جزوه روانشناسی محیط برای طراحان

بازدید: 2555 بازدید
جزوه روانشناسی محیط

جزوه روانشناسی محیط برای طراحان که توسط دکتر نرگس دهقان و براساس کتاب الفبای روانشناسی محیط برای طراحان دکتر پاکزاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تهیه شده است را با فرمت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

هیچگاه، نظریه‌های طراحی، از یافته‌های رشته‌های دیگر، بی نیاز نبوده اند؛ به ویژه، در مورد ادعای طراحان، در زمینه اثر طراحی بر زندگی مردم. در این خصوص، نقش دیدگاه‌های فلسفی، قابل انکار نیست. ولی، برای رشد نظریه طراحی، کافی نیستند. روان‌شناسی محیطی، از مباحث میان‌رشته‌ای در معماری، روان شناسی و بوم‌شناسی است که به بررسی روابطِ متقابل میان رفتار فرد و محیطِ پیرامونِ وی می‌پردازد. روانشناسی محیط مطالعه روانشناختی رفتار، در محیط کالبدی زندگی روزمره است. موضوعات کارشده در حوزه روانشناسی محیط، شامل: نظریه ادراک، شناخت، روانشناسی اجتماعی و مطالعه فرهنگ است. واژگان رابطه انسان – محیط و روانشناسی محیط، بیشتر این زمینه‌ها را شامل می‌شوند؛ هرچند که روانشناسی محیط، بیشتر به همبستگی عضویت در گروه‌های اجتماعی و استفاده از الگوهای خاص محیط و ارزشگذاری آنها، مربوط است.

فهرست مطالب جزوه روانشناسی محیط :

فصل اول: نیازهای انسانی

 • احساس وابستگی در وجود انسان
 • سلسله مراتب نیازهای انسانی آبراهام مازلو
 • ارتباط متقابل بین نیازها
 • تعریف نیاز

فصل دوم: رویکردها در روانشناسی

 • رویکرد شناختی، روانکاوی، پدیدارشناختی، زیست‌شناختی و رفتاری

فصل سوم: ارتباط انسان – محیط

 • ارتباط چیست؟
 • محیط تغییر یافته و رابطه انسان با محیط
 • انسان، محیط، ارتباط

فصل چهارم: احساس محیط

 • سه مرحله اصلی ارتباط انسان و محیط
 • دستگاه‌های حسی بدن انسان
 • حواس انسان در محیط
 • حس بینایی، شنوایی، بویایی، حس چشایی، حس لامسه، حس تنی و حس جهت‌یابی

فصل پنجم: ادراک محیط

 • تعریف ادراک و مراحل ادراک
 • کارکردهای ادراک (بازشناسی، مکانیابی و ثبات ادراکی)
 • عوامل موثر بر ادراک
 • خطاهای ادراکی

فصل ششم: شناخت محیط

 • عوامل مرتبط با توجه
 • سه بعد ارتباط انسان با محیط

فصل هفتم: رفتار محیطی

 • عوامل مهم در نوع و نحوه انجام رفتار
 • فرآیند رفتار و انواع رفتار
 • خلوت، فضای شخصی، قلمرو ازدحام

فصل هشتم: روانشناسی رشد

 • تعریف روانشناسی رشد و مراحل مختلف رشد

نام فایل: جزوه روانشناسی محیط برای طراحان

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب