نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع (توسعه و عمران) شهر اردل

طرح جامع اردل

طرح جامع (توسعه و عمران) شهر اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری که توسط مهندسین مشاور آرمانشهر هزاره در سال 1390 تهیه شده است را به صورت PDF در چهار جلد از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

اردل مرکز شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری است. اهالی اردل از مردم بختیاری می‌باشند. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۱۰٬۱۱۳ نفر (در ۲٬۶۴۲ خانوار) بوده‌است. در لغت نامه کلمه ارد به معنی مقدس آورده شده است و اردل متشکل از دو کلمه ارد+ اله می‌باشد که اله نیز به معنای کوه کوچک یا تپه می‌باشد و معنای اردل، تپه مقدس است.

فهرست مطالب طرح جامع اردل :

جلد اول: مطالعات حوزه نفوذ

 • مقدمه
 • استان چهارمحال و بختياري در يك نگاه
 • تعريف حوزه نفوذ و تعيين محدوده حوزه نفوذ
 • انواع حوزه نفوذ
 • حوزه نفوذ شهر اردل
 • منظومه اردل (منظومه، مجموعه و حوزه)
 • بررسي وضع موجود امكانات و خدمات آموزشي، فرهنگي و ورزشي و …. در روستاهاي حوزه نفوذ شهر اردل
 • نحوه بررسي و ارزيابي امكانات خدماتي روستاهاي حوزه نفوذ شهر اردل
 • مراجعات ساكنان روستاهاي واقع در سطح دهستان پشتكوه
 • جمع‌بندي نتايج حاصل از مطالعات حوزه نفوذ
 • احداث شهرك روستايي در مجاورت شهر اردل
 • برنامه‌هاي پيشنهادي در راستاي توسعه اقتصادي شهر (اسناد توسعه شهر)
 • مطالعه در حوزه بلافصل شهر اردل
 • بررسي موقعيت مراكز زيست موجود در محدوده مطالعاتي
 • بررسي موقعيت مسيرهاي ارتباطي در محدوده مطالعاتي
 • موقعيت اراضي با قابليت بهره‌برداري كشاورزي در محدوده مطالعاتي
 • برررسي موقعيت رودخانه‌ها و حوزه‌هاي آبريز در محدوده مطالعاتي
 • بررسي ارتفاعات مهم و شيب‌هاي اصلي در محدوده مطالعاتي
 • دلايل تدوين اسناد توسعه براي شهر اردل
 • برنامه‌هاي پيشنهادي در راستاي توسعه اقتصادي شهر اردل (اسناد توسعه شهر اردل)
 • احداث سد بهشت آباد
 • آبياري 3000 هكتار از اراضي واقع در جنوب شهر
 • احداث شهرك آب معدني و شهرک صنعتی
 • احداث مجتمع دامپروري، حوضچه‌هاي پرورش ماهي و شهرك تفريحي و گردشگري
 • توسعه فضاهاي آموزش عالي
 • شناسايي و بهره‌برداري از معادن پيرامون شهر اردل
 • خارج ساختن شهر اردل از انزواي جغرافيايي

جلد دوم: مطالعات وضع موجود (تاریخی، جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، کالبدی، ترافیکی)

مطالعات تاريخي

 • شناخت تاريخچه، علل پيدايش، چگونگي توسعه شهر اردل و روند رشد آن در ادوار گذشته

مطالعات جغرافیایی

 • موقعيت جغرافيايي شهر و اطراف آن
 • زمين شناسي
 • آب‌هاي زيرزميني
 • هواشناسي

بررسی و مطالعات جمعیتی و اجتماعی شهر اردل

 • خصوصيات جمعيتي و تركيب آن
 • خصوصيات اجتماعي شهر و محلات مختلف و چگونگي تأثير آنها بر توسعه كالبدي شهر
 • تراكم كلي جمعيت در سطح شهر و تغييرات آن در مناطق مختلف

مطالعات اقتصادی شهر اردل

 • اوضاع كلي اقتصادي شهر، ميزان توليد و نوع آن در هريك از بخش‌هاي اقتصادي
 • ميزان و نسبت درصد جمعيت فعال و اشتغال در بخش‌هاي فعال مختلف اقتصادي، و ميزان و نسبت درصد بيكاري در شهر براساس آمار رسمي و اطلاعات موجود
 • ارزش زمين، ساختمان‌ها و تغييرات آن در مناطق مختلف شهر
 • هزينه‌هاي مربوط به مسكن و امكانات مختلف سرمايه‌گذاري در زمينه مسكن در شهر
 • برنامه‌هاي آتي دولت و ارگان‌هاي محلي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي شهر

