کتاب اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان)

بازدید: 5325 بازدید
کتاب اجرائیات شهرداری

کتاب اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان) از سری منابع آموزشی شهرداری است که توسط دکتر شهاب عباس زاده تهیه شده است و فایل PDF آن را در 234 صفحه از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

کتاب اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان) نوشته دکتر شهاب عباس زاده می باشد که درسال 1391 توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منتشر شده است و فایل PDF آن برای دانلود قرار داده شده است.

سرفصل های کتاب اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان):

فصل اول: مفاهیم

فصل دوم: معرفي مديريت / اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها

 • شرح وظايف اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها (ستاد)
 • شرح وظايف ادارات مهندسي و نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق شهرداري
 • اقداماتي كه در كاهش تخلفات شهرسازي و ساختماني اثرگذار مي باشند
 • فرم هاي مربوط به گردشكار نظارت بر ساخت و سازها

فصل سوم: وظايف اداره / واحد اجرائيات شهرداري در شهرهاي متوسط و كوچك

الف. نظارت بر ساخت و سازها، تفكيك و عمران غيرمجاز

 • نظارت بر ساخت و سازها
 • جلوگيري از تفكيك اراضي بدون مجوز
 • جلوگيري از عمران اراضي بدون مجوز
 • انجام امور مربوط به دبيرخانه كميسيون ماده صد

ب. پيگيري امورات مربوط به مشاغل مزاحم

 • تعريف: مشاغل مزاحم
 • اقدامات اداره / واحد اجرائيات شهرداري
 • اهم مصاديق مشاغل مزاحم
 • كميسيون بند 20 ماده 55
 • پيگيري امور مربوط به مسائل بهداشتي و آلودگي هوا
 • پيگيري امور مربوط به پسماندهاي شهري (زباله)
 • مستندات قانوني مرتبط با مشاغل مزاحم

ج. پيگيري امور مربوط به سد معبر

 • مصاديق سد معبر
 • مراحل برخورد قانون با سد معبر

د. نظارت بر حفاري هاي سطح شهر

 • بند 22 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (مصوب 1375/3/1 با اصلاحات)
 • بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها مصوب 1344/4/11 با اصلاحات بعدی
 • ماده 5 آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و … مصوب 66/11/4 هیأت وزیران

ه. نظارت بر امور گودبرداري ها

 • نكات ايمني در تخريب و گودبرداري
 • خطرهاي ناشي از گود برداري
 • نشانه هاي خطرناك بودن گود
 • اقدامات قابل انجام براي كاهش خطر گودبرداري ها
 • بازرسی ها
 • بررسي هاي مكانيك خاك
 • اقدامات اداره / واحد اجرائيات شهرداري درخصوص گودبرداري ها

و. حفاظت از املاك و اراضي شهرداري، تملك، واگذاري و مستغلات شهرداري

 • كليات وظايف اداره / واحد اجرائيات درخصوص حفاظت از املاك و اراضي شهرداري
 • اهم وظايف درخصوص تملك و واگذاري
 • اهم وظايف درخصوص اراضي
 • اهم وظايف درخصوص مستغلات
 • اهم وظايف درخصوص حفاظت املاك
 • همكاري با واحد روابط عمومي شهرداري جهت نصب و جمع آوري تابلو و … در مراسمات ملي و مذهبي

فصل چهارم: تخلفات ساختماني و قوانين مرتبط

 • تاريخچه رسيدگي به تخلفات ساختماني وكميسيون ماده صد قانون شهرداري
 • عدم رعايت اصول شهرسازي
 • عدم رعايت اصول فني
 • عدم رعايت اصول بهداشتي
 • قوانين مرتبط با اداره / واحد اجرائيات
 • نظرات شوراي عالي قضايي و اداره حقوقي قوه قضائيه در ارتباط با موضوعات فوق الذكر
 • آراي هيأت عمومي مرتبط با اداره / واحد اجرائيات

منابع و مآخذ

نام فایل:کتاب اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان)

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب