نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روش‌‌های طراحی سازه بنایی مسلح باتوجه به شرایط اقلیمی

طراحی سازه بنایی مسلح

طرح پژوهشی روش‌‌های طراحی سازه های بنایی مسلح باتوجه به شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور که در 2 جلد توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران و برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهیه شده است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

امروزه نیاز به انبوه‌سازی ساختمان‌های مسکونی و اداری، لزوم توجه بیشتر به روش‌های مختلف طراحی و اجرای آنها را ضروری می‌سازد. پیشرفت فن‌آوری در زمینه سرعت و حجم عملیاتی کامپیوترها و تنوع مصالح ساختمانی باعث ایجاد تنوع محسوسی در نظریه‌های محاسباتی و نوع سازه‌ای ابنیه فنی شده است. فراهم شدن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی با درجه حساسیت قابل قبول در توسعه صنعت ساختمان بی‌تأثیر نبوده است و بسیاری از تئوری‌های پیچیده رفتاری توسط آزمایش‌هایی روی مدل یا نمونه واقعی تحلیل شده‌اند.

سازه‌هایی بنایی از دیرباز یکی از انواع سازه‌هایی بوده که به دلایل مختلف مورد توجه مهندسان راه و ساختمان قرار داشته است. سهولت تهیه مصالح موردنیاز نظیر آجر، سنگ یا بلوک و ملات‌های مورد مصرف و همینطور روش‌های ساده ساخت از جمله مزایای قابل ذکر این نوع سازه‌ها بوده است. فراوانی مواد اولیه برای تهیه مصالح بنایی و عدم نیاز به افراد با تخصص خاص اجرایی از عوامل موثر در کشور ما جهت توسعه فوق‌العاده زیاد ساختمان‌های بنایی است. شکنندگی و عدم پایداری کافی در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله یکی از معایب بزرگ سازه‌های مورد اشاره می‌باشد.

فهرست مطالب روش‌‌های طراحی سازه بنایی مسلح :

جلد اول

انواع سازه‌های بنایی

 • مقدمه
 • دسته‌بندی کلی ساختمان‌های بنایی
 • دسته‌بندی ساختمان‌های بنایی به روش‌های دیگر
 • فهرست مراجع فصل 1

مزایا، معایب و محدودیت‌های سازه‌های بنایی

 • مقدمه
 • مزایای سازه‌های بنایی
 • معایب سازه‌های بنایی
 • مزایای ساختمان‌های بنایی مسلح در مقایسه با ساختمان‌های بنایی غیرمسلح
 • علت‌یابی معایب ساختمان‌های بنایی غیرمسلح و مزایای ساختمان های بنایی مسلح
 • فهرست مراجع فصل دوم

مصالح و اجزاء بنایی

 • مروری بر مصالح و اجزاء بنایی
 • ویژگی‌های مصالح مصرفی در ساخت ساختمان‌های خشتی
 • فهرست مراجع فصل سوم

انواع اتصالات بین اجزای اصلی یک ساختمان بنایی مسلح

 • مقدمه
 • اتصالات و درزها در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • نیروهای ایجاد شده در اتصالات
 • مقاومت اتصالات
 • ضوابط کلی طراحی یک اتصال
 • محدودیت‌های روش تجربی طراحی اتصالات در آیین‌نامه
 • جزئیات یک اتصال بنایی مسلح
 • اتصالات مربوط به دیافراگم در یک سازه بنایی مسلح
 • فهرست مراجع فصل چهارم

روش‌های مسلح نمودن اجزاء یک ساختمان بنایی

 • مقدمه
 • مهار شکست خمشی به کمک میلگرد قائم
 • مهار شکست برشی به کمک میلگرد افقی و به کمک کمرکش
 • نحوه استقرار میلگردها
 • قید پنجه
 • گیره برای دیوارهای پشت‌بند
 • روش‌های مختلف مسلح نمودن واحدهای بنایی
 • فهرست مراجع فصل پنجم

فرم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بنایی مسلح

 • مقدمه
 • فرم‌های مختلف سازه‌ای مقاوم در برابر بار جانبی در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • انواع دیوارها در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • دیافراگم‌ها در ساختمان‌های بنایی مسلح و رفتارهای مختلف آنها
 • اتصالات در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • فهرست مراجع فصل ششم

اثر خاک در طراحی ساختمان‌های بنایی

 • مقدمه
 • تأثیر خاک زیر پی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها
 • شالوده‌ها در ساختمان‌های بنایی
 • جزئیات اتصال و مهاری در پی‌های سازه بنایی مسلح
 • پیوست 1: آزمایش مقاومت خاک شالوده (رس‌ها)
 • فهرست مراجع فصل هفتم

روش‌های طراحی ساختمان های بنایی مسلح و اثر زلزله بر آنها

 • مقدمه
 • عملکرد ساختمان‌های آجری در زلزله‌های گذشته
 • اثر زلزله بر ساختمان‌های بنایی مسلح و مسائل مختلف مربوط به آن
 • روش‌های مختلف طراحی سازه‌های بنایی مسلح
 • دیوارهای بنایی مسلح
 • فهرست مراجع فصل هشتم

روش‌های اجرا و ساخت ساختمان‌های بنایی

 • مقدمه
 • بررسی و مقایسه آیین‌نامه‌های مختلف اجرای ساختمان‌های آجری
 • بررسی روش‌های مختلف اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح به وسیله ارائه دیتیل‌های اجرایی
 • فهرست مراجع فصل نهم

طراحی اقلیمی ساختمان‌های آموزشی

 • مقدمه
 • ویژگی‌های ساختمان‌های آموزشی
 • شرایط آب‌وهوایی نقاط مختلف ایران
 • اثر اجزاء سازه‌ای و مصالح در اقلیم
 • بررسی عملکرد حرارتی دیوارهای داخلی ساختمان
 • نقش مصالح ساختمانی در تبادلات حرارتی و برودتی
 • اثر مصالح ساختمانی در طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی ایران

جلد دوم

نقد و بررسی گزینه‌های متفاوت و نتیجه‌گیری از مطالعات مرحله اول

 • پیشگفتار
 • انتخاب نوع سازه بنایی
 • بررسی و ارزیابی مزایا و معایب سازه‌های بنایی
 • تعیین مصالح و اجزاء بنایی موردنظر در ساختمان مدارس
 • بررسی و انتخاب اجزای اصلی و اتصالات آنها
 • معیار روش تسلیح اجزاء بنایی
 • انتخاب فرم سازه‌ای مناسب
 • انتخاب نوع شالوده در طرح
 • معیار و انتخاب روش طراحی سازه‌های بنایی مسلح
 • ارزیابی روش‌های اجرا و ساخت ساختمان‌های بنایی مسلح
 • تأثیر اقلیم در ساختمان‌های بنایی مسلح

انتخاب فرم سازه‌ای مناسب برای سازه‌های بنایی مسلح جهت مدارس

 • مقدمه
 • سیستم‌های جعبه‌ای شکل
 • سیستم انتقال بار قائم در سیستم جعبه‌ای شکل
 • سیستم برابر نیروهای جانبی در سیستم جعبه‌ای شکل
 • یکپارچگی سیستم‌های برابر
 • پیوست

دستورالعمل بارگذاری سازه‌های بنایی مسلح جهت مدارس

 • مقدمه
 • بارهای مرده و زنده در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • بار برف در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • بارباران در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • بار باد در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • بار زلزله در ساختمان‌های بنایی مسلح
 • ترکیب بارها

دستورالعمل طراحی اجزا ساختمان های بنایی مسلح جهت مدارس

 • مقدمه
 • ملاحظاتی درباره طراحی سازه‌ای ساختمان‌های بنایی مسلح
 • تنش‌های مجاز: بخش 2107 آیین‌نامه UBC-97
 • آجرکاری مسلح
 • طراحی بنایی مسلح: بخش 2107-2 آیین‌نامه UBC-97
 • طراحی گام به گام اجزای مختلف ساختمان بنایی مسلح
 • اجرای طراحی مهندسی اجزای بنایی
 • پیوست

دستورالعمل مربوط به مصالح بکار رفته در ساختمان‌های بنایی مسلح جهت مدارس و استانداردهای مربوط به آنها

 • مصالح
 • استانداردهای مصالح سازه‌ای: بخش 2102 آیین‌نامه UBC-97
 • ملات و ملات دوغابی: بخش 2103 آیین‌نامه UBC-97
 • نمونه‌برداری و آزمایش مصالح اجزای آجرکاری
 • ضوابط پذیرش آجرکارهای‌های سازه‌ای

دستورالعمل اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح جهت مدارس

 • برنامه‌ریزی عمومی – ملاحظات طراحی
 • اطلاعات اولیه که در نقش‌های آجرکاری باید ارائه گردد
 • اجرا: بخش 2104 از آیین‌نامه UBC-97
 • کنترل کیفیت: بخش 2105 از آیین‌نامه UBC-97
 • نظارت کارگاهی
 • ملاحظات خاص برای ساختمان‌های بنایی مسلح مقاوم در برابر زلزله

نام فایل: روش‌‌های طراحی سازه بنایی مسلح باتوجه به شرایط اقلیمی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0