طرح توسعه راهبردی (cds) بافت قدیم شهر یزد

بازدید: 6132 بازدید
طرح CDS یزد

در لینک زیر ” طرح توسعه راهبردی(cds) بافت قدیم شهر یزد ” به صورت PDF در ۱۰۹ صفحه و چهار فصل برای دانلود قرار داده شده است.

فهرست مطالب طرح CDS یزد :

فصل اول : کلیات

استراتژی
برنامه‌ریزی استراتژیک
کلیات طرح استراتژی توسعه شهری
جایگاه چشم‌انداز در برنامه‌ریزی استراتژیک
تهیه چشم‌انداز شهری
چارچوب کلی فرایند تهیه طرح استراتژی توسعه شهری

فصل دوم: مطالعات تحلیلی- بخشی در طرح توسعه راهبردهای بافت قدیم یزد

مقدمه

بخش اول : مطالعات محیطی و اقلیمی عناصر و عوارض طبیعی و تبیین عوامل محیطی موثر بر طرح

اقلیم

بخش دوم : مورفولوژی زمین و سازندهای زمین شناسی

توپوگرافی محدوده شهر
خصوصیات زمین‌شناسی منطقه

بخش سوم: جمعیت

تحلیل شاخص‌های عمده جمعیتی در محلات بافت تاریخی
تراکم
مهاجرت
فرسودگی اجتماعی
بزهکاری اجتماعی

بخش چهارم : سازمان اقتصادی

نقاط قوت اقتصادی در پیشینه تاریخی
ویژگی های منطقه ای اقتصادی – اجتماعی ساکنین بافت قدیم

بخش پنجم: گونه شناسی مسکن

گونه‌های مسکن موجود در محدوده بافت قدیم یزد

بخش ششم : بررسی سازمان و تشکیلات مدیریتی یزد

سازمان های اداره کننده امور شهری
مشکلات مربوط به عاملان تصمیم گیری

بخش هفتم: سازمان فضایی

سازمان فضایی بخش تاریخی شهریزد

بخش هشتم: بررسی سازمان عملکردی

عناصر معرف سازمان عملکردی بافت محله ،کانون ، محور و حوزه
نوع فعالیتها
نحوه توزیع فعالیتها
فرسودگی عملکردی

بخش نهم: زیرساخت های شهری

آبرسانی
جمع آوری فاضلاب
برق رسانی
جمع آوری و دفع زباله

بخش دهم: شبکه ارتباطی و دسترسی

تعیین مسائل و مشکلات شبکه ارتباطی و سیستم حمل و نقل
مشکلات مربوط به مدیریت ترافیک

بخش یازدهم: فرسودگی کالبدی

ظاهر فرسوده ساختمانها
ظاهر فرسوده ساختمانها

بخش دوازدهم: تحلیل محیط های شهری

مسائل شناسایی شده در سامانه کیفی عرصه بافت مسئله دار
نکات مثبت و پتانسیل های شناسایی شده در سازمان کیفی بافت مسئله دار

بخش سیزدهم : بررسی طرح های فرادست

طرح جامع مصوب ۱۳۶۳ شهر یزد(تجدیدنظر)
طرح تفصیلی شهر یزد
طرح بهسازی بافت قدیم شهر یزد
طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد
طرح جامع عرصه

فصل سوم : چشم‌انداز سازی در طرح توسعه راهبردی بافت قدیم شهر یزد

مقدمه
فهرست چشم اندازهای اولیه توسعه راهبردی بافت قدیم
بیانیه چشم انداز
اهداف کلان
اهداف خرد

فصل چهارم : استراتژی های توسعه راهبردی بافت قدیم یزد

منابع و اخذ

نام فایل:طرح توسعه راهبردی (cds) بافت قدیم شهر یزد

تهیه فایل: لینک تهیه

منبع: نواندیشان
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب