سنجش میزان توسعه یافتگی محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار ( نمونه موردی : محله هجرت و آبکوه در شهر مشهد )

بازدید: 2521 بازدید
سنجش توسعه یافتگی محلات

ارزیابی تجارب حاصل از رویکردهای توسعه طی دهه های اخیر نشان می دهد که به ندرت برای حل مسائل جوامع شهری و روستایی و بخصوص محله های فقیرنشین راه حل های پایدار ارائه می دهند، چرا که این الگوها معمولاّ بر سنجش نیازها توسط برنامه ریزان در فرایندی از بالا به پایین مبتنی هستند. همچنین علی رغم توجه سازمان های بین المللی توسعه به سطوح محلی و منطقه ای (به خصوص گروههای توسعه پایدار) شاخص های ارائه شده توسط این سازمان ها بیشتر به صورت کلان نگر بوده و در سطح ملی کاربرد دارند. اهداف این تحقیق اولاً نشان دادن اهمیت محلات به عنوان هسته های اصلی تشکیل دهنده زندگی شهری، ثانیاً تدوین شاخص های توسعه یافتگی در سطح محلات و ثالثاً شناسایی مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر سطح توسعه یافتگی محلات شهری می باشد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از شاخص های کلان و معیارهای توسعه محله ای و با در نظر گرفتن پاره ای از مسائل و الزامات، شاخص های توسعه یافتگی برای محلات شهری – متناسب با ویژگی های محله ای و در سطح معنادار برای عموم شهروندان- تنظیم شده اند. شاخص ها در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی-کالبدی، زیست محیطی و کارکردی قابل دسته بندی هستند.
به این ترتیب با توجه به یافته های تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی، در مجموع می توان تعداد ۷۵ شاخص مورد بررسی در این پروژه را، به ۷ شاخص عمده تقلیل داد. این ۷ شاخص عبارتند از: برخورداری از رفاه، حمایت اجتماعی، آسایش روان، خودکفایی، تعامل اجتماعی، پاسخدهی اجتماعی و کیفیت محیط. بنابراین می توان با بررسی وضعیت ۷ شاخص فوق در محلات شهری به سنجش توسعه یافتگی محلات شهری پی برد. امید است بتوان به این وسیله به تدریج زمینه های بهبود شرایط محلات شهری، رضایت بیشتر ساکنان آن ها، استفاده از سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی های هدفمند و مطابق با نیاز محله و رویکرد های نوین توسعه پایدار را فراهم نمود.

کلیدواژه ها: توسعه پایدار، سنجش، شاخص توسعه یافتگی، محله شهری، مشهد، محله آبکوه، محله هجرت

نویسندگان: عاطفه صداقتی، مریم پورمشرفی

ارسال کننده: عاطفه صداقتی

[vc_message message_box_color=”green” icon_fontawesome=”fa fa-download”]نام فایل: سنجش میزان توسعه یافتگی محلات شهری با رویکرد توسعه پایدار ( نمونه موردی : محله هجرت و آبکوه در شهر مشهد )

دانلود فایل: لینک مستقیم

[/vc_message]

[vc_message message_box_color=”blue” icon_fontawesome=”fa fa-link”]منبع: نواندیشان[/vc_message]

آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب