رفتار لرزشی اتصالات خارجی تیر به ستون در قاب خمشی بتن مسلح

بازدید: 2261 بازدید
قاب خمشي بتن مسلح

اتصال تیر به ستون، به عنوان یک ناحیه مهم و حیاتی در قاب های خمشی بتن مسلح می باشد، ضعف عمده قاب های خمشی بتن مسلح کمبود شکل پذیری و عدم محصور شدگی در اتصالات است ،به طوریکه خرابی در این اتصالات باعث انهدام کل سازه می شود. به همین دلیل رفتار اتصالات ، یک تاثیر معنادار را به لحاظ نقطه شروع گسیختگی در حین زلزله داراست. در این مقاله با استفاده از تحلیل خطی توسط نرم افزار ABAQUS حداکثر تنش در اتصال خارجی یک قاب چهار طبقه با شکل پذیری متوسط تحت مود اول را با آنالیز استاتیکی بدست می آوریم. درک رفتار اتصالات در اعمال قضاوت های خاص در طراحی یک امر ضروری است.

کلیدواژه: نقطه شروع گسیختگی ، قاب خمشی بتن مسلح ، اتصال تیر به ستون، آنالیز استاتیکی.

نویسندگان: زاهد وکیلی، علاء الدین بهروش

ارسال کننده: زاهد وکیلی

[vc_message message_box_color=”green” icon_fontawesome=”fa fa-download”]نام فایل: رفتار لرزشی اتصالات خارجی تیر به ستون در قاب خمشی بتن مسلح

دانلود فایل: لینک مستقیم

[/vc_message]

[vc_message message_box_color=”blue” icon_fontawesome=”fa fa-link”]منبع: نواندیشان[/vc_message]

ادامه مطلب