نقش روکش دار کردن هادیهای هوایی شبکه های توزیع در افزایش ایمنی در صنعت برق

بازدید: 1181 بازدید
ايمني در صنعت برق

یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی در صنعت برق، استفاده از کابلهای هوایی خودنگه دار در شبکه های توزیع یا استفاده از تکنیک جدید هادیهای هوایی روکش دار بجای سیمهای لخت هوایی متداول است . بررسی نرخ آمار برق گرفتگی مربوط به سیمهای هوایی لخت در کشورهای مختلف جهان حاکی از این واقعیت است که روکش دار کردن هاد یهای هوایی می تواند گامی موثر جهت افزایش ایمنی در صنعت برق باشد . این امر در کنار مواردی همچون کاهش هزینه های بهره بردای، کاهش قطعیهای کوتاه یا بلند مدت و همچنین حفظ محیط زیست بلحاظ قطع شاخه درختان و مرگ پرندگان و نیز کاهش ابعاد کراس آرمها یکی از دلایل اصلی گسترش سریع و روز افزون جایگزینی هادیهای روکش دار هوایی بجای سیمهای لخت در شبکه های فشار متوسط یا فشار ضعیف می باشد . در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای هاد یهای روکش دار در مقایسه با سیمه ای لخت هوایی پرداخته شده و مزایای این نوع هادیها را خصوصًا از دیدگاه افزایش ایمنی در صنعت برق مورد توجه قرار می دهیم. آنگاه با مطالعه آماری از نرخ حوادث برق گرفتگیها ی ناشی از سیمهای لخت هوایی، استفاده از راهکار هادیهای روکش دار را بجای سیمهای لخت در شبکه های هوایی فشار متوسط و فشار ضعیف مورد پیشنهاد قرار می دهیم.

کلمات کلیدی: ایمنی، حوادث، برق گرفتگی، شبکه های هوایی توزیع ، هادیهای هوایی روکش¬دار

نویسنده: محمد کریمی تکلو، شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

ارسال کننده: محمد کریمی

[vc_message message_box_color=”green” icon_fontawesome=”fa fa-download”]نام فایل: نقش روکش دار کردن هادیهای هوایی شبکه های توزیع در افزایش ایمنی در صنعت برق

دانلود فایل: لینک مستقیم

[/vc_message]

[vc_message message_box_color=”blue” icon_fontawesome=”fa fa-link”]منبع: نواندیشان[/vc_message]

ادامه مطلب