیدها

 • هتروسیکل ها
 • ساده ترین هتروسیکل های پنج عضوی اشباع نشده
 • تهیه در مقیاس تجارتی
 • فرمهای رزونانسی پیرول
 • واکنش های استخلافی الکتروندوستی
 • موقعیت قرارگیری استخلاف الکتروندوستی
 • پیریدین
 • مقایسه بازیسیته
 • واکنش های SE در پیریدین
 • واکنش SN درپیریدین
 • هتروسیکل های جوش خورده
 • واکنش SE در کینولین وایزو کینولین
 • واکنش SE در ایندول
 • پیریمیدین و پورین
 • نوکلئیک اسیدها و ریبونوکلئیک اسیدها
 • نوکئیک اسیدها و اجزاء آن
 • بازهای هتروسیکی نوکلئیک اسیدها
 • نوکلئوزیدها ونوکلئوتیدها
 • ساختمان چهار داکسی ریبونوکلئوتید
 • ساختمان عمومی و کلی DNA
 • مدل واتسن – کریک
 • سه فرآیند ارائه شده توسط کریک
 • طرح تکرار وتکثیر DNA
 • RNA وبیوسنتز پروتئین ها : انتقال
 • ترتیب سری بازهای سه گانه در کدون
 • tRNA
 • پنج مرحله بیوسنتز پروتئین
 • ساختمان یک tRNA

لیپدها

 • ساختار چند لیپید
 • چربی ها و روغن ها
 • اسیدهای چرب مهم و متداول
 • صابون ها
 • نقطه ضعف صابون ها
 • پاک کننده های مصنوعی
 • فسفولیپیدها
 • فسفوگلیسرآلدهیدها
 • اسفنگولیپیدها
 • بیوسنتز اسیدهای چرب
 • پروستاگلاندین ها
 • ساختار آراشیدونیک اسید وبرخی پروستاگلانیدین
 • ترپن ها
 • قاعده ایزوپرن
 • طبقه بندی ترپن ها
 • بیوسنتز ترپنها
 • بیوسنتز ژرانیول پیرو فسفات
 • بیوسنتز لیمونن اژرانیول پیروفسفات
 • بیوسنتز فارنزول پیروفسفات
 • بیوسنتز اسکوالن
 • استروئیدها
 • ساختار کلی استروئیدها و دو نمونه مهم از آنها
 • شیمی فضایی استروئیدها
 • ساختار کلسترول
 • بیوسنتز استروئیدها

نام فایل: جزوه شیمی آلی 3 دانشگاه پیام نور

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

دوره آموزشی نگرشی بر طیف سنجی برای شناسایی ترکیبات آلی که به صورت کامل به زبان فارسی و به صورت تصویری تهیه شده است را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

نگرشی بر طیف سنجی برای شناسایی ترکیبات آلی

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

 1. مصطفی گفته؛
  22:37 1400/02/29

  عالی بود خدا قوت به همه عوامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0