نواندیشان
0

سبد خرید شما خالی است.

آیین نامه ایمنی راه (هفت جلد نشریه 267)

دسته بندی :خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران 19 شهریور 1400 نواندیشان 185 مشاهده
آیین نامه ایمنی راه

هفت جلد آیین نامه ایمنی راه که نشریه شماره 267 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد را همراه اصلاح دو جلد آن به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود نمایید.

استفاده از ضوابط و معیارها در مراحل تهیه (مطالعات امکان‌سنجی)، مطالعه، طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیت ویژه برخوردار است. آیین‌نامه ایمنی راه‌ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهره‌برداری راه‌ها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل‌ونقل و اداره کل ایمنی و حریم راه‌ها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین‌نامه‌ها، معیارها و توصیه‌های فنی بین‌المللی موجود در زمینه ایمنی راه‌ها تهیه شده است. جلد اول و جلد چهارم آیین نامه به همراه نسخه بروزرسانی شده و با تغییر نام برای دانلود قرار گرفته‌اند. ورژن اول جلد یک با عنوان ایمنی راه و حریم بود و ورژن جدید با عنوان مبانی طرح راه ایمن می‌باشد. ورژن اول جلد چهارم هم با عنوان تجهیزات ایمنی راه بود که در ورژن جدید با عنوان حاشیه ایمن راه ارائه شده است.

فهرست مطالب آیین نامه ایمنی راه :

جلد اول: مبانی طرح راه ایمن

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • هدف
 • معيارهاي اجباري و توصيه شده
 • موارد عدول از آيين‌نامه

فصل دوم: ایمنی راه

 • ایمنی راه
 • عوامل مؤثر بر ايمني راه
 • مديريت ايمني راه

فصل سوم: راه ایمن

 • مقدمه
 • راه ايمن و ويژگي‌هاي آن
 • كمينه و بيشينه طرح
 • معيارهاي طرح ايمن راه
 • سرعت طرح
 • راستا
 • مقطع عرضی
 • دسترسي
 • خطوط كمكي
 • تأسيسات جانبي راه
 • عبور راه از نواحي مسكوني
 • منظرآرایی
 • عابر پياده
 • علائم
 • تابلوهاي تبليغاتي
 • رویه راه
 • آرام‌سازي ترافيك
 • نوارهای لرزاننده
 • سرعت‌کاه
 • شيب‌راهه فرار
 • عبور حيوانات اهلي و وحوش
 • عبور وسايل نقليه كندرو و كشاورزي
 • تقاطع راه با راه‌آهن
 • تونل‌ها

جلد دوم: ایمنی ابنیه فنی

فصل اول: پل

 • مقدمه
 • تعاریف
 • پل

فصل دوم: تونل

 • مقدمه
 • همانندی سفر در فضای باز راه و تونل
 • محدودیت نیمرخ عرضی
 • یخبندان
 • خرابی خودروها
 • تصادف
 • تهویه
 • روشنایی
 • آتش‌سوزی
 • تخلیه مسافران
 • مراقبت و اعلام خطر
 • خط‌کشی و نصب تابلو و چراغ راهنمایی

فصل سوم: دیوار حائل

 • مقدمه
 • نقاط بادزا و بادروبه برف و ماسه
 • گردنه‌ها و برش‌های بلند
 • نقاط ریزشی

جلد سوم: علائم ایمنی راه

فصل اول: کلیات

 • تاریخچه
 • راهنمایی‌های کنوانسیون
 • مشخصات فنی
 • جوانب حقوقی
 • عملکرد و طبقه‌بندی علایم
 • طراحی و کاربرد علایم راه
 • استقرار علایم راه

فصل دوم: علائم انتظامی

 • جنبه‌های قانونی
 • اندازه و محل نصب علایم
 • علامت ایست و رعایت حق تقدم
 • علامت ایست و آهسته گردان
 • علامت‌های جهت حرکت
 • علامت‌های بازدارنده
 • نصب علایم بازدارنده
 • محدودیت توقف
 • علامت‌های راه‌های یک‌طرفه
 • پیوست: نوشته‌ها و ارتفاع حروف فارسی

فصل سوم: علامت‌های اخطاری

 • تقاطع‌ها
 • میدان‌ها
 • یکی شدن دو مسیر
 • پیچ‌ها
 • پیچ معکوس
 • راه باریک می‌شود
 • علامت‌های راه‌های میانه‌دار
 • راه ناهموار (دست‌انداز)
 • به تونل نزدیک می‌شوید
 • شیب تند
 • تقاطع راه و راه آهن
 • عبور کابل‌های روگذر
 • محل عبور کودکان
 • به چراغ راهنما نزدیک می‌شوید
 • راه لغزنده
 • محل عبور حیوانات
 • پل متحرک
 • خطر سقوط در آب
 • ارتفاع محدود (در عرض محدود)
 • پرواز هواپیما با ارتفاع کم
 • خطر ریزش کوه
 • محل عبور عابر پیاده
 • محل عبور دوچرخه‌سوار
 • خطر بادهای عرضی
 • سایر علامت‌های خطر
 • تغییر جهت سریع
 • علامت‌های مسیرنما
 • روشن کردن علامت‌های خطر
 • ارتفاع نصب
 • استفاده از علامت‌ها در آزادراه‌ها
 • علامت‌های راهسازی و راه‌داری

فصل چهارم: علامت‌های محدودیت سرعت

 • کلیات
 • اندازه علامت‌ها و اعداد روی آنها
 • نصب علامت‌های محدودیت سرعت
 • علامت‌های راه های فرعی
 • علامت‌های تکراری
 • علامت‌های بزرگراه‌ها
 • علامت‌های آزادراه‌ها
 • روشنایی
 • برپایی و استقرار علامت‌ها

فصل پنجم: خط‌کشی راه‌ها

 • هدف
 • رنگ خط‌کشی
 • خط‌کشی‌های طولی
 • کاربرد و انواع خط‌کشی‌های طولی
 • خط محور
 • خط‌کشی سبقت ممنوع
 • خط‌کشی خطوط حرکت
 • خط‌کشی حاشیه راه
 • ادامه خط حاشیه به داخل تقاطع
 • خط‌کشی در نزدیک شدن به موانع
 • جزیره‌های وسط سواره‌رو
 • خط‌کشی به رنگ زرد
 • خط‌کشی به رنگ سفید
 • خط‌کشی به رنگ آبی
 • خط‌کشی‌های عرضی
 • پیکان‌ها و نوشته‌ها
 • خط‌کشی آزادراه‌ها

فصل ششم: علامت‌های اخباری

 • مقدمه
 • اصول کلی
 • علامت‌های پیش‌آگاهی جهت‌نما
 • علامت‌های بالاسری
 • پیش‌آگاهی جهت‌نما در بزرگراه‌ها
 • پیش‌آگاهی جهت‌نما در راه‌های فرعی
 • پیش‌آگاهی جهت‌نمای محلی
 • پیش‌آگاهی جهت‌نمای ورودی به آزادراه‌ها
 • انتخاب نام مقصدها
 • علامت‌های جهت‌نما
 • موارد استفاده علامت‌های جهت‌نما
 • علامت‌های جهت‌نمای آزادراه
 • علامت‌های تأییدکننده راه و شماره راه
 • موارد استفاده علامت‌های تأییدکننده راه و شماره
 • علامت‌های جهت‌نمای متفرقه
 • علامت‌های اخباری غیر جهت‌نما
 • طرح علامت
 • پیوست 1: ضابطه‌های طرح علامت‌های اخباری
 • پیوست 2: حرف‌های فارسی و انگلیسی علامت‌ها
 • پیوست 3: طرح‌های خوب و بد علامت‌ها
 • پیوست 4: مرمت و نگهداری علامت‌ها
 • پیوست 5: ساخت و نصب علامت‌ها
 • پیوست 6: نقشه‌های لازم برای سازندگان علامت‌ها
 • پیوست 7: نقشه علائم

جلد چهارم: حاشیه ایمن راه

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • علل و راهكارهاي مقابله با خروج وسيله نقليه از راه
 • حاشيه راه
 • ايمن‌سازي حاشيه راه
 • خصوصيات زهكش ايمن
 • لزوم نصب حفاظ

فصل دوم: حفاظ‌ها

 • مقدمه
 • طبقه‌بندي حفاظ‌هاي ايمني
 • راهنماي انتخاب نوع حفاظ
 • طول لازم براي حفاظ
 • ايمن‌سازي انتهاي حفاظ
 • نواحي انتقالي حفاظ‌ها
 • نكات اجرايي حفاظ‌ها
 • انواع حفاظ‌ها
 • نرده پل

فصل سوم: ضربه‌گیرها

 • مقدمه
 • عملكرد ضربه‌گيرها
 • كاربردها و محل‌هاي نصب ضربه‌گير
 • انتخاب نوع ضربه‌گير
 • طراحی
 • ضوابط نصب ضربه‌گيرها
 • آشكارسازي ضربه‌گيرها
 • پیوست 1: نمونه‌هایی از انواع حفاظ‌ها و نرده‌های پل
 • پیوست 2: نمونه‌هایی از انواع مهارهای انتهایی
 • پیوست 3: نمونه‌هایی از انواع ضربه‌گیرها

جلد پنجم: تأسیسات ایمنی راه

فصل اول: روشنایی

 • مقدمه
 • روشنایی تونل‌ها و تقاطع‌ها

فصل دوم: تهویه و آتش‌سوزی

 • مقدمه
 • مقادیر مجاز گازهای داخل تونل
 • انواع سیستم‌های تهویه در تونل راه
 • بررسی و مقایسه سیستم‌های تهویه
 • تونل‌هایی که نیاز به سیستم تهویه مصنوعی دارند
 • سیستم‌های کنترل و ایمنی در طول تونل
 • آتش‌سوزی در تونل

فصل سوم: یخ‌زدایی

 • مقدمه
 • مزایای راهداری زمستانی
 • انواع مواد یخ‌زدا
 • نمک‌پاشی راه و محیط زیست
 • تحول در نوع مصرف و انبار کردن مواد یخ زدا و ادوات کنترل و پیش‌بینی وضع هوا
 • جایگزین‌هایی برای نمک‌پاشی راه
 • کاهش عوارض نمک‌پاشی راه
 • طبقه‌بندی راه‌ها به لحاظ نگهداری در برابر برف و یخ

جلد ششم: ایمنی بهره‌برداری

فصل اول: وسایل نقلیه

 • مقدمه
 • تعاریف
 • کلیات
 • فرسودگی وسایل نقلیه
 • ملزومات و تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه
 • امدادرسانی فنی وسایل نقلیه
 • سرعت‌سنج الکترونیکی
 • آمارگیری تصادفات

فصل دوم: رانندگان حرفه‌ای

 • مقدمه
 • تعاریف (دفترچه کار)
 • جرایم و تخلفات مرتبط با دفترچه کار در دوره آزمایشی
 • آموزش
 • تعیین سلامت روحی و روانی
 • از کار افتادگی و بازنشستگی

فصل سوم: آموزش

 • مقدمه
 • تعاریف
 • کلیات
 • نحوه اجرا

جلد هفتم: ایمنی در عملیات اجرایی

فصل اول: اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راه‌ها

 • مقدمه
 • کلیات
 • تعاریف
 • علائم و تجهیزات موردنیاز
 • تجهیزات اضافی
 • روشنایی و قابلیت انعکاس علائم
 • لباس مورد استفاده در عملیات اجرایی
 • توضیحات تکمیلی
 • راهبندها و ایستگاه‌های موقت بازدید نیروی انتظامی
 • راه انحرافی (دسترسی موقت)
 • مواردی که احتیاج خواهید داشت با ناظرتان مشورت نمایید

فصل دوم: علائم گذاری برای ترافیک عبوری

 • آنچه هنگام پایین آوردن علایم از ماشین و کاربرد آنها باید انجام گیرد
 • نکاتی که در پروژه‌های بهسازی و روسازی راه‌ها باید رعایت گردد
 • کنترل ترافیک
 • علامت‌گذاری برای عملیات اجرایی
 • کار در جاده‌های دارای دو سواره رو مجزا
 • کار در محل تقاطع‌ها
 • کار در تقاطع‌هایی که به وسیله چراغ‌های راهنمایی و رانندگی ثابت کنترل می‌شوند
 • کار کردن در میادین
 • کار در تونل‌ها
 • علایم‌گذاری برای راه‌های انحرافی (دسترسی‌های موقت)

فصل سوم: کارهای سیار و کارهای کوچکی که با وسیله نقلیه انجام می‌شود

 • استفاده از وسیله نقلیه
 • نیازهای اساسی
 • خط‌کشی راه و نصب چشم‌گربه‌ای
 • ایستگاه‌های بازدید
 • استفاده از پرچم‌دار

فصل چهارم: قوانین پرچمداری و استفاده از علائم (ایست / آهسته)

 • ایستگاه‌های پرچمداری و علایم ایست / آهسته
 • پرچمداری
 • نحوه استفاده از تابلوی ایست / آهسته

فصل پنجم: جزئیات طراحی

 • چک‌لیست

نام فایل: آیین نامه ایمنی راه (هفت جلد نشریه 267)

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
0