نواندیشان
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جزوه مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی

دسته بندی ها : مدیریت و حسابداری 17 اسفند 1399 نواندیشان 121 بازدید
جزوه مبانی مدیریت دولتی

جزوه مبانی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور که توسط محمد موسوی در واحد گناباد و براساس کتاب طاهره فیضی تهیه شده است را به صورت PDF از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.

مبانی سازمان و مدیریت به عنوان پیش‌نیاز این درس می‌باشد که هدف آن اشنایی دانشجویان با مدیریت دولتی و مبانی سیاسی قابل تأمل در تصمیم‌گیری است.

همچنین بخوانید: جزوات مدیریت دولتی

فهرست مطالب جزوه مبانی مدیریت دولتی :

بخش اول: مفاهیم و تعاریف

 • تعریف اداره، سازمان و مدیریت
 • عناصر تشکیل‌دهنده سازمان و مدیریت
 • تفاوت‌های عمده میان اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
 • سه تفاوت و سه میان نوع رهبری در اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
 • تشابه میان اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
 • رابطه بین محیط و اداره امور عمومی
 • تعریف علم و مشخصات شناخت علمی
 • ویژگی‌های علوم اجتماعی در مقایسه با علوم تجربی
 • مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی
 • علم یا هنر بودن اداره

بخش دوم: گذری اجمالی برسیر تحول مدیریت دولتی

فصل اول: سیاست و اداره
 • چگونگی جدایی سیاست از اداره
 • نظریه‌پردازان جدایی سیاست از اداره
 • نظریه اصلاح‌طلبان در مورد جدایی سیاست از اداره
 • نظریه پیوستگی سیاست و اداره

فصل دوم: نظریه‌های کلاسیک

 • علل پیدایش مکتب مدیریت علمی
 • پدر مدیریت علمی
 • اصول مدیریت علمی
 • روش‌های اجرایی مدیریت علمی
 • عناصر و عوامل پنج‌گانه مدیریت علمی
 • وظایف شش‌گانه یک سازمان از نظر هنری
 • اصول مدیریت از نظر هنری فایول
 • عوامل اهمیت نظریات فایول
 • ویژگی‌های سازمان بوروکراتیک از نظر ماکس وبر
 • انتقادات وارده بر نظریه‌های کلاسیک

فصل سوم: نظریه‌های نئوکلاسیک (روابط انسانی)

 • علل پیدایش نظریه‌های نئوکلاسیک (روابط انسانی)
 • نتیجه حاصل از آزمایش نور و روشنایی
 • اصل اساسی روابط انسانی از نظر التون مایو
 • اهمیت مکتب روابط انسانی
 • مهمترین وظیفه اجرایی از نظر چستر بارنارد
 • نظر سایمون درباره کانون‌های تصمیم‌گیری
 • سلسله مراتب نیازها از نظر مازلو
 • انگیزش و چگونگی ارتباط آن با کار مدیران
 • چگونگی استفاده مدیران از سلسله مراتب نیازها برای انگیزش کارکنان دولت
 • چگونگی ارتباط سلسله مراتب نیازها با عامل مدیریت در سازمان
 • عامل مورد تأکید کریس ارجریس در سازمان
فصل چهارم: نظریه‌های سیستمی و اقتضائی
 • تعریف سیستم و چگونگی قرار گرفتن سازمان در قالب سیستم
 • سیستم و اجزای آن
 • علت پیدایش نگرش اقتضائی
 • نظریه فرد فیدلر در ارتباط با نگرش اقتضائی

بخش سوم: تاریخچه اداره عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل سوم: اداره امور عمومی از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی
 • دوره قاجار بعد از پیروزی مشروطیت
 • دوره پهلوی

بخش چهارم: قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • نقش قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • وظایف و اختیارات رئیس جمهور
 • ارکان قوه مجریه و مسئولیت‌های آن
 • تغییراتی که در ارکان و وظایف قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوه مزبور در قانون اساسی و متمم قانون اساسی در نظام سابق انجام گرفته است
فصل دوم: اداره امور عمومی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون
 • تغییرات اساسی در اداره امور عمومی کشور بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تغییرات در تشکیلات ریاست جمهوری اسلامی ایران
 • تغییرات در نیروی انسانی دولت جمهوری اسلامی ایران
 • تفاوت عمده نظام جمهوری اسلامی ایران را با نظام‌های حکومتی قبل
 • مشخصه مهم تشکیلات دولت جمهوری اسلامی ایران
 • نارسایی‌های نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
 • سیاست‌های دولت برای رفع نارسایی‌های نظام اداری و مدیریت کشور

بخش پنجم: اداره امور استخدامی عمومی

فصل اول: تعریف، هدف و وظایف اداره امور استخدامی
 • تعریف اداره امور استخدامی
 • اهداف اساسی اداره امور استخدامی در در کلیه سازمان‌ها
 • وظایف اداره امور استخدامی
فصل دوم: مراحل امور استخدامی
 • شرایط تحقق‌پذیری مراحل امور استخدامی
 • عملیات استخدامی
 • اقداماتی در مرحله کار شکافی انجام می‌گیرد
 • اساسی‌ترین نیاز استخدامی در عملیات استخدامی
 • طبقه‌بندی مشاغل و عوامل سه‌گانه آن
 • عامل موثر در تعیین نرخ دستمزد و حقوق در نظریه عرضه و تقاضا، قدرت پرداخت و هزینه زندگی
فصل سوم: برآورد نیروی انسانی موردنیاز
 • علل برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در هر سازمان
 • راه‌های تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسات
 • مهمترین منابع خارجی کارمندیابی
 • مراحل انتخاب داوطلبان کار در اغلب سازمان‌ها
 • آزمون‌های استخدامی و مصاحبه استخدامی
 • تفاوت بین انتصاب موقت با انتصاب دایم
 • هدف‌های ارزشیابی شایستگی کارکنان در سازمان‌های مختلف
 • چگونگی اجرای آموزش توجیهی و کاراموزی
 • انواع برنامه‌های اموزشی مدیران و سرپرستان
فصل چهارم: عملیات نگهداری منابع انسانی
 • عملیات نگهداری منابع انسانی
 • اقدام اساسی بهداشتی که برای حفظ و صیانت در کارکنان سازمان‌ها انجام می‌شود
 • هدف برنامه‌های بیمه بازنشستگی و انواع هریک
 • انواع مرخصی
فصل پنجم: کاربرد نیروی انسانی
 • انتقال و ماموریت
 • تنزل مقام و ترفیع
 • برکنار از کار
 • تعریف انضباط و موارد مختلف مجازات در قانون استخدام کشوری
 • تکالیف عمومی مستخدمین دولت رادر قانون استخدام کشوری
 • نقش سازمان مرکزی مدیریت نیروی انسانی در سازمان
 • علت ایجاد سازمانی مرکزی مدیریت نیروی انسانی
 • چگونگی وضعیت سازمان مرکزی مدیریت نیروی انسانی
 • ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور

بخش ششم: مالیه عمومی و بودجه دولتی

فصل اول: مالیه عمومی و سیاست‌های پولی و مالی
 • تعریف مالیه عمومی
 • موضوع مالیه عمومی
 • سیاست‌های پولی و مالی دولت
 • ابزار بودجه‌ای
فصل دوم: بودجه چیست؟
 • تعریف بودجه
 • مزایای بودجه
 • اصول بودجه
فصل سوم: مراحل بودجه
 • مراحل بودجه
 • بخش‌های تشکیل‌دهنده لایحه بودجه
 • مراحل تصویب بودجه
 • روش‌های انعطاف‌پذیری اجرای بودجه
 • اصلاح و متمم بودجه
 • مراحل تفصیلی اجرای بودجه
 • راه‌های کنترل بودجه
فصل چهارم: طبقه‌بندی بودجه
 • تقسیمات منابع مالی دولت
 • انواع درآمدهای مالیاتی
 • انواع درآمدهای غیر مالیاتی
 • انواع قرضه
 • انواع هزینه‌ها
 • انواع طبقه‌بندی بودجه‌ای
 • تقسیمات بودجه از نظر چگونگی برآورد هزینه‌ها
فصل پنجم: اداره امور بودجه دولتی
 • خصوصیات اداره امور بودجه
 • اصول مربوط به استقلال واحد مرکزی بودجه
 • اهداف و وظایف واحد مرکزی بودجه

نام فایل: جزوه مبانی مدیریت دولتی طاهره فیضی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

 

نواندیشان

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

برای ارتباط ساده‌تر و سریع‌تر اپلیکیشن نواندیشان را دانلود کنید. دانلود اپلیکیشن

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  کارایی بهتر در اندروید نواندیشان
  0