نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طرح جامع شهر گرمی دشت مغان

طرح جامع گرمی

طرح جامع شهر گرمی واقع در دشت مغان استان اردبیل که توسط مهندسان مشاور نقش محیط در سال 1387 تهیه شده است را در 5 جلد به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

گرمی از شهرهای قدیمی استان اردبیل ایران و مرکز شهرستان گرمی و جزئی از دشت مغان است. این شهر بر سر چشمه رودخانه گرمی چای یا اوجارود بنا شده است به نحوی که سه رود در میانه شهر به هم ملحق شده و اجارود یا گرمی چای را ایجاد می‌نمایند. شهرستان گرمی از شمال با شهرستان‌های بیله سوار و پارس‌آباد، از غرب با شهرستان کلیبر (آذربایجان شرقی) از جنوب با شهرستان مشگین‌شهر و از شرق با جمهوری آذربایجان همسایه‌است. براساس تقسیمات کشوری شهرستان مغان (گرمی) دارای وسعتی معادل ۱۷۲۵٫۲ کیلومتر مربع می‌باشد.

فهرست مطالب طرح جامع گرمی :

جلد اول و دوم: بررسی و شناخت شهر

شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته

بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر

 • موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن، عوامل طبیعی، عوارض زمینی، وضع توپوگرافی، شیب‌های اصلی موثر در طرح و منطقه‌بندی آنها در سطح شهر و اطراف آن
 • مسائل کلی زمین‌شناسی
 • منابع تأمین آب و نحوه تأمین آب شهر بر اساس اطلاعات موجود
 • بررسی مسائل هواشناسی
 • سیستم حرکت آب‌های سطحی و موقعیت مسیل‌ها در سطح شهر
 • نحوه دفع آب‌های سحطی در شهر و معایب آن

خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر

 • خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • ویژگی‌های اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تأثیر آنها در توسعه کالبدی شهر
 • تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف براساس اطلاعات آماری موجود و در مواقع لزوم، از طریق آمارگیری نمونه‌ای در محل

خصوصیات اقتصادی شهر

 • اوضاع کلی اقتصادی شهر، میزان تولید و نوع آن در هریک از بخش‌های اقتصادی
 • میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش‌های فعال مختلف اقتصادی و میزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخش‌ها و میزان نسبت درصد بیکاری در شهر
 • مسائل مربوط به ارزش زمین، ساختمان‌ها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر و شناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش تعیین‌کننده داشته‌اند
 • هزینه‌های مربوط به مسکن و امکانات مختلف سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن شهر
 • برنامه‌های آتی دولت و ارگان‌های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر به تفکیک بخش‌های مختلف همراه با تعیین میزان سرمایه‌گذاری لازم در هر بخش

امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر

 • امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر
 • چگونگی رشد درآمدها اعتبارات شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده
 • امکانات تأمین منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی
 • امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت‌های عمرانی شهر
 • بررسی امکانات و مشکلات جذب، آموزش و سازماندهی نیروی انسانی متخصص در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمران شهر
 • چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات وظایف شهرداری و سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر

بررسی خصوصیات کالبدی شهر

 • نحوه استفاده از اراضی شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر
 • وضع کمی و کیفی کالبدی و کارکردهای مختلف شهری و تعیین کمبودها و نیازها در وضع موجود
 • نحوه توزیع خدمات محله‌ای در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجایش و شعاع کارکرد هریک از خدمات
 • بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده‌های محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر
 • تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر از طریق بازدیدهای محلی و نمونه‌برداری از ساختمان‌ها
 • وضعیت کلی ساختمان‌های مسکونی در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح و کیفیت، تجهیزات و تأسیسات بهداشتی و غیره
 • مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر
 • وضع مالکیت اراضی در شهر با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی
 • وضع بناها و محوطه‌های تاریخی، با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمان‌های مربوطه
 • موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه‌های تأسیسات شهری
 • وضعیت کمی و کیفی تجهیزات شهری
 • وضعیت شبکه‌بندی خیابان‌ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه‌بندی و مشخصات معابر و تقاطع‌ها
 • مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر

جلد سوم طرح جامع گرمی : تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی‌ها

نتایج مربوط به شهر

 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود
 • پیش‌بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده
 • پیش‌بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
 • ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
 • پیش‌بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی
 • برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و سایر کارکردهای اصلی شهر
 • تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح‌ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد
 • جمع‌بندی، تنظیم و مقایسه راه‌حل‌های به دست آمده برای رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه‌حل و الگوی پیشنهادی به منظور تبادل نظر با سازمان‌های مسئول

جلد چهارم: طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)

 • نقشه نوع استفاده از اراضی شهر
 • بررسی مراحل مختلف توسعه آتی شهر
 • نقشه عمومی تراکم مناطق و محلات مختلف شهر
 • نقشه محدوده‌های پیشنهادی شامل حریم شهر و محدوده شهر
 • شبکه ارتباطی شهر گرمی (خیابان‌های موجود و پیشنهادی)
 • نقشه درجه‌بندی و عرض خیابان‌ها
 • مرحله‌بندی اجرای پروژه خیابان‌ها و سایر پروژه‌های مربوط به شهرداری
 • نقشه شیب خیابان‌ها و نحوه دفع آب‌های سطحی در شهر
 • نقشه مربوط به تفکیک وظایف شهرداری و سایر سازمان‌های مسئول در عمران شهر
 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در مناطق خاص شهری
 • پیش‌بینی نیازهای اتی شهر در زمینه تأسیسات شهری
 • پیش‌بینی نحوه ایجاد و توسعه تجهیزات شهری
 • ارائه پیشنهادها و توصیه‌های کلی در زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانات رشد و توسعه اقتصادی شهر

تهیه برنامه‌های توسعه و عمران شهر

 • برنامه عمرانی میان‌مدت شهر شامل کلیه کارهای عمرانی که طبقه طرح توسعه و عمران باید به وسیله شهرداری، سازمان‌های دولتی و سایر بخش‌ها در شهر به مرحله اجرا درآید
 • برنامه عمرانی کوتاه مدت (5 ساله شهرداری) باتوجه به مفاد قانون نوسازی و عمران شهری یا قوانین جایگزین
 • ارائه برنامه عمرانی کوتاه مدت (5 ساله) تفکیک شده، مربوط به سایر سازمان‌های موثر در عمران شهر مانند آموزش و پرورش، بهداری و غیره
 • گزارش‌های توجیهی، نمودارها و جدول‌های مربوط به زمانبندی برنامه‌ها، اولویت‌ها و پیش‌بینی اعتبارات و تقسیم آنها در بخش‌ها و دوره‌های اجرایی

پیوست: ملاحظات پدافند غیرعامل

جلد پنجم طرح جامع گرمی : ضوابط و مقررات

 • کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
 • تعاریف و اصول پایه و مفهوم واژه‌های تخصصی
 • منطقه‌بندی اراضی
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان در هر منطقه

نام فایل: طرح جامع شهر گرمی دشت مغان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
محمد عارف خیابانی

اینجانب محمد عارف خیابانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دارای 10 سال سابقه کاری در زمینه مدیریت سایت و 6 سال سابقه کاری در زمینه شهرسازی بوده و علاقه مند به مباحث شهرسازی، روانشناسی و تکنولوژی روز می باشم.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
escort izmir - escort mersin
0