آشنایی با موسیقی و نت‌ها

بازدید: 1766 بازدید
آشنایی با موسیقی و نت‌ها

پروژه تحقیقی آشنایی با موسیقی و نت‌ها که به صورت فایل Word تهیه شده است را در 25 صفحه از لینک داده شده می‌توانید دانلود نمایید.

موسيقي يكي از هدف‌هاي زيباست كه از ابتداي خلقت در نهاد طبيعت مستور بوده. آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جويباران و ريزش آبشارها موسيقي ابتدائي بشر و اولين آموزگار انسان در آموختن اين هنر بوده است. موسيقي زباني است كه انسان به ياري آن مي‌تواند كما بيش آنچه رادر ضمير مكنون و مكتوم خويش دارد به ميان آورد. از سوي ديگر موسيقي وسيله‌اي است كه يك موسيقيدان (خلاق موسيقي) بسته به احساس، دانسته‌هاي عمومي، جهان بيني و انسانيت خويش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نيز آنها را به تجربه عملي گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبي، آرزوهاي نهفته فردي و يا سركوب شده اجتماعي را بازآفريند.

امروزه يكي از مهمترين يكي از مؤثرترين عوامل تفريحي و سرگرم كننده براي جوانان ايراني گوش دادن به موسيقي است. گرايشات مختلفي نسبت به انواع موسيقي در بين جوانان ايراني وجود دارد. جوانان امروز، داستان گذشته موسيقي ما را نمی‌دانند زيرا در اين باره كتابي نوشته نشده است كه بخوانند. موسيقي ما در محيطي اختصاصي به وجود آمده كه چندان به مزاج اجتماع امروز نمي‌سازد. آن چه كه يك شنونده موسيقي ـ شنونده اي كه خود موسيقيدان نيست ـ از موسيقي دريافت مي‌كند در واقع احساسي است تا تعقلي. با اين حال هرچه او درباره روابط و تأثيرهاي متقابل موسيقائي، آگاهي همه جانبه‌تري كسب كند. اين آگاهي‌ها او را بيشتر به دريافت اين هنر ياري خواهد رساند.

فهرست مطالب آشنایی با موسیقی و نت‌ها :

 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • بيان اهداف
 • بيان فرضيات
 • مطالعه پيشينه
 • گفتگو با يك موسيقي‌دان
 • تعريف مفاهيم اساسي موسيقي
 • تعريف سبك‌هاي موسيقي
 • ابزار جمع‌آوري اطلاعات
 • روش تحقيق
 • معرفي جامعه
 • معرفي نمونه
 • تعاريف عملياتي
 • جدول زمانبندي و بودجه‌بندي
 • فهرست منابع

نام فایل: آشنایی با موسیقی و نت‌ها

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب