شماره سی و نهم مجله تخصصی کهربا

بازدید: 1739 بازدید

شماره سی و نهم مجله تخصصی کهربا

شماره 39 مجله تخصصی برق (کهربا) منتشر شد:

آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از:

آشنایی با دکتر بابک حسیبی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا در شرکت توزیع نیروی برق شیراز

بیوسنسور فیبر کریستال فوتونی سطحی پالسمون برای نظارت بر گلوکز

تعیین عملی پتانسیل تولید برق از زائدات پوسته سبز پسته

تعیین بهترین شبکه MLP برای تخمین توابع ریاضی

تشخیص گلوکز خاص با طیف سنجی رامان بر اساس فیبر کریستال فوتونی

مدلسازی بهینه برنامه پاسخگویی بار زمان استفاده (TOU)و مسئله توزیع بار اقتصادی هزینه آلودگی دینامیک (DEED)

نام فایل: شماره سی و نهم مجله تخصصی کهربا

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

ادامه مطلب