مرکز آموزش تصویری
خوش آمديد
ورود

GIS آموزش


 • 26:15 محبوب آموزش Arc Catalog (قسمت سوم)

  آموزش Arc Catalog (قسمت سوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,079 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با بخش هایی دیگر از آرک کاتالوگ شامل کار با مختصات آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 19:44 محبوب آموزش Arc Map (قسمت اول)

  آموزش Arc Map (قسمت اول)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 11k نمایش / 2 پسند

  در این ویدئوی آموزشی تا حدی با کار با لایه ها و ابزارهای Tools و Layout در GIS به صورت مقدماتی آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 29:27 محبوب آموزش Arc Map (قسمت دوم)

  آموزش Arc Map (قسمت دوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,531 نمایش / 1 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با ابزارهای Layout و تولید نقشه و ابزار Select By Location در ArcMap آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 18:40 محبوب آموزش Arc Map (قسمت سوم)

  آموزش Arc Map (قسمت سوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 2,206 نمایش / 1 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با Join و Relate کردن جداول در GIS و تولید داده های یک فیلد با Field Calculator آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 11:53 محبوب آموزش Arc Map (قسمت پنجم)

  آموزش Arc Map (قسمت پنجم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,170 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با ابزار Layout و استفاده از لجند و مقیاس و ... و تولید نقشه آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 12:38 محبوب آموزش Arc Map (قسمت چهارم)

  آموزش Arc Map (قسمت چهارم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,315 نمایش / 0 پسند

  در ادامه آموزش Arc Map در این ویدئو با برخی ابزارهای Editor و رسم خط و منحنی و ... با این ابزار آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 06:56 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت اول)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت اول)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 2,019 نمایش / 2 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با Arc Toolbox در GIS آشنا شده و نحوه ایجاد تولباکس شخصی و اختصاصی در GIS را یاد میگیرید.

  پيشنهادي
 • 12:07 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت دوم)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت دوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,319 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با کاربرد یکی از ابزارهای ArcToolbox یعنی تبدیل Featuer ها به line یا point آشنا می شوید.

  پيشنهادي
 • 16:00 محبوب آموزش Arc Toolbox (قسمت سوم)

  آموزش Arc Toolbox (قسمت سوم)

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 1,286 نمایش / 1 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با برخی از ابزارهای Analysis Tools همچون Union و Clip و Buffer و Intersect و Dissolve آشنا می شوید

  پيشنهادي
 • 01:50 محبوب آموزش افزونه ArcBruTile

  آموزش افزونه ArcBruTile

  توسط Mohammad Aref افزوده شده 2,100 نمایش / 0 پسند

  آموزش نحوه فراخوانی نقشه های گوگل و بینگ و غیره در ArcGIS با کمک افزونه ArcBruTile

  پيشنهادي
 • 04:14 محبوب آموزش ترسیم پروفیل طولی در GIS

  آموزش ترسیم پروفیل طولی در GIS

  توسط Admin افزوده شده 193 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ترسیم پروفیل طولی (Profile) آبراهه در نرم افزار ArcGIS آشنا می شوید

 • 01:45 محبوب آموزش ساخت TIN در GIS

  آموزش ساخت TIN در GIS

  توسط Admin افزوده شده 271 نمایش / 0 پسند

  در این ویدئوی آموزشی با نحوه ایجاد لایه TIN در نرم افزار ArcGIS آشنا می شوید.

RSS