طرح آمایش سرزمین استان تهران | ده جلد مطالعات کامل سال ۱۳۸۸

بازدید: 4340 بازدید
طرح آمایش سرزمین استان تهران

طرح آمایش سرزمین استان تهران در سال ۱۳۸۸ در ۱۰ جلد مختلف تهیه شد که فایل های PDF این ۱۰ جلد را از لینک داده شده می توانید دانلود کنید.

فهرست مطالب طرح آمایش سرزمین استان تهران :

۱- تحلیل موقعیت و توپوگرافی

 • فصل اول: تحلیل موقعیت استان
 • فصل دوم: تحلیل توپوگرافی استان

۲- تحلیل منابع آب

 • فصل اول: تحلیل حوزه ها و زیر حوزه های آبریز
 • فصل دوم: تحلیل وضعیت و روند مصرف
 • فصل سوم: تحلیل وضعیت استحصال و شبکه انتقال آب
 • فصل چهارم: پیش بینی منابع آب قابل بهره برداری
 • فصل پنجم: آینده نگری تحولات فناوری در تأمین، تولید و مصرف آب
 • فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۳- تحلیل وضعیت اقلیم

 • فصل اول: تحلیل عمومی و وضعیت دما
 • فصل دوم: تحلیل وضعیت بارندگی
 • فصل سوم: تحلیل وضعیت رطوبت جو ، باد و تبخیر
 • فصل چهارم: تحلیل پهنه های اقلیمی استان تهران
 • فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

۴- وضعیت زمین شناسی، منابع معدنی

 • فصل اول : تحلیل وضعیت زمین شناسی و منابع معدنی
 • فصل دوم :تحلیل وضعیت خاک

۵- تحلیل پوشش گیاهی

 • فصل اول: تحلیل پوشش گیاهی جنگلی
 • فصل دوم: تحلیل پوشش گیاهی مرتعی

۶- تحلیل پوشش و کابری اراضی

 • فصل اول: کلاسهای پوشش و کاربری اراضی
 • فصل دوم: بررسی تحول و روند تغییرات کاربری

۷- تحلیل محیط زیست

 • فصل اول: ارزیابی توان اکولوژیک در واحدهای زیست بوم
 • فصل دوم: برآورد ظرفیت تحمل محیطی یا ظرفیت برد
 • فصل سوم: عوامل و فرآیندهای اصلی مخرب محیط زیست و منابع طبیعی
 • فصل چهارم: تحلیل ساختار مدیریت منابع زیست بومی

۸- تحلیل پراکندگی فضائی منابع طبیعی و ارتباط

 • فصل اول: گونه بندی نواحی مختلف استان از نظر ویژگی های طبیعی
 • فصل دوم: محدوده های طبیعی معین و توزیع فضائی آنها
 • فصل سوم: تحلیل ارتباط ساختاری بین سکونتگاهها با مناطق طبیعی استان

۹- تحلیل مخاطرات

 • فصل اول: تهدیدات ناشی از خطر زلزله
 • فصل دوم: مخاطرات محیطی ناشی از حرکات توده ای در استان
 • فصل سوم: پهنه بندی و تحلیل مناطق پر خطر و مخاطرات ناشی از ترکیب انواع تهدیدات زمین شناختی در مراکز جمعیتی و اقتصادی استان

۱۰- جمع بندی و آینده نگری

 • فصل اول: پیش بینی منابع محیط زیستی استان
 • فصل دوم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نام فایل:طرح آمایش سرزمین استان تهران | ده جلد مطالعات کامل سال ۱۳۸۸

دانلود فایل: لینک تهیه

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب