طرحهای پژوهشی بافتهای واجد ارزش کتاب های شهرسازی

کتاب مستندی بر طرحهای پژوهشی دفتر معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش که زیر نظر فرزانه صادق مالواجرد تهیه و به…

روانشناسی محیط فضاهای آموزشی کتاب های معماری

کتاب روانشناسی محیط فضاهای آموزشی با عنوان کامل فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط که توسط دکتر شهرناز مرتضوی تهیه و توسط…

طراحی مدارس خاص دختران نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی طراحی مدارس خاص دختران (باتوجه به اشراف، محرمیت و آسایش) که توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برای سازمان نوسازی، توسعه…

بهینه سازی مصرف سوخت مدارس نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی راهکارهای بهینه سازی مصرف سوخت در مدارس که توسط حسین مظفری ترشیزی و همکاران برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات…

رنگ فضاهای آموزشی نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی تهیه بروشور رنگ مناسب فضاهای آموزشی در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان که توسط محسن پاک‌نژاد و دکتر غلامرضا حاج‌حسینی‌نژاد…

ضوابط طراحی محوطه مدارس نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی تدوین ضوابط و معیارهای طراحی منظر محوطه باز مدارس ابتدایی که توسط دکتر فیضی و همکاران برای سازمان نوسازی، توسعه…

تاریخ تحولات مدارس نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی تاریخ تحولات مدارس در ایران که توسط دکتر علیرضا سمیع آذر برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهیه شده…

پهنه بندی اقلیمی ساختمان های آموزشی نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی پهنه بندی اقلیمی ساختمان های آموزشی ایران که توسط مرتضی کسمایی برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهیه شده…

نیازها و عملکردهای فضای کودکان نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی بررسی نیازها و عملکردهای فضای کودکان در مجموعه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی که توسط حسن سلطانی و برای سازمان نوسازی،…

بلوک پیش ساخته بتن سبک هوادار نقشه، طرح، پروژه عمران

طرح پژوهشی بلوک های پیش ساخته بتن سبک هوادار و کاربرد آن در ساختمان مدارس که توسط مهندس منوچهر شیبانی اصل و…

طرح پژوهشی آلودگی صدای مدارس نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی بررسی آلودگی صدای مدارس و راه‌های رفع آن که در 3 جلد توسط مهندس رستم گلمحمدی و برای سازمان نوسازی،…

ساماندهی فضاهای آموزشی نقشه، طرح، پروژه معماری

طرح پژوهشی مقدمه‌ای بر ساماندهی فضاهای آموزشی که در 2 جلد توسط محمد احمدی و برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس…

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0