روش های افزایش کیفیت میوه موز

بازدید: 1138 بازدید
افزایش کیفیت موز

نشریه فنی روش های افزایش کیفیت میوه موز که توسط مریم بروجردنیا و بابک مدنی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جهاد کشاورزی تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک داده شده می‌توانید دانلود کنید.

موز، گیاهی علفی، چندساله و تک لپه می‌باشد و تکثیر آن به صورت رویشی است. موز متعلق به خانواده Musaceae، جنس Musa می‌باشد. موزهای خوراکی از Musa balbisiana و Musa acuminate یا ترکیبی از هردو به دست می‌آیند. ارقام موز دیپلوئید یا تریپلوئید هستند و برخی از تتراپلوئیدهای جدید توسط روش‌های به‌نژادی تولید شده‌اند.

فهرست مطالب روش های افزایش کیفیت میوه موز :

  • شاخص‌های بلوغ
  • تغییرات بیوشیمیایی در زمان رسیدن میوه
  • عوامل قبل از برداشت موثر بر کیفیت میوه موزه
  • برداشت
  • عملیات پس از برداشت موثر در کیفیت موز
  • بیماری‌های پس از برداشت
  • فاکتورهای موثر در عمر پس از برداشت

نام فایل: روش های افزایش کیفیت میوه موز

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب