چارچوب های توسعه محله ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد

بازدید: 955 بازدید
چارچوب های توسعه محله ای در بافت فرسوده

پروژه چارچوب های توسعه محله ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن که توسط کاوه حاجی علی‌اکبری در سال 1396 تهیه شده است را به صورت PDF در دو جلد از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید. جلد دوم به صورت خلاصه‌تر و برای نشریه دانش شهر تهیه شده است.

فرسودگی در محلات شهری نمایانگر افت کیفیت زندگی و شکل‌گیری مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی در محله است. بنابراین، مواجهه با فرسودگی در سطح محله می‌بایست منجر به بهبود وضعیت موجود در تمام ابعاد به صورت یکپارچه و متوازن گردد؛ این رویکرد که تحت عنوان توسعه اجتماع محلی یا توسعه محله‌ای قابل تبیین است، دلالت بر تمام ابعاد زندگی دارد و به معنای توانایی اجتماعات محلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی، انسانی، اقتصادی و … است.

فهرست مطالب پروژه چارچوب های توسعه محله ای در بافت‌های فرسوده :

مطالعات آغازین

 • عنوان پژوهش
 • بیان و تشریح مشکل
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف
 • پیشینه
 • سوالات
 • فرضیه‌ها
 • مبانی نظری
 • قلمرو سازمانی و محدوده مکانی و زمانی
 • روش انجام مطالعه
 • خروجی‌های مطالعه و کاربست آنها

بخش نخست: مرور متون توسعه محله‌ای با تاکید ویژه بر محلات فرسوده و ناکارآمد

 • مفهوم، ابعاد و چارچوب‌های توسعه محله‌ای
 • سیر تحول مداخله در نواحی فرسوده
 • جمع‌بندی چارچوب نظری
 • مطالعه نمونه‌های شاخصی از تجارب جهانی توسعه
 • چارچوب مفهومی پژوهش
 • روش‌شناسی

بخش دوم: شناخت و تحلیل وضعیت موجود نواحی فرسوده و ناکارآمد شهری

 • مقدمه
 • توصیف ویژگی‌ها و مسائل نواحی فرسوده و ناکارآمد شهر تهران
 • شناسایی برنامه‌های مواجهه با نواحی فرسوده و ناکارآمد تهران
 • ارزیابی برنامه‌های توسعه مبتنی بر نیاز محلات
 • بررسی و تحلیل چارچوب‌های نهادی موجود
 • تعیین و اولویت‌بندی مسائل محلات دارای نواحی فرسوده

بخش سوم: برنامه‌ریزی اسناد توسعه محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران

 • مقدمه
 • چارچوب محتوایی توسعه محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران
 • الزامات نهادی تحقق برنامه‌های توسعه محله‌ای
 • برنامه‌ریزی سازوکارهای ارزیابی برنامه‌های توسعه محله‌ای

پیوست‌ها

 • پیوست شماره 1: پرسشنامه نظرخواهی درخصوص اهمیت سنجه‌ها
 • پیوست شماره 2: جدول امتیازبندی شاخص‌های محلات

نام فایل: چارچوب های توسعه محله ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.
آموزش سیتی انجین

ادامه مطلب