امكانات مالي، اعتباري، فني و اداري شهرداري و ساير سازمان‌هاي مؤثر در عمران شهر

 • امكانات مالي و فني شهرداري و ساير سازمان‌هاي مؤثر در عمران شهر
 • چگونگي رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و ساير سازمان‌هاي مؤثر در عمران شهر در گذشته و امكان تغيير آن در آينده شهر اردل
 • امكانات تأمين منابع مالي و اعتباري جديد براي رفع كمبودها و نيازهاي عمراني در شهر
 • بررسی امكانات و چگونگي مشاركت مردم در فعاليت‌هاي عمراني شهر
 • امكانات و مشكلات جذب، آموزش، سازماندهي نيروي انساني تخصصي به منظور تجهيز شهرداري در زمينه برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي عمراني
 • قوانين و مقررات مربوط به عمران شهر، مالكيت اراضي، اختيارات و وظايف شهرداري و ساير سازمان‌هاي مؤثر در عمران شهر

مطالعات کالبدی

 • نحوه استفاده از اراضي شهر برحسب كاركردهاي مختلف و محاسبه سطوح، سهم و سرانه آنها در کل شهر
 • وضع كمي و كيفي كالبدي كاركردهاي مختلف شهري و تعيين كمبودها و نيازها در وضع موجود
 • نحوه توزيع خدمات محله‌اي در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجايش و شعاع عملكرد هریک از خدمات
 • بافت و سازمان شهري
 • تراكم كلي ساختماني مسكوني در مناطق مختلف شهر، از طريق بازديدهاي محلي و نمونه‌برداري از ساختمان‌ها
 • وضعيت كلي ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و كيفيت ساختمان تجهيزات و تأسيسات بهداشتي و غيره
 • مسائل كمي و كيفي مربوط به مسكن در شهر و محله‌هاي مختلف آن و كمبودها و مشكلات مربوط به تهيه مسكن در شهر
 • وضع مالكيت اراضي در شهر، با تفكيك نوع مالكيت خصوصي و عمومي
 • وضع بناها و محوطه‌هاي تاريخي با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان‌هاي مربوط
 • موقعيت گنجايش و كيفيت مراكز و شبكه تأسيسات شهري، آب، فاضلاب، برق، تلفن، گاز و غيره، سرانه‌ها، كمبودها، محدوديت‌ها و امكانات گسترش آنها
 • وضع كمي و كيفي تجهيزات شهري و كمبودها و مشكلات موجود در اين زمينه

مطالعات ترافیکی

 • وضع شبكه‌بندي خيابان‌ها و معابر پياده از لحاظ سيستم شبكه‌بندي و مشخصات معابر و تقاطع‌ها

جلد سوم: تجزیه و تحلیل مطالعات وضع موجود و تشریح طرح جامع

تجزيه تحليل و استنتاج از بررسي‌ها

 • مقدمه
 • نتايج مربوط به شهر

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اردل

 • مقدمه
 • معيارها و ضوابط برنامه‌ريزي و طراحي
 • جمع‌بندي نتايج حاصل از مطالعات وضع موجود
 • راهكارهاي پيشنهادي در رابطه با رفع مشكلات
 • تشريح مشخصات طرح جامع شهر

جلد چهارم: ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی

 • مقدمه
 • مغايرت‌هاي اساسي در طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اردل
 • تعاریف
 • تعاريف كاربري‌هاي شهري
 • سرانه کاربری‌های شهری
 • ضوابط و مقررات مربوط به كاربري‌هاي شهري
 • ضوابط و مقررات مربوط به گذربندي و معابر
 • مقررات و ضوابط مربوط به حریم شهر
 • ضوابط مربوط به حرايم رودخانه‌ها و انهار و خطوط برق و …
 • ضوابط مربوط به مكانيابي گورستان
 • معيارهاي مكانيابي و احداث ايستگاه دفن زباله
 • ضوابط و مقررات احداث بنا و كاربري در باغات و مزارع
 • قطعه‌هايي كه كاربري آنها در وضع موجود با كاربري طرح قبلي مغاير است
 • مقررات مربوط به زيباسازي و حفاظت محيط زيست
 • ضوابط و مقررات تخريب
 • مقررات درختكاري و تجهيزات اثاث شهر
 • ضوابط مطلوب طراحي فضاهاي شهري
 • مقررات و ضوابط كلي طراحي ساختمان هاي عمومي
 • ضوابط توصيه‌اي مناسب‌سازي محيط شهر براي معلولان
 • مقررات مربوط به فضاها و تأسيسات روي بام، پله فرار و كولر گازي
 • نماسازی
 • مشخصات بنا در جوار ميادين
 • مشخصات بنا در مجاورت فضاهاي باز و حرائم برق و موارد مشابه
 • نحوه احداث بنا در املاك داراي بر اصلاحي
 • اضافه اشكوب و يا اضافه تراكم نسبت به وضع موجود بنا
 • فاصله در اشكال مختلف احداث بنا
 • ضوابط و مقررات ايمني احداث بنا و ساختمان و همچنين علائم و تابلوها در سطح شهر
 • ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افزار و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش
 • پیوست‌ها

نام فایل: طرح جامع (توسعه و عمران) شهر اردل

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0