راهنمای آزمون سرد و گرم در راه اندازی کارخانه کانه آرایی

بازدید: 1502 بازدید
راهنمای آزمون سرد و گرم کانه آرایی

راهنمای آزمون سرد و گرم در راه اندازی کارخانه کانه آرایی که نشریه شماره 787 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

همراه با آغاز اولین مرحله احداث کارخانه فرآوری مواد معدنی که همان تهیه و تدوین قرارداد بین کارفرما و پیمانکار مجری طرح است باید موضوع پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و آزمون‌های عملکردی به دلیل اهمیت آن به عنوان مبحث ویژه‌ای در قرارداد در نظر گرفته شده و پیمانکار به اجرای دقیق و کامل آن متعهد شود. در احداث کارخانه و نصب ماشین‌آلات مراحل مختلفی وجود دارد. یکی از این مراحل کله اهمیت زیادی دارد و بعد از نصب ماشین‌آلات انجام می‌گیرد، آزمون سرد و گرم است که نقش اساسی در دستیابی سریع به ظرفیت اسمی کارخانه دارد که در اغلب موارد این عملیات به صورت اصولی، کامل و جامع انجام نمی شود.

هر چند برای تهیه این گزارش از متخصصان مکانیک، برق، ابزاردقیق و عمران نیز استفاده شده است ولی جزییات مربوط به بخش‌های وابسته به کارخانه مانند عملیات الکتریکی، ابزاردقیق، مکانیکی و مشابه آنها، طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آنها انجام می‌شود و در این نشریه فقط به عنوان‌های اصلی این عملیات پرداخته شده است و محدود به آنها نخواهد بود.

فهرست مطالب راهنمای آزمون سرد و گرم در راه‌اندازی کارخانه کانه آرایی :

فصل اول: کلیات

 • آشنایی
 • تعاریف و مفاهیم
 • انواع پیمان‌ها
 • جايگاه خدمات مهندسي سرد و گرم در مجموعه خدمات مهندسي

فصل دوم: الزامات و نیازها

 • آشنایی
 • مدارک مورد نیاز آزمون سرد و گرم
 • نیازهای انجام آزمون سرد و گرم

فصل سوم: کنترل و بازرسی

 • آشنایی
 • کنترل و بازرسي تجهیزات برقي و ابزاردقیق
 • کنترل و بازرسي تجهیزات ثابت مکانیکي و سیالات
 • ماشین‌آلات دوار و مکانیکي مدار فرآيند
 • بازرسي سامانه‌های کمکي و جانبي
 • کنترل و بازرسي عمومي
 • ایمنی
 • نکات فنی
 • اطمینان از خدمات انجام شده برای راه‌اندازی

فصل چهارم: دستورالعمل آزمون سرد

 • آشنایی
 • شرايط و مقدمات انجام آزمون سرد
 • مسوولیت انجام آزمون سرد
 • آماده‌سازی واحدها برای آزمون سرد
 • آزمون سامانه‌های پشتیباني، جانبي و کمکي
 • مراحل آزمون سرد
 • راه‌اندازی آزمون سرد
 • مستندسازی انجام آزمون سرد
 • پايان عملیات آزمون سرد

فصل پنجم: دستورالعمل آزمون گرم

 • آشنایی
 • شرايط و مقدمات انجام آزمون گرم
 • مسوولیت انجام آزمون گرم
 • آماده‌سازی واحدها برای آزمون سرد
 • فعالیت‌های قبل از انجام آزمون گرم
 • مراحل آزمون گرم
 • فرآيند آزمون گرم
 • پارامترهای موثر در آزمون گرم
 • ارزيابي پارامترهای کمي و کیفي مواد خروجي
 • ساير پارامترها
 • مستندسازی و انجام آزمايش‌های آزمون گرم
 • پايان عملیات آزمون گرم و تحويل برای تولید (آغاز آزمون عملکردی)

نام فایل: راهنمای آزمون سرد و گرم در راه اندازی کارخانه کانه آرایی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب