جزوه مدیریت عملیات و تولید

بازدید: 2301 بازدید
جزوه مدیریت عملیات و تولید

جزوه مدیریت عملیات و تولید در دوازده فصل و 139 صفحه تهیه شده است که نویسنده آن ناشناس بوده و فایل PDF آن در این مطلب از نواندیشان برای دانلود قرار داده شده است.

مدیریت عملیات، مدیریت سیستم ها و فرآیندهای تولید کالا و ایجاد خدمات است. مدیریت سیستم های تولید، مدیریت تولید (Production Management) و مدیریت سیستم های خدماتی، مدیریت عملیات (Operations Management) نامیده می شود. قابل ذکر است که فصل پنجم این جزوه در دسترس نیست.

همچنین بخوانید: جزوات درسی مدیریت

فهرست مطالب جزوه مدیریت عملیات و تولید :

فصل 1: مقدمه ای بر مدیریت عملیات

 • وظایف اصلی سازمان های تجاری
 • اهمیت مدیریت عملیات
 • وظایف مدیران عملیات
 • مدیریت عملیات در آینده
 • اختلاف بین کالا و خدمات
 • رشد بخش خدمات در کشورهای صنعتی
 • بهره وری
 • عوامل موثر در افزایش بهره وری

فصل 2: توسعه استراتژی برای مدیریت عملیات

 • رسالت سازمان
 • استراتژی

فصل 3: پیش بینی و تخمین

 • مقدمه
 • پیش بینی و افق های زمانی
 • انواع پیش بینی
 • پیش بینی اقتصادی
 • پیش بینی تحول تکنولوژیک
 • پیش بینی تقاضا
 • روش های کیفی پیش بینی تقاضا
 • روش های کمی پیش بینی تقاضا
 • نظارت و کنترل بر پیش بینی

فصل 4: طراحی و انتخاب محصولات و خدمات

 • فرایند توسعه محصولات
 • طرح ایده های جدید
 • ارزیابی اولیه و تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح ها
 • طراحی محصول
 • تست و بهبود محصول
 • تولید محصول
 • کاربرد درخت تصمیم گیری در طراحی محصولات جدید

فصل 6: استراتژی های مکانیابی

 • عوامل موثر در انتخاب محل کارخانه یا حمل خدمات
 • روش های مختلف مکانیابی
 • روش فاکتورهای وزنی
 • روش تجزیه و تحلیل محل تلاقی هزینه مکان ها
 • روش مرکز ثقل
 • مکانیابی از طریق برنامه ریزی حمل و نقل

فصل 7: استراتژی استقرار بخش ها (جانمایی)

 • انواع استراتژی جانمایی
 • جانمایی ثابت
 • جانمایی فرآیندی
 • جانمایی محصولی

فصل 8: استراتژی منابع انسانی

 • برنامه ریزی نیروی کار
 • سیاست های استخدام و بیکاری نیروی کار
 • برنامه زمانی نیروی کار
 • طراحی شغل ها
 • تخصص های کارگری
 • گسترش شغل ها
 • مولفه های روانشناختی در طراحی شغل ها

فصل 9: مدیریت زنجیره تأمین

 • اهمیت استراتژیک مدیریت زنجیره تأمین
 • تصمیم مربوطه به ساخت یا خرید
 • انضمام عرضی
 • انتخاب عرضه کنندگان

فصل 10: برنامه ریزی جمعی

 • روش های مختلف برنامه ریزی جمعی
 • رویکرد حسی
 • روش های نموداری
 • روش برنامه ریزی خطی

فصل 11: مدیریت انبار

 • نقش و عملکرد انبار
 • تجزیه و تحلیل ABC
 • درستی و صحت موجودی انباره
 • مدل های کنترل موجودی
 • مدل مقدار سفارش اقتصادی
 • مدل میزان تولید
 • مدل تخفیف قیمت محصول
 • مدل های کنترل موجودی احتمالی با زمان تحویل ثابت
 • مدل کنترل موجودی دوره ثابت

فصل 12: برنامه ریزی تأمین مواد

 • برنامه اصلی تولید
 • لیست قطعات
 • سیستم MRP
 • پویایی سیستم MRP
 • حفاظ زمانی
 • تعیین اندازه دسته ها در سیستم MRP
 • دسته به میزان موردنیاز
 • روش EOQ
 • روش Blancing Part Piriod (PPB)

نام فایل: جزوه مدیریت عملیات و تولید

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب