نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع شهر سنندج

دسته بندی :نقشه، طرح، پروژه شهرسازی 17 آبان 1397 ...Urbanist... 11616
طرح جامع شهر سنندج

طرح جامع شهر سنندج که توسط مهندسین مشاور تدبیر شهر تهیه شده است را به صورت پاورپوینت در دو قسمت می توانید دانلود کنید. مرحله اول مربوط به شناخت وضع موجود و مرحله دوم مربوط به ارزیابی و طرح می باشد. همچنین طرح جامع سنندج ۱۳۵۲ که توسط مهندسین مشاور مرجان تهیه شده است نیز در دو جلد به صورت PDF برای دانلود قرار گرفته است.

فهرست مطالب طرح جامع شهر سنندج :

مرحله اول طرح جامع سنندج

فصل 1: تاریخچه، علل پیدایش و چگونگی توسعه شهر سنندج

 • ساختار فضایی – کالبدی شهر و عوامل موثر بر آن
 • بافت شهر و روند شکل گیری آن
 • سیر تاریخی تغییرات فضایی – کالبدی شهر سنندج
 • جمع بندی

فصل 2: خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر سنندج

 • موقعیت جغرافیایی شهر سنندج
 • مسائل کلی زمین شناسی
 • خاک شناسی
 • تکتونیک و زمین لرزه
 • هواشناسی
 • پوشش گیاهی و جانوری
 • منابع آب
 • وضعیت حرکت آب های سطحی و موقعیت مسیل ها در شهر
 • نحوه دفع آب های سطحی (رواناب) در شهر

فصل 3: ویژگی های جمعیتی – اجتماعی شهر سنندج

 • ویژگی های جمعیتی و ترکیب آن
 • ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر سنندج

فصل 4: ویژگی های اقتصاید شهر

 • مقدمه
 • وضع اقتصادی منطقه و شهرستان سنندج
 • ویژگی های اقتصادی شهر
 • بخش بازرگانی و نقش آن در اقتصاد شهر سنندج
 • پیشنهادات کلی جهت استفاده از پتانسیل های اقتصادی شهر سنندج
 • ارزش زمین، ساختمان و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر

فصل 5: امکانات مالی – اعتباری و فنی – اداری شهرداری و سایر سازمان های شهر سنندج

 • امکانات شهرداری
 • سایر سازمان های موثر در عمران شهر
 • امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت های عمران شهر
 • قوانین و مقررات عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات و وظایف شهرداری و سایر سازمان ها
 • سازمان های عمران شهری
 • وظایف شهرداری ها
 • مشکلات موجود در اجرای قوانین شهرسازی

فصل 6: ویژگی های کالبدی شهر سنندج

 • نحوه استفاده از اراضی شهر
 • وضعیت کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری (کاربری ها و خدمات)
 • نحوه توزیع خدمات محله ای (کمبودها و اولویت ها)

فصل 7: بافت و سازمان شهری سنندج و محدوده محلات و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر

 • ساختار فضایی – کالبدی شهر سنندج در ادوار مختلف
 • بافت و سیمای شهر سنندج

فصل 8: وضعیت کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر

 • تقسیمات شهری
 • بررسی شاخص های کمی مسکونی مناطق و نواحی شهر سنندج
 • مسائل کمی مسکونی مناطق و نواحی شهر سنندج
 • بررسی کمبود مسکن در منطقه یک
 • تعداد واحد مسکونی و سطح مسکونی مورد نیاز شهر
 • تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
 • نتیجه گیری
 • دورنگری و پیشنهادات
 • مالکیت اراضی شهر سنندج

فصل 9: وضعیت بناها و محوطه های تاریخی – فرهنگی شهر سنندج

 • آثار مهم
 • آثار ثبت شده شهر سنندج
 • ضوابط و حریم برخی آثار

فصل 10: وضعیت کمی و کیفی تأسیسات و تجهیزات شهری سنندج

 • شبکه فاضلاب سنندج
 • تصفیه خانه فاضلاب
 • شبکه فاضلاب شهر سنندج
 • سیستم آبرسانی شهر کرج
 • خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ پیشنهادی (طرح بهینه سازی)
 • منابع و تأسیسات برق شهر سنندج
 • نفت و گاز
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • گورستان و غسالخانه
 • کشتارگاه
 • پمپ بنزین
 • پست
 • مخابرات

فصل 11: مسائل حمل و نقل شهر سنندج

 • بررسی وضعیت ترافیکی شهر سنندج
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • نتیجه گیری

فصل 12: ارزیابی نتایج و اثرات طرح جامع شهر سنندج

 • بخش اول خلاصه مطالعات و برنامه های طرح
 • ارزیابی طرح جامع سنندج

فصل 13: ساخت، معماری و محیط زیست شهری

 • ساخت شهر
 • کلیات معماری سیمای شهری، بافت و ساختمان
 • حفاظت محیط زیست

مرحله دوم طرح جامع سنندج

1- پیش بینی های جمعیتی

 • تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر
 • پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر سنندج در آینده
 • پیش بینی تحولات جمعیت شهر سنندج تا سال 1394

2- تأسیسات و تجهیزات شهری

 • شبکه های تأسیسات شهری
 • تجهیزات شهری

3- ترافیک و شبکه معابر

 • نتایج مرحله اول مطالعات
 • اهداف برنامه ریزی شبکه معابر شهر سنندج
 • الگوی شبکه معابر در طرح توسعه و عمران
 • نتیجه گیری
 • تأسیسات ترافیکی

4- مسکن و تراکم

 • مسکن
 • تراکم

5- کاربری های پیشنهادی

 • سلسله مراتب تقسیمات شهری پیشنهادی شهر سنندج
 • نظام و ساختار سلسله مراتب مراکز شهری در سنندج
 • برآورد و پیش بینی خدمات و کاربری های مختلف در شهر سنندج
 • مقایسه کاربری ها و سرانه های وضع موجود و پیشنهادی
 • بررسی سطح و سرانه پیشنهادی کاربری های مختلف در طرح توسعه و عمران
 • مساحت کل شهر

6- طرح توسعه و عمران شهر سنندج

 • دیدگاه
 • فرآیندهای تأثیرگذار بر تهیه طرح توسعه و عمران
 • اهداف و راهبردهای طرح توسعه و عمران سنندج
 • پارادایم شهرسازی خاص شهر سنندج
 • مشکلات، محدودیت ها، امکانات، تنگناها، فرصت ها، تهدیدها
 • طرح توسعه و عمران شهر سنندج
 • بافت شهر و حوزه ها در طرح توسعه و عمران
 • امکان سنجی تأمین سطوح خدماتی مورد نیاز مراکز محلات و نواحی و مناطق
 • کاربری اراضی پیشنهادی

7- برنامه توسعه و عمران

 • اهداف
 • راهبردهای برنامه توسعه و عمران
 • مبانی توسعه و عمران
 • طرح توسعه و عمران (جامع)
 • امکانات مالی و درآمدی شهرداری در اجرای طرح
 • برنامه عمرانی سایر سازمان های موثر در عمران شهر

ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع سنندج

ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

 • تعاریف
 • منطقه بندی
 • ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمین
 • ضوابط و مقررات مشترک
 • ضوابط و مقررات بافت قدیم و ضوابط عرصه و حریم ابنیه و آثار میراث فرهنگی

پاورپوینت مرحله اول طرح جامع شهر سنندج : شناخت وضع موجود

تحولات تاریخی

 • تاریخچه تحولات کالبدی شهر سنندج
 • تحولات تاریخی شهر سنندج
 • بافت تاریخی و آثار با ارزش میراث فرهنگی

ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی

 • زلزله خیزی
 • شرایط اقلیمی

مطالعات جمعیتی

 • دیدگاه های کلی
 • جمعیت شهر سنندج
 • تحولات جمعیت و خانوار شهر سنندج ۸۳ – ۱۳۵۵
 • وضعیت اجتماعی

مطالعات اقتصادی

 • نسبت هزینه به درآمد خانوارهای شهری استان کردستان در دوره ۸۱-۷۵ و مقایسه آن با کل کشور
 • درصد سهم هزینه های مختلف از سبد خانوارها در استان کردستان ( ۱۳۸۱ )
 • مقایسه درصد خانوارهای برخوردار از تسهیلات عمده زندگی و مسکن استان کردستان و کل کشور ( ۱۳۸۱ )
 • درصد سهم شهرستان سنندج از محصولات سالانه و دائمی استان کردستان ( ۱۳۸۰ )
 • درصد سهم شهرستان سنندج از سطح زیر کشت و مقدار تولید محصولات استان کردستان ( ۱۳۸۰ )
 • درصد سهم بخشهای مختلف فعالیت شهر سنندج به کل شهرستان ( ۱۳۷۵ )
 • شاخص های اقتصادی – جمعیتی شهر سنندج ( ۱۳۷۵ )
 • درصد اشتغال بخشهای اقتصادی شهر سنندج ( ۱۳۷۵ )
 • درصد سهم شاغلان فعالیت های اقتصادی شهر سنندج ( ۱۳۷۵ )

تأسیسات و تجهیزات شهری

 • وضع کمی و کیفی تأسیسات و تجهیزات شهری
 • شـبکه جمع آوری و دفع فاضلاب
 • شـبکه توزیع آب شهر سنندج
 • شـبکه توزیع برق شهر سنندج
 • شـبکه توزیع گاز شهر سنندج
 • شـبکه مخابرات شهر سنندج
 • محدوده خدمات پستی شهر سنندج

مطالعات ترافیک

 • توضیحات کلی
 • وضعیت ترافیکی خیابانهای شهر سنندج
 • وضعیت اجمالی ترافیکی بعضی از معابر شهر سنندج
 • سلسله مراتب معابر شهری
 • ظرفیت و حجم ترافیک درساعت پیک صبح
 • ظرفیت و حجم ترافیک درساعت پیک عصر
 • نقاط حادثه خیز و مقاطع معابر
 • شبکه اتوبوسرانی شهر سنندج

امکانات و مشکلات شهرداری

 • امکانات مالی و فنی شهرداری
 • درآمدها و هزینه ها
 • امکانات فنی
 • برنامه یکساله شهرداری در سال ۸۳
 • مشکلات مدیریت شهرداری
 • ارزش اراضی شهری
 • مالکیت اراضی شهری

کاربری اراضی شهر وضع موجود

 • نحوه استفاده از اراضی شهر سنندج
 • تقسیمات شهری سنندج (محلات، نواحی، مناطق)
 • سطوح خالص شهری
 • سطوح ناخالص شهری
 • جدول کاربری اراضی وضع موجود شهر سنندج ۱۳۸۳
 • جدول اولویت تخصیص کاربری در مناطق شهر سنندج برحسب کمبودهای وضع موجود
 • کاربری اراضی وضع موجود

مطالعات مسکن

 • وضعیت کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
 • مساحت ، جمعیت و سایر شاخص های مسکونی شهر سنندج – ۱۳۸۳
 • نسبت خانوار به ساختمان در مناطق سه گانه شهر سنندج
 • کیفیت ابنیه شهر سنندج
 • مصالح بکاررفته در ابنیه مسکونی
 • تعداد طبقات ابنیه
 • تسهیلات ابنیه مسکونی
 • تعداد اطاق در واحد مسکونی
 • نحوه تملک واحدهای مسکونی
 • بررسی کمبود مسکن در شهر سنندج
 • تراکم های جمعیتی و ساختمانی شهر سنندج

ارزیابی طرح جامع قبلی شهر سنندج

الگوی توسعه بافت شهر

 • میزان تحقق طرح تفصیـلی سنندج
 • مقایسه طرح جامع شهر با طرح تفصیلی سنندج

پاورپوینت مرحله دوم طرح جامع شهر سنندج: ارزیابی و طرح

مبحث جمعیت

 • پیش بینی جمعیت شهر سنندج
 • پیش بینی تحولات جمعیت شهر سنندج تا سال ۱۳۹۹

ترافیک

 • مقدمه
 • ترافیک منطقه شهری
 • ترافیک شهری
 • درجه بندی معابر مـوجود و پیشنهادی
 • شیب معابر و نحوه دفع آبهای سـطحی در شهر
 • سلسله مراتب شبکه ای
 • عرض معابر شـبکه ارتبـاطی شـهر و عرض معابر مـوجود و پیشنهادی
 • بافت مرکزی و قدیمی و تاریخی
 • حجم ترافیک

کاربریهای پیشنهادی

 • نکات عمده در سازماندهی ، حوزه بندی و مکانیابی ها
 • تقسیمات پیشنهادی شهری و محدوده های قانونی و خدماتی شـهر
 • جدول مقایسه کاربری ها و سرانه های وضع موجود و پیشنهادی شهر سنندج
 • جدول کاربری اراضی پیشنهادی شهر سنندج (سال ۱۳۹۴)
 • نکات عمده در مورد کاربری های پیشنهادی

مسکن و تراکم

 • سطح مسکونی و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز
 • تراکم خالص و ناخالص
 • تعیین تراکم های مناسب بمنظور اصلاح ساختار تراکمی شهر
 • تراکمهای جمعیتی مـوجود و پیشـنهادی
 • تــراکم ساختمانی در بلوکها و مجاورت شـبکه ها
 • نتایج کلی

تأسیسات شهری

 • آب
 • فاضلاب
 • برق
 • مخابرات
 • گاز
 • گردآوری و دفع زباله
 • کشتارگاه
 • گورستان و غسالخانه
 • پمپ بنزین
 • آتش نشانی

طرح توسعه و عمران شهر سنندج

 • دیدگاه
 • فرآیندهای تأثیر گذار بر تهیه طرح توسعه و عمران
 • طرح جامع شهر سنندج
 • توسعه آتی شهر و چگونگی نوسازی و بهسازی بافت های مـوجود
 • اهداف و راهبردهای طرح توسعه و عمران سنندج
 • پارادیم شهرسازی خاص شهر سنندج
 • مشکلات ، محدودیت ها ، امکانات ، تنگناها ، فرصت ها و تهدیدها
 • طرح توسعه و عمران شهر سنندج
 • نظام مراکز
 • نظام محدوده ها
 • نظام شبکه ها
 • نظام کاربری ها
 • نظام تراکم ها
 • نظام فضاهای سبز

پیش بینی امکانات مالی شهرداری و سازمانهای مسئول عمران شهر

 • شهرداری
 • راهکارهای کلی افزایش درآمد شهرداری

برنامه ریزی توسعه و عمران شهری

 • اهداف کلی توسعه و عمران
 • راهبردهای توسعه و عمران
 • مبانی توسعه و عمران
 • جدول رئوس برنامه های عمرانی دهساله شهرداری
 • اولویت های اجرایی پروژه های شهرداری و سایر سازمان های اجرایی
 • اولویت های اجرایی شبکه های پیشنهادی معابر

فهرست مطالب طرح جامع سنندج ۱۳۵۲ :

مرحله اول

 • فصل اول: مطالعه و بررسی منطقه
 • فصل دوم: بررسی تاریخی
 • فصل سوم: خصوصیات جغرافیایی و توپوگرافی
 • فصل چهارم: بررسی اجتماعی و جمعیت
 • فصل پنجم: خصوصیات فیزیکی شهر
 • فصل ششم: مطالعه و پیش بینی اقتصاد شهری
 • فصل هفتم: معیارها و برنامه ها

مرحله دوم

 • مقدمه
 • خلاصه وضع موجود
 • ایده توسعه
 • مناطق جدید
 • حفظ آثار با ارزش
 • تجهیزات شهری
 • ترافیک
 • مرحله بندی و هزینه های دور اول

نقشه اتوکد طرح جامع سنندج را نیز با فرمت DWG از لینک زیر می توانید تهیه نمایید.

نقشه کد سنندج

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین
...Urbanist...

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0