کتاب آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها در شهرداری

بازدید: 6043 بازدید
آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها

کتاب آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها در شهرداری از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط نادر شکری تهیه شده است و فایل PDF آن را در 124 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

کتاب آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها نوشته نادر شکری می باشد که درسال 1390 توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشر شده است و فایل PDF آن برای دانلود قرار داده شده است.

هدف از مطالعه فصل اول کتاب عبارت است از آشنایی با:

 • ماهیت حقوقی قراردادها اعم از عقد و ایقاع
 • اقسام عقود و قراردادها
 • جایگاه قراردادهای حقوق خصوصی و قراردادهای حقوق عمومی
 • چگونگی تشریفات، ترتیب و نحوه انعقاد قراردادهای عمومی در شهرداری تهران

و هدف از مطالعه فصل دوم کتاب نیز آشنایی با موارد زیر می باشد:

 • پیمان و جایگاه پیمان در تقسیمات عقود
 • اجزا و قسمت های تشکیل دهنده موافقت نامه پیمان
 • الزامات و تعهدات مثبت پیمان کار (علت تعهد)
 • الزامات و تعهدات فنی پیمان کار (تکالیف پیمانکار)
 • شرایط عمومی پیمان
 • چگونگی تضمین انجام تعهدات پیمانکار
 • چگونگی تضمین حسن انجام کار توسط پیمان کار
 • نحوه پرداخت مبلغ پیمان توسط پیمانکار
 • چگونگی تحویل کار موضوع پیمان
 • موارد فسخ اختیاری و اجباری پیمان
 • نحوه اقدامات مربوط به فسخ پیمان

سرفصل های کتاب آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها :

فصل اول: قراردادها

 • اهداف
 • مقدمه
 • ماهیت حقوقی قراردادها
 • شرایط اساسی انعقاد قرارداد
 • اقسام قراردادها
 • جایگاه قراردادهای حقوق خصوصی و قراردادهای حقوق عمومی
 • قواعد حاکم بر انعقاد قراردادهای عمومی
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فصل دوم: پیمان

 • اهداف
 • مقدمه
 • تعریف پیمان
 • جایگاه پیمان در تقسیمات عقود
 • اجزا پیمان
 • شرایط عمومی پیمان
 • سایر اسناد و مدارک پیمان
 • ضمانت اجرای شرایط پیمان
 • خلاصه
 • خودآزمایی

فهرست منابع و مراجع

نام فایل:کتاب آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها در شهرداری

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب