راهنمای طراحی مجموعه خدمات قلب بیمارستان

بازدید: 1468 بازدید
راهنمای طراحی مجموعه خدمات قلب بیمارستان

بخش هفتم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره 287-7 در سه جلد تهیه شده است به عنوان راهنمای طراحی مجموعه خدمات قلب می باشد.

نشریه شماره 287-7 (طراحی بناهای درمانی) توسط معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه در سه جلد تهیه شده است که فایل های PDF آنها برای دانلود قرار داده شده است.

سرفصل های راهنمای طراحی مجموعه خدمات قلب :

جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحـی معماری مجموعه خدمات قلب :

 • فصل اول: معرفی، حدود و دامنه
 • فصل دوم: خدمات قلب و بیمارستان
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل چهارم: درمانگاه قلب
 • فصل پنجم: بخش بستری موقت قلب
 • فصل ششم: اورژانس قلب در بیمارستان
 • فصل هفتم: آموزش پزشکی
 • فصل هشتم: مشخصات درها
 • فصل نهم: مشخصات نازک کاری
 • فهرست منابع

جلد دوم: راهنمای طراحـی تأسیسات مکانیکی مجموعه خدمات قلب :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل چهارم: تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
 • فصل پنجم: تأسیسات بهداشتی
 • پیوست شماره 1: مبانی طراحی تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

جلد سوم: راهنمای طراحـی تأسیسات برقی مجموعه خدمات قلب :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: ایمنی
 • فصل سوم: سیستم های تأسیسات برقی
 • پیوست شماره 1: مبانی طراحی تأسیسات برقی

نام فایل: راهنمای طراحی مجموعه خدمات قلب بیمارستان

دانلود فایل: جلد اول | جلد دوم | جلد سوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب