راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب

بازدید: 1188 بازدید
راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب

بخش سیزدهم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-13 در سه جلد تهیه شده است به عنوان راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب می باشد.

نشریه شماره 287-13 (طراحی بناهای درمانی) توسط معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه در سه جلد تهیه شده است که فایل های PDF آنها برای دانلود قرار داده شده است.

سرفصل های راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب :

جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحـی معماری بخش توانبخشی قلب :

 • مقدمه
 • فصل اول: معرفی، حدود و دامنه
 • فصل دوم: بخش ها و فضاهاي خدمات قلب در بیمارستان
 • فصل سوم: عملکرد بخش توان بخشی قلب Cardiac Rehabilitation
 • فصل چهارم: کنترل عفونت
 • فصل پنجم: ایمنی
 • فصل ششم: عملکرد فضاهای بخش توان بخشی قلب
 • فصل هفتم: نقشه اتاق ها و فضاهای بخش توان بخشی قلب
 • فصل هشتم: برنامه فیزیکی بخش توانبخشی قلب
 • فصل نهم: مشخصات درها
 • فصل دهم: مشخصات نازک کاری
 • فهرست منابع

جلد دوم: راهنمای طراحـی تأسیسات مکانیکی بخش توانبخشی قلب :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل چهارم: تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
 • فصل پنجم: تأسیسات بهداشتی
 • پیوست شماره 1: مبانی طراحی تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

جلد سوم: راهنمای طراحـی تأسیسات برقی بخش توانبخشی قلب :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل سوم: سیستم های تأسیسات برقی
 • پیوست شماره 1: مبانی طراحی تأسیسات برقی

نام فایل: راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب

دانلود فایل: جلد اول | جلد دوم | جلد سوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